X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
підготовка

Завантажити презентацію

підготовка

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Підготовка соціальних працівників у Великобританії

Слайд 2

До соціальних працівників у Великій Британії відносять людей, які мають спеціальну освіту й відповідну кваліфікацію (бакалавра чи магістра соціальної роботи) і здійснюють свою діяльність у державному, волонтерському та приватному секторі.

Слайд 3

Мета професійної освіти соціальних працівників у ВНЗ Великої Британії : підготовка кваліфікованих, професійно-компетентних фахівців, які готові до майбутніх змін у потребах користувачів послуг, соціальній політиці та сфері надання послуг, шляхом забезпечення їх загальною базою знань та умінь для роботи в усіх сферах (догляд на дому, догляд протягом дня, за місцем проживання, у сфері охорони здоров’я, освіти) та з усіма групами користувачів послуг у державному, волонтерському та приватному секторах, у міждисциплінарних робочих групах.

Слайд 4

Навчальні програми повинні сприяти розвитку трьох основних аспектів професіоналізму соціального працівника:

Слайд 5

Як було зазначено на ХХVІІ конгресі Міжнародної Асоціації шкіл соціальної роботи в Амстердамі, існує декілька підходів до підготовки соціальних працівників: 1) основною метою підготовки є підтримка високого рівня професійної соціальної роботи як інструмента структурованої звичайної соціальної допомоги, що у більшості випадків являє собою об’єднання зусиль державного, комерційного і неурядового секторів. 2) включає перший, але акцент зміщується на підготовку фахівця, який здатний працювати за замовленням громади, безпосередньо з місцевими структурами.

Слайд 6

 3) добре поєднується з першим та другим, його особливістю є дати таку освіту, що тісно пов’язана з проблемами планети (бідність, екологія, міграція, війни, конфлікти тощо).  4) трактує навчання соціальній роботі ширше і концентрує увагу на соціальній політиці як провідному і принциповому рівні, на втручанні в цю політику, яке й впливає значним чином на покращення добробуту народу.

Слайд 7

У Великій Британії студенти вивчають соціальну роботу на двох рівнях: на рівні коледжу і агентства. Головну увагу коледж приділяє процесу навчання студентів та аналізу його результатів. Агентства забезпечують функціонування соціальних служб і контроль за якістю їх роботи.

Слайд 8

Диплом із соціальної роботи (DipSW) є визнаною кваліфікацією у Великій Британії для соціальних працівників та службовців у цій сфері. Зміст освіти і програм з підготовки, що ведуть до одержання DipSW в Англії, Шотландії, Уельсі й Північній Ірландії, є по суті однаковими, але беруться до уваги і відмінності в законодавстві і способи надання соціальних послуг у цих країнах. Підготовка соціальних працівників організовується та забезпечується університетами або коледжами у співпраці з різними типами соціальних агентств. Вони беруть на себе спільну відповідальність за відбір студентів, їхні навчання і оцінювання, а також підтримку їхньої підготовки на сучасному рівні.

Слайд 9

Студенти соціальної роботи навчаються два роки для одержання диплома практичного соціального працівника (DipSW). Частина часу відводиться навчанню в університеті або коледжі, а решта – на робочому місці під керівництвом компетентного кваліфікованого і досвідченого соціального працівника. На завершення підготовки соціальних працівників студентів починають готувати до роботи в специфічних конкретних закладах/установах, наприклад, за напрямами: кримінальне право; робота з дітьми і сім’ями в громаді; робота з дітьми та молоддю за місцем проживання; з людьми в лікарні; з людьми похилого віку або людьми з розумовими вадами, фізичними вадами й проблемами у навчанні. Ця робота може проводитися як у денних центрах, так і за місцем проживання.

Слайд 10

Студентів також оцінюють, щоб переконатися, що вони мають знання, вміння, навички, необхідні для надання допомоги людям, які мають труднощі у розв’язанні власних життєвих проблем.

Слайд 11

Нині програми підготовки передбачають чотирирічні курси на звання бакалавра, однорічну аспірантуру, дворічні курси для тих, які не закінчили повний курс університету. Випускники одержують кваліфікаційні дипломи і сертифікати. Особливістю університетської підготовки соціальних працівників у Великобританії є багатоступеневий та інваріантний характер. Найбільш поширеними є три рівні університетської підготовки: диплом спеціаліста із соціальної роботи; диплом бакалавра і диплом магістра Приблизно 50% студентів проходять програми, що забезпечують одержання диплома після дворічного курсу, а інші продовжують навчання до одержання ступеня бакалавра або магістра.

Слайд 12

Існує низка загальних принципових положень, якими керуються у підготовці фахівців соціальної роботи всі вузи Великої Британії: 1. Знання національних стандартів соціальної роботи. Одним із центральних питань в стандартах якості надання соціальних послуг є характер взаємовідносин між працівниками соціальних служб та їх клієнтами, які повинні будуватися на засадах партнерства, взаємоповаги, довір'я.

Слайд 13

2. Різноманітність соціальних груп, громад, а також способу їх життя вимагає глибокого знання теорії і моделей соціальної роботи з різними соціальними групами і віковими категоріями, а також правових знань, щоб законодавчо забезпечити сферу соціальних послуг у регіоні.

Слайд 14

3. В процесі навчання студенти повинні оволодіти основами професіоналізму, який, на думку британських учених, визначається як сукупність специфічних професійно-особистісних характеристик людини, необхідних для успішного виконання професійних завдань.

Слайд 15

4. В основу підготовки соціальних працівників у Великій Британії покладено принцип постійного професійно-особистісного розвитку майбутнього спеціаліста, тобто професійна освіта орієнтована як на професійне, так і на особистісне становлення майбутнього спеціаліста.

Слайд 16

Широко використовуються спецкурси навчальних дисциплін. Їх досить багато,але разом з тим визначені певні державні стандарти для соціального працівника,який спеціалізується для роботи: з дітьми і підлітками, з правопорушниками, з інвалідами, з людьми похилого віку, з громадою, в системі соціального захисту.

Слайд 17

У більшості навчальних закладів Великої Британії значний обсяг навантажень ( від 40до 50%) становить практика студентів.

Слайд 18

Висновок: Отже, в основі підготовки соціальних працівників у Великій Британії на сучасному етапі лежить ідея про наявність у студентів загальної бази знань та умінь, необхідних для надання соціальних послуг різним групам клієнтів, тобто випускники мають можливість працювати у будь-якій сфері соціальної роботи та з усіма групами клієнтів. Спеціалізація відбувається при післядипломному навчанні.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота