X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
„Оптимізація єдиного інформаційного простору в школіяк ресурсу якості навчально-виховного процесу”

Завантажити презентацію

„Оптимізація єдиного інформаційного простору в школіяк ресурсу якості навчально-виховного процесу”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

„Оптимізація єдиного інформаційного простору в школі як ресурсу якості навчально-виховного процесу” педагогічна рада Заступник директора з НВР Карпенко В.М.

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Передумови створення єдиного інформаційного простору: велике зростання інформаційних потоків; неможливість прийняття оптимальних управлінських рішень в сучасній ситуації під час стандартизації електронної обробки даних; робота школи на сучасному етапі вимагає оперативного аналізу ситуації для своєчасного коригування ситуації; вимоги вищестоячих організацій до подання нормативних документів, у тому числі й електронних.

Слайд 5

Деякі причини, які викликають перешкоди у інформатизації навчання та управління навчальним закладом. Це - невідповідність підходів до вивчення інформатики у школі, коли метою навчання є відпрацювання навичок користування комп’ютером. Це призводить до того, що учень не використовує комп’ютер для навчання у позаурочний час; вчителі-предметники ще не готові до використання нових технологій, не мають мотивації до їх освоєння; Відсутність можливості переходу до використання інформаційних технологій в управлінні навчальним закладом, а також вищестоячими органами управління.

Слайд 6

Інформаційне середовище НЗ - це система, у якій на інформаційному рівні задіяні та зв’язані між собою всі учасники освітнього процесу: адміністрація – вчителі – учні – батьки.

Слайд 7

Загальні положення формування єдиного інформаційного середовища під час формування інформаційного освітнього середовища необхідно розв’язати проблему змісту освіти на сучасному етапі, співвідношення традиційних складових навчального процесу та нових інформаційно-комунікаційних технологій, нових взаємовідношень учня, учителя та освітнього середовища; інформаційне освітнє середовище включає технологічні, інформаційні та організаційні ресурси; під час створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу зростає значимість ІКТ – компетентності педагогів, які працюють в умовах широкого застосування засобів інформаційних і комунікаційних технологій в освітньому процесі школи.

Слайд 8

Модель інформаційного простору може складатися з декількох рівнів На першому рівні, коли в наявності є лише один або декілька комп’ютерів, не пов’язаних один з одним, уся база даних встановлюється на один комп’ютер і користувачі змінюються по черзі для роботи з нею. Це мінімальна, але доволі дієва реалізація єдиного інформаційного простору, особливо для малих навчальних закладів.

Слайд 9

Модель інформаційного простору може складатися з декількох рівнів Другий рівень Інтранет – це внутрішня мережа, коли декілька комп’ютерів об’єднані в єдину мережу. Вона складається з комп’ютерів, які стоять на столах у користувачів, загального сервера та спеціального програмного забезпечення для організації персонального доступу кожного учасника навчального процесу до єдиної інформаційної бази даних.

Слайд 10

Модель інформаційного простору може складатися з декількох рівнів Третій рівень функціонування інформаційного простору – Інтернет, а саме створення відкритого доступу для всіх учасників навчального процесу та можливість зовнішнього доступу до навчального закладу, що дозволяє спілкуватися, розміщувати інформацію, яка розрахована на широке коло користувачів та службову інформацію для вузького кола учасників навчально-виховного процесу, з доступом через пароль.

Слайд 11

Структура єдиного інформаційного простору НЗ

Слайд 12

Аналіз єдиного інформаційного простору школи Перший рівень наявність кабінету інформатики з сучасним обладнанням (кабінет №308); обладнання робочих місць адміністраторів; обладнання робочих місць учителів (кабінети №203, 201). наявність технічних засобів (телевізори, проектори, відеопрогравачі, відеокамера, DVD-програвачі, фотоапарати тощо); наявність програмного забезпечення навчально-виховного процесу (відеотека школи);

Слайд 13

Аналіз єдиного інформаційного простору школи Другий рівень шкільна мережа АС_Школа; Третій рівень підключення та доступ учнів, учителів, адміністрації до мережі Інтернет; електронний щоденник (для батьків); Бажання учасників навчально-виховного процесу до використання інформаційних та комунікаційних технологій в освітньому процесі

Слайд 14

Використання ресурсів мережі Інтернет у професійній діяльності вчителя Виступ заступника директора з НВР

Слайд 15

Використання ресурсів мережі Інтернет вчителями-предметниками школи Виступи голів методичних об'єднань школи

Слайд 16

Міжпредметні зв'язки інформатики з іншими предметами Виступ вчителя інформатики

Слайд 17

Шкільна освітня мережа “Щоденник.ua – крок у майбутнє єдина освітня мережа для всієї України

Слайд 18

Створимо школу майбутнього “Щоденник.ua” – це сучасна соціальна мережа, яка створена на основі надсучасних технологічних рішень з метою підвищення, покращення та виходу на новий кваліфікаційний рівень навчального процесу. Соціа льна мере жа — соціальна структура утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїтні зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини

Слайд 19

Переваги мережі “Щоденник.ua” електронний розклад уроків, електронний журнал учителя, електронний щоденник учня, он-лайн тестування учнів (конкурси,олімпіади); розміщення планової та методичної інформації та обмін кращими методиками між вчителями; дистанційне навчання в режимі реального часу;

Слайд 20

Переваги мережі “Щоденник.ua” мережа збирає, зберігає та структурує матеріали для навчання по предметам; учні та батьки мають доступ лише до своїх оцінок, можливе проведення віртуальних батьківських зборів; дозволяє легко модернізувати мережу відповідно до вимог державного освітнього процесу України; та багато іншого.

Слайд 21

Увага! Вся інформація знаходиться під контролем модератора проекту та модератора школи. Мережа є конфіденційною, доступ можливий лише через реєстрацію школи, з дозволу директора школи.

Слайд 22

“Щоденник.ua” об'єднує в єдиний інформаційний простір вчителів, учнів, батьків та органи управління освітою.

Слайд 23

Для вчителів: участь у конкурсах та отримання грантів, які впроваджені у проект “Щоденник”; підвищення рівня зацікавленості учнів до навчального процесу; обмін досвідом та співробітництво між учителями різних шкіл України; можливість підвищення рівня комп’ютерних знань вчителя; економія часу при підготовці до уроку; можливість легко та оперативно отримати всі статистичні дані навчального процесу учня; проведення дистанційного навчання при відсутності учня у школі (хвороба, карантин тощо); створити індивідуальне портфоліо; безкоштовно користуватися електронними бібліотеками, медіатеками тощо

Слайд 24

Для учнів: доступ до потужної бази джерел інформації (бібліотеки, медіатеки та інших навчальних матеріалів) та інше; сприяння підвищенню організації навчального процесу; підвищення рівня навичок завдяки використанню інноваційних технологій; розширення інформаційної бази своїх знань; участь у конкурсах, олімпіадах для учнів; підготовка до ЗНО; створення власного портфоліо тощо

Слайд 25

Для школи: можливість підвищувати авторитет (імідж) свого навчального закладу; виведення школи на новий технологічний рівень, який відповідає сучасним вимогам “школи нового покоління”.

Слайд 26

Для директора школи: щоденне оперативне управління школою та навчальними процесами; створення сайту школи; участь в різноманітних заходах, організованих мережею, в рамках яких школа може отримати гранти та інше.

Слайд 27

Для батьків: вся інформація на сайті постійно модерується та відповідає нормам етики ведення навчального процесу; можливість отримання детальної інформації про успішність дитини; проект сприяє покращенню діалогу між школою та батьками.

Слайд 28

Проблеми навчання вчителів ІКТ Виступ директора школи

Слайд 29

Висновки Для розв'язання одного з основних завдань сучасного загальноосвітнього навчального закладу, підготовки випускників до життя в інформаційному суспільстві, необхідно забезпечити високу якість інформаційного середовища.

Слайд 30

Інформаційне середовище ЗНЗ можна назвати якісним, якщо: існує організаційна структура, у якій накопичуються та зберігаються інформаційні ресурси та надаються інформаційні послуги; розроблена та функціонує система оцінювання якості інформаційного середовища ЗНЗ, яка є складовою процесу управління якістю освіти; інформаційне середовище інтегроване до регіональних, вітчизняних та світових ресурсів для забезпечення навчально-виховного процесу та підвищення кваліфікації вчителів школи;

Слайд 31

Інформаційне середовище ЗНЗ можна назвати якісним, якщо: інформаційна грамотність вчителів та учнів відповідає сучасному рівню розвитку інформаційних технологій, проводяться заняття з підвищення комп’ютерної грамотності вчителів та курси для учнів; інформаційні ресурси ЗНЗ різнобічні та орієнтовані на різні категорії користувачів; для підтримки інформаційного середовища ЗНЗ використовуються нові інформаційні технології (електронні каталоги, доступ до мережі Інтернет тощо); локальна мережа та робочі станції мають сучасне ліцензійне програмне забезпечення.

Слайд 32

Важливим фактором якості інформаційного забезпечення є інформаційна інфраструктура НЗ, яка включає: наявність та якість каналів зовнішнього зв’язку для доступу до ресурсів та локальної мережі закладу; якість інформаційно-методичного наповнення інтранет та Інтернет-серверів; якість програмних продуктів для інформатизації навчально-виховного процесу та управління; наявність організаційних структур забезпечення доступу до інформаційних ресурсів; технічне забезпечення.

Слайд 33

Проект рішення педагогічної ради

Слайд 34

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне