X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Творчі здібності. Креативність. Обдарованість

Завантажити презентацію

Творчі здібності. Креативність. Обдарованість

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УРОК 8 Творчі здібності. Креативність. Обдарованість. Автор проекту: Саханюк С.А., психолог-методист Луцького НВК №9 Волинської області

Слайд 2

План: 1.Поняття про творчі здібності. 2. Основні показники творчих здібностей. 3. Поняття про креативність. 4. Обдарованість. Види обдарованості. 5. Рівні обдарованості.

Слайд 3

Здібності - індивідуальні особливості, що забезпечують успіх у діяльності й легкість оволодіння нею. Здібності виявляються в швидкості, глибині і міцності оволодіння способами та прийомами діяльності. Будь-яка діяльність вимагає від людини не однієї здібності, а багатьох. Наприклад, літературні здібності охоплюють вразливість, спостережливість, образну пам'ять, творчу уяву, здатність до творчого та виразного мовлення.

Слайд 4

Творчі здібності - це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це націленість на відкриття нового і здатність до глибокого усвідомлення свого досвіду. Е. Фромм

Слайд 5

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ : Швидкість думки - кількість ідей, що виникають в одиницю часу. Гнучкість думки - здатність швидко і без внутрішніх зусиль переключатися з однієї ідеї на іншу, бачити, що інформацію, отриману в одному контексті, можна використати в іншому. Оригінальність - здатність до генерації ідей, що відрізняються від загальноприйнятих, парадоксальних, несподіваних рішень. Вона пов'язана з цілісним баченням усіх зв'язків і залежностей, непомітних при послідовному логічному аналізі.

Слайд 6

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ : Допитливість - здатність дивуватися, цікавість і відкритість до всього нового. Точність - здатність удосконалювати йди надавати закінчений вигляд свого творчого продукту. Сміливість - здатність приймати рішення в ситуації невизначеності, не лякатися власних висновків і доводити їх до кінця, ризикуючи особистим успіхом та репутацією.

Слайд 7

Креат ивність — (лат. creatio — створення) — новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до просування принципово нових ідей, що входять в структуру обдарованості в якості незалежного фактора».

Слайд 8

Креативність – це здатність побачити красу в простих речах

Слайд 9

Креативність — це здатність адаптивно реагувати на потребу нових підходів і продуктів. Ця здатність дозволяє також усвідомлювати нове в бутті, хоча сам процес може мати як свідомий, так і несвідомий характер; здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації.

Слайд 10

Обдарованість — специфічне поєднання здібностей, інтересів, потреб, яке дає змогу виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, що відрізняється від умовного “середнього рівня” Творча обдарованість – дає змогу успішно розв’язувати творчі завдання, виконувати творчу діяльність більш оригінально, ніж при наявності “простих” творчих здібностей. В.О.Моляко

Слайд 11

Види обдарованості : загальна і спеціальна; технічна, наукова (зокрема математична), музична, поетична, художня, артистична та ін. ; моторна, сенсорна, перцептивна, інтелектуальна тощо.

Слайд 12

Вищими рівнями обдарованості є: талант- вищий рівень розвитку здібностей до певної, причому ці здібності значною мірою встигли реалізуватися в конкретних суспільно-значущих продуктах. геніