X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підвищення ефективності уроків української мови та читання шляхом застосування інтерактивних форм і прийомів роботи

Завантажити презентацію

Підвищення ефективності уроків української мови та читання шляхом застосування інтерактивних форм і прийомів роботи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

*

Слайд 2

*

Слайд 3

* Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром

Слайд 4

*

Слайд 5

* Залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів можна розподілити їх на 4 групи

Слайд 6

*   До технологій кооперативного навчання належать такі інтерактивні техно логії, як: робота в парах, ротаційні (змінні) трійки, два-чотири -всі разом, кару сель, робота в малих групах, акваріум. Їх можна ефективно використовувати як на уроках засвоєння, так і на уро ках застосування знань, умінь і навичок. Це може відбуватись одразу ж після викладу вчителем нового матеріалу, замість опитування, на спеціальному уроці, присвяченому застосуванню знань, умінь і навичок, або бути частиною узагальнювального уроку.

Слайд 7

* 1. Запропонуйте учням завдання, поставте запитання для невеличкої дискусії, поясніть його, дайте учням 1-2 хв для обдумування можливих відповідей або індивідуальних рішень.   2. Визначте, хто з учнів висловлюватиметься першим, запропонуйте обгово рити свої ідеї один з одним. Щоб привчити дітей до чіткої організації роботи в парах, ліпше одразу визначити час на спільне обговорення. Учні повинні дійти згоди щодо відповіді або рішення.   3. Після того як час буде вичерпано, дайте можливість кожній парі представити свої результати роботи.

Слайд 8

*   Організація роботи 1. Розробіть запитання на допомогу учням з метою обговорення нового матеріалу. Запитання повинні передбачати неоднозначну відповідь.   2. Об'єднайте учнів у трійки. Розмістіть їх так, щоб кожна з них бачила трій ку ліворуч і трійку праворуч. Разом усі трійки мають утворити коло.   3. Поставте кожній трійці відкрите запитання (однакове для всіх членів трій ки). Кожен за порядком повинен на нього відповісти.   4. Після короткого обговорення запропонуйте учасникам розрахуватися на перший, другий, третій". Учні з номером "один" переходять до наступної трій ки за годинниковою стрілкою, а учні з номером "два" переходять через дві трій ки проти годинникової стрілки. Учні з номером "три" залишаються на місці і є постійними членами своєї трійки. У результаті утвориться нова трійка. 5. Змінюйте трійки стільки разів, скільки є запитань.  

Слайд 9

*

Слайд 10

* 1. Поставте учням запитання для обговорення дискусії тощо. Поясніть запи тання, дайте 1-2 хв для індивідуального обдумування можливих відповідей. 2. Об'єднайте учнів у пари з метою взаємообговорення своїх ідей. Визначте час на висловлювання кожного в парі та спільне обговорення. Пари обов'язково повинні дійти згоди щодо відповіді або рішення. 3. Об'єднайте пари в четвірки, обговоріть попередньо досягнуті рішення щодо постановленого запитання. Як і в парах, прийняття спільного рішення обов'язкове. 4. Об'єднайте четвірки в більші групи або обговоріть поставлене запитання з усім класом.

Слайд 11

* Організація роботи Розставте стільці для учнів у два кола. Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а ті, що сидять у зовнішньому колі, - обличчям до центру, таким чином учні сидять один навпроти одного. Внутрішнє коло неру хоме, зовнішнє - рухоме: за сигналом ведучого всі його учасники пересуваються на один стілець праворуч і опиняються перед новим партнером. Мета - пройти все коло, виконуючи поставлені завдання. Може бути декілька варіантів такої діяльності.

Слайд 12

*

Слайд 13

* Організація роботи 1. Об'єднайте учнів у 2-4 групи та ознайомте із завданням. 2. Запропонуйте одній із груп сісти в центрі або на початку середнього ряду і класі, де стоять парти, і утворити коло. 3. Подайте команду розпочати обговорення проблеми за алгоритмом: - прочитати вголос ситуацію; - обговорити її в групі, застосувати метод дискусії; - дійти до спільного рішення за 3-5 хв. 4. Решта учнів слухають, не втручаючись у перебіг обговорення, спостерігають, чи дотримуються учасники дискусії правил її проведення. Коли завершиться відведений для дискусії час, група повертається на свої місця, а вчитель ставить класу запитання: - Чи погоджуєтеся ви з думкою групи? - Чи була ця думка достатньо доведеною? - Який із аргументів ви вважаєте найбільш переконливим? Тривалість такої бесіди - 2-3 хв. Потім місце в "акваріумі" займає інша група, яка обговорює наступну ситуацію.

Слайд 14

*

Слайд 15

* Ці технології передбачають одночасну спільну роботу всього класу. Це такі форми роботи, як:

Слайд 16

* Організація роботи 1. Повідомте проблему класові. 2. Запропонуйте уявний "мікрофон" (будь-який предмет). 3. Надавайте учням слово почергово, передаючи "мікрофон". Говорити має право лише той, у кого знаходиться "мікрофон". 4. Повідомлені відповіді не коментують і не оцінюють. 5. Коли хтось висловлюється, інші не мають права щось говорити.  

Слайд 17

*   Організація роботи 1. Визначте проблему, яку необхідно вирішити. 2. Приготуйте папір для занотовування ідей, запишіть проблему у вигляді питання. 3. Оберіть ведучого та секретаря, який записуватиме всі ідеї. 4. Нагадайте правила першого етапу: - мета - зібрати якомога більше ідей; - кожен має право висловитись; - пропозиції мають висловлюватися почергово, конкретно, стисло; - приймаються будь-які пропозиції, навіть неймовірні; - висловлювання інших не критикують і не обговорюють; - розширення запропонованої ідеї заохочуються; - ведучий може сформулювати нову ідею для запису за згодою того, хто її запропонував. 5. Висловте свої ідеї. 6. Занотуйте їх у порядку надходження. Не вносьте в ідею жодних виправлень. 7. Продовжуйте, доки будуть виникати нові ідеї (але не більше 10-15 хв). 8. На закінчення обговоріть і оцініть запропоновані ідеї.  

Слайд 18

* Організація роботи 1. Підготуйте картки з фактами, що стосуються теми уроку, по одній для кожного учня. 2. Роздайте їх кожному. 3. Запропонуйте учням: - упродовж декількох хвилин ознайомитися з інформацією, що міститься на картці; - після ознайомлення з матеріалом, що міститься на картці, нехай учні оз найомлять зі своєю інформацією однокласників і одержать інформацію від них. Учень повинен одночасно говорити тільки з однією особою; - уважно слухати інформацію інших, запам'ятати якомога більше. Якщо потрібно, робити записи; - коли всі поділилися тим, що їм відомо, й отримали інформацію, нехай вони розкажуть у класі, про що дізналися від інших.

Слайд 19

*   Організація роботи 1. Доберіть індивідуальний інформаційний матеріал для кожного учня (ма теріали підручника, додаткові матеріали тощо). 2. Об'єднайте учнів у групи (домашні) і видайте їм матеріали із завданням. 3. У групі учні обговорюють запропонований матеріал, вивчають. Проте необхідно обрати головуючого, щоб стежив за часом, та особу, яка ставить за питання, щоб переконатися, що кожен розуміє зміст матеріалу. 4. Після завершення роботи домашніх груп запропонувати учням долучитися до інших груп, у яких вони виступатимуть експертами з окремої теми. У кож ній новоутвореній групі має бути представник із кожної домашньої групи. 5. Кожна експертна група має вислухати всіх представників домашніх груп і проаналізувати матеріал загалом, здійснивши його експертну оцінку за визна чений час (урок). 6. Після завершення роботи учні повертаються у свої домашні групи. Кожен учень має поділитися інформацією, яку він отримав в експертній групі, із чле нами домашньої групи. Інформацію варто донести якісно і в повному обсязі за визначений час.  

Слайд 20

* Організація роботи Учитель чітко називає тему, з якої учні будуть висловлюватися (можна використати і уявний "мікрофон"), формулює незакінчене речення і пропонує учням закінчити його. Кожен наступний учасник повинен почати свій виступ із заропонованої формули. Наприклад: "На сьогоднішньому уроці я удосконалив свої вміння...", "На сьогоднішньому уроці найважливішим відкриттям було...", " Це оповідання навчило мене..." тощо.  

Слайд 21

* Організація роботи 1. Виберіть проблему, яка не має однозначного вирішення. Викласти її мож на у вигляді цікавої історії, ситуації з життя, епізоду з літературного твору. 2. Запропонуйте учням необхідну інформацію для розв'язання проблеми, яка виникла під час домашнього читання. 3. Підготуйте на дошці (окремому плакаті) чи роздайте кожному учасникові взірець "дерева рішень". 4. Чітко сформулюйте проблему, її суть, запишіть на дошці, заповнюючи схему. 5. Дайте необхідну додаткову інформацію щодо проблеми. 6. Запитайте в учнів про актуальність проблеми, з'ясуйте, чому саме сторо ни прагнуть її розв'язання. 7. Шляхи і варіанти розв'язання проблеми можна визначити проведенням "мозкового штурму". На цьому етапі жоден з варіантів не може бути неправиль ним. Важливо набрати якнайбільше ідей. 8. Обговоріть кожен із варіантів вирішення. З'ясуйте, що позитивного чи негативного для кожної зі сторін він містить. Таким чином, частину ідей можна відхилити і залишити три-чотири. 9. Об'єднайте учнів у малі групи і запропонуйте заповнити схему. Група шляхом обговорення повинна дійти до одного варіанту рішення. Якщо єдності немає, можна застосувати голосування.

Слайд 22

*   Симуляції, або імітаційні ігри Організація роботи 1. Виберіть тему для імітації. 2. Чітко сплануйте все, що необхідно для проведення імітації, продумайте участь у ній всього класу. 3. Надайте учням максимум інформації, щоб вони могли впевнено виконува ти всі процедури і одночасно вчитися. 4. Перед імітацією зробіть невеликий вступ. 5. Заздалегідь продумайте запитання для підбиття підсумків.

Слайд 23

* Організація роботи 1. Сплануйте попередньо роботу та підготуйтесь: - сформулюйте проблему для рольової гри; - самостійно або спільно з учнями визначте, скільки учасників братиме участь у грі, скільки буде спостерігачів; - надайте учням якомога більше інформації, щоб вони могли правдиво вико нувати свої ролі та вчитись одночасно; - складіть сценарій рольової гри. 2. Підготуйте і проведіть тренування учнів. 3. Не вимагайте з самого початку від учнів бездоганної гри. Змінюйте види діяльності. 4. Створіть сприятливі умови для проведення гри. Важливо, щоб учні по чувалися впевнено. 5. Під час виходу дітей з ролей варто провести детальне обговорення ситуації. Поставте кожному учаснику запитання: - Як ти почувався в цій ролі? - Що під час гри сподобалося, а що - ні? - Чи потрапляв ти в подібну ситуацію? - Чи була вирішена проблема? Чому? - Яку лінію поведінки можна було б вибрати? - Яким чином цей досвід може вплинути на твоє подальше життя?  

Слайд 24

* Організація роботи 1. Роздайте учням пам'ятки, у яких зазначено чотири етапи методу "Прес". - Висловте свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору. (Я вва жаю, що... .) - Поясніть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази. (... тому що....) - Наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку вашої позиції, назвіть факти, що ілюструють ваші докази. (..., наприклад, ... .) - Узагальніть свою думку, зробіть висновок. (Отже, ... таким чином ... .) 2. Доступно поясніть механізм етапів методу "Прес", наведіть приклади. 3. Дайте можливість учням спробувати застосувати цей метод до будь-якої проблеми. 4. Перевірте, чи всі зрозуміли механізм застосування методу "Прес".  

Слайд 25

* Організація роботи 1. Поставте перед учнями дискусійне питання і попросіть їх визначити власну позицію щодо нього. 2. Запропонуйте позиції: За Не знаю Проти Не маю конкретної позиції 3. Ознайомте з правилами проведення вправи, обговоріть їх. 4. Залежно від думки учасників запропонуйте їм обрати позиції біля від повідного плаката і з однодумцями обговорити це питання. 5. Виберіть кількох учасників і попросіть їх обґрунтувати свою позицію. 6. Після викладу різних точок зору запитайте, чи не змінив хто-небудь з учасників своєї думки і чи не хоче перейти до іншого плаката. Причину пере ходу варто обґрунтувати. 7. Попросіть учасників назвати найбільш переконливі аргументи своєї та протилежної сторони.  

Слайд 26

* Організація роботи 1. Попередньо підготуйтеся до обговорення. 2. Поставте всьому класу дискусійне питання. 3. Об'єднайте учнів у пари, потім у групи (четвірки). 4. Дайте завдання розподілити позицію з проблеми ("так" чи "ні") між парами чи самі зробіть це. Одна пара у четвірці обґрунтовує одну позицію, інша — протилежну. 5. Поясніть учням, що в четвірках кожна пара повинна представити партнерам свою точку зору. Кожен відповідає за свою половину презентації. 6. Чітко визначте час на підготовку і саму презентацію. 7. Виділіть достатньо часу на підготовку аргументів. 8. Коли час пройде, попросіть пари аргументовано викласти свою точку зору один одному. 9. Потім попросіть пари помінятися позиціями і повторіть все спочатку. На це підводиться значно менше часу. 10. Після цього варто дати завдання всій четвірці вільно обговорити тему. Годі учні висловлюють уже свою особисту точку зору. В ході обговорення теж або доходить згоди, або вважає, що їм бракує інформації. Вільна дискусія теж регламентована. 11. Якщо є час, можна провести загальну дискусію. 12. Підбийте підсумки дискусії з усім класом.  

Слайд 27

* Ця технологія є однією з форм обговорення дискусійних питань. Її метою є розвиток в учнів навичок самостійного вирішення проблем, вдосконалення вмінь, аргументувати свої думки. Розглядаючи полярні точки зору з проблеми, що обговорюється, учні: знайомляться з альтернативними позиціями; вчаться прогнозувати; удосконалюють уміння на практиці відстоювати свою позицію; вчаться вислуховувати думки інших; - отримують додаткові знання з теми, що вивчається.  

Слайд 28

* Організація роботи 1. Оголосіть тему дискусії, повідомте правила проведення: - усі учасники говорять стисло і конкретно; - надавати слово може тільки ведучий; - ведучий має право зупинити того, хто перевищив ліміт часу. 2. Запропонуйте учасникам коротку розповідь або відеофрагмент з досліджуваної проблеми. 3. Надайте слово "запрошеним", потім глядачам, які можуть висловити свою думку або ставити запитання "запрошеним" упродовж хвилини. 4. Підбийте підсумки дискусії.  

Слайд 29

* Організація роботи I. Підготовка. 1. Повідомте учням тему дебатів. 2. Об'єднайте учнів у групи ( дві-три ). Можна придумати ролі для груп. 3. Поясніть, де знайти інформацію з теми дебатів. Учні повинні підготу ватися до дебатів заздалегідь. 4. Підготуйте аудиторію.   II. Хід дебатів. 1. Оголосіть тему дебатів і представте групи. 2. Нагадайте правила ведення дискусії. 3. Визначте час і порядок проведення дебатів: підготовка в групах -15 хв; виступ кожної групи - 10 хв; загальна дискусія - 15 хв. 4. Під час підготовки група повинна розподілити ролі, продумати ефек тивність використання часу, підготувати питання для інших груп. 5. Щоб оцінити виступи учасників дебатів, можна запросити суддів. 6. Учитель повинен ретельно стежити за часом. 7. Якщо було завдання знайти спільне рішення, то після дискусії можна провести голосування. 8. Підбийте підсумки, а якщо були судді - надайте слово їм.  

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Виховна робота