X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
правове виховання дітей

Завантажити презентацію

правове виховання дітей

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Правове виховання дітей

Слайд 2

Мета правового виховання формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги.

Слайд 3

В Україні велику роль відіграє правове виховання як діяльність із формування та постійного активного розвитку правової культури населення. Особливо важливе значення має правове виховання дітей дошкільного й шкільного віку та молоді – людей, особистість яких лише формується.

Слайд 4

В Україні велику роль відіграє правове виховання як діяльність із формування та постійного активного розвитку правової культури населення. Особливо важливе значення має правове виховання дітей дошкільного й шкільного віку та молоді – людей, особистість яких лише формується.

Слайд 5

Правове виховання По-перше, ґрунтується на точному знанні правових фактів і явищ. Знання закону – перша і основна умова правового виховання. По-третє, виховуючи нетерпиме ставлення до антисуспільних проявів, не слід зводити таке виховання до формування такого ставлення до людини, яка вчинила проступок. По-друге, для нормального функціонування закону і суспільства, його поваги і неухильного, добровільного виконання всіма громадянами необхідне виховання не тільки поваги до права, до закону, але й до органів міліції, суду, прокуратури, а також до осіб, які стоять на охороні законів. По-четверте, правове виховання не мо жна зводити лише до формування правової свідомості особистості.

Слайд 6

Як писав А.Венгеров, дотримання права – це свідома або несвідома поведінка, що здійснюється за звичкою: «так роблять свої», «так треба» та ін.; «у даному випадку діють тонкі психологічні механізми наслідування виконання вимог тих принципів і норм права, які засвоюються в дитинстві, від батьків, оточуючих і т.д.»

Слайд 7

Ще з давніх-давен маленькі діти мали великий фізичний та розумовий потенціал, який суб’єкти виховання намагалися розвинути, зберегти і використати. Ще з найменшого віку потрібно готувати дітей до найрізноманітніших життєвих ситуацій, які будуть траплятися на їхньому шляху.

Слайд 8

Слайд 9

“Світовою Конституцією прав дитини” називають Конвенцію про права дитини, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року.

Слайд 10

Конституція України, законодавство про освіту, шлюб, сім'ю та інші формулюють права і обов'язки батьків та інших дорослих членів сім'ї, визначають зміст виховання в сім'ї, вказують на найдоцільніші виховні дії, передумови для вирішення в конкретних випадках складних ситуацій і суперечок, які виникають у цьому процесі, для того, щоб спрямувати його хід і результати відповідно до вимог суспільства. Права даються батькам не над дітьми, а в ім'я їх інтересів, інтересів їх правильного виховання.

Слайд 11

У статтях 51 і 52 Конституції України визначені права і обов'язки батьків стосовно своїх дітей. Ст.51 “Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. “ Ст.52"Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються законом”.

Слайд 12

Великий вплив на дітей дошкільного віку має гра, так як виявляє цікавість та серйозність. Кожна гра має бути наповнена виховним змістом і мати позитивний характер. Діти повинні навчитись ще змалечку зосереджуватись на чомусь, для них, важливому, вчитись вигравати та гідно приймати поразку.

Слайд 13

Слайд 14

Правове виховання має два тісно пов'язаних між собою аспекти: З одного боку, воно орієнтує на вирішення конкретних завдань, що стоять перед дітьми сьогодні З другого, – повинно дати дитині перспективу на майбутнє.

Слайд 15

Слайд 16

Суть правового виховання школяра саме у перспективності: необхідно навчити кожну молоду людину не тільки виконувати вимоги закону, а проявляти активність у здійсненні законності і встановленого правопорядку.

Слайд 17

Слайд 18

Дослідники проблем правового виховання учнівської молоді М. Володько і О. Карпов вважають, що "морально-правове виховання лише тоді може дати позитивний ефект, коли воно має комплексний характер і починається в сім'ї, дитячих садках, у школі буквально з першого класу"

Слайд 19

Слайд 20

Регулярне виконання вимог батьків щодо сумлінного ставлення до справи сприяє нагромадженню дитиною необхідного досвіду поведінки, формуванню міцних звичок, хоча повне, глибоке розуміння необхідності подібних дій з'явиться значно пізніше.

Слайд 21

Важливо, щоб вимоги були обґрунтованими, висловлювалися у доброзичливій формі, ґрунтувалися на довірі. Якщо дитину батьки заохотять, похвалять за те, що вона дотримується даного слова, виявляє порядність, чесність, то у неї з'явиться і закріпиться позитивне ставлення до такої поведінки.

Слайд 22

Слайд 23

При вивченні прав та обов’язків громадянина вчителю або вихователю потрібно якнайкраще донести до свідомості дітей знання своїх прав та обов’язків, переконати їх у тому, що кожна людина і дитина, втому числі, мають права та обов’язки, які потрібно дотримуватися у нашому суспільстві.

Слайд 24

Правове виховання — виховна діяльність навчальних закладів, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки дітей.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне