X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Компаративний аналіз художнього тексту як засіб формування полікультурності учнів на уроках української літератури

Завантажити презентацію

Компаративний аналіз художнього тексту як засіб формування полікультурності учнів на уроках української літератури

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міністерство освіти і науки України Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Управління освіти і науки Кам`янець-Подільської міської ради Науково-методичний центр Навчально-виховний комплекс №13 КУЧЕРЯВА Ж. М. Учитель української мови та літератури (Схвалено методичною радою НВК №13, протокол №2 від 31. 10.2014р.)

Слайд 2

Компаративний аналіз художнього тексту як засіб формування полікультурності учнів на уроках української літератури УЗАГАЛЬНИТИ ЗНАННЯ ПРО МЕТОДИ КОМПАРАТИВІЗМУ; ПРОСТЕЖИТИ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМПАРАТИВІСТИКИ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ; АКТИВІЗУВАТИ ВМІННЯ УЧНІВ ПОРІВНЮВАТИ ХУДОЖНІ ТВОРИ НА РІЗНИХ РІВНЯХ; ВИХОВУВАТИ ЕСТЕТИЧНИЙ СМАК, РОЗУМІННЯ КРАСИ ПОЕТИЧНОГО СЛОВА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУР. ТЕЗАУРУС; ТЕКСТИ ТВОРІВ. Твір, який читають, має теперішнє; твір, який перечитують, має майбутнє.   О. Дюма-син .

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Типи (види) міжлітературних зв’язків у шкільній практиці: Контактні (особисті зв’язки письменників, інонаціональна тематика, переклад, переказ, переспів, критична оцінка творчості інонаціонального письменника); Генетичні (запозичення, наслідування, ремінісценції); Типологічні (на рівнях мікроструктури: теми, ідеї, проблематики, сюжету, образної системи, характеру тропів і фігур, поетики жанру; макроструктури: течії, напряму, стилю, творчого методу). Компаративістика (лат. — порівнюю, франц. — літературна компаративістика, порівняння) — порівняльне вивчення фольклору, національних літератур, процесів їх взаємозв'язку, взаємодії, взаємовпливів на основі порівняльно-історичного підходу (методу). У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти зазначено, що складовими літературного компонента є емоційно-ціннісна, літературознавча, загальнокультурна і компаративна лінії. Компаративна лінія забезпечує:

Слайд 6

Дашкевич М.П. Теодор Бенфей Драгоманов М.П. Франко І.Я.

Слайд 7

 Мета уроку компаративного аналізу: глибше розкрити ідейно-естетичну сутність кожного з порівнюваних творів чи процесів; дати історико-літературне пояснення відповідностей або відмінностей літературних явищ різних письменств; сприяти розумінню духовної єдності, національної своєрідності різних літератур в культурно-історичному розвитку суспільства; формувати гуманістичний світогляд учня, шанобливо ставитися до різних народів; допомагати дитині якомога ширше пізнавати світ. Форми порівняльного методу

Слайд 8

вивчення різнонаціональних творів близьких за темою, ідеєю, сюжетом, проблематикою, образами, особливостями поетики; порівняльного аналізу оригінального твору та його перекладу, переказу чи переспіву; порівняння різнонаціональних літературних явищ на рівні їх походження; розгляду творчих зв'язків між письменниками різних літератур тощо; аналізу творів одного напряму, течії, школи, а також різних національних літератур.

Слайд 9

Рівні компаративного аналізу творів Учні аналізують подібності та відмінності в творах на рівні теми, сюжету, системи образів, поетики та жанрової специфіки. Вони не роблять докладний аналіз, а зосереджують увагу на розгляді окремих, найсуттєвіших елементів, розкриваючи причинно-наслідкові зв'язки виявлених паралелей та відмінностей двох художніх явищ. Методи і прийоми

Слайд 10

Психолого-педагогічні та методичні умови проведення уроку: Педагогічні можливості уроку компаративного аналізу:

Слайд 11

Слайд 12

Теза урус (від лат. thēsaurus — скарб, множина, скарбниця, що відтворює давньогрец. θησαυρός) — одномовний тлумачний або тематичний словник, який прагне максимально охопити лексику конкретної мови; словник, що подає лексику певної мови в усьому її обсязі з прикладами їх використання в тексті; словник, в якому слова, що належать до якої-небудь галузі знань, розташовано за тематичним принципом і показано семантичні зв'язки між лексичними одиницями.

Слайд 13

Слайд 14

ЗАВДАННЯ. Скласти презентацію з елементами порівняльного аналізу міфів Давньої Греції з українськими. Яким українським богам відповідають грецькі? Визначте спільні ознаки грецької й української міфологій. Зробіть висновок із свого дослідження. Дажбог — бог сонця, Покровитель Руської землі Аполлон – бог світла Геліос – бог сонця Артеміда – богиня, яка охороняла міста Стрибог — бог вітру Еол– бог вітрів Борей(північний) Нот(південний) Зефір(лагідний) Сварог — бог-коваль, навчив людей шлюбу, хліборобства і подарував їм плуг Гера – богиня шлюбу, покровителька пологів Гіменей – бог шлюбу Гефест – бог-коваль, покровитель ремесла Деметра – богиня родючості землі Перун — верховний бог, бог грому і блискавки, бог війни і миру Зевс – верховний бог, бог блискавки і грому Арес – бог війни Берегиня — богиня добра й захисту від усілякого лиха Немає відповідності у грецькій міфології

Слайд 15

Лада — богиня кохання Ерос – бог кохання Нюкта – богиня ночі Афродіта – богиня краси, юності, кохання Мара – богиня темної ночі, страшних снів Чорнобог — бог темряви, ночі, зими, холоду, сну Ерос – бог підземного царства Ярило — бог весни, землеробства Деметра – богиня родючості землі Білобог — бог добра, світла Аполлон – бог світла

Слайд 16

«Я бажав не перекласти, а переробити стару повість про лиса, зробити її нашим народним добром, надати їй нашу національну подобу. Я, так сказати, на чужий, позичений рисунок накладав наші кольори». І. Франко ЗАВДАННЯ. За основу свого твору Іван Франко взяв індійську народну казку «Фарбований шакал». Порівняйте два тексти. Що між ними є спільне, а чим вони різняться?

Слайд 17

СПІЛЬНЕ: - містить елементи чарівного, фантастичного; - перемагає добро. ВІДМІННЕ Автор відомий. Незмінність. Події відбуваються в чіткому місці, є частка реального життя. Світоглядні позиції автора. Автор невідомий. Змінюється сюжет. Невеликий обсяг. Побудова: зачин, основна частина, кінцівка. Мова: казкові вислови, магічні слова. Мала кількість дійових осіб.

Слайд 18

АНГЛІЙСЬКІ НАРОДНІ БАЛАДИ ПРО РОБІН ГУДА УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ЛЕГЕНДА ПРО ОЛЕКСУ ДОВБУША “ЗА СИБІРОМ СОНЦЕ СХОДИТЬ” ПРО УСТИМА КАРМЕЛЮКА Робота у групах. Завдання. “Історичний проект”. Описати епоху, стиль життя і життєвий вибір Робін Гуда, Кармелюка, Довбуша. “Мистецький проект”. Намалювати “зеленого брата” і українського опришка. Охарактеризувати їхній побут, зовнішні дані; спільне і відмінне в поведінці, бажаннях, цілях. “Літературний проект”. Дослідити, які письменники і чому зверталися у своїй творчості до опису розбійницького життя. “Журналістський проект”. Взяти інтерв’ю в одного чи двох героїв (Робін Гуда, Кармелюка, Довбуша). “Юридичний проект”. Скласти “Кодекс шляхетного розбійника”. «Він доблесно і чесно жив, Він кривди серцем не любив» (англійська нар. балада)

Слайд 19

Народна колискова пісня “ ОЙ НУ, ЛЮЛІ, ДИТЯ, СПАТЬ! ” Ой ну, люлі, дитя, спать! Пішла мати жито жать Та й вижала три квітки: Ой щоб воно спало, Щастя-долю мало І добрую годину На малую дитину. Що первую сонливу, А другую дрімливу, А третюю щасливу. Ой щоб воно спало І спати хотіло, Як квіт, червоніло.

Слайд 20

  Микола Вінграновський «ПЕРША КОЛИСКОВА» Спи, моя дитино золота, Спи, моя тривого кароока. Спи, моя гіллячко голуба, Тихо в моїм серці і щасливо. В теплих снах ідуть в поля жита, І зоря над ними йде висока. За вікном хлюпочеться плавба Твоїх літ і долі гомінливої. Спи, моя дитинко, на порі. Тіні сплять і сонна яворина... Та як небо в нашому Дніпрі, Так в тобі не спить хай Україна. Хай вона не спить в тобі повік, Бо вона — для тебе і для світу... Люлі, мій маленький чоловік, Капле сон сріблястий з верховіту. Проблемно-пізнавальні завдання. У якій формі написано текст — діалогу чи монологу? Доведи свою думку, посилаючись на текст творів. Якими словами мати звертається до дитини? Поясни, яке значення вона вкладає в кожне звертання. Назви пестливі слова. Яка їхня роль у піснях? На скільки частин можна умовно поділити пісні? Про що в кожній із них ідеться? Який настрій передає кожна частина? Запиши їх у робочий зошит до словничка настроїв. Яку паралель проводить ліричний герой, закликаючи сина любити Батьківщину? Прочитай виразно ці слова, та поясни, як ти їх розумієш. Чому у вірші сказано, що Батьківщина — для тебе і для світу? Яким ти уявляєш собі ліричного героя цього вірша? Що його хвилює? Чому ти так думаєш? Чи співзвучний твій настрій після прочитання вірша з настроєм ліричного героя? Свою відповідь прокоментуй.

Слайд 21

Леся Українка “ КОЛИСКОВА ” Місяць яснесенький Промінь тихесенький Кинув до нас. Спи ж ти, малесенький, Пізній-бо час. Любо ти спатимеш, Поки не знатимеш, Що то печаль; Хутко прийматимеш Лихо та жаль.   Тяжка годинонько! Гірка хвилинонько! Лихо не спить... Леле, дитинонько! Жить — сльози лить . Місяць яснесенький Промінь тихесенький Кинув до нас... Спи ж ти, малесенький, Поки є час! Сором хилитися, Долі коритися! Час твій прийде З долею битися,— Сон пропаде...

Слайд 22

→ УКРАЇНА → НАВЧАННЯ В КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ → ПРАЦЮЄ У ПРИДВОРНІЙ ПЕТЕРБУРЗЬКІЙ КАПЕЛІ → ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ПРИДВОРНОГО ЖИТТЯ І ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО КИЄВА → ПОДОРОЖ ДО ЄВРОПИ → УЧИТЕЛЮЄ В ПЕРЕЯСЛАВСЬКОМУ ТА ХАРКІВСЬКОМУ КОЛЕГІУМАХ → ДОНОСИ, ЦЬКУВАННЯ → МАНДРИ → ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД КАР`ЄРИ → ФІЛОСОФСЬКІ ТРАКТАТИ, БАЙКИ, ВІРШІ. → CХІД → ПОЧАТКОВЕ НАВЧАННЯ В ХАРАСАНІ → ПАЛОМНИЦТВО В МЕККУ → ВИКЛАДАННЯ В БАГДАДІ В АКАДЕМІЇ НІЗАМІЙЕ → 25 РОКІВ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ ЧЕРЕЗ ПОГЛЯДИ І ВІРОСПОВІДАННЯ → ВЕДЕННЯ СУВОРОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ → ПОВЕРНЕННЯ В ХАРАСАН, В РІДНИЙ НІШАПУР → ФІЛОСОФСЬКІ Й НАУКОВІ ТРАКТАТИ, РУБАЇ. ВИСНОВОК Г. СКОВОРОДА – МУЗИКАНТ, ПОЕТ, БАЙКАР, УЧИТЕЛЬ-ПРОСВІТИТЕЛЬ, ФІЛОСОФ, УЧЕНИЙ. ЙОГО БАЙКИ З ПРИХОВАНИМ ЗМІСТОМ. ОМАР ХАЙЯМ – ПОЕТ, МАТЕМАТИК, АСТРОНОМ, ЦАРЕДВОРЕЦЬ, ФІЛОСОФ. ЙОГО РУБАЇ, ТРАКТАТИ НЕ РОЗКРИВАЮТЬ ПРЯМО ЙОГО ПОГЛЯДІВ.

Слайд 23

ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ Й ЛЮБОВІ. Пізнати себе і Бога людина може через серце: “ Царство Боже всередині нас. Щастя в серці, серце в любові, любов же – у законі Вічному ”. ДВОЇСТІСТЬ БУТТЯ. Буття двоїсте: зміст (дух, Бог), форма (матерія) “ … весь світ складається з двох натур: одна видима, друга – невидима. Невидима – Бог, видима – тіло ”. ФІЛОСОФІЯ ЩАСТЯ ЧЕРЕЗ САМОПІЗНАННЯ. Світ складається з трьох світів: ВСЕСВІТУ (макрокосмосу), ЛЮДИНИ ( мікрокосмосу), БІБЛІЇ (світу символів). Саме через символи Біблія невидиме робить видимим. ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ОМАРА ХАЙЯМИ Заперечує погляди релігій, що людина народжена, щоб страждати. Вважає це звичайною реакцією на біди, наслідком духовної розпусти. Треба так організовувати свої емоції, щоб це було з посмішкою, а не зі слізьми. Релігія закликає змиритися перед горем і випробуваннями. А Хайям сміється над цим. За ним метод “ нейтралізації зла ” і засіб для “ пробудження сонних ” і спосіб владнати свою особисту долю, і те,як покращити життя всього людства, - одне й те саме! Не звертатись до Бога, а самому боротись проти злої долі. Не задовольнятись несправжніми цінностями Буття: “ … щоб болото, котре летить з-під коліс долі, не прилипало до душі ”.

Слайд 24

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська література