X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
PR-діяльність

Завантажити презентацію

PR-діяльність

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Організація і проведення ЗАХОДІВ Підготувала Кундік Тетяна

Слайд 2

Під PR-діяльністю розуміється управлінська діяльність, яка спрямована на встановлення взаємовигідних відносин між організацією і громадськістю, від якої залежить успіх цієї організації.

Слайд 3

Історія Коріння зв'язків з громадськістю спостерігаються ще за часів розквіту таких цивілізацій, як Вавилон, Стародавня Греція і Стародавній Рим, де людей переконували в тому, що їм слід визнати владу своїх урядів і своєї релігії. В 1622 році у Ватикані Папа римський Григорій XV заснував Священну конгерацію пропаганди віри, що займалася пропагандою католицизму.

Слайд 4

Вперше саме поняття «public relations» використав президент США Томас Джефферсон, коли у 1807 році він у першому варіанті свого «Сьомого звернення до Конгресу» вписав його замість викресленого ним поняття «стан думки». І лише наприкінці XIX — на початку XX століть у США паблік рилейшнз утверджуються як мистецтво формування й управління громадською думкою, як навчальна дисципліна і організована практична діяльність у всіх сферах суспільного розвитку.

Слайд 5

У ХХ столітті з'являються постаті Айві Ледбеттера Лі(лів.), та Едуарда Бернейза(пр.), розпочинається викладання PR у ВУЗах, формування PR відділів в організаціях, та окремих PR-агенцій. В Україні провідними фахівціями в галузі Public Relations є професори Валентин Григорович Королько(зв.), Георгій Георгійович Почепцов, Валерій Феліксович Іванов, Євгенія Борисівна Тихомирова.

Слайд 6

Види піару з точки зору етики

Слайд 7

«Білий» PR — поняття, що з'явилося навпротивагу «чорному» PR, і означає «чесний», непроплачений PR. «Зелений» піар — за розпливчастим формулюванням "Соціально відповідальний PR" ховається пропаганда охорони природи і здоров'я.

Слайд 8

«Чорний» PR — використання «чорних технологій» (обману, фальсифікацій) для обмовляння, знищення конкурентів, розповсюдження від їх імені образливих або економічно небезпечних заяв та ін. Іноді достатньо обмежитися публікацією компромату.

Слайд 9

Сірий піар: Реклама, що приховує своє джерело. Наприклад така от колекція сувенірних сірників для виборів.

Слайд 10

«Жовтий» PR — використання, з метою залучення уваги, образливих для читачів елементів (табуйованих слів у текстах, сексуальності — в зображеннях, в публічних діях — псевдогомосексуалізму, расистських та ксенофобічних висловлювань тощо).

Слайд 11

«Коричневий» піар - напевно, генієм коричневого піару можна назвати Гітлера. У нього навіть і своє PR-агентство було . Сучасний коричневий піар - це пропаганда неофашизму і ксенофобії. Назва, власне, пов'язано з фашистським минулим Німеччини. Після антигітлерівских творів Сартра на слуху у всіх було виразом "коричнева чума" ...

Слайд 12

Self PR - “розкручування" себе самого (нерідко анонімне). Серед справжніх профі прийнято сміятися над "самопіаром". Втім, деякі особистості досягають тут справжніх висот.

Слайд 13

Вірусний піар - стихійна, безконтрольно поширюється інформація. Близький до вірусної реклами. Основний канал передачі - Інтернет.

Слайд 14

Принципи: взаєморозуміння, правдивості, ясності, повної інформованості та співробітництва, єдності слова і діла.

Слайд 15

Функції PR В основному PR виконує три основні функції: 1. Контроль думки і поведінки громадськості з метою задоволення потреб та інтересів організації, від імені якої проводяться PR-акції. 2. Реагування на громадськість. Організація враховує події, проблеми та відповідним чином реагує на них; 3. Досягнення взаємовигідних відносин між усіма пов’язаними з організацією групами громадськості шляхом сприяння плідній сприяння з ними.

Слайд 16

Мета PR встановити двостороннє спілкування організації та громадськості для виявлення спільних інтересів досягнення взаєморозуміння, що ґрунтується на правдивості, знаннях та інформованості.

Слайд 17

Процеси глобальних змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку всього українського суспільства і громадської сфери зокрема, вимагають нових підходів до роботи громадських організацій, упровадження інноваційних технологій, що мають забезпечити ефективність їх діяльності, конкурентоспроможність на тлі численних об'єднань, які діють в України

Слайд 18

Серед інноваційних технологій діяльності громадських дитячих та молодіжних організацій останніми роками дедалі більшої популярності набувають технології, паблік рілейшнз і фандрайзингу, оволодіння якими є важливим для фахівців, що взаємодіють з громадськими дитячими та молодіжними організаціями, насамперед для соціальних педагогів.

Слайд 19

У повсякденній роботі дитячі та молодіжні громадські організації нерідко стикаються з байдужістю, нерозумінням, а інколи й негативним ставленням до їх діяльності з боку влади, громадян, подеколи інших громадських організацій. Основна причина цих явищ - недостатня поінформованість щодо програмних цілей об'єднання, його діяльності та досягнутих результатів. Тому налагодження ефективних зв'язків із громадськістю (Public Relations, PR - діяльність) є важливим завданням сучасної громадської організації

Слайд 20

PR - діяльність громадської організації - конструктивні заходи, спрямовані на створення позитивного суспільного Іміджу організації, розширення сфери її впливу, залучення нових волонтерів, зацікавлення влади у співпраці, підтримку населення, встановлення та зміцнення партнерських контактів.

Слайд 21

Зв'язки з громадськістю необхідні громадській організації для того, щоб суспільство та влада усвідомили її мету, сприяли поширенню її ідей, допомагали у повсякденній діяльності. Вони також потрібні для встановлення двостороннього зв'язку із громадськістю і владними структурами, спілкування з тими, кому організація прагне допомогти своєю діяльністю, залучення спонсорів (грантодавців) до фінансування проектів і програми організації.

Слайд 22

PR- діяльність не передбачає "нав'язування" власних ідей чи поглядів; настирливої пропаганди послуг, застосування хитрощів чи химерних трюків, самореклами (найефективнішим методом впливу є акцентування уваги на проблемі, задля розв'язання якої створена організація), зосередження всіх зусиль тільки на роботі з пресою (хоча співпраця зі ЗМІ - одна з найважливіших складових діяльності організації).

Слайд 23

Дитячі та молодіжні громадські організації у PR- діяльності застосовують такі основні канали комунікацій:

Слайд 24

Інформування через засоби масової інформації (укладання та поширення прес-релізів; прес-конференції, брифінги; прес-тури; участь представників організації в теле- й радіопрограмах, передачах тощо; створення тематичних теле- та радіопрограм, власних рубрик у газетах, забезпечення авторів рубрик ексклюзивною інформацією; "прямі ефіри"; інтерв'ю; написання та розміщення спеціалізованих публікацій; комплексний медіа-супровід надзвичайно важливих подій організації).

Слайд 25

Лобіювання своїх інтересів в органах влади. Це офіційні та неформальні контакти з владою, спрямовані на ухвалення рішень в інтересах організації (пряме інформування посадовців; особисті офіційні та робочі зустрічі; створення лобістських коаліцій; активна участь у заходах органів влади та місцевого самоврядування;

Слайд 26

ініціювання громадських звернень, громадських зборів, слухань, місцевих референдумів, масових акцій тощо; посередницькі заходи в узгоджувальних процесах між органами влади та місцевими організованими громадами; залучення посадовців до безпосередньої діяльності організації).

Слайд 27

Організування власних РR-заходів Воно полягає у підготовці і проведенні т. зв. спеціальних подій (зустрічі з громадськістю; виставки, презентації, конкурси, фестивалі; церемоніальні події; різноманітні "аукціони"; оприлюднення результатів публічних рейтингів; засідання круглих столів; розважальні, спортивно-масові чи культурно-пізнавальні заходи; теле-, радіомарафони).

Слайд 28

Загальне інформування цільових аудиторій (виготовлення та поширення власних презентаційно-інформаційних матеріалів, популяризаційних атрибутів; електронні та поштові розсилання за заздалегідь укладеними списками; обов'язкове відвідування заходів інших організацій (інституцій), виступи, привітання тощо; створення веб-сайтів і порталів, організація конференцій у мережі Інтернет тощо).

Слайд 29

Ефективну реалізацію цих РR-заходів у громадській організації забезпечує РR-менеджер чи прес-секретар. їхні посадові обов'язки, які може виконувати і соціальний педагог, охоплюють:

Слайд 30

- поширення всіма можливими каналами інформації щодо місії, політики, функцій, послуг та повсякденної роботи організації; збирання і зберігання всіх публікацій, інформативних та ілюстративних матеріалів, що стосуються діяльності організації;

Слайд 31

формування й оновлення бази даних ЗМІ, владних структур та основних цільових аудиторій РR-діяльності організації; підтримка зворотного зв'язку з громадськістю, владою та ін.; вчасне й активне реагування на небажану (негативну) інформацію, що часом з'являється у цільових аудиторіях, чи запобігання її появи.

Слайд 32

Соціальний педагог у ролі РR-менеджера громадської дитячої чи молодіжної організації у змозі забезпечити надійний двосторонній зв'язок між організацією та громадськістю. Він також може ознайомити членів організації з основними методами організування та здійснення РR-заходів.

Слайд 33

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ Karmi Evans

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне