X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПОНЯТТЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ В СИСТЕМО-МИСЛЕДІЯЛЬНОМУ ПІДХОДІ

Завантажити презентацію

ПОНЯТТЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ В СИСТЕМО-МИСЛЕДІЯЛЬНОМУ ПІДХОДІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПОНЯТТЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ В СИСТЕМО-МИСЛЕДІЯЛЬНОМУ ПІДХОДІ Тези доповіді Перший всеукраїнський конгрес із соціальної психології «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА НАУКА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ: ДОСВІД, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 18–20 жовтня 2010 року Дідковський С.В. (Київ)

Слайд 2

Проблема поняття “ соціально-психологічна практика” Для того, щоб управляти соціально - психологічною практикою, треба розуміти, що вона собою уявляє. Сьогодні існують декілька десятків підходів, від психоаналітичного до системо-миследіяльного, в кожному з яких існує своє розуміння того, чим є соціально-психологічна практика. Одні підходи спираються на повсякденне розуміння практики, як будь-якого виду громадської діяльності. Другі користуються загально філософським поняттям практики, як матеріальної, чуттєво предметної цілеспрямованої суспільно-історичної діяльність людей, що має своїм змістом освоєння і перетворення природних і соціальних об'єктів. Треті розроблять своє специфічне поняття практики [1].

Слайд 3

Мета та завдання Мета - провести аналіз поняття соціально-психологічної практики, що було розроблено в СМД-методології. Історія розвитку СМД-методології налічує три основних етапи: Методологічних досліджень та розробок. Організаційно-діяльнісних ігор. Соціальних практик. На кожному етапі зміст поняття практики конкретизувався та уточнювався. Завдання: Проаналізувати поняття практики на кожному з етапів Розробити системне поняття практики що інтегрує в собі результати усіх трьох етапів

Слайд 4

Підхід до побудови поняття практики в СМД-методології СМД-методологи завжди вважали практикою те, чим вони самі займалися Поняття практики народжувалося в них з рефлексії та схематизації змісту іх способу мислення та діяльності

Слайд 5

1. Етап методологічних досліджень та розробок (1952 – 1983р.р.) Історія розвитку поняття практики на етапі методологічних досліджень та розробок дві основних фази: Логічних досліджень. Методологічних досліджень та розробок.

Слайд 6

1.1. Фаза логічних досліджень та розробок (1952 – 1954р.р.) Положення першої методологічної програми: Щоб бути практичною соціальна діяльність повинна бути усвідомлена та продумана. Основою мислення є логіка. Існуючи, формальна та діалектична логіки, не дозволяють ефективно аналізувати та перебудовувати мислення. Необхідно створити змістовно-генетичну логіку. Вона має забезпечувати перебудову та розвиток мислення і зробити непотрібними інші логіки. Остання фаза співпадала з початком етапу ОД-ігор Практика - це діяльність з розробки змістовно-генетичної логіки та мислення, що у ній організовано. Основна форма практики – логічний семінар Лідер - А. А. Зинов'єв Учасники семінару: Б. А. Грушин, М. К. Мамардашвілі, Г. П. Щедровицький, Н. Г. Алексєєв, В. В. Давидов, І. С. Ладенко, В. М. Садовський, В. С. Швирьов. Н.С.

Слайд 7

Результати етапу логічних досліджень Мислення має не логічну а топічну, або просторову форму організації За кожним шаром простору знаходиться свій специфічний зміст. Логіка нормує процес руху мислення по шарах просторової організації В процесі мислення просторова форма організації та зміст мислення змінюється Необхідно побудувати схему просторової організації та метод мислення що постійно розвивається

Слайд 8

1.2. Фаза методологічних досліджень (1954 – 1983р.р.) У рамках другої методологічної програми, нараховують чотири основних періоди: Дослідження розуміння як семіотичної діяльності Аналіз змісту соціально-психологічної діяльності Розробка поняття про комунікацію та її зв’язок з мисленням Створення схеми системної організації мислевої діяльності [2]. Практика – це діяльність з розробки схеми МД та її використання для розвитку мислевої діяльності. Основна форма практики - методологічний семінар Лідер - Г. П. Щедровицький Учасники В. В. Давидов, В. А. Костеловський, Г. Якобсон, Н. І. Непомняща, В.А.Лефевр, А.А. Тюків, А. А. Піскоппель, Л.П. Щедровіцкій, В.М. Розін, О. І. Генісаретський, А. Г. Раппапорт.

Слайд 9

Результати етапу методологічних досліджень Треба досліджувати не мислення, а мислеву діяльність. Просторова організація мислевої діяльності включає до себе шари соціальної миследіяльності, комунікації та чистого мислення, що пов'язані між собою рефлексивними переходами Логіка розвитку миследіяльності полягає в процесі руху від аналізу розривів в миследіяльності і проблем в формі організації мислення, до їх вирішення Форма розвитку – методологічний семінар

Слайд 10

2. Етап організаційно-діяльністних ігор (1979 – 1994р.р.) В процесі рефлексії механізмів роботи методологічних семінарів Г. П. Щедровицький створив нову форму організації колективних мислення та діяльності - організаційно-діяльну гру. ОД-гра являла собою розширений методологічний семінар, в структуру якого могли включатися представники інших сфер соціальної діяльності. Вона дозволяла, з одного боку, розвивати форми самоорганізації цих колективів, а з іншого, надавала можливість напрацьовувати і розширювати методологічний інструментарій [3]. Практика – це ОД-гра з розвитку колективної МД. Лідер - Щедровицький, організував і провів 93 ОД - гри. Ігротехніки, М. Меєрович, В. Наумов, С. Попов, П. Щедровицький, Ю. Громико, А. Анісімов, Б. Сазонов, засвоювали ігрову форму. З 1985 ігротехніки починають ввести ОД-ігри самостійно. Навколо них виникають нові игротехнических команди. Починають проводитися з'їзди ігротехніків та методологів

Слайд 11

Результати етапу організаційно-діяльністних ігор Створена ігрова форма розвитку соціальної миследіяльності та інструмент управління ОДІ - схема МД Підготовлена група керівників ОДІ та ігротехнічних команд, для яких ОД-гра стала формою існування Розгорнут ігротехнічний рух Ігротехніка отримала соціальне визнання і стала елементом суспільного життя. У формі ОД-гри почали проводити експертизи, тренінги, семінари та ділові наради

Слайд 12

3.Етап соціальних практик (1994 – сучасний час) У 1991р. СРСР зникає. На пострадянському просторі починаються процеси риночних перетворень Головна проблема полягає в тому, як зробити соціальну діяльність вигідною Починаються дослідження, направлені на розробку схем, що дозволяють не тільки займатись продуктивною соціальною діяльністю, але й отримувати за це конкретні соціальні знаки Ігротехніки включаються в ці процеси в якості експертів, консультантів і політтехнологів, і починають називати себе соціальними практиками. Практика – це діяльність з розвитку ігор у знаки соціальних значень шляхом введення в них ігротехнічних технологій Форма практики – будується на основі ОДГ Кожен соціальний практик – самостійний лідер.

Слайд 13

Висновки. Поняття практики для методології виконує організаційну функцію. Це дозволяє робити методологічну діяльність органічною та ефективною в соціальному відношенні. Розробка поняття про практики в СМД-методології пройшло три етапи. Результатом першого етапу стала створення схеми системної організації мислевої діяльності На другому етапі була створена організаційно-діяльністна гра у якості форми та методу розвитку колективної миследіяльності та підготовлена група ігротехніків, що володіла цією формою. На третьому етапі ігротехніки перетворились у соціальних практиків та розробили велику кількість ОД-форм, що забезпечують розвиток ігр в знаки соціальних значень Практика – це методологічна організована миследіяльність з розвитку ігор у знаки соціальних значень шляхом введення іх в ОД-форми, організовані в схемі МД

Слайд 14

Схема соціально-психологічної практики

Слайд 15

Література Розин В.М. Понятие «практика» и проблема анализа «методологической практики». Тезисы доклад на XVI Чтениях памяти Г.П. Щедровицкого 23 февраля 2010 года / Ел. Ресурс: < http://www.fondgp.ru > Щедровицкий Г.П. Схема мыследеятельности - системно-структурное строение, смысл и содержание / Ел. Ресурс: < http://www.fondgp.ru > Попов С.В. Организационно-деятельностные игры: мышление в “зоне риска” / Ел. Ресурс: < http://consultlib.nm.ru >   Щедровицкий П.Г. Понятие рынка в СМД-методологии / Ел. Ресурс: < http://www.shkp.ru >

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія