X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Профілі професійної компетентності посад державної служби, їх призначення, структура і розробка

Завантажити презентацію

Профілі професійної компетентності посад державної служби, їх призначення, структура і розробка

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Профілі професійної компетентності посад державної служби, їх призначення, структура і розробка Міністерство соціальної політики України Державна установа Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Національне агентство України з питань державної служби Мельник С.В. Луганськ – Київ – Севастополь – 2012

Слайд 2

Профіль професійної компетентності посади державної служби *

Слайд 3

Підстави щодо розроблення профілів професійних компетентностей посад державної служби *

Слайд 4

Методична основа рекомендацій *

Слайд 5

Мета методичних рекомендацій щодо розроблення профілів професійних компетентностей посад державної служби *

Слайд 6

Принципи розроблення профілів професійних компетентностей посад державної служби *

Слайд 7

Загальні вимоги до розроблення профілів професійних компетентностей посад державної служби *

Слайд 8

Склад робочої групи з розробки профілів професійних компетентностей посад *

Слайд 9

Члени робочої групи з розробки профілів професійних компетентностей повинні уміти *

Слайд 10

Розробка профілів професійних компетентностей (ППК) посад державної служби та визначення вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби ІІ, ІІІ, IV і V груп, передбачає наступні етапи *

Слайд 11

Підготовчий етап *

Слайд 12

Основний етап *

Слайд 13

Заключний етап *

Слайд 14

Послідовність окремих процедур розроблення профілів професійних компетентностей посад державних службовців *

Слайд 15

Аналіз характеристик посад державної служби * 1.1 Назва органу влади 1.2 Назва структурного підрозділу органу влади 1.3 Назва посади 1.4 Мета посади (стисле визначення цілі існування посади) 1.5 Код/шифр посади 1.6 Заміщення посади 1.7. Класифікація посади (група/підгрупа, ранг)

Слайд 16

Продовження * 2. Місце посади в організаційній структурі органу влади (включно із графічно представленою схемою) 2.1. Назва посади безпосереднього підпорядкування 2.2. Назва посади прямого підпорядкування 2.3. Кількість працівників у підпорядкуванні(повноваження по відношенню до підпорядкованих осіб)

Слайд 17

Продовження * 3. МЕТА ПОСАДИ (не більше ніж три речення, без зазначення правових підстав існування) 4. ЗАГАЛЬНА МЕТА ПОСАДИ (одним або двома реченнями поясніть для чого існує посада) 5. РЕСУРСИ (визначте у кількісному вимірі обсяг фінансових ресурсів, які ви на своїй посаді контролюєте, або на які впливаєте, поясніть (стисло) безпосередність вашого впливу 6. УПРАВЛІННЯ ЛЮДЬМИ (кількість та різноманітність типів посад працівників, які вам підпорядковані, їх розстановку в організаційній ієрархії, та внесок (роль) вашої посади у виконання управлінських обов’язків

Слайд 18

Продовження * 7. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ НА ПОСАДІ Завдання 1: ____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Завдання 2: ____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Завдання 3: ____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Завдання 4: ____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Завдання 5: ____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Завдання 6: ____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Завдання 7: ____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ і т.д.

Слайд 19

Продовження * 10. СКЛАДНІСТЬ ЗАВДАНЬ І АНАЛІТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ (накресліть організаційну схему та зазначте місце вашої посади і посад тих, хто вам підпорядкований; посади вашого безпосереднього керівника та посад інших працівників, які йому підпорядковані) 9. ЧАС (для того, щоб краще зрозуміти, як ви витрачаєте свій робочий час, наведіть перелік основних видів діяльності, що забирають ваш час, і, приблизно, скільки часу (у відсотках). Якщо це складно зробити, тоді зазначте основні блоки діяльності, що може бути навіть ще кориснішим)

Слайд 20

Продовження * 11. КОНТАКТИ І КОМУНІКАЦІЯ: 1._______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ кілька раз на день кілька ра в тиждень кілька раз в місяць кілька раз в рік 2._______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ кілька раз на день кілька ра в тиждень кілька раз в місяць кілька раз в рік 3._______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ кілька раз на день кілька ра в тиждень кілька раз в місяць кілька раз в рік 12. НЕОБХІДНА САМОСТІЙНІСТЬ ТА ІНІЦІАТИВА: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

Слайд 21

Продовження * 16. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 13. ВНЕСОК (РОЛЬ) ПОСАДИ (ключові аспекти, за якими ваша посада робить внесок у роботу в певній сфері; конкретна робота, яку ви повинні виконувати особисто; види ситуацій, в яких ви маєте діяти на основі самостійних суджень; міра, в якій ви несете підзвітність за результати, та вплив рішень, які ви приймаєте. Це можна найкраще представити, навівши декілька прикладів) 14. ЗДІЙСНЕННЯ ВПЛИВУ (необхідність досягати результатів завдяки співпраці з іншими поза рамками підпорядкованості. Це може передбачати переговори, переконання, представництво та/або координацію дій у межах державної служби та поза її межами 15. ЗДАТНОСТІ (КОМПЕТЕНЦІЇ) (Ключові здатності(компетенції), необхідні для результативного виконання певної роботи, зокрема певні кваліфікації; міра, в якій ви маєте робити свій особистий внесок Освіта Мінімальні вимоги Освітньо – кваліфікаційний рівень Спеціалізація

Слайд 22

Продовження * 17. ВИМОГИ ДО ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 18. УМОВИ РОБОТИ 1. ________________________________________ 2. ________________________________________ 3. ________________________________________ 4. ________________________________________ 5. _________________________________________ 19. ДАТА ЗАПОВНЕННЯ ОПИСУ: ___________________________________ Професійний досвід Мінімальні вимоги Додаткові (бажані) вимоги Тривалість (в роках) Рід занять (професійна сфера)

Слайд 23

Групування укрупнення (основних) трудових функцій з їх повного переліку * Проводиться шляхом експертного опитування Кожна трудова функція оцінюється за шкалою значущості та важливості трудових функцій у відповідності з частотою її повторюваності та важливістю для державного органу із встановленням балу від 0 до 9, де 0 – мінімальна, а 9 – максимальна оцінка.

Слайд 24

Шкала оцінки значущості трудових функцій * Після проведення опитування за кожною трудовою функцією членами робочою групи розраховується середній бал як середня арифметична величина за всіма відповідями експертів. Наприклад, якщо три експерта оцінили трудову функцію відповідно в 4, 5 та 6 балів, то середній бал буде становити (4+5+6=15:3) 5 балів. Інші трудові функції що мають 2 (у працемістких трудових процесах можливо й 3, 4 чи 5 балів, вважаються для цього профілю незначними та в перелік основних трудових функцій не включаються ) Частота застосування Важливість трудової функції не дуже важлива важлива дуже важлива Ніколи 0 0 0 Орієнтовно 1 раз на місяць або рідше 1 4 7 Орієнтовно раз на тиждень 2 5 8 Щоденно або майже щоденно 3 6 9

Слайд 25

Орієнтовний перелік груп здатностей (компетенцій) – профілів професійних компетентностей посад державної служби (приклад) 1. Загально-правові 2. Інструментально-методологічні та управлінсько-виконавчі 3. Здатності (компетенції) ефективної комунікації 4. Соціальні та міжособистісні 5. Особистісні інші * Формується членами робочої групи

Слайд 26

Визначення переліку знань, умінь, навичок та здібностей для кожної укрупненої (основної) трудової функції за групами здатностей (компетенцій)* * Проводиться шляхом експертного опитування *Ураховуються лише ті знання та уміння, які є важливими для ефективного виконання конкретної трудової функції на належному рівні, наприклад, низка професійних, спеціалізованих, адміністративних та операційних знань і умінь, здобутих через професійну або вищу освіту та /або значний досвід у відповідних сферах, які є необхідними вимогами і слугують критерієм відбору для прийняття на посаду Назва та код укрупненої (основної) трудової функції Назва та код групи здатностей (компетенцій) Необхідні знання Необхідні уміння та навички Назва та код Бали (від 0 до 10) Назва та код Бали (від 0 до 10)

Слайд 27

Зведення за посадою профілів професійної компетентності (за схемою - від простого до складного) * Проводиться членами робочої групи Назва та код групи компетенцій Необхідні знання Необхідні навички Назва та код Середній бал Назва та код Середній бал

Слайд 28

Приклад визначення переліку знань, умінь, навичок та здібностей для кожної укрупненої (основної) трудової функції за групами здатностей (компетенцій)1 * Проводиться експертами-респондентами 1 В Україні надається близько 600 адміністративних послуг, які регламентуються більш як 150 законами та підзаконними актами Назва та код укрупненої (основної) трудової функції Назва та код групи здатностей (компетенцій) Необхідні знання та розуміння Необхідні уміння та навички Назва та код Бали (від 0 до 10) Назва та код Бали (від 0 до 10) 1 2 3 4 5 6 А.1. Надання адміністративних послуг К1 Загально-правові З1 Конституція України, закони України у сфері державного управління, адміністративне право, фахові знання у сфері надання адміністративних послуг, необхідні для виконання посадових обов’язків (устави, положення, регламенти, правила, інструкції, порядки, кодекси, настанови та ін.),основи психології, основи міжособистісного спілкування, основи конфліктології У1 Використання норм та положень адміністративного права, інших нормативно-правових актів у сфері надання адміністративних послуг

Слайд 29

Продовження * 1 2 3 4 5 6 К2 Інструментально-методологічні та управлінські виконавчі З 1 Основи планування та аналізу. З2 Основи менеджменту. З3 Основи аналізу та синтезу. З4 Основи та процедури реєстрації, ліцензування. З5 Адміністративні та канцелярські процедури, обробка текстів, реєстрація, правила оформлення. З6 Стандарти якості послуг та оцінка задоволення споживача. З7 Соціальні стандарти. З8 Процедури погоджень та консультування. З9 Антикорупційне законодавство. З10 Публічні послуги, основи контролю та нагляду У1 Уміння планувати власну роботу на щоденній основі. У2 Здатність виконувати роботу, яка є дуже різноманітною, що передбачає низку різних елементів. У3 Здатність виконувати роботу, яка вимагає оцінки інформації. У4 Уміння розглядати та аналізувати інформацію і пропонувати альтернативні шляхи вирішення питань. У5 Уміння використовувати устави, положення, регламентації, правила, інструкції, порядки, кодекси, настанови. У6 Уміння використовувати стандарти якості послуг та оцінювання задоволення споживача. У7 Уміння використовувати соціальні стандарти. У8 Уміння уніфікувати процедури надання адміністративних послуг.

Слайд 30

Продовження * 1 2 3 4 5 6 У9 Уміння забезпечити внутрішній контроль. У10 Уміння консультувати та погоджувати. У11 Уміння розбирати складні випадки чи ситуації, виконувати роботу в стислі терміни. К3 Комунікативні здатності (компетенції) З1 Основи менеджменту. З2 Основи психології та конфліктології. З3 Основи міжособистісного спілкування. З4 Структуру органів державної влади У1 Здатність до ефективного обміну інформацією. У2 Уміння консультувати, готувати письмові відповіді на запити громадян. У3 Уміння чітко та логічно висловлювати свої думки усно та письмово. У4 Уміння вести переговори, обґрунтовувати свої позиції та знаходити компромісне рішення. У5 Уміння взаємодіяти з іншими структурами апарату як по вертикалі , так і по горизонталі. У6 Уміння звертатися до керівництва за поясненнями та настановами щодо напряму діяльності

Слайд 31

Продовження * 1 2 3 4 5 6 К4 Соціальні та міжособистісні здатності (компетенції) З1 Основи психології, соціології, кадрового менеджменту, соціальних технологій в обсязі, необхідному для практичного використання в межах наданих компетенцій У1 Уміння демонструвати цінності державної служби, сприяння її позитивному іміджу та дотриманню основоположних принципів забезпечення місії держслужби. У2 Здатність підтримувати та допомагати громадянам України у реалізації їх прав і свобод, отримання вільного доступу до послуг органів держслужби незалежно від походження, соціального і манного стану, расової і національної приналежності, статі політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання. У3 Уміння демонструвати професіоналізм, доброчесність, етику поведінки, високу культуру спілкування, слугуючи прикладом для інших працівників. У4 Готовність до служіння народу України та до впровадження у життя цілій та завдань керівництва держави. У5 Наявність умінь та навичок для того, щоб добре працювати з іншими та ввічливо і компетентно реагувати/відповідати на прохання і запити.

