X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Звіт про наукову діяльність та рейтинг науково-педагогічних кадрів УДПУ

Завантажити презентацію

Звіт про наукову діяльність та рейтинг науково-педагогічних кадрів УДПУ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ УДПУ

Слайд 3

Організаційно-функціональна структура наукової діяльності 5 науково-дослідних інститутів 3 науково-дослідних центри подвійного підпорядкування НАПН, НАН та МОНМС України 8 регіональних науково-методичних центрів 21 науково-дослідна лабораторія 10 наукових шкіл

Слайд 4

Науково-педагогічні кадри університету 39 кафедр 529 викладачів 8 академіків 2 чл.-кор. НАПНУ 71 доктор наук 239 кандидатів наук 13 докторантів 120 аспірантів

Слайд 5

Фундаментальні дослідження 1. Функціонально-галузевий підхід до підготовки майбутніх учителів освітньої галузі «Природознавство» для загальноосвітніх навчальних закладів. Науковий керівник - д.п.н., професор, член-кор. НАПН України Мартинюк М.Т. 2. Методологія підвищення функціонально-посадової компетентності керівних кадрів вищої школи. Науковий керівник - д.п.н., професор, член-кор. НАПН України Побірченко Н.С. 3. Розвиток дитячого руху в Центральній Україні (друга половина ХІХ - ХХ ст.). Науковий керівник – к.п.н., доцент Коляда Н.М. 4. Становлення та розвиток педагогічного краєзнавства в Україні (ІІ половина ХІХ – початок ХХ століття). Науковий керівник - д.п.н., професор, член-кор. НАПН України Побірченко Н.С.

Слайд 6

Прикладні дослідження 1. Інноваційна складова структурної трансформації економіки України. Науковий керівник – д. е. н., професор Музиченко А.С. 2. Інноваційні засади соціально-економічного розвитку малих та середніх міст. Науковий керівник – д. е. н., професор Музиченко А.С. 3. Зміст та методика профільної технологічної підготовки учнів старших класів. Науковий керівник – д. п. н., професор Коберник О.М. 4. Психолого-педагогічний супровід формування життєвої компетентності дітей дошкільного та шкільного віку. Науковий керівник – д. п. н.,професор, академік НАПН України Кузь В.Г. 5. Формування патріотичних цінностей майбутніх учителів початкових класів у процесі навчання у ВНЗ. Науковий керівник – д. п. н., професор Комар О.А. 6. Дослідження потенціалу ландшафтних екосистем Центрального Побужжя для формування екомережі України та залучення молоді до природоохоронної роботи. Науковий керівник – д. п. н., професор Совгіра С.В.

Слайд 7

Госпдоговірне дослідження Сортовивчення, апробація та насінництво озимих зернових культур Науковий керівник – к. с.-г. н. доцент Миколайко В.П.

Слайд 8

Діяльність відділу інтелектуальної власності 2 патенти на винаходи 55 охоронних документів на наукові публікації

Слайд 9

Публікації в зарубіжних виданнях Видання з імпакт-фактором

Слайд 10

Видавнича діяльність Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (педагогічні науки) (гол. ред. проф., чл.-кор. НАПНУ Мартинюк М.Т.) 4 частини «Історико-педагогічний альманах» (гол. ред. акад. НАПНУ Сухомлинська О.В.) 2 номери Збірник наукових праць «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи» (гол. ред. проф., чл.-кор. НАПНУ Побірченко Н.С.) 4 номери «Порівняльно-педагогічні студії» (гол. ред. – проф. Лавриченко Н.М.) 4 номери «Проблеми підготовки сучасного вчителя» (гол. ред. проф., чл.-кор. НАПНУ Побірченко Н.С.) 2 номери

Слайд 11

Публікації професорсько-викладацького складу університету № п/п Вид публікації Кількість 2008 2009 2010 2011 2012 1 Монографія 22 28 37 39 47 2. Підручник з грифом МОНМСУ 1 3 2 4 4 3. Посібник з грифом МОНМСУ 17 15 34 30 41 4. Підручник - 1 3 1 5 5. Навчальний посібник 123 145 186 332 333 6. Методичні рекомендації 113 142 140 205 206 7. Статті, тези 1131 1181 1406 1516 1617 8. Всього 1407 1515 1808 2112 2253

Слайд 12

Динаміка видавничої діяльності УДПУ за 5 років

Слайд 13

Питома вага друкованих аркушів видавничої діяльності професорсько-викладацького складу УДПУ

Слайд 14

Основні кількісні показники проведення наукових конференцій та семінарів різних рівнів за 2012 рік Показники Роки 2011 2012 Кількість проведених міжнародних конференцій та семінарів 7 14 Кількість проведених всеукраїнських конференцій та семінарів 39 39 Кількість проведених регіональних конференцій та семінарів 55 56

Слайд 15

Відділ докторантури та аспірантури УДПУ Постійнодіючі спеціальності: 3 - докторантура 15 - аспірантура

Слайд 16

Динаміка захисту дисертацій

Слайд 17

Співпраця з науковими установами НАН, НАПН та галузевими академіями наук України

Слайд 18

Динаміка участі студентів у наукових гуртках та проблемних групах

Слайд 19

Динаміка студентських публікацій

Слайд 20

Наукові заходи Олімпіада з навчальної дисципліни “Політологія”

Слайд 21

Наукові заходи ІІ етап XIIІ Міжнародного конкурсу з української мови, літератури та методик їх викладання імені Петра Яцика

Слайд 22

Наукові заходи ІІ етап ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка

Слайд 23

Студентські конференції та семінари Міжнародних – 4 Всеукраїнських – 6

Слайд 24

Результати участі студентів університету у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Слайд 25

Результати участі студентів університету у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Слайд 26

Результати участі у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад

Слайд 27

Переможці студентських наукових конкурсів та змагань Конкурс «Педагог – це звучить гордо» дипломи І ступеня Борова Ангеліна Моргун Катерина

Слайд 28

Переможці студентських наукових конкурсів та змагань ІV Міжнародний конкурс з українознавства для студентів та молодих учених І місце – Мар'яна Маранда

Слайд 29

Переможці студентських наукових конкурсів та змагань Перший Всеукраїнський студентський турнір з історії ІІІ місце Ірина Кулик Юлія Ярцун Віталій Грубий

Слайд 30

Переможці студентських наукових конкурсів та змагань Міжнародна історична олімпіада «1812 рік і Україна» Опацький Ігор

Слайд 31

Переможці студентських наукових конкурсів та змагань ХІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика ІІ місце Хорькова Тетяна ХІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика І місце Краєва Марія

Слайд 32

Слайд 33

Рейтинг досягнень докторів наук, професорів 1 Музиченко А. С. д.е.н., проф., зав.каф. 2790 2 Совгіра С. В. д.пед.н., проф., зав.каф. 2634 3 Коберник О. М. д.пед.н., проф. 2155 4 Кривошея І. І к.і.н.,проф., зав.каф 1469 5 Комар О. А. д.пед.н., проф., зав.каф. 1458 6 Ткачук С. І д.пед.н., проф 1275 7 Курмаєв П.Ю. д.е.н., доц. 1212 8 Кузь В. Г. д.пед.н., проф., акад. НАПН України, зав.каф. 1198 9 Сивачук Н. П. к.пед.н., проф., зав.каф. 1149 10 Браславська О.В. д.пед.н., проф., зав.каф. 1142

Слайд 34

Рейтинг досягнень кандидатів наук 1 Кочубей Т.Д. к.пед.н., доц. 1873 2 Гончаренко Г. Є. к.б.н., доц. 1674 3 Заболотна О. А. к.пед.н., доц. 1560 4 Ярошинська О. О. к.пед.н., доц. 1325 5 Коляда Н. М. к.пед.н., доц. 1250 6 Осадченко І. І. к.пед.н., доц. 1185 7 Коваль О. В. к.філол.н., доц. 1012 8 Сокирська В. В. к.і.н., доц. 994 9 Валюк В. Ф. к.хім.н., доц 933 10 Денисюк В. В. к.філол.н., доц. 920

Слайд 35

Рейтинг досягнень старших викладачів 1 Пачева Н. О. ст. викладач 756 2 Осадчук Н. В. ст. викладач 735 3 Паршукова Л. М. ст. викладач 733 4 Ткаченко О. А. ст. викладач 510 5 Демчук О. А. ст. викладач 401 6 Троян С. О. ст. викладач 401 7 Калабська В. С. ст. викладач 363 8 Циганок О. О. ст. викладач 361 9 Стрембіцька Л. Л. ст. викладач 335 10 Стрілець В. М. ст. викладач 320

Слайд 36

Рейтинг досягнень викладачів 1 Олійник К. А. викладач 651 2 Митяй О. В. викладач 622 3 Подзерей Р. В. викладач 555 4 Гнатюк Т. О. викладач 505 5 Сердюкова О. М. викладач 433 6 Ільченко І. С. викладач 415 7 Махомета Т. М. викладач 411 8 Шеленкова Н. Л. викладач 378 9 Тягай І. М. викладач 368 10 Капелюшна Т. В. викладач 363

Слайд 37

Рейтинг досягнень кафедр 1 Кафедра економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту Музиченко А.С. 1812 2 Кафедра соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки Побірченко Н.С. (Албул І.В.) 1760 3 Кафедра хімії та екології Совгіра С.В. 1688 4 Кафедра історії України Кузнець Т.В. 1235 5 Кафедра загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління Пащенко Д.І. (Ярошинська О.О.) 1207 6 Кафедра української мови та методики її навчання Розгон В.В. 1177 7 Кафедра дошкільної педагогіки та психології Кузь В. Г. 1126 8 Кафедра практики іноземних мов Лавриченко Н.М. (Шумаєва С.П.) 1114 9 Кафедра української літератури та українознавства Сивачук Н. П. 1090 10 Кафедра теорії і методики дошкільноої освіти Рогальська-Яблонська І.П. 1085

Слайд 38

Рейтинг досягнень факультетів 1 Факультет соціальної та психологічної освіти Кравченко О.О. 1215 2 Економічний факультет Комар Т.В. 1066 3 Історичний факультет Карасевич А.О. 1002 4 Природничо-географічний факультет Якимчук Р.А. 928,8 5 Факультет іноземної філології Бріт Н.М. 926,7 6 Факультет дошкільної освіти Попиченко С.С. 872 7 Факультет початкової освіти Ткаченко І.А. 870,3 8 Факультет української філології Коваль В.О. 826,8 9 Фізико-математичний факультет Хазін Г.А. 783,3 10 Мистецько-педагогічний факультет Дудник О.В. 528,7 11 Технолого-педагогічний факультет Ткачук С.І. 516,6 12 Факультет фізичного виховання Безверхня Г.В. 207

Слайд 39

Рейтинг досягнень інститутів 1 Інститут філології та суспільствознавства Коваль В. О. 2755,5 2 Інститут соціальної та економічної освіти Безверхня Г. В. 2488 3 Інститут розвитку дитини Чепка О. В. 2271 4 Інститут природничо-математичної та технологічної освіти Коберник О. М. 2228,7

Слайд 40

Бажаємо нових наукових здобутків у 2013 році !

Слайд 41

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне