X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Оптимізація

Завантажити презентацію

Оптимізація

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Мета медицини – дія, а не очікування. Небезпека помилитись в діагнозі завжди велика, але ще більша небезпека ризикувати життям хворого, залишивши його без лікування. К. Бернар

Слайд 2

За визначенням ВООЗ, клінічна фармакологія – наука, що займається вивченням лікарських засобів у застосуванні до людини Мета – це оптимізація фармакотерапії людини, тобто зробити її максимально ефективною і безпечною Час від моменту надходження ліків в організм до розвитку відповідного терапевтичного ефекту умовно поділяють на 4 етапи:

Слайд 3

Фармацевтичний процес – вивільнення активної речовини з наповнювача і її надходження в організм хворого Фармакокінетичний – надходження препарату в область його дії Фармакодинамічний процес – реалізація певного фармакологічного ефекту( терапевтично бажаного або небажаного) Терапевтичний процес – перехід фармакологічного ефекту у відповідну терапевтичну дію

Слайд 4

Задачі клінічної фармакології Забезпечення наукової бази для проведення доклінічних і клінічних досліджень нових ЛЗ, експертизи нових і генеричних ЛЗ, виявлення нових ефектів та областей застосування вже існуючих препаратів Розробка нових схем і способів застосування препаратів Участь в регулюванні ринку ЛЗ і медичних послуг Комплексна оцінка безпеки ЛЗ Оцінка економічних і соціальних результатів використання ЛЗ Створення рекомендацій по клінічній практиці Участь у створенні формулярів ЛЗ, оптимізація фармакотерапії в окремих лікувальних закладах

Слайд 5

Складові клінічної фармакології Клінічна фармакокінетика Клінічна фармакодинаміка Терапевтична оцінка Молекулярна фармакокінетика Фармакогенетика Фармакоекономіка Фармакоепідемологія

Слайд 6

Клінічна фармакокінетика – це розділ клінічної фармакології, що вивчає шляхи надходження ЛЗ в організм здорової та хворої людини, їх розподіл, біотрансформацію і виведення, а також залежність дії ЛЗ від їх фармакокінетики. Головна задача фармакокінетики – підвищення ефективності, а також зниження частоти і вираженності побічних ефектів медикаментозної терапії

Слайд 7

Основні фармакокінетичні параметри Загальний кліренс (CL) – об’єм плазми або крові, що повністю звільняється від препарату за одиницю часу. Константа швидкості елімінації (Кel) –відсоток зниження концентрації речовини в крові за одиницю часу. Об’єм розподілу (Vd) – гіпотетичний об’єм рідини, який необхідний для рівномірного розподілу всієї кількості ЛЗ (введеної дози) в концентрації, аналогічній такій, як в плазмі крові. Період напіввиведення (Т1/2) – час, необхідний для зниження концентрації препарату в крові на 50% в результаті елімінаційних процесів. Стаціонарна концентрація (Css) – стан, що характеризується однаковою швидкістю надходження і виведення ЛЗ. Площа під кінетичною кривою концентрація-час – при лінійній кінетичній кривій пропорціональна кількості речовини, що знаходиться в системному кровотоці.

Слайд 8

Біодоступність – частина дози ЛЗ, що виражається у відсотках і надійшла в системний кровотік після позасудинного введення Біоеквівалентність – це співвідношення кількості ЛЗ, що надійшов в системний кровотік при застосуванні його в різних лікарських формах або в лікарських засобах, що вироблені різними фірмами

Слайд 9

Абсорбція препаратів Ефективність ліків визначається шляхом його введення. Ентеральний шлях введення: пероральний, сублінгвальний, ректальний Парентеральні шляхи введення: Ін’єкційні (внутрішньоартеріальний, внутрішньовенний, внутрішньошкірний, підшкірний, внутрішньом’язовий, внутрішньосерцевий, внутрішньосуглобовий та ін.) Неін’єкційні (інгаляційний, аплікаційний, інстиляційний, електрофорез)

Слайд 10

Слайд 11

В органі-мішені ЛЗ можуть: 1. Зв’язуватись зі специфічними рецепторами, що визначає клінічний ефект даного препарату. 2. Зв’язуватись з неспецифічними рецепторами, зазвичай з білками тканин. 3. Залишатися у вільній (незв’язаній) розчинній формі. 4. Повернутися у плазму крові в незмінному вигляді. 5. Піддатися біотрансформації (метаболізм). 6. Екскретуватися в незмінному вигляді.

Слайд 12

Слайд 13

Основні білки плазми і форменні елементи крові, що зв’язуються з ЛЗ Білки ЛЗ Альбуміни Бутадіон, саліцилати, пеніциліни, сульфаніламіди та ін (слабкі кислоти) ЛП Аміназин, іміпрамін, хінідин, тетрацикліни, алпренолол та ін (слабкі основи) Кислий 1-глікопротеїн Дипіридамол, хінідин, алпренолол, іміпрамін, пропранолол, лідокаїн, фенадон, верапаміл, празозин, дизопірамід -Глобуліни Тубокурарин, фенадон, кодеїн, морфін та ін. Еритроцити Хінідин, аміназин, іміпрамін, пентазоцин

Слайд 14

Метаболізм ЛЗ Класифікують переважно по типу хімічних реакцій, що лежать в основі перетворення даної сполуки Реакції І фази біотрансформації ЛЗ зазвичай несинтетичні, реакції ІІ фази – синтетичні. Всі несинтетичні реакції можна розділити на 2 групи: Реакції, що каталізуються ферментами ендоплазматичної сітки (мікросомальними) Реакції, що каталізуються ферментами іншої локалізації (немікросомальними) При несинтетичних реакціях відбувається перебудова молекул субстрату з утворенням функціональних груп, які підвищують гідрофільність сполуки, що утворилася. До несинтетичних реакцій відносять: реакції окислення, відновлення і гідролізу.

Слайд 15

Слайд 16

Реакції ІІ фази біотрансформації (синтетичні) В їх основі лежить кон’югація ЛЗ з ендогенними субстратами (глюкуронова кислота, глутамін, сульфат, глутатіон, гліцин, метильні групи і вода). Необхідно враховувати, що ацетилювання і метилювання ЛЗ відбувається з участю гідроксильної, карбоксильної, амінної, епоксидної та інших функціональних груп. Після завершення цієї реакції молекула препарату стає більш полярною, краще виводиться з організму. Як правило, тільки після ІІ фази біотрансформації утворюються неактивні або мало активні сполуки, тому саме синтетичні реакції можна рахувати справжніми реакціями детоксикації ксенобіотиків, в т.ч. і лікарських засобів.

Слайд 17

Основні шляхи виведення ЛЗ із організму Шлях виведення Механізми виведення ЛЗ З сечею Клубочкова фільтрація, активна канальцева секреція Більшість ЛЗ у не зв’язаній з білками формі З жовчю Активний транспорт, пасивна дифузія, піноцитоз Дигітоксин, пеніциліни, тетрацикліни, стрептоміцин, хінін, стрихнін Через кишечник Пасивна дифузія, жовчна секреція без реабсорбції Доксициклін, іонізовані органічні кислоти Зі слиною Пасивна дифузія, активний транспорт Пеніциліни, сульфаніламіди, саліцилати, бензодіазепіни, тіамін

Слайд 18

Через легені Пасивна дифузія Засоби для інгаляційного наркозу, йодиди, камфора, етанол, ефірні олії. З потом Пасивна дифузія Деякі сульфаніламіди, тіамін З молоком Пасивна дифузія, активний транспорт Антикоагулянти, антибіотики, тиреостатики, літій, карбамазепін

Слайд 19

Принципи дозування ЛЗ Ефективна концентрація (ЕС) – концентрація препарату, що забезпечує найбільший терапевтичний ефект. Існує певний діапазон ефективних концентрацій (терапевтичний діапазон), нижньою границею якого є мінімальна терапевтична концентрація, а верхньою – максимально переносима (мінімальна токсична). Для антибіотиків визначають мінімальну пригнічуючу концентрацію (МПК) для певного типу мікрооргагізмів. Цільова концентрація (ТС) – концентрація препарату в плазмі крові, яка буде забезпечувати потрібний ефект.

Слайд 20

Доза – кількість препарату, що вводиться в організм пацієнта і виражається у вагових одиницях, об’ємних (для газів) або одиницях дії (для препаратів біологічної природи). Для більш точного дозування ліків, дози розраховуються з похибкою на масу або площу поверхні тіла. Для препаратів, що вводяться в/в, використовують поняття швидкість введення, що визначає дозу препарату, який надходить в організм за певний проміжок часу (мкг/кг.хв). Дози поділяють на мінімально діючі (порогові) і середньо терапевтичні (середньо ефективні), які у більшості хворих викликають необхідний ефект без токсичних впливів. Використовують поняття ЕD50 – доза, що викликає оптимальний терапевтичний ефект у 50 % пацієнтів. Для отруйних (група А) і сильно діючих засобів (група Б) встановлюють вищі терапевтичні дози. З урахуванням часу, за який вводиться препарат визначають дози разові, добові, а також курсові. Якщо клінічна ситуація потребує швидкого ефекту, то препарат вводять в початковій дозі, що перевищує підтримуючу. Це навантажувальна або ударна доза. Після отримання результати переходять на підтримуючу дозу. Вона відповідає кількості препарату, що виводиться за такий же проміжок часу.

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Клінічна фармакодинаміка – це розділ клінічної фармакології, що вивчає зміни стану певних функцій організму у відповідь на дію ЛЗ Фармакодинаміка включає механізм розвитку, характер, силу і тривалість фармакологічних ефектів ЛЗ. ЛЗ, з’єднуючись з клітинами органів і тканин, модифікують функції молекул-мішеней (рецепторів, ефекторів, ферментів, вторинних переносників, що в кінцевому підсумку і призводить до посилення, послаблення або стабілізації реакцій організму).

Слайд 24

Типові механізми дії ЛЗ Рецепторні взаємодії: Дія на активний центр рецептора (засоби впливу на ВНС, на потенціал залежні і ліганд залежні канали) Конформаційні зрушення регуляторних ділянок рецептора (бензодіазепіни, серцеві глікозиди) Пригнічення або активації внутрішньоклітинних або позаклітинних ферментів (АХЕ засоби, іАПФ, ІМАО) Взаємодія з геномом (стероїдні гормони та їх аналоги, вітаміни А, D)

Слайд 25

Нерецепторні взаємодії: Порушення структури макромолекул (протипухлинні засоби, імунодепресанти, антибіотики, антисептики) Конкурентна блокада утворення ендогенних сполук (антиметаболіти) Субстратне підсилення (леводопа) Пряма взаємодія з ендогенними, екзогенними сполуками (антациди, хелатоутворюючі сполуки, деякі антидоти)

Слайд 26

За впливом на рецептори ліки поділяють на 3 типи: Агоністи – при зв’язуванні з рецептором активують його і викликають ефекти, що властиві природнім лігандам (стимулюючий вплив) Антагоністи – при зв’язуванні з рецептором не активують його, але перешкоджають дії природніх лігандів (блокуюючий або інгібуючий вплив) Агоністи-антагоністи - мають слабкий стимулюючий вплив на рецептори, проте при цьому блокують дію ендогенних активаторів.

Слайд 27

Особливості рецепторної взаємодії Афінітет – здатність ліганду до зв’язування з рецептором (ступінь спорідненості з ним). Чим вищий афінітет, тим краще зв’язування з рецептором при однакових концентраціях (відіграє важливу роль при конкуренції ліків за один і той же рецептор) Активність – оцінюється по концентрації ЕС50 або дозі ЕD50 препарату. Залежить від афінітету препаратів і зворотньої реакції рецепторів. Ефективність (максимальна ефективність) – сила фармакологічної дії, що залежить не від активності, а від особливостей взаємодії з рецепторами і роботи пострецепторних механізмів (вторинних посередників, регуляторів). Максимальна ефективність визначає межу, за якою подальше збільшення дози не викликає приросту зворотньої реакції. Селективність – вибіркова дія препаратів.

Слайд 28

Регуляція діяльності рецепторів Десенситизація – механізм ауторегуляції, що призводить до послаблення дії препаратів при повторному прийомі. Вона може розвиватися в різні терміни від початку прийому препаратів. Сенситизація – посилення дії агоністів відповідних рецепторів. Спостерігається після тривалого використання антагоністів, фізичної або фармакологічної денервації органа.

Слайд 29

Види дії ліків на організм Місцева дія означає ефект, що розвивається в місці введення або всмоктування препаратів (антациди, гастроцитопротектори, інгаляційні кориткостероїди, бронхолітики, анестетики) Рефлекторна дія означає, що лікувальний ефект препаратів опосередковується фізіологічними реакціями нервової системи, що пов’язані, наприклад, з подразненням чутливих закінчень в шкірі, слизових оболонках або стінках судин (подразнюючі, відхаркуючі, послаблюючі засоби) Резорбтивна (системна) дія – ефект, що розвивається після всмоктування і попадання препаратів в кров. По відношенню до впливу на нервову систему виділяють центральну (на ЦНС) і периферичну (на інші ланки системи) дію ЛЗ. Використовують терміни прямої або первинної і опосердкованої або вторинної дії.

Слайд 30

Ліки здатні викликати в організмі різноманітні зміни, проте не всі з них є корисними. На основі корисної дії формуються показання до призначення. Небажані впливи називають побічними ефектами. Захворювання і стани, при яких препарат може викликати небезпечні ефекти є протипоказами до призначення. Абсолютні протипокази – стани, при яких призначення ліків заборонено (непереносимість препарату в минулому). Відносні протипокази – захворювання або стани, при яких препарат може бути використаний тільки у випадку крайньої необхідності і під суворим наглядом медперсоналу.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне