X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Традиційне та інноваційне у формуванні компетентностей учнів

Завантажити презентацію

Традиційне та інноваційне у формуванні компетентностей учнів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Традиційне та інноваційне у формуванні компетентностей учнів Питання, що виносяться на педчитання: Відмінності між традиційним та інноваційним навчанням – всі педпрацівники ліцею Групова форма роботи на уроці – МК викладчів природничо-математичних дисциплін Мультимедіа на традиційному уроці – МК ПП професій ресторанного господарства Гра як метод навчання – МК ПП будівельних професій ІКТ на сучасному уроці – МК викладчів природничо-математичних дисциплін Проектні технології – вимога часу – МК викладчів суспільно-гуманітарних дисциплін Сучасні технології виховання – МК класних керівників та вихователів

Слайд 2

Низький уклін педагогічному процесу, сконструйованому великим дидактом Я.А.Коменським. Урок, що є традиційним протягом кількох століть, давав змогу «вчити усіх і всьому»

Слайд 3

Які соціальні передумови появи і застосування інноваційних освітніх технологій? Підготовка не просто самостійно мислячих громадян, висококваліфікованих фахівців у галузі майбутньої професійної діяльності, але і високоморальних, духовно розвинених, готових до інновацій, спільної діяльності, спілкування і співробітництва, роботи в нестабільних і швидко мінливих умовах із проявом ініціативи і творчості.

Слайд 4

Терміни "інноваційне" та "традиційне навчання“ були запропоновані групою вчених у доповіді Римському клубу в 1978 році. Ця доповідь привернула увагу світової наукової спільноти до факту невідповідності принципів і методів традиційного навчання вимогам сучасного суспільства до особистості та розвитку її пізнавальних можливостей. Доповідь викликала значний резонанс в освітньому середовищі, що стало поштовхом до розробки і упровадження в педагогічний процес інноваційних педагогічних технологій.

Слайд 5

Інноваційний процес – це процес удосконалювання освітніх систем на основі інноваційного розвитку або часткової зміни традиційних цілей, змісту й засобів освіти. Це не означає відмову від традиційних цінностей, від популярного девізу “знання – сила”. Система знань залишається основою освітнього процесу. Адже, як влучно висловився К. Д. Ушинский, “порожняя голова не мислить”. Йдеться тільки про те, що самі по собі знання ще не є кінцевою метою й результатом навчання.

Слайд 6

Порівняльна характеристика традиційного та інноваційного навчання Місце і роль викладача у навчальному процесі Суб'єкт, який визначає всі аспекти процесу навчання Суб'єкт, який ініціює процес навчання і залучає до нього учнів Місце і роль учнів у навчальному процесі Сприйняття, засвоєння і відтворення інформації, яку надає викладач Активне засвоєння знань, отриманих із різноманітних джерел Методи управління процесом навчання Тоталітарне або авторитарне Демократичне управління Критерій характеристики Особливості технології навчання традиційна інноваційна

Слайд 7

Порівняльна характеристика традиційного та інноваційного навчання Проблемність процесу навчання У кращому випадку має місце описування проблем чи проблемних ситуацій Навчання відбувається в основному на прикладах і в умовах проблемних ситуацій Рівень контролю за процесом навчання Формальні, не індивідуалізовані форми контролю. Жорсткий контроль Гнучкі індивідуалізовані форми контролю, навчання учнів самоконтролю та рефлексії Результат навчання Сукупність знань, умінь, навичок Формуються компетентності

Слайд 8

Якщо у традиційному навчанні увага акцентувалася на запам'ятовуванні і відтворенні інформації, то у нових умовах виникла потреба розвитку творчого (продуктивного) мислення учня, формування його комунікативних умінь та практичної підготовки до активної життєдіяльності у постійно мінливому соціальному середовищі.

Слайд 9

Розвиток освіти завжди характеризувався своєрідним поєднанням двох важливих її рис – традиційності й прагнення до нового. Окремо ці риси неминуче ведуть або до застою, відставання від вимог часу, або до розриву із традиціями, ризикованих експериментів. Тільки поєднання здорового консерватизму, бажання дбайливо зберегти для нових поколінь досягнення творчої думки й історичного досвіду, з одного боку, і спрямованість на нові потреби й умови, тобто на інноваційний розвиток, з іншого, забезпечує освіті її соціальні функції.

Слайд 10

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Виховна робота