Слайд 32

Продовження * 1 2 3 4 5 6 У5 Наявність умінь та навичок для того, щоб добре працювати з іншими та ввічливо і компетентно реагувати/відповідати на прохання і запити. У6 Наявність умінь та навичок частого спілкуватися з людьми всередині та поза межами організації, надання порад і настанов, розв'язання проблем, які зачіпають людей, та здійснення впливу стосовно важливих питань. Може потребувати нормальних/ординарних лідерських навиків для керування невеликим колективом. Можуть бути потрібні навики для ведення переговорів та/або розв'язання відносно нескладних ситуацій і питань. У7 Уміння будувати зв’язки та відносини з людьми; дієвість та вплив; уміння вести переговори, володіння технікою ведення переговорів; уміння зберігати контроль над емоціями у складних ситуаціях; здатність будувати такі робочі відносини, що сприяють запобіганню та/або вирішенню конфліктів у середині організації;застосування принципів рівноправності та демонстрація поваги до колег та підлеглих). Н1 Розвиток конструктивних і спільних трудових відносин з іншими працівниками та постійна їх підтримка.

Слайд 33

Продовження * 1 2 3 4 5 6 Особистісні здатності (компетенції) З1 Методика навчання дорослих. З2 Кваліфікаційна характеристика З3 Основи риторики. З4 Інформаційні технології У1 Уміння приймати вчасні та обґрунтовані рішення. У2 Уміння планувати робочим навантаженням, управляти своїм робочим часом. У3 Уміння забезпечувати дотримання пріоритетів діяльності на рівні свого напрямку роботи. У4 Уміння здійснювати моніторинг виконання поставлених завдань. У5 Уміння удосконалювати діяльність структурного підрозділу (сектору) за його напрямком діяльності. У6 Уміння ефективно управляти на своєму рівні інформаційними та іншими ресурсами. У7 Уміння здійснювати комплексну оцінку досягнення результатів діяльності. Н1 Здатність до самовдосконалення, розуміння себе, своїх сильних та слабих сторін і пошук шляху до вдосконалення. Н2 Спроможність сплановано та послідовно діяти відповідно до визначених цілей з метою досягнення очікуваних результатів.

Слайд 34

Продовження * 1 2 3 4 5 6 Н3 Здатність виконувати свої посадові обов’язки чесно, неупереджено, демонструвати і розуміти ситуації серед особового складу усередині організації без компрометування особистих й суспільних величин, відсутність неналежного фаворитизму. Н4 Здатність виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено, не брати участь у страйках, не дозволяти собі діяти і в інтересах політичних партій, використовувати офіційні ресурси для політичних цілей партій або своїм власним політичним поглядам та переконанням впливати на прийняття рішень та свої дії або дії керівництва.

Слайд 35

КАРТКА (ПАСПОРТ) посади державного службовця * Вид трудової (професійної) діяльності_______________________________ Рівень (ранг) посади________________________________++____________ Назва посади ____________________________________________________ Узагальнений опис виконуваної трудової (професійної) діяльності________ ________________________________________________________________ Особисті вимоги _________________________________________________ Вимоги до освіти й навчання_______________________________________ Необхідність сертифікатів, що підтверджують кваліфікацію_____________ Вимоги до практичного досвіду роботи_______________________________ Умови праці та особливі умови допущення до роботи___________________ Можливе місце роботи ____________________________________________ Перелік основних трудових функцій_________________________________ Опис основних трудових функцій 12.1. Перелік знань, необхідних для виконання основної трудової функції 12.2 Перелік умінь та навичок необхідних для виконання основної трудової функції Профілі професійної компетентності посади державного службовця Технічні характеристики 14.1 Розробки 14.2 Номер, дата затвердження та запровадження 14.3 Дата наступного перегляду 14.4 Аркуш реєстрації змін

Слайд 36

Наука Держслужба

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне