X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Фразеологія як розділ мовознавства. Фразеологічні одиниці української мови: фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення

Завантажити презентацію

Фразеологія як розділ мовознавства. Фразеологічні одиниці української мови: фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація до уроку з української мови для 10-го класу ( профіль – українська філологія ) з використанням ІКТ Циба Оксана Олександрівна Краснолиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4 Донецької області

Слайд 2

Аутотренінг для учнів Я зможу сьогодні добре працювати на уроці! Я – особистість творча! Я бажаю всім однокласникам успіхів на сьогоднішньому занятті!

Слайд 3

Тренувальні вправи І група - Розподіліть подані слова на групи: а) загальновживані; б) професійні; в) діалектні.

Слайд 4

Мешкати, збільшувати, ґазда, плай, земля, хлібина, тайстра, вулиця, файний, космос, ватра, штрек, шурф, лазер, зустріч, скальпель, біофізика, абревіація, фонема, кабиця, місяць, квартет, соліст, лібрето, сестра, брат, вар’ят, машина, лікар, операція, перцепція, хірург, драма, епос, нічний, щодня, весело, ракета, сарака, ґаздиня, операційна, реанімація, антрацит, на-гора, кубрик, фрахт, яхта, освіта, наука, ампер.

Слайд 5

ІІ група З’ясуйте за словниками значення виділених слів, складіть із ними речення . ІІІ група Проаналізуйте три-чотири слова за схемою ( підручник ,с. 205 ).

Слайд 6

ТЕМА УРОКУ. Фразеологія як розділ мовознавства. Фразеологічні одиниці української мови

Слайд 7

МЕТА УРОКУ : розвивати вміння аналізувати, прогнозувати, конструювати, знаходити в тексті фразеологізми, пояснювати їх значення, визначати тип; створювати власне висловлювання; поглибити знання школярів про предмет і завдання фразеології, про основні ознаки фразеологізмів, спільні й відмінні риси фразеологічних одиниць і вільних словосполучень; виховувати любов до фразеологічного багатства української мови.

Слайд 8

Дослідження-спостереження ” Мовознавча студія ” Прочитайте. Сформулюйте визначення фразеологізмів, наведіть приклади. Як називається розділ науки, що вивчає фразеологізми? На які ознаки фразеологізмів вказано в цих висловлюваннях ?

Слайд 9

1. Фразеологія – окраса народної мови ( Є.Чак ). 2. Фразеологізми – іскрометні скарби мовної образності – передають найтонші відтінки душевних порухів, обарвлюють висловлене в національний колорит ( В.Ужченко ). 3. Для того щоб дозріла граматична нерозкладність, потрібні віки ( Б.Ларін ). 4. Ці самостійні значення слів, що складають ідіому, поступово настільки ” притерлися ” одне до одного, що тепер і значення свого позбавилися ( В.Колесов ).

Слайд 10

( Очікувана відповідь : стійкі словосполучення, що складаються з двох і більше слів, існують у мові в готовому вигляді і здатні відтворюватися у свідомості людей, називаються фразеологізмами, або фразеологіч ними зворотами.. Вони становлять предмет фразеології (від /газів — “ вираз, зворот мови “ і Іо§оз — “ учення “) — учення про значеннєво-цілісні сполуки слів і цілі речення, що функціонують у мові як еквіваленти (рівноцінні відповідники) слів.

Слайд 11

« ПРОЕКТИ » Основні ознаки фразеологізмів Фразеологічні єдності Фразеологічні зрощення Фразеологічні сполучення Фразеологічні вирази

Слайд 12

Проект № 1 “ Основні ознаки фразеологізмів ” 1. Цілісність значення, яке постає внаслідок десемантизації окремих слів-складників, метафоризації, переосмислення вільного словосполучення. 2. Фразеологічна відтворюваність. 3. Відносна постійність компонентного складу і структури.

Слайд 13

4. Експресивність, яка особливо відчутна при порівнянні фразеологізму зі словом. 5. Неможливість уставити в середину виразу якесь слово. 6.Часткова невмотивованість значення. 7. Дослівна неперекладність іншими мовами. Наприклад: Смачні груші – смачні великі груші, смачні великі червонобокі груші ( це вільне словосполучення, яке можна постійно поширювати ) ; груші на вербі ( щось неможливе – фразеологізм ).

Слайд 14

Дослідження-пошук Дослідити подані словосполучення: подумайте, які з поданих сполук можуть уживатися як фразеологічні. Складіть з кількома із них речення. Каламутити воду, виляти хвостом, сильний вітер, гірка правда, високі пороги, високо літати, червоне яблуко, вовком дивитися, осине гніздо, тиха погода, вкоротити віку, вірний собі, яскравий день, проговорити годину, вухо ріже, лисячий хвіст, вовчий квиток .

Слайд 15

Проект № 2 “ Фразеологічні єдності ” Фразеологічні єдності – семантично неподільні одиниці, але цілісне значення їх певною мірою мотивоване значенням компонентів: тримати камінь за пазухою, ні пари з вуст, кров з молоком, біла ворона, плисти за течією. У них значення цілого пов’язане з розумінням внутрішнього образного стрижня фрази, потенційного смислу слів.

Слайд 16

Звуковою формою вони часто збігаються з вільними словосполученнями. Семантичній замкнутості фразеологічних єдностей сприяє наявність контрасту ( з вогню та в полум’я ), паралелізму ( переливати з пустого в порожнє ), римованих співзвуч ( було та загуло, катюзі по заслузі ), каламбурних зіставлень ( рябої кобили сон ).

Слайд 17

Проект № 3 “ Фразеологічні зрощення ” Фразеологічні зрощення ( або ідіоми ) – немотивовані й неподільні одиниці, загальне значення яких не випливає із значення їхніх компонентів. Нерозкладність їх викликана або зумовлена чотирма ознаками: 1) наявністю невживаних або відмерлих слів ( у чорта на куличках ); 2) наявністю граматичних архаїзмів ( нічтоже сумняшеся ); 3) дією експресивної індивідуалізації ( чого доброго );

Слайд 18

4) семантичним переродженням, у результаті якого лексичні значення зовсім несуттєві і для розуміння цілого ( сидіти на бобах ). Фразеологічне зрощення ( бити байдики, точити ляси, зігнутися в три погибелі, собаку з’їсти, притча во язи цех, ось тобі й маєш, дати дуба) позбавлене внутрішньої форми, однорідне зі словом, а значення цілого не виводиться зі значень компонентів. Виступаючи еквівалентом слів, вони підводяться під граматичні категорії як синтаксичне ціле, як своєрідні складні лексичні одиниці.

Слайд 19

Проект № 4 “Фразеологічні сполучення ” Фразеологічні сполучення – це фразеологізми, до яких так званим зв’язаним значенням, причому цілісне значення фразеологізму випливає із значення компонентів. Слово із входять слова, з яких одне є вільним, а друге – з зв’язаним значенням допускає синонімічну підстановку ( глупа ніч – пізня ніч, малиновий дзвін – милозвучний дзвін ).

Слайд 20

Значення слів-компонентів відокремлюються чіткіше; слова з фразеологічно зв’язанимими значеннями поєднуються з обмеженим рядом слів: страх бере, жаль бере, досада бере, але не можна: радість бере. До фразеологічних сполучень віднесемо: зачепити честь ( самолюбство, гордість, інтереси ), порушити питання ( справу, клопотання ), охопити оком ( поглядом, зором ), похнюпити голову ( носа ).

Слайд 21

Проект № 5 “Фразеологічні вирази ” Окрему групу становлять фразеологічні вирази – це стійкі за своїм складом і значенням одиниці, які складаються зі слів з вільним значенням і відтворюються в мові. Це приказки, прислів’я та крилаті вислови: Гірший свій ворог, ніж чужий. Курям на сміх. Украдене щастя ( І.Франко ).

Слайд 22

Лінгвістичне дослідження - Поясніть значення фразеологізмів. За потреби скористайтеся словником. Складіть 3 речення з поданими фразеологізмами ( усно ). Бувати в бувальцях; купити кота в мішку; серед зими льоду не випросиш; не нюхати пороху; жаль бере; вихляти хвостом; вивести на чисту воду; пасти задніх; як у Бога за дверима; хоч з лиця воду пий; яблуку ніде впасти.

Слайд 23

Самостійна робота Визначте тип фразеологізмів (фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення). Назвіть фразеологічні вирази. З'ясуйте значення кожної фразеологічної одиниці. З одним фразеологізмом побудуйте та запишіть речення.

Слайд 24

Залізна п'ята; товкти воду в ступі; через терни до зірок; розкрити карти; І чужому научайтесь, й свого не. цурайтесь; позичити в Сірка очей; іти світ за очі; наріжний камінь; вивести на чисту воду; як Пилип з конопель; передати куті меду; впасти в око; море по коліна; глека розбити; повісити носа; точити ляси; між двох вогнів; дати драпака.

Слайд 25

Пошук-моделювання Доповніть початок фразеологізмів, користуючись матеріалами довідки ( усно ). 1. Без труда ... 2. Гора з горою не сходиться, а ... 3. Працювати не розгинаючи ... 4. Щоб рибу їсти, треба ...

Слайд 26

Для довідки : нема плода, людина з людиною зійдеться; спини; в воду лізти; розум; величає; друзів доволі; лісу виводить; мур ламає. 5. Не краса красить, а ... 6. Діло майстра ... 7. Не май сто кіп у полі, май ... 8. Наука в ліс не веде, а з ... 9. Хто знання має, той і ...

Слайд 27

Лінгвістичне змагання Запишіть якнайбільше фразеологічних зворотів зі словом “ рука “. За потреби скористайтеся словником. Зразок Важка рука, чужими руками жар загрібати, мати золоті руки, рука руку миє, тримати в руках, випустити з рук, мати свою руку десь, з легкої руки, взяти себе в руки, набити руку.

Слайд 28

Гра-пошук “ Про кого це ?” - Охарактеризуйте людину за поданими фразеологізмами ( усно ). Як риба у воді; ні се ні те, голий як бубон, хоч картину малюй, хоч до рани прикладай, море по коліна, гострий на язик, без царя в голові, лихий на язик, майстер першої руки, має плечі за собою, має свою стежку, мішок грошовий.

Слайд 29

АУКЦІОН ЗНАНЬ : Що вивчає фразеологія? Які фразеологізми називають фразеологічними зрощеннями? Які фразеологізми називають фразеологічними сполученнями? Які фразеологізми належать до фразеологічних єдностей? Які фразеологічні одиниці називають фразеологічними висловами?

Слайд 30

Інтерактивна вправа “ Коло думок ” Під час вивчення теми я: Дізнався…. Зрозумів… Навчився… Найбільший мій успіх – це… Найбільші труднощі я відчув… Я не вмів, а тепер умію… Я змінився… На наступному уроці я хочу…

Слайд 31

Завдання додому Вивчити теоретичний матеріал за підручником с. 224-225; письмове завдання виконується на вибір: 1) виписати з фразеологічного словника в три стовпчики 10 фразеологічних єдностей, 10 фразеологічних сполучень і стільки ж фразеологічних зрощень. Поясніть значення кожної фразеологічної одиниці;

Слайд 32

напишіть твір-роздум, узявши за тезу один із запропонованих фразеологізмів. Чорна невдячність. Слово честі. Не кидай слів на вітер.

Слайд 33

Список використаних джерел: Плющ М.Я.,Тихоша В.І.. Українська мова: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. – К.: Освіта, 2010. – 416 с. Ужченко В.Д., .Авксентьєв Л.Г.. Посібник. Українська фразеологія. – Х.: Основа., 1990. – 165 с. .Жовтобрюх В.Д.; Паращич В.В.. Українська мова: навчальний посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. – К: Літера ЛТД, 2012 р. – 136 с. Крехно Т.І., Волкова І.В., Дишлюк І.М.. Посібник. Українська мова10 клас. Профільний рівень. Матеріали до уроків. – Х.: Ранок., 2010. – 482 с.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Українська мова