X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Дослідження якості здійснення внутрішньошкільного контролю

Завантажити презентацію

Дослідження якості здійснення внутрішньошкільного контролю

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дослідження якості здійснення внутрішньошкільного контролю

Слайд 2

Об’єкти ВШК Навчально-виховний процес Методична робота Науково-дослідницька діяльність Експериментальна робота Всеобуч Техніка безпеки Удосконалення матеріально-технічної бази Умови забезпечення навчальної діяльності

Слайд 3

Вимоги до ВШК Контроль повинен бути: Багатоцільовим Навчально-виховний процес: Виконання навчальних програм Рівень вихованості школярів Рівень ЗУН Рівень ПУР Учнівське самоврядування ........ Багатостороннім – використання різних форм і методів контролю до одного об’єкта Багатоступінчастим – контроль об’єкта на різних управлінських рівнях: Керівник МО ЗДШ ДШ Методист Інспектор

Слайд 4

Вид контролю – це сукупність форм контролю, які здійснюються з певною метою Тематичний – проводиться перманентно з метою поглибленого вивчення окремого елемента об’єкту управління (рівень ЗУН, якість роботи вчителя, зміст методичної роботи, гурткова робота, індивідуальні заняття, техніка безпеки, документація....) Фронтальний – проводиться 2-3 рази на рік з метою всебічної перевірки об’єкта управління в цілому (методична робота, навчально-виховний процес, науково-дослідна робота)

Слайд 5

Форма контролю – це спосіб організації контролю За періодичністю: Вхідний Попередній Поточний Проміжний Підсумковий За об’єктом вивчення: Персональний Класно-узагальнюючий Предметно-узагальнюючий Оглядовий Комплексно-узагальнюючий Тематично-узагальнюючий

Слайд 6

Метод контролю – це спосіб практичного здійснення контролю для досягнення поставленої мети Спостереження – урок, позаурочний захід Аналіз – встановлення причин, визначення тенденцій розвитку Бесіда – певна тема з обговоренням Анкетування – опитування учасників НВП Хронометраж – затрати часу Вивчення документації – нормативна, шкільна Перевірка ЗУН – контрольні роботи, тести, усне опитування Ранжування – розміщення суджень в ряд

Слайд 7

Контроль НВП Виконання всеобучу Стан викладання навчальних дисциплін Якість ЗУН Виконання програм Контроль документації Підготовка і проведення ДПА Виконання нормативних документів Виконання попередніх рішень щодо окремих напрямків контролю

Слайд 8

Показники контролю за виконанням всеобучу Відвідування занять учнями Організація ГПД і контроль НВП у них Домашні завдання Робота з учнями, які навчаються на початковому рівні Робота з хворими дітьми Робота з “важкими дітьми” Робота з учнями, які мають високу мотивацію до навчальної діяльності Робота з обдарованими дітьми Організація харчування Контроль за підготовкою і проведенням тематичних атестацій Контроль за підготовкою і проведенням ДПА

Слайд 9

Показники контролю за виконанням програм Виконання навчальних програм з окремих навчальних дисциплін Контроль програм предметних гуртків Контроль програм факультативів Контроль програм індивідуальних занять Контроль передбаченого мінімуму і видів контрольних робіт Контроль тематичних атестацій Контроль практичних, лабораторних робіт, екскурсій

Слайд 10

Контроль позаурочної роботи Рівень вихованості учнів Якість роботи класних керівників Участь батьків у виховній роботі Якість проведення загальношкільних заходів Патріотичне, моральне, естетичне виховання Правове виховання і профілактика правопорушень Спортивно-масова робота Якість проведення факультативних і гурткових занять

Слайд 11

Контроль методичної роботи Планування методичної роботи Робота методичних структур Робота з молодими спеціалістами Робота з новоприбулими педагогічними працівниками Підвищення кваліфікації Атестація педагогічних працівників

Слайд 12

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється у формі курсової підготовки, перепідготовки, стажування тощо Перевірці підлягають документи: План-графік курсової підготовки Завдання і звіти про роботу з педагогічними працівниками у докурсовий та післякурсовий періоди Плани і матеріали засідань ради методичного кабінету щодо підсумків курсової підготовки (перепідготовки, стажування) Накази про відрядження на курси Копії курсових посвідчень Матеріали педагогічних працівників за результатами курсової підготовки (поурочні плани, творчі роботи тощо)

Слайд 13

Контроль умов забезпечення навчальної діяльності Медичний елемент Матеріально-технічний елемент Навчально-методичний елемент Інформаційний елемент Психологічний елемент Елемент техніки безпеки і охорони праці

Слайд 14

Показники контролю за медичним елементом Санітарно-гігієнічний режим Здоров’я і фізичний розвиток учнів Лікувально-профілактичні заходи Режим і якість харчування

Слайд 15

Показники контролю за інформаційним елементом Керівні і нормативні документи про освіту Інформаційні технології Аналітичні документи

Слайд 16

ВШК як управлінський цикл

Слайд 17

Аналіз – метод дослідження, що полягає в мисленому або практичному розчленуванні логічної форми Структурно-функціональний аналіз – сукупність операцій, з допомогою яких об’єкт розглядається як цілісний утвір, а в якості засобу його розчленування виступає виявлення різноманітних функцій, властивих об’єкту

Слайд 18

Види аналізу За об’ємом інформації, часом проведення: Первинний Вторинний ........... Кінцевий За змістом: Продуктивний – аналіз наявного стану: Поелементний Компонентний Творчий – аналіз причин і прогнозування наслідків: Компонентний Психолого-педагогічний

Слайд 19

Планування ВШК – завчасна розробка заходів з підготовки, забезпечення, здійснення контролю з вказівкою термінів виконання цих заходів, виконавців, керівників і осіб, відповідальних за організацію і контроль виконання Плани: Перспективні – від 5 до 15 років Середньотривалі – від 1 до 5 років Поточні – річний, піврічний, щомісячний, щотижневий, щоденний Послідовність розробки планів: Визначення мети планування і завдань для її досягнення Складання переліку заходів, вибір сил і засобів для розв’язання поставлених завдань Збір і аналіз вихідних даних Визначення обмежень Документування плану і доведення його до виконавців

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне