X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Допрофільна підготовка

Завантажити презентацію

Допрофільна підготовка

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Впровадження профільного навчання в загальноосвітній школі №1 м. Львова

Слайд 2

Усяка школа славна не числом, а славою своїх учнів…. Школа – це маленька майстерня, де формується думка підростаючої генерації …..

Слайд 3

Шепоче казку яблуневий сад Про те, як він весною вкритий цвітом, А в ньому рідна школа в добрий час У світ відкрила двері нам привітно. Тетяна Майданович Урочисте відкриття СЗШ № 1 відбулося у 1997 році У нашій школі працює 68 педагогів: мають освітньо- кваліфікаційний рівень Вищу кваліфікаційну категорію – 45, І кваліфікаційну категорію -15, ІІ кваліфікаційну категорію - 4 , спеціаліст - 4 з них 13 учителів мають звання старший учитель Навчається 763 учні, з них: у 9-х класах-59 учнів у10-х класах -42 учні у11-х класах-56 учнів

Слайд 4

Про впровадження Концепції профільного навчання у у СЗШ№1 м. Львова Профільне навчання як вид диференційованого навчання передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів, створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті та структурі організації навчання.

Слайд 5

Організація допрофільної підготовки та профільного навчання у СЗШ №1 м. Львова. Допрофільне навчання З поглибленим вивчення української мови 8Б;9Б класи Профільне навчання Економічний -10А;11А класи Українська філологія -10Б;11Б класи

Слайд 6

Мета профільного навчання Забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Профільне навчання спрямоване на формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійності, розвитку їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Слайд 7

Основними завданнями профільного навчання у СЗШ№1 є: створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки; забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення старшокласників, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією; формування загальнокультурної, соціальної, комунікативної, інформаційної, громадянської, технічної підготовки учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності; забезпечення наступно-перспективних зв'язків між загальною середньою професійною освітою відповідно до обраного профілю.

Слайд 8

Школа ґрунтується на принципах профільного навчання: диференціації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями і нахилами); варіативності, альтернативності й доступності (освітніх програм, технологій навчання і навчально-методичного забезпечення); наступності та неперервності (між допрофільною підготовкою і профільним навчанням, професійною підготовкою); гнучкості (змісту і форм організації профільного навчання, у тому числі дистанційного; забезпечення можливості зміни профілю); діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей учнів з метою їх обґрунтованої орієнтації на профіль навчання).

Слайд 9

Допрофільна підготовка у СЗШ№1 Здійснюється у 8 - 9 класах допрофільна підготовка. Форми реалізації допрофільної підготовки: поглиблене вивчення окремих предметів української мови та літератури, математики; введення курсів за вибором. Поглиблене вивчення предметів, крім розширення і поглиблення змісту, сприяє формуванню стійкого інтересу до предмета, розвитку відповідних здібностей і орієнтації на професійну діяльність з використанням одержаних знань. Поглиблене вивчення здійснюється або за спеціальними програмами і підручниками, які поглиблюють відповідні теми. Курси за вибором покликані сприяти вибору учнями майбутнього профілю навчання. Допрофільна підготовка здійснюється також через факультативи, предметні гуртки, предметні олімпіади.

Слайд 10

Навчальний план для 8 Б класу СЗШ №1 (з поглибленим вивченням української мови) на 2010-2011 н.р. № з/п Навчальні предмети   8А 1. Українська мова 2 2. Українська л-ра 2 3. Зарубіжна л-ра 2 4. Англійська мова 2 5. Алгебра 2 6. Геометрія 2 7. Історія України 1.5 8. Всесвітня історія 1 9. Географія 1.5 10. Фізична культура 2 11. Основи здоров’я 0.5 12. Музичне мистецтво 1 13. Трудове навчання,технології 2 14. Біологія 2 15. Фізика 2 16. Хімія 2 Разом 27.5 Додатковий час на навчальні предмети,факультативи,індивідуальні заняття та консультації 6.5 1.Комунікативно-функціональний синтаксис української мови 1 2. Українська усна народна творчість 1 3.Міфи і міфологічна література 1 4.Інформатика 1 5.Українська культура середини ХVІ-ХІХ століть 1 6.Німецька мова (друга іноземна мова) 1 7.Християнська етика 0.5 Гранично допустиме навантаження на учня 34 Всього 34

Слайд 11

Навчальний план для 10 – 11 класів СЗШ №1 на 2012-2013 н. р. (додаток №8,9)

Слайд 12

Щоб зацікавити дітей до вивчення економіки та математики використовуються методи проектів: учні самостійно відшуковують прикладне застосування вивченої теми.

Слайд 13

Розвиток навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей учнів.

Слайд 14

Технології опрацювання дискусійних питань Метод ПРЕС Займи позицію Дискусія Дебати Неперервна шкала думок

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Результативність профільного навчання у СЗШ№1 Економіка та математика 2011-2012н.р. Участь у конкурсах: Переможці та призери – 8 учнів(9-11класів) Переможці олімпіади: 4 учні (9-11класів) Українська філологія 2011-2012н.р. Участь у конкурсах: Переможці та призери - 14 учнів (9-11класів). Участь вікторинах: Переможці- 8 учнів.

Слайд 21

Дякую за увагу! З повагою Г.Васільєва ЗДНВР СЗШ№1 м. Львів

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота