X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТІВ ДІАЛОГІЧНОГО Й МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ РІЗНИХ СТИЛІВ, ТИПІВ І ЖАНРІВ МОВЛЕННЯ. ВИДИ ЗАПИСУ ПРОЧИТАНОГО: ДОКЛАДНИЙ ЗАПИС, КОНСПЕКТ

Завантажити презентацію

ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТІВ ДІАЛОГІЧНОГО Й МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ РІЗНИХ СТИЛІВ, ТИПІВ І ЖАНРІВ МОВЛЕННЯ. ВИДИ ЗАПИСУ ПРОЧИТАНОГО: ДОКЛАДНИЙ ЗАПИС, КОНСПЕКТ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТІВ ДІАЛОГІЧНОГО Й МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ РІЗНИХ СТИЛІВ, ТИПІВ І ЖАНРІВ МОВЛЕННЯ. ВИДИ ЗАПИСУ ПРОЧИТАНОГО: ДОКЛАДНИЙ ЗАПИС, КОНСПЕКТ

Слайд 2

Фронтальна робота зі схемою-опорою Пригадайте, що вам відомо про способи читання? Що впливає на вибір того чи іншого різновиду сприйняття друкованого тексту?

Слайд 3

Правильність міркувань перевірте за схемою-опорою. Різновиди читання поглиблене читання: увага звертається на деталі, які аналізуються й оцінюються. Таким способом читають підручники, наукові тексти ознайомлювальне читання: здійснюється загальне ознайомлення зі змістом, виділяються основні ідеї і проблеми, приділяється увага тільки основній інформації. Таким способом читають публіцистичні та іноді художні тексти читання-перегляд: використовується для попереднього ознайомлення з книгою, читається зміст, передмова, заключна частина читання-сканування: швидкий перегляд друкованого тексту з метою пошуку потрібних слів, прізвищ. Цим способом оволодівають процесі спеціального тренування

Слайд 4

Робота в парах із пам’яткою Пригадайте, як ви працюєте над засвоєнням змісту статті, розділу книги. Звірте свої міркування і дії з поданою нижче пам’яткою

Слайд 5

Пам’ятка «Як працювати з книгою» 1. Для ознайомлення в загальних рисах зі змістом книги необхідно: прочитати титульну сторінку — прізвище автора, заголовок, рік видання; прочитати анотацію (коротку інформацію про цю книгу), вміщену на зворотному боці титульної сторінки; уважно ознайомитися зі змістом, вміщеним або в кінці книги, або після титульної сторінки; прочитати передмову або вступ. 2. Під час читання звернути увагу на: вдумливо ставитися до слів і словосполучень, виділених різними шрифтами (розрядкою, курсивом, напівжирним та ін.); назви окремих розділів, частин, параграфів і т. ін.; з’ясувати значення незрозумілих слів за допомогою словників та енциклопедій; звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою) і зразу ж уважно прочитати пояснення (внизу сторінки). 3. Для засвоєння змісту прочитаного необхідно: поділити прочитаний матеріал на частини, виділити в них найголовніше; скласти план (простий, складний), тематичні виписки, тези або конспект.

Слайд 6

Бесіда Пригадайте, що називається конспектом (конспект — це різновид стислого письмового переказу, тобто коротко записаний виклад змісту певного тексту). Які різновиди конспектів ви знаєте? У чому особливість кожного? У яких ситуаціях людині потрібне вміння складати конспект? Якими видами запису прочитаного вам доводилося користуватися під час підготовки до уроків? Які труднощі виникали у вас під час опрацювання змісту наукової, науково-популярної, художньої літератури?

Слайд 7

Творче списування Дайте відповідь на запитання: «У чому відмінність понять: фактографічне конспектування, вільне конспектування, оцінювальне конспектування, творче конспектування, лекторське конспектування?»

Слайд 8

Встановіть відповідність. 1 творче конспектування 2 лекторське конспектування 3 вільне конспектування 4 фактографічне конспектування 5 оцінювальне конспектування 1 передання слово в слово змісту постанов, рекламної інформації 2 передання змісту тексту своїми словами 3 наявність поруч із критично оцінюваним змістом особистих суджень 4 доповнення, розвиток і узагальнення думок автора 5 подання матеріалу на аркушах так, як він лунатиме в аудиторії, для чого письмове мовлення треба передати через усне

Слайд 9

Пошукове завдання Прочитайте текст і знайдіть у ньому відповідь на питання: «Які вміння потрібні людині для оволодіння культурою читання?»

Слайд 10

Робота з текстом Прочитайте текст, конспектуючи його. Визначте стиль тексту, свою думку обґрунтуйте. Подумайте, який різновид конспекту краще використати. Лексичне значення виділених слів з’ясуйте за тлумачним словничком.

Слайд 11

Домашнє завдання (на вибір) Доберіть цікавий текст для читання мовчки і скласти тестові завдання до нього. Законспектувати енциклопедичну статтю про відому історичну постать. Визначити, яким різновидом конспекту скористувалися. Підготувати тематичний конспект «Магія слова».

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова