X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Оптимізація інформаційної системи підприємства

Завантажити презентацію

Оптимізація інформаційної системи підприємства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Оптимізація інформаційної системи підприємства для забезпечення вимог податкового обліку

Слайд 2

Актуальність теми Розширення функціоналу інформаційних систем контролюючих органів Спрощення процесу проходження перевірок Оптимізація процесу підготування податкової звітності Необхідність налагодження роботи з паперовими податковими документами

Слайд 3

Принципи та передумови створення інформаційної системи Консолідація інформаційних баз Ефективна взаємодія з податковими системами подання звітності Максимальне застосування плану бухгалтерських рахунків для податкових цілей Налагодження автоматизованої системи бухгалтерського обліку Відмова від періодичного перепроведення документів для визначення першої події

Слайд 4

Напрями оптимізації інформаційної системи податкового обліку Облік розрахунків з податку на додану вартість Облік податку на прибуток Інша звітність

Слайд 5

Організація бізнес-процесу обробки податкових документів з ПДВ на реалізацію Відображення господарської операції Виникнення податкових зобов’язань Створення податкових документів Роздрук і підписання податкових документів Реєстрація податкових документів в податкових базах даних Фіксування в інформаційній системі факту реєстрації

Слайд 6

Зміни в плані рахунків Рах. Зміст Змістсальдо 643.2 Не виписані податкові накладні Кредит– не виписані податкові накладні; Дебет – надміру виписані податкові накладні 643.3 Не виписанікоригування Дебет - не створенікоригування, Кредит – дублювання коригувань 643.4 Незареєстровані податкові накладні Кредит – незареєстровані податкові накладні 643.5 Незареєстровані коригування Дебет - незареєстровані коригування 643.6 Не підтвердженніпокупцемкоригування Дебет - не підтвердженіпокупцем коригу-вання, Кредит – дублювання коригувань

Слайд 7

Операції з відвантаження ТМЦ та надання послуг Процес Первинний документ Проведення Відвантаження ТМЦ, надання послуг Реалізація товарів і послуг Д:36 К: 70 Виникнення податковихзобов’язаньпри відвантаженні Реалізація товарів і послуг Д:70 К: 6432 Формування податкової накладної та передача її на реєстрацію Податкованакладна Д: 6432 К: 6434 Реєстрація податкової накладної,передача покупцю та підкріплення квитанції Податкованакладна Д: 6434 К: 6412

Слайд 8

Операції з повернення ТМЦ Процес Первинний документ Прове-дення ПоверненняТМЦ Повернення товарів Д:70К: 36 Виникнення податковихзобов’язаньпри поверненні Повернення товарів (Д:70К:6433) Формування коригуваннята передача його на реєстрацію Коригування податкової накладної (Д: 6433 К: 6435) Реєстрація коригування Коригування податкової накладної (Д: 6435 К: 6412)

Слайд 9

Операції з авансами Процес Первинний документ Прове-дення Надходження коштів на розрахунковий рахунок Виписка банку Д:31 К: 36 Коригуванняподатковихзобов’язаньнааванси в кінці місяця Коригування ПДВ на аванси Д:6431К:6432 Сторнуванняавансів на початок наступного місяця Потенційне коригування (Д:6431 К:6435) Реєстрація коригування та підкріплення квитанції Потенційне коригування (Д: 6435 К: 6436) Фіксування підписаногокоригування Коригування податкової накладної (Д: 6436 К: 6412)

Слайд 10

Обробка з комплексного вивантаження податкових накладних на реєстрацію

Слайд 11

Обробка з перевірки податкових зобовязань

Слайд 12

Відображення господарської операції Виникнення права на податковий кредит Отримання податкової накладної з непідтвердженою реєстрацією Отримання інформації про підтвердження Фіксація в інформаційній системі підтвердження реєстрації Організація бізнес-процесу обробки податкових документів з ПДВ на придбання

Слайд 13

Операції з придбання Процес Первинний документ Прове-дення Надходження ТМЦ Надходження товарів і послуг Д:20 К: 63 Виникненняправа на податковий кредит Надходження товарів і послуг Д:6442К:63 Отриманняподаткової накладної з непідтвердженою реєстрацією Реєстраціявхідної податкової накладної Д:6443 К:6442 Отримання підтвердженняпро реєстрацію податкової накладної Реєстраціявхідної податкової накладної Д: 6412 К: 6443

Слайд 14

Приєднання додаткової аналітики ПЕРІОД до рахунку 6442 Період виникнення права на податковий кредит Період вхідного податкового документу Спрощення процесу виявлення неотриманих або загублених податкових накладних від постачальника Можливість контролю права виникнення податкового кредиту за періодами

Слайд 15

Висновки та пропозиції щодо організації обліку з Податку на додану вартість Опрацювання податкових документів доцільно розділити на етапи з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку (збільшення числа контрольних точок) Реєстрацію податкових накладних в електронному реєстрі та перевірку її здійснення доцільно здійснювати до передачі покупцю Для аналізу формування податкових зобов’язань доцільно застосовувати звіти, які поєднують відображення всіх етапів процесу Для контролю періоду виникнення права на податковий кредит доцільно застосовувати аналітику Період до рахунку 644.2

Слайд 16

Варіанти організації податкового обліку з податку на прибуток Відсутність паралельної системи підготування податкової звітності Ведення паралельного податкового обліку у трудомістких ділянках Організація повної паралельної системи податкового обліку Облік необоротних матеріальних активів

Слайд 17

Історія взаємодії підходів обліку витрат за бухгалтерським та податковим обліком Нормативний акт Позитиви Негативи Закон “Про оподаткування прибутку підприємств” За винятком ділянки основних засобів, звіт можна було підготувати на підставі бухгалтерських даних Суттєва відмінність термінології та методики коригування витрат на оцінку запасів Податковий кодекс в редакції від 2 грудня 2010 року N 2755-VI Зближення механізмів, оперування однаковою термінологічною базою, часте посилання на П(С)БО Наявність відмінностей, які не дозволяють використовувати дані БО в ПО. Зокрема визнання загальновироб-ничих витрат витратами періоду Наказ МФУ № 372 від 18.03.2011 з подальшою відміною цих змін наказом МФУ від26.09.2011 року Усунення неузгодженостей стосовно загальновиробничих витрат та капіталізації поточних ремонтів і технічного обслуговування Порушення принципу обачності (оскільки капіталізація витрат які не збільшують майбутні економічні вигоди —пряме завищення активів і заниження витрат) Податковий кодекс зі змінами, внесеними Законом N 3609-VI 7.07.2011 р Усунення відмінностей стосовно визнання загальновиробничих витрат Можливість виникнення суттєвих різниць в частині обліку необоротних активів Податковий кодекс зі змінами, внесеними Законом N 4014-VI від 4.11.2011 року Вилучення п 139.1.12, щодо невіднесення до складу витрат придбання товарів та послуг у фізичних осіб-підприємців Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу Усунення відмінностей між бухгалтерським та податковим обліком необоротних активів

Слайд 18

Статистичні дані з організації податкового обліку в автоматизованих інформаційних системах Паралельний облік Частковопаралельний Не ведеться Всього 15 % 53 % 32 % За розміром: великі 18 % 64 % 18 % середні 20 % 70 % 10 % малі 9 % 40 % 51 % За напрямом: виробництво 6 % 69 % 25 % торгівля 18 % 36 % 46 % послуги 18 % 51 % 31 %

Слайд 19

Особливості реалізації обліку податку на прибуток в типовій конфігурації 1с:Підприємство 8 Застосування додаткового виміру (Сума податковий облік) на бухгалтерських рахунках Відображення єдиного кількісного показника на рахунках ТМЦ без розподілу за видами обліку Автоматичне визначення суми податкового обліку у документах з розходу товарно-матеріальних цінностей Формування декларації з реквізиту Стаття податкового обліку за аналітикою Стаття витрат на дохідних та витратних рахунках

Слайд 20

Узагальнення щодо організації обліку з Податку на прибуток в інформаційній системі В інформаційній системі доцільно забезпечити принайм-ні частковий паралельний податковий облік необоротних активів Сучасні автоматизовані інформаційні системи дозволяють забезпечити ведення паралельного податкового обліку, вирішальний фактор – організаційні труднощі При виборі варіанту організації податкового обліку необхідно враховувати галузь і масштаб підприємства Тенденції до зближення бухгалтерського та податкового обліку зумовлюють необхідність вдосконалення системи бухгалтерського обліку

Слайд 21

Механізми взаємодії інформаційної системи підприємства з автоматизованими системами подання звітності

Слайд 22

Актуальність теми. Історія

Слайд 23

Основні варіанти формування електронних документів Варіант Внесеннятанакопиченняпервинноїінформаціївобліковійсистемі Формуваннязвітностічиподатковихдокументів ПідписанняЕЦП Відправка засобамиInternet Отриманняпідтвердження(квитанціїпроприйняттязвіту) Відміткавобліковійсистеміпроотриманняпідтвердження Відсутністьінтеграції між обліковою ситсемою та програмним комплексом подання звітності           Часткова інтеграція через зовнішні файли (механізм експорту-імпорту)                                   Повнаінтеграція облікової системи та програмного комплексу подання звітності(наприклад1С:Підприємство+1С-Звіт)                           - обробкапрограмнимкомплексомподаннязвітності   - обробканаявною обліковою системою   - розривбізнес-процесчереззастосуваннядвохпрограмнихкомплексів

Слайд 24

Переваги повної інтеграції облікової системи та програмного комплексу подання звітності (на прикладі 1С-Звіт)

Слайд 25

Автоматичне заповнення звітності та актуалізація даних

Слайд 26

Обробка з комплексного вивантаження податкових накладних на реєстрацію та її підтвердження

Слайд 27

Відображення в обліковій системі інформації про прийняття документів

Слайд 28

Інтеграція облікової системи та програмного комплексу подання звітності дозволяє:

Слайд 29

ТОВ “Комплексне управління бізнес-процесами” Адреса: м.Львів, вул.Шота Руставелі, 7 телефон: (032) 242-54-61 cайт: www.kubp.com.ua Дякуємо за увагу!!!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика