X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Створення та використання електронних ресурсів в університетських бібліотеках

Завантажити презентацію

Створення та використання електронних ресурсів в університетських бібліотеках

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ярошенко Тетяна, Гімос Олена Сімферополь, 2012

Слайд 2

Терміни проведення: лютий – липень 2011 р. Організація, яка проводила – Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» Партнери – Проект ЕLibUkr «Електронна бібліотека України», Міжнародний консорціум «Електронна інформація для бібліотек» – EIFL, Асоціація «Інформатіо-Консорціум» та Українська бібліотечна асоціація.

Слайд 3

Визначення загальної картини роботи університетських бібліотек України з електронними ресурсами, в т.ч. стану їх створення Сприяння активізації роботи бібліотек зі створення та управління колекціями електронних ресурсів Популяризація відкритого доступу до наукової інформації

Слайд 4

Слайд 5

Лист-звернення до респондентів та тексти анкет; Розшифрування кодів респондентів; Зведення даних на основі відповідей респондентів; Складання ілюстрованих таблиць та діаграмам

Слайд 6

Розділ І. Створення та використання електронних ресурсів у бібліотеках України Розділ ІІ. Відкритий електронний архів (інституційний репозитарій) у Вашому університеті Розділ ІІІ. До видавництв журналів відкритого доступу

Слайд 7

Чи надає Ваша бібліотека користувачам доступ до електронних ресурсів : Так – 46 респондентів (100%) Ні – 0 Якщо «так», то це : - локальні власностворені електронні ресурси – 43 (93%) - електронні ресурси вільного доступу – 42 (91%) - передплатні (комерційні) електронні ресурси віддаленого доступу – 13 (28%) - інше, що саме – 5 (11%)

Слайд 8

Слайд 9

За типами е-ресурсів, серед них найбільше (підкреслити необхідне) : - Баз даних – 35 респондентів (76%) - Електронних журналів – 30 респондентів (65%) - Навчальних матеріалів – 29 респондентів (63%) - Електронних книг – 22 респонденти (48%) - Урядових документів – 19 респондентів (41%) - Дисертацій – 14 респондентів (30%) -Інше, що саме: Відповідь Код учасника в результатах Віртуальні тематичні виставки 2 Електронний каталог 29 Статті співробітників університету зі збірників 46

Слайд 10

Найпопулярніші типи е-ресурсів (згідно з анкетуванням)

Слайд 11

Записи в електронному каталозі бібліотеки – 39 респондентів (85%) Сторінка на сайті бібліотеки (з лінками на ресурси) – 38 респондентів (83%) Через Інституційний репозитарій – 18 респондентів (39%) Спеціальні програми доступу до е-ресурсів, які саме – 8 респондентів (17%) Бібліотека надає лише доступ в Інтернет, не слідкує за тим, що і як використовується – 7 респондентів (15%)

Слайд 12

Слайд 13

Не визначений -15 респондентів (33%) Від 20 до 50 тисяч - 11 респондентів (24%) Від 50 – 100 тисяч - 9 респондентів (20%) Від 5 – 20 тисяч - 5 респондентів (11%) Більше 100 тисяч - 3 респонденти (7%) До 5 тисяч – 1 респондент (2%)

Слайд 14

Якщо так, то це: - Відкриті електронні журнали – 38 респондентів (83%) - Електронні бібліотеки – 33 респонденти (72%) - Тематичні чи інституційні репозитарії – 26 респондентів (57%) - Видавництва відкритого доступу – 25 респондентів (54%) - Інше, що саме: окремі видання (книги) – 1 респондент (2%) відкриті БД, науковість яких підтверджена – 1 (2%)

Слайд 15

Чи слідкуєте Ви за статистикою використання е-ресурсів? (15 запитання) : Так, завжди – 25 респондентів (54%) Час від часу – 14 респондентів (30%) Не слідкуємо зовсім – 4 респонденти (9%) Раз на рік – 3 респонденти (7%) Якщо так, через які сервіси: - лічильник на сайті – 25 респондентів (54%) - модуль адміністратора у провайдера е-ресурсів – 22 респонденти (48%) - через спеціальне програмне забезпечення, яке саме: Відповідь Код учасника в результатах Програмне забезпечення, розроблене в НТБ НАУ. 7 Google analytics. 16 Програмне забезпечення власної розробки. 18 Програмне забезпечення АБІС НБ ДонНУ. 30 Відслідковуємо кількість інформації, скопійованої в медіа-залі. 1 Опитування користувачів. 4 Статистика на Open Start і Google analytics. 8 Контрольне опитування користувачів. 11 Щоденник діяльності бібліотеки. 22 Реєстраційна база даних читачів у залі електронних ресурсів. 38 Внутрішній рейтинг (кількість переглядів документа) в депозитарії. 46

Слайд 16

Чи займається бібліотека популяризацією е-ресурсів? - Так – 43 респонденти (93%) - Інколи – 2 респонденти (4%) - Ні, але плануємо – 2 респонденти (4%) - Ні, не плануємо, це справа користувача – 0 респондентів Якщо так, які форми популяризації, на Вашу думку, найбільш ефективні (вкажіть за 10-ти бальною шкалою, 10 – найвище) :

Слайд 17

Чи Ваш університет створює власний інституційний репозитарій?

Слайд 18

за науковими спільнотами (факультети, кафедри тощо) – 15 респондентів (79%) за типами чи видами видань (статті, дисертації, розділи монографій тощо) – 12 респондентів (63%) за предметами чи галузями знань – 4 респонденти (21%)

Слайд 19

Слайд 20

Бібліотека – 18 респондентів (95%) Комп’ютерний центр – 3 респонденти (16%) Інше – 2 респонденти (4%) : Відповідь Код учасника в результатах Відділ розробки електронних навчальних ресурсів Українського ННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки 38 Рішенням Ученої ради університету створено Координаційну раду для загального управління ІР 44

Слайд 21

Використовується як платформа для поширення наукових видань університету (книжки, звіти, покажчики тощо) 18 респондентів (95%)  Використовується як платформа для поширення наукових журналів університету 13 респондентів (68%) Співробітники університету використовують сторінки зі своїми публікаціями як додатки до СV 4 (21%) Послуги друк на замовлення (роздрукування матеріалів репозитарію) 4 респонденти (21%) Інше, що саме: 4 респонденти (21%) : Відповідь Код учасника в результатах Сервіс хостингу наукових публікацій 16 Бібліографічно-довідкове інформування науковців вишів 30 Платформа для популяризації та представлення результатів наукових досліджень вчених НаУКМА 33 Надає студентам доступ до навчальних матеріалів 46

Слайд 22

КОДИ ЖУРНАЛІВ: Національний університет «Києво-Могилянська академія» – «Наукові записки НаУКМА» – http://www.ukma.kiev.ua/ua/nauka/pratsi_vidan/nz/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=32 Національний університет «Києво-Могилянська академія» – «Магістеріум» – http://www.ukma.kiev.ua/ua/nauka/pratsi_vidan/mag/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава» – http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/626 Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка – Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Збірник наукових праць – http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/index.html Таврійський національний університет ім. Вернадського – «Ученые записки ТНУ» – http://science.crimea.edu/zapiski/zapis.html Сумський державний університет – «Журнал нано- та електронної фізики» – http://jnep.sumdu.edu.ua/ Національний університет біоресурсів і природокористування України – «Наукові доповіді НУБіП України» – nd.nubip.edu.ua. Чернігівський державний інститут економіки і управління – «Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління» – http://www.chasopis.geci.cn.ua/

Слайд 23

Коротка інформація про журнал (мета видання, редколегія, засади редакційної політики тощо); Скільки років існує журнал, яка періодичність видання і яка середня кількість статей в одному номері журналу; Як забезпечується оцінка якості наукових статей? Як відбувається рецензування статей? Чи існують етичні засади журналу? Якщо так, то які саме? ; Права доступу/використання ; Чи Електронний журнал має паперовий варіант? ; Чи є можливість пошуку за всім архівом журналу?

Слайд 24

Чи можливий контентний пошук?

Слайд 25

вільне та оперативне подання наукового доробку університету світовій громадськості; Оперативність публікації статті; Доступний для віддалених користувачів; Наявність посилань у пошукових системах

Слайд 26

Розвиток електронної колекції навчального закладу стає з кожним роком більш пріоритетним напрямком діяльності, ніж раніше; Визначальною є активність університетських бібліотек щодо популяризації відкритого доступу до наукової інформації; Створення е-журналів та е-архівів є одним із головним завдань університетських бібліотек; Помітною є тенденція створення нових підрозділів та залучення нових штатних одиниць для роботи та управлінням електронними ресурсами в бібліотеках Далі буде…!

Слайд 27

Гімос Олена himosop@ukma.kiev.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне