X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Психолого-педагогічний супровід учнів щодо формування їх самоосвітньої компетентності

Завантажити презентацію

Психолого-педагогічний супровід учнів щодо формування їх самоосвітньої компетентності

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Димитровської міської ради Донецької області Автор Фоміна Н.В. Психолого-педагогічний супровід учнів щодо формування їх самоосвітньої компетентності

Слайд 2

Хто стоїть на місці, той відстає. А хто не хоче відставати, мусить рухатись вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище.

Слайд 3

Пізнавальна компетентність Самоосвітня компетентність Соціальна компетентність Загальнокультурна компетентність Здоров'язберігаюча компетентність Інформаційна компетентність Громадянська компетентність Підприємницька компетентність Ключові компетентності, що формуються і відстежуються в системі регіонального моніторингу якості освіти:

Слайд 4

Компетентнісний підхід -спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу буде формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості. Така характеристика має бути сформована у процесі навчання і містити знання, вміння, стосунки, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості.

Слайд 5

Компетентність людини – у певний спосіб структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і стосунків, які набуваються у процесі навчання. Вони дають людині змогу визначати, тобто ідентифікувати і розв'язувати незалежно від контексту (від ситуації) проблеми, що є характерними для певної сфери діяльності.

Слайд 6

сприяє досягненню успіхів у житті; сприяє поліпшенню якості суспільних інститутів; відповідає багатоманітним сферам життя Ключова компетентність:

Слайд 7

Етапи розвитку компетентності Готовність до актуалізації Накопичення знань, умінь, навичок Досвід використання знань, умінь, навичок Ставлення до процесу, змісту й результату розвитку компетентності Емоційно-вольова саморегуляція

Слайд 8

Компетентність саморозвитку та самоосвіти пов’язана з потребою й готовністю постійно навчатися як у професійному відношенні, так і в особистому житті Людина вчиться сама, а не разом з іншими

Слайд 9

високий рівень активності та самостійності пізнання; добровільність у придбанні нових знань; співпадання цілей та мотивів пізнавальної діяльності; вибірковий характер у порівнянні з навчальним пізнанням; цілеспрямованість, системність, планомірний характер цієї діяльності. Основні ознаки самоосвіти: Задачі, які необхідно реалізувати: створити оптимальні умови для виявлення пізнавальної активності учнів; сприяти формуванню вмінь та навичок здобувати знання самостійно за допомогою різних джерел інформації.

Слайд 10

Самоосвітня компетентність - якість особистості, що характеризує її здатність до систематичної самостійно організованої пізнавальної діяльності, що спрямована на продовження власної освіти в загальнокультурному й професійному аспектах

Слайд 11

анкетування; інтелектуальні тестування; проведення тренінгів, бесід, практичних занять; моніторинг регуляції і корекції підготовки учнів до самоосвіти Методика вивчення готовності учнів до самоосвіти:

Слайд 12

Самоосвіта передбачає: позитивну мотиваційну активність; виявлення вольових зусиль; наявність цілеспрямованості й самоорганізованості; досягнення високого рівня інтелектуального розвитку; сформованість певної сукупності пізнавальних умінь; досягнення високої самостійності; наявність адекватної самооцінки

Слайд 13

Постав перед собою завдання самостійно поліпшувати свої досягнення в навчанні, виявляй при цьому наполегливість. Подумай, які риси характеру потрібні тобі в самостійному житті, які з них ти можеш сформувати в себе під час навчання. Проаналізуй, як ти виконуєш навчальні завдання. Дай собі відповідь на запитання: Для чого ти вчишся? Чи вмієш ти самостійно виконувати навчальні завдання? Як ти перевіряєш себе: під час виконання домашнього завдання; коли вже все виконаєш; плануєш, який вийде результат? Як довго ти можеш бути уважним і працездатним? У який час протягом дня ти працюєш краще? Чи вмієш ти зосередитися на навчальному завданні, коли тобі щось заважає? Чи користуєшся ти пам'ятками під час виконання домашнього завдання? Які недоліки у твоїй навчальній діяльності можуть тобі заважати самостійно працювати, здобувати знання? Відповідаючи на подані вище запитання, спробуй поставити перед собою завдання поліпшити самостійне здобуття знань Пам'ятка з самоосвіти

Слайд 14

Вчимося спонукати себе до самоосвітньої діяльності Проаналізуйте, чи завжди ви це робите: Аналізуєте свої слабкі та сильні сторони. Визначаєте свої потреби, інтереси, мету, мотиви. Знаєте, як долати свої недоліки, бо ознайомилися з інформацією, як це робили видатні люди. Відчуваєте в собі силу здійснити процес самовдосконалення, саморозвитку, самовиховання, самоосвіти. Знаєте, як здобувати інформацію з різноманітних джерел інформації, володієте певними навичками. Самостійно організуєте свою діяльність. Опрацьовуєте матеріал осмислено, знаходите можливості його застосування у своєму житті. Ви все це вмієте робити і робите? Є позитивні результати такої роботи? Чудово! Успіх іде за вами. Ви відчуваєте певні труднощі? Є бажання подолати їх, але ви не знаєте як? Зверніться до компетентних людей, до відповідної літератури. Успіх неодмінно приходить до зацікавлених, наполегливих та завзятих.

Слайд 15

Виявляйте зацікавленість до співрозмовника. Посміхайтеся. Найприємніше для людини – почути своє ім'я. Будьте уважними до людей, заохочуйте їх розповідати про себе. Ведіть розмову в колі інтересів співбесідника. Давайте людині відчути свою значущість, робіть це щиро. Як бути приємним співбесідником (за Дейлом Карнегі)

Слайд 16

Корисні звички для успішного навчання та самонавчання Щоб бути успішним у навчанні та самонавчанні, підготуйте себе до цього, формуючи такі звички: Відповідайте за себе. Відповідальність — це усвідомлення того, що для досягнення успіху ви самі маєте визначити свої пріоритети, розподілити час і ресурси. Сконцентруйтеся на своїх цінностях і принципах. Не дозволяйте друзям і знайомим вказувати, що для вас важливо. Поставте першочергові речі першими. Не дозволяйте іншим відвертати вашу увагу від поставленої мети. Визначте час і місце своєї найбільшої продуктивності. Розташуйте пріоритети відповідно до ступеня складності матеріалу. Показуйте себе з кращого боку. Спочатку зрозумійте інших, а потім намагайтеся, щоб зрозуміли вас. Шукайте найкраще розв'язання проблеми. Будьте вимогливими до себе. Здобуття знань.

Слайд 17

Педагогічний супровід – це спосіб включення дорослого в навчально-виховний процес із метою створення умов для саморозвитку, самопросування в діяльності всіх суб’єктів взаємодії

Слайд 18

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ:

Слайд 19

ЕТАП ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ: САМОАНАЛІЗ; САМООЦІНКА; САМООБЛІК; ПОСТАНОВКА МЕТИ; САМОСТИМУЛЮВАННЯ.

Слайд 20

ЕТАП ПЛАНУВАННЯ: ВИБІР ЧАСУ; ПЛАНУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ; ПЛАНУВАННЯ КІНЦЕВОГО РЕЗУЛЬТАТУ.

Слайд 21

ЕТАП ОРГАНІЗАЦІЇ: ПОШУК І ПРИДБАННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ; ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ.

Слайд 22

ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ: РОБОТА З ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ; СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЧИ ТВОРЧОГО ПРОДУКТУ.

Слайд 23

ЕТАП РЕФЛЕКСІЇ: САМОКОНТРОЛЬ; САМОАНАЛІЗ; САМООЦІНКА; САМОКОРЕКЦІЯ.

Слайд 24

Перед вчителем постають наступні завдання: формування мотивів самоосвіти; створення умов для розумового самовиховання учнів, їхньої самоосвіти; формування свідомого ставлення до навчання; створення умов для усвідомлення учнем ефективності своєї навчальної праці. Урок – найважливіша ланка формування самоосвітньої компетентності

Слайд 25

Технології, що забезпечують формування самоосвітньої компетентності: проектні; інтерактивні; проблемні; модульно-розвивальні; продуктивні; евристичні та ін.

Слайд 26

Продуктивна технологія – це універсальна оболонка, яка забезпечує на виході гарантований продукт будь – якого сенсу, що задається метою. Сутність технології – досягнення результату через власну самостійну діяльність, частка якої дуже збільшена.

Слайд 27

ЦЕ ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ УМІННЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗНАХОДЖЕННЯ, ПЕРЕРОБКУ Й ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ. НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНІ УМІННЯ -

Слайд 28

Як успішно пройти тестування? Перегляньте повністю весь текст, налаштуйтеся на роботу. Уважно перечитайте кожне питання до кінця, перш ніж відповідати на нього. Спочатку відповідайте на ті питання, на які точно знаєте відповіді, решту пропустіть – повернетеся через деякий час, коли буде можливість. Якщо залишилися питання, на які не знаєте точної відповіді, довіртеся інтуїції, вкажіть найбільш вірогідну, на вашу думку, відповідь. Думайте лише про поточне завдання, кожне нове завдання – це шанс набрати бали. Заплануйте два кола роботи: у першому (2/3 часу, відведеного на тестування) максимально виконайте найбільш легкі завдання, а в другому – подумайте над більш складними. Залиште час на перевірку роботи. Намагайтеся виконати всі завдання, хоча на практиці це нереально: тестові завдання розраховані на максимальний рівень труднощів. Того, з чим ви впоралися, може бути достатнім для отримання потрібного результату.

Слайд 29

Складання плану відповіді з математики Виділіть поняття, яким потрібно дати визначення. Виділіть теореми чи правила, які потрібно сформулювати та довести. Виділіть означення, теореми, правила, на які потрібно посилатися при доведенні. Складіть доведення теореми чи правила. Продумайте записи на дошці під час відповіді. Покажіть, де і як застосовується теорема (правило). Зробіть висновок.

Слайд 30

Як здійснити перевірку розв'язків задачі Перевірити правильність запису умови. Перевірити хід розв'язування, чи правильно використаний прийом розв'язування задачі? Перевірити правильність записів і малюнків. Перевірити розрахунки. Дослідити розв'язання, розглянути окремі випадки. Розказати коротко хід розв'язування задачі.

Слайд 31

Як робити порівняння? Здійснення початкового смислового аналізу об'єктів Аналіз першого об'єкта та формулювання його ознак Аналіз другого об'єкта і формулювання його ознак Порівняння і виділення найбільш суттєвих ознак подібності Протиставлення та виділення найбільш суттєвих відмінних ознак Встановлення залежності між об'єктами Формулювання висновку порівняння

Слайд 32

Етапи продуктивного уроку пропедевтична практика; орієнтація; презентація; практика на прикладах; керована практика; незалежна практика в класі; домашня самостійна робота.

Слайд 33

Мета моніторингу самоосвітньої діяльності учнів - забезпечення освітнього процесу об’єктивною інформацією щодо впливу самоосвіти учнів на якість освіти; використання даних досліджень для корекції змісту, форм і засобів організації самоосвіти; створення ефективного організаційного та методичного забезпечення процесу формування та розвитку самоосвітньої компетентності школярів в умовах переходу від зовнішнього управління до самоуправління.

Слайд 34

Етапи моніторингу Нормативно-установчий етап: Наукове обґрунтування проблеми, постановка мети й завдань моніторингу. Визначення об’єктів моніторингу. Визначення критеріїв оцінювання та їх еталонних показників. Добір відповідних методик дослідження.

Слайд 35

Діагностико-аналітичний етап: Збір інформації за допомогою дібраних методик. Кількісна та якісна характеристика результатів досліджень. Порівняння отриманих даних з їх еталонними показниками. Встановлення педагогічного діагнозу щодо підготовленості учнів до самоосвіти та їх інтересів, потреб, можливостей.

Слайд 36

Прогностичний етап: На основі початкової діагностики навчальних можливостей, мотивації, сформованості самоосвітніх умінь, рівня розвитку пізнавальної сфери учнів прогнозування подальших тенденцій і можливостей розвитку кожної особистості, вибір засобів організації самоосвіти учнів.

Слайд 37

Діяльнісно-технологічний етап: Розробка вчителями на основі діагностики індивідуальних програм самоосвіти і саморозвитку учнів. Розробка відповідних пам’яток, алгоритмів, приписів щодо виконання пізнавальних завдань. Корекція педагогічного процесу на основі розробленого плану діяльності.

Слайд 38

Проміжно-діагностичний етап: Проміжна діагностика впливу самоосвітньої діяльності на якість освіти при тематичному оцінюванні. Порівняння даних дослідження з попередніми, отриманими на діагностико-аналітичному етапі. Аналіз результативності та якості роботи у формуванні самоосвітньої компетентності Корекція змісту та засобів організації самоосвіти учнів на основі проміжної діагностики.

Слайд 39

Аналітичний етап: Кінцева діагностика за обраними методиками. Порівняння всіх отриманих у процесі досліджень даних. Визначення тенденцій, ґрунтовний аналіз діяльності щодо організації самоосвіти. Прогноз щодо подальшого вдосконалення діяльності з управління самоосвітою учнів.

Слайд 40

Уміння самоорганізації це уміння, що забезпечують планування, здійснення, контроль, регулювання й аналіз особистістю власної навчальної діяльності

Слайд 41

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ РОБОЧЕ МІСЦЕ? Своєчасно провітрюй кімнату. Освітлення робочого столу повинне бути з лівого боку. Підручники, словники та інший довідковий матеріал доцільно розташувати на книжковій полиці над столом. Письмові приладдя зручно зберігати в лівій верхній шухляді письмового столу. На столі не повинно бути нічого зайвого, що відволікало б від роботи. Після закінчення роботи слід прибрати на столі.

Слайд 42

Як готувати домашні завдання? Приступайте до роботи тільки після відпочинку. Готуйте уроки “ сьогодні на сьогодні ”: це краща профілактика забування. Починайте роботу з настановою запам’ятати надовго. Розпочати краще з виконання більш складних завдань. В процесі виконання домашнього завдання чергуйте предмети різних циклів. Постійно контролюйте якість виконаного завдання.

Слайд 43

Як бути уважним в аудиторії Якщо ви на лекції не можете зосередитися на тому, що говорить лектор: Перед лекцією перегляньте конспект і прочитайте матеріал попередньої лекції. Якщо у вас є питання з цього матеріалу, задайте їх лектору перед лекцією. Ігноруйте зовнішні подразники. Проявляйте зацікавленість (увагу) зовнішньо – це допоможе вам зробити це і внутрішньо. Добре ведіть конспект! Повторіть лекцію відразу після занять: у пам’яті збережеться набагато більше інформації. Кожного тижня виділяйте час на повторення.

Слайд 44

Рівні оволодіння учнями діями, що відповідають навчальним умінням і навичкам

Слайд 45

Види самостійної діяльності учнів Робота з книгою, універсальний вид діяльності для всіх предметів. Збільшуємо обсяг читання книг у класі під керівництвом учителя, цим самим забезпечуємо розуміння прочитаного. Конспектування й реферування прочитаного – важливі навички, яких учні повинні набути в процесі класного читання. Найрізноманітніші вправи і завдання: тренувальні, відтворювальні, репродуктивні, вправи за зразком, реконструктивні,продуктивні, творчі. Задачі й приклади. Практичні та лабораторні роботи. Тести, перевірочні самостійні роботи, контрольні роботи. Доповіді та реферати. Виконання індивідуальних та групових завдань, пов’язаних із самостійними спостереженнями в природі, під час екскурсій, на літній виробничий практиці тощо. Самостійне здобування та оприлюднення інформації на задану тему з джерел масової комунікації. Моделювання, конструювання. Домашня навчально-пізнавальна діяльність.

Слайд 46

Головна мета сучасної школи при навчанні самоосвітнім умінням: показати, що в процесі навчання можна отримати лише частину знань; навчати учня способам придбання додаткових знань; сприяти колективному обговоренню в класі додаткових знань

Слайд 47

Технологія співпраці вчителя й учня – то велике досягнення, а самоосвіта учня – то його вершина

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Виховна робота