X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ СЛОВА В РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ. ДВОКРАПКА Й ТИРЕ ПРИ УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИХ СЛОВАХ В РЕЧЕННІ

Завантажити презентацію

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ СЛОВА В РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ. ДВОКРАПКА Й ТИРЕ ПРИ УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИХ СЛОВАХ В РЕЧЕННІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ СЛОВА В РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ. ДВОКРАПКА Й ТИРЕ ПРИ УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИХ СЛОВАХ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Учись у природи творчого спокою Є. Плужник

Слайд 3

Аналіз тексту з елементами зіставлення нових знань з базовими на основі актуалізації мотиваційних резервів учнів з теми 1.Прочитати текст. Дібрати заголовок, який би розкривав тему висловлювання. Зачитати спогад автора. 2.Назвати однорідні члени речення, які допомагають зрозуміти слова вчительки. 3.Об’єднавшись у групи, виписати речення з однорідними членами, накреслити їх схеми. Пояснити розділові знаки. 4.Назвати речення з узагальнювальними словами при однорідних членах.

Слайд 4

Лінгвістичне дослідження 1.Прочитати виразно поезію. Поміркувати, чому автор дав таку назву поезії. Яка основна думка вірша? 2.З’ясувати лексичне значення виділених слів (у разі потреби звернутися до тлумачного словника). 3.Знайти речення з однорідними членами. Схарактеризувати їх, скориставшись алгоритмом. 4.У яких із них є узагальнювальні слова? Пояснити пунктограми.

Слайд 5

НІЩО НЕ МЕРТВЕ В ВИРІ СВІТОВОМУ Ніщо не мертве в вирі світовому: Ні курява планет, ні сталагміт, Ні мумії прадавніх пірамід, Ні літери спліснявілого тому. У камені, у розпаді клітин, У сяйві дальніх зір і мрій змаганні, В кипінні крові й прорості зернин — Усюди в животворному диханні Єства єдиного пульсує плин. І де в нім місце тліну і нірвані? (Б. Тен)

Слайд 6

Колективна робота з текстом з елементами аналізу 1.Прочитати текст мовчки. Переказати його «ланцюжком». 2.Визначити тип мовлення. Підтвердити свою думку прикладами з тексту. 3.Виписати речення з однорідними членами. Усно перебудувати їх на речення з узагальнювальними словами. Пояснити пунктограми. 4.Виділені слова розібрати як частину мови (усно).

Слайд 7

Дослідження-відтворення з творчим завданням 1.Скласти речення, які б відповідали поданим схемам. 2.Зробити взаємоперевірку. 3.Найкращі речення записати.

Слайд 8

АЛГОРИТМ характеристики однорідних членів речення 6. Пояснити розділові знаки 5. Визначити їх синтаксичну роль 3. З’ясувати, якою частиною мови виражені однорідні члени речення 2. Указати, до якого члена речення вони відносяться 1. Виділити однорідні члени в реченні Тире Двокрапка Кома Сполучниковий Змішаний Безсполучниковий Непоширені Поширені Неоднорідні Обставини Однорідні Додатки Означення Присудки Підмети 4. Визначити зв’язок між однорідними членами речення

Слайд 9

Розглянути схеми й розказати про розділові знаки при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами. УС УС УС УС : : : , , , , , , . . . . І ні і і ні - - та як-от 1. 4. 3. 2.

Слайд 10

Навчальне редагування 1.Відредагувати речення, розташовуючи слова в певній послідовності. 2.Прочитати речення. Визначити узагальнювальні слова та однорідні члени речення. 3.Поміркувати, якими членами речення вони виступають. Записати, розставляючи розділові знаки. Аргументувати свій вибір. 4.Зробити синтаксичний розбір двох речень на вибір.

Слайд 11

Подумати і дати відповіді на запитання: 1.Що являють собою узагальнювальні слова? 2.Яку роль виконують узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами? 3.Яку синтаксичну функцію виконують узагальнювальні слова в реченні? 4.Розказати про розділові знаки при узагальнювальних словах (перед однорідними членами речення, після них). 5.З’ясувати розділові знаки в поданому реченні: Наближення зими у всьому серце чує: і в шелесті листів, і в вітрі, і в стежках (В. Сосюра).

Слайд 12

Домашнє завдання Знайти картину або фотоілюстрацію із зображенням степу. Описати її письмово, використовуючи узагальнювальні слова з однорідними членами речення. Зробити синтаксичний розбір одного речення (письмово). Якою частиною мови виступають узагальнювальні слова й однорідні члени речення?

Слайд 13

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова