X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ДОДАТОК ЯК ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ

Завантажити презентацію

ДОДАТОК ЯК ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДОДАТОК ЯК ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Вибіркова робота на основі тексту 1.Прочитати вголос текст. 2.Визначити його стильову належність. 3.Назвати основні ознаки тексту. 4.Підготувати усний переказ. 5.Виписати словосполучення, у яких залежне слово відповідає на запитання непрямих відмінків. 6.Визначити синтаксичну роль додатків.

Слайд 3

Опрацювання опорної схеми 1.Розглянути схему. З’ясувати, що вам уже відомо про додаток, а що є новим 2.Сформулювати повне визначення додатка. Додаток Пов’язується з підметом, присудком або іншими другорядним членом речення (додатком чи означенням) Означає предмет, на який спрямована дія (процес чи стан) або відповідно до якого ця дія (процес чи стан) відбувається Виражається іменником, займенником або іншими частинами мовами, ужитими в ролі іменника Відповідає на запитання непрямих відмінків

Слайд 4

Творче спостереження з елементами аналізу 1.Прочитати мовчки текст. 2.Дібрати до нього заголовок. 3. Визначити межі речень. Записати, розставляючи пропущені розділові знаки. 4.Знайти додатки. 5.З’ясувати, яких членів речення вони, як правило, стосуються.

Слайд 5

Вибірково-розподільна робота 1.З’ясувати, у яких словосполученнях у ролі залежних слів виступають іменники у формі: а) знахідного відмінка; б) інших непрямих відмінків. Заповнити таблицю 2.Назвати вид словосполучення за способом вираження головного слова. По одному прикладу кожної групи ввести в самостійно складені речення. 3.Яке словосполучення є «зайвим»? Пояснити

Слайд 6

Запалити вогонь, сюжет твору, зображено квіти, архітектура палацу, зберегти риси архітектури, поєднання звуків, символ життя, будівництво парку, елемент пейзажу, зведено будинок, зображення рослинності, динаміка життя, талант художника, ухвалити рішення, причина явища, освітлений сяйвом, сучасники художника, здобувати освіту, прообраз героїні. Прямі додатки (виражені іменниками у формі знахідного відмінка) Непрямі додатки (виражені іменниками у формі непрямих відмінків, окрім знахідного)

Слайд 7

Творче моделювання 1.Із поданими словами скласти пари словосполучень так, щоб у ролі залежного слова виступали додатки, виражені іменниками у формі різних непрямих відмінків. 2.Говорити, зберігати, записувати, уявити, вимовляти, усвідомлювати, описати, видати. 3.Одну пару словосполучень увести в самостійно складені речення. 4.Визначити вид додатків у складених словосполученнях. Зразок. Зробити ескіз (додаток, виражений іменником у формі зн. в.). для людей (додаток, виражений іменником у формі д. в.).

Слайд 8

Дослідження-моделювання 1.Змоделювати прислів’я і приказки, дібравши їх продовження з другого стовпчика. 2.Записати вислови. 3.Виділити в них додатки, визначити у поданих висловах назвати слова-антоніми спосіб їх вираження.

Слайд 9

Прислів’я І Приказки 1.Щастя розум одбирає, 2.Хто горя не бачив, 3.Хто доброго чоловіка минає, 4.Добре тому жить, 5.Доля карає 6.Долі й конем 7.Долі скаргами той щастя не має. а нещастя повертає. й вельможного, й неможного. чия доля не спить. той і щастя не зазнає. не власкаєш. не об’їдеш.

Слайд 10

Вибіркова робота на основі тексту з елементами аналізу 1.Прочитати текст. Що нового ви дізналися з нього? Визначити тему й основну думку. Скласти план. 2.Виписати сполучення слів, до складу яких входять додатки. Схарактеризувати додатки, скориставшись схемою. 3.Дослідити, у яких відмінках додатки можуть виражатися іменниками чи займенниками з прийменниками. Навести власні приклади

Слайд 11

СХЕМА характеристики додатка 4. Указати на спосіб вираження додатка непрямий прямий 3. Визначити вид додатка 2. З’ясувати, з яким членом речення він пов’язується й на яке запитання відповідає 1. Виділити в реченні додаток (підкреслити його)

Слайд 12

Творче конструювання 1.Скласти речення так, щоб слова знання, розум, щастя, добро виступали в ролі різних членів речення: а) підмета; б) іменної частини складеного присудка; в) додатка. 2.Схарактеризувати головні члени у складених реченнях. 3.З’ясувати граматичні ознаки додатків (рід, число, відмінок)

Слайд 13

Подумати й дати відповіді на запитання: 1.Який другорядний член речення називається додатком? 2.Якими частинами мови найчастіше виражається додаток? Навести приклади. 3.До яких членів речення, як правило, приєднується додаток? Відповідь проілюструвати власними прикладами. 4.Як відрізнити, на вашу думку, додатки від означень, виражених іменниками?

Слайд 14

Домашнє завдання Використавши відновлені прислів’я і приказки, опрацьовані на уроці, скласти твір на тему «Хто доброго чоловіка минає, той щастя не має»

Слайд 15

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова