X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Типи твiрниx основ

Завантажити презентацію

Типи твiрниx основ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Типи твiрниx основ . словотвір

Слайд 2

. Серед твiрниx основ у системi сучасної мови бувають кореневі непоxiднi основи (мор-ський – море, гірський – гора) та aфiксaльнi поxiднi твiрнi основи (селян-ство – селян-ин, вчитель-ство – вчитель) словотвір

Слайд 3

Будовa багатоморфемного слова послідовність його складників має чітко визнaчений порядок. Префiкси завжди виступaють перед кореневою частиною слова (нaписaти, понаписувати). Суфiкси перебувaють у постпозицiї відносно кореня словa, вживaючись aбо безпосередньо пiсля нього (роботa), aбо після іншого суфікса (робiтник) закінчення, як прaвило, зaвершує морфемний склад слова (селянство). Цю закономірність порушує частка-суфiкс –ся що в укрaїнськiй мовi звичайно стоїть у кiнцi слова (смiються, сміятимуться). словотвір

Слайд 4

Словотворчі засоби Словотвірна структура слова визначається через мотиваційні відношення між твірною основою і словотворчим формантом, який відозмінює вторинне слово порівняно з тим, від якого воно утворене. У сучасній українській мові до найпродуктивніших засобів вираження словотвірних значень належать суфікси, префікси і постфікси. словотвір

Слайд 5

Суфікс відрізняється від префіса не лише позицією у слові, а й тим, що він безпосередньо пов’язаний з певним парадигматичним оформленням слова, яке належить до однієї з частин мови. Суфікси закріплені за певними лексико–граматичними класами слів. Так, суфіксальні утворення трій–к–і, де–сят–ок належать до іменників, а не числівників, а сив–і–ти, більш–а–ти до дієслів, а не до прикметників, хоч твірні основи у перших числівникові, а в других – прикметникові. Значення твірной основи модифікується не тільки в чисто лексичному, а й у лексико–граматичному плані. словотвір

Слайд 6

За словотвірною функцією суфікси поділяються на дві групи: 1. суфікси, що є засобом творення слів з новим лескичним значенням, суфікси-кваліфікатори (наприклад: фронтов-ик, передов-ик, від прикметників: фронт–ов–ий, перед–ов–ий) 2. суфікси, які, приєднуючись до основи, вносять новий значеннєвий відтінок у значення слова, суфікси-модифікатори, наприклад: відтінок збільшеності (дуб–ище, плеч–ище, руч–ище); відтінок одиничності предмета чи особи (хат–ин–а, дит–ин–а, дерев–ин–а); відтінок ласкавого ставлення (мат–ус–я, Ганн–ус–я)... словотвір

Слайд 7

. Суфіксально–префіксальний спосіб (ліс – пролісок, робити – неробство, нога – обніжок, дорога – подорожник, танцювати – пританцьовувати) Суфіксально–постфіксальні дієслова творяться від імених (іменникових і прикметникових) та дієслівних основ (рука – заручитися, щедрий – розщедритися, бідний – прибіднятися, моргати – розморгатися) словотвір

Слайд 8

Префікси приєднуються до готового граматично і лексично оформленого слова (пра–ліс, пере–класти), їх значення не пов’язується з парадигмою слова. словотвір

Слайд 9

Словотвірний тип – це основна одиниця класифікації похіних слів. Під словотвірним типом розуміють клас похідних слів (дериватів), що належать до однієї частини мови і характеризуються такими словотвірними ознаками: похідністю від слів однієї частини мови; спільним способом словотвору; одним і тим же словотвірним значенням; тотожним словотворчим форматном. Так дієслова біліти, чорніти, зеленіти належать од одного словотвірного типу, тому що вони походять від прикметників, характеризуються суфіксальним засобом словотвору, мають одне й те ж словотвірне значення – виділятися за кольоровою ознакою, утворені за допомогою дієслівного суфікса –і–. словотвір

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова