X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Словотвір

Завантажити презентацію

Словотвір

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Словотвір

Слайд 2

Словотвір (також деривація) — розділ мовознавчої науки, що вивчає структуру слів і способи їх творення. (лексичні одиниці за структурою і способом творення їх).

Слайд 3

Поняття про словотвірний аналіз слова Словотвірний аналіз — це встановлення способу словотворення аналізованого слова, тобто визначення твірної основи та словотворчих афіксів: атомний — атом + н, розпорошений — розпорошити + ен, пізно — пізній + о. Повний словотвірний аналіз передбачає виділення і первісної основи ряду слів: лісівництво, лісівник, лісовий, ліс.

Слайд 4

СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА СЛОВА Основним джерелом збагачення лексики української мови є словотвір. Нові слова утворюються на базі вже наявних у мові вихідних слів. Слово, від якого безпосередньо утворено похідне, називається твірним словом. Здебільшого твірне слово входить у структуру похідного не повністю. Так, слово калина є твірним для слова калиновий, що безпосередньо утворилося від нього. Слова, що утворюються від твірних, називаються похідними, або мотивованими. Твірне і похідне слова становлять словотвірну пару: учень -учениця, учити -учитель. Похідне слово завжди двокомпонентне (бінарне), оскільки воно складається із спільної для твірного і похідного слова частини і тієї частини, за допомоги якої воно утворилося і якою відрізняється від твірного.

Слайд 5

Словотвірний тип - "це група слів однієї частини мови, які побудовані за єдиною схемою". Вони об'єднуються на основі таких ознак:

Слайд 6

Отже, словотвірний тип - це схема побудови слів певної частини мови. Слова глядач, слухач, читач, дозвонювач становлять словотвірний тип, тому що вони утворилися від однієї частини мови - дієслова (твірні основи є дієсловами), мають спільний формант -ач, мають спільне словотвірне значення - назва особи за виконанням дії. Сукупність слів, об'єднаних відношеннями похідності і спільним коренем, називається словотвірним гніздом. Комплексною одиницею словотвірного гнізда є словотвірний ланцюжок, що об'єднує слова послідовної похідності. Кожне попереднє слово є твірним для наступного, наприклад: ділити-* поділити-* розподілити-* порозподіляти. Словотвірні ланцюжки можуть складатися з похідних однієї частини мови (приклад наведено вище) і різних: білий-* білок-* білковий-* білковина.

Слайд 7

СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Осново- і словоскладання. Абревіація Складання - це спосіб творення слів шляхом об'єднання в одне ціле кількох слів або основ: чорно-білий (від чорний і білий), чорнозем (від чорна земля). Основним способом творення складних слів - іменників, прикметників, прислівників є основоскладання. Перважна більшість складних слів постає з основ відповідних слів (чорнослив, сизокрилий) або з основ та цілих слів (яскраво-синій, двовірш). У багатьох випадках осноскладання супроводжується суфіксацією (чорні брови - чорнобривці - чорн+о+брив+ці). Поєднання кількох слів в єдину лексичну одиницю називається словоскладанням.

Слайд 12

Словоскладанням утворюються такі групи слів:

Слайд 13

Часткові абревіатури утворюються

Слайд 14

Схема словотвірного аналізу Словотвірна структура слова — це подільність слова на складові — твірну і формантну частини; сукупність словотворчих елементів, які виражають форму і значення похідного слова: при-летіти, сніг-овий, один-иця.

Слайд 15

Зразок 1. Витвір. 2. Витворити. 3. Витвори-, дієслівна; усічення інфінітивного суфікса -и-, чергування [о] — [і]. 4. Нульовий суфікс. 5. Безафіксний спосіб творення. 6. «Опредметнена дія». 7. Витвір.

Слайд 16

Перевір себе 1 Словотвір вивчає…: а) слова, їх значення, походження й використання; б) словотворчі значення, матеріальні засоби вираження й способи творення слів у сучасній мові. в) способи творення слів; г) слова зі спільним коренем, але з різним лексичним значенням. 2 Визначте, у якому рядку всі слова немотивовані: а) кривий, нести, ковток, юнь, вивезти; б) пишуть, голова, босий, хтось, білий; в) синь, ніч, рух, сонце, дощ; г) новий, лисий, дуб, говорю, літо.

Слайд 17

3. Позначте рядок, у якому всі слова утворені префіксальним способом: а) прадід, написати, премудрий, прозелень, передумати; б) перехід, прадавній, невесело, вбік, покохати; в) безмежний, прамова, контрудар, забагато, переддень; г) насип, передбачити, безкоштовний, преспокійно, ультрамодний. 4. Схема побудови слів певної частини мови, абстрагована від конкретних лексичних одиниць, що характеризується спільністю частиномовної належності твірних слів, формантом, тотожним у матеріальному й семантичному відношенні, спільним словотвірним значенням, — це: а) словотворення; б) словотворче значення; в) словотвірна модель; г) словотвірний тип.

Слайд 18

5. Визначте, у якому рядку всі слова мотивуються іменниками: а) шахіст, заземлити, хід, шахтарський, золотий; б) луговий, верхи, доцільний, студентство, безголосий; в) знешкодити, набіг, імміграція, сільський, безвольний; г) аморальний, книжечка, догляд, провесна, щедрість. 6. Позначте рядок, у якому всі слова утворені суфіксальним способом: а) слухач, барвистий, геройство, родовідний, жовтизна; б) радіти, весніти, сходити, щедрість, вічно; в) по-столичному, безмежно, боротьба, водій, ходіння; г) підніжка, закрутка, висуванка, захопленні, картоплина.

Слайд 19

7. Твірна основа — це…: а) значуща частина слова, що містить у собі значення спіпьнокореневнх слів; б) часина слова без закінчення, що виражає його лексичне значенні; в) та частина похідного слова, яка є спільною з основою твірного слова; г) змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичне значенні. 8- З’ясуйте, у якому рядку всі слова, подані в парах, є твірним — похідним: а) поклик — покликати, позначка — знак, пестливий — пестити; б) варити — переварити, орати — орач, синь — синій; в) художник — художниця, загальний — узагальнювати, зброя — обеззброїти, г) безпомилковий — помилковий, здобувати — здобувач, знекровити — кров.

Слайд 20

■ Позначте рядок, у якому всі слова утворені префіксально-суфіксальним способом: а) затемнити, придорожній, обезсилити, міжгір’ї, передосінній; б) недалеко, по-вашому, затінок, супровідний, контрреволюційний; в) У*рмити, підземка, розшумітися, прибутковий, правічний; г) сповільнити, передчасний, по-українськи, безбарвний, передмісті.

Слайд 21

Над проектом працювала: Учениця 8-Б класу Іванова Валерія

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова