X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Завантажити презентацію

УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 7 –Б КЛАС

Слайд 2

Дайте відповіді на питання: Яка частина мови називається прислівником? Які ще самостійні частини мови ви знаєте? Які ступені порівняння прислівників ви знаєте? Як вони утворюються?

Слайд 3

ТЕМА УРОКУ: СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Слайд 4

Від яких частин мови утворюються прислівники. Способи творення прислівників. Утворювати прислівники від різних частин мови. Визначати способи творення прислівників. Знати: Вміти:

Слайд 5

Прислівники походять Від прикметників На + чистий + о начисто. Голосний + о голосно. Ворожий + е вороже. Від іменників На + весна + і навесні, З + гора+ и згори На + пам’ять напам'ять Від числівників Три + чі тричі. У + перший + е уперше Від займенників По + тому + у потому. По + мій + у по-моєму, Від дієслів Не + хотіти + я нехотя Хвилювати + юче хвилююче Від прислівників До + тепер дотепер Куди + небудь куди-небудь.

Слайд 6

Способи творення прислівників Префіксальний Пізно – запізно, довго - недовго Тоді – відтоді, усюди - повсюди Суфіксальний Низько, добре, рішуче Префіксально-суфіксальний По-іншому, вгорі, рішуче Складання слів (повторення слів, однакових чи близьких за значенням) Де-не-де, деінде, часто-густо, ледь-ледь, близько-близько Лексико-синтаксичний (злиття сполучень слів в одне слово) Горілиць, мимоволі, запанібрата Морфологічно-синтаксичний (перехід у прислівники інших частин мови) Лежачи, бігом, жаль

Слайд 7

Визначити спосіб творення поданих прислівників: Недавно Голосно Взимку Більш – менш Запанібрата

Слайд 8

Не + давно ----- недавно - префіксальний Голос + н+о --- голосно - суфіксальний В + зима + ку ----- взимку – префіксально-суфіксальний Більш = менш ----- більш - менш – складання Запанібрата – злиття словосполучення в одне слово ПЕРЕВІРКА:

Слайд 9

Гра «Який ряд швидше». Завдання: утворити прислівники: І ряд (від словосполучень): Усякий час, в гору лицем, босі ноги, права рука, дві руки, пан і брат, кожного разу, українською мовою, два боки. ІІ ряд (префіксальним способом): В- (день, голос, плав, низ); аби- (де, як, коли); ні- (коли, звідки, де). ІІІ ряд (суфіксальним способом): Швидкий, тихий, легкий, теплий, старанний, щоденний, серйозний, глибокий, точний.

Слайд 10

І ряд: Усякчас, горілиць, босоніж, праворуч, обіруч, панібрат, щоразу, обабіч. ІІ ряд: Вдень, вголос, вплав, вниз, абиде, абияк, абиколи, ніколи, нізвідки, ніде. ІІІ ряд: Швидко, тихо, легко, тепло, серйозно, глибоко, точно. ПЕРЕВІРКА:

Слайд 11

Робота за варіантами. Спишіть прислівники, групуючи їх за способом творення. І варіант – способом складання ІІ варіант - суфіксально – префіксальним способом ІІІ варіант - префіксальним та суфіксальним способом (користуючись підручником с. 159) Вголос, добре, донині, набагато, тихо, далеко, великодушно, більш – менш, зверху, добре, навесні, босоніж, нашвидкуруч, втридорога, тишком-нишком, голіруч, уперше, взимку, влітку.

Слайд 12

ІІІ варіант Вголос, донині, набагато, добре, тихо, далеко, тепло. І варіант: Великодушно, більш-менш, босоніж, нашвидкоруч, втридорога, тишком-нишком. ІІ варіант Зверху, навесні, уперше, взимку, влітку. ПЕРЕВІРКА:

Слайд 13

Завдання для роботи з текстом І ряд Виписати з першого абзацу прислівники. ІІ ряд Виписати прислівники способу дії. ІІІ ряд У другій частині тексту замість виділених словосполучень вставити прислівники: скрізь, знову, згодом, легко, урочисто.

Слайд 14

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Богдан Хмельницький – син українського шляхтича Михайла, що був урядником у місті Чигирині й недалеко під Чигирином мав невеликий хутір Суботів. Змолоду Богдан вчився у школах Києва та Львова, а потім, ще зовсім молодим, вступив до козацького війська. Як козацький старшина, брав участь у незчисленних битвах. Не раз стрічався віч-на-віч з ворогом. В битві під Цецорою (1620р.) Богдан втратив батька, а сам потрапив ненароком в турецьку неволю, де пробув 2 роки. Вийшовши з неволі, незабаром став сотником козацького війська. Селяни по всій Україні вступали під стяги Хмельницького. У вересні 1648 р. козацьке військо під Пилявцями так само розгромило армію польської шляхти. Через деякий час Хмельницький рушив до Львова, легким способом обложив місто і взяв викуп. Гетьман у грудні цього ж року з почестями вернувся до Києва, де його вітали як “нового Мойсея” , що визволив Україну з польської неволі.

Слайд 15

Перевірка завдань: І група: недалеко, змолоду, потім, зовсім, віч-на-віч. ІІ група: зовсім, віч-на-віч, ненароком. ІІІ група: Селяни скрізь вступали під стяги Хмельницького. У вересні 1648 р. козацьке військо під Пилявцями знову розгромило армію польської шляхти. Згодом Хмельницький рушив до Львова, легко обложив місто і взяв викуп. Гетьман у грудні цього ж року урочисто вернувся до Києва, де його вітали як “нового Мойсея” , що визволив Україну з польської неволі.

Слайд 16

САМОСТІЙНА РОБОТА. ВИКОНАННЯ ВПРАВИ 286 (І), с. 158. Робота з підручником

Слайд 17

Праворуч, повсякчас, мимохіть, мимохідь, босоніж, мимоволі, воднораз, обіруч. Перевірка:

Слайд 18

Від яких частин мови утворюються прислівники. Способи творення прислівників. Утворювати прислівники від різних частин мови. Визначати способи творення прислівників. Знати: Вміти:

Слайд 19

Рефлексія Урок пройшов (вибрати визначення): - Цікаво, - Результативно, - Недаремно, - Творчо, - Швидко, - Зацікавлено, - Ефективно, - Змістовно, - Емоційно, - Дохідливо, - Душевно, - Активно, - Корисно, - Повільно.

Слайд 20

Домашнє завдання Вивчити с. 162, впр. 289. Додатково: Написати розповідь про прихід весни, використовуючи прислівники. Підкреслити присл, визначити спосіб творення та розряд.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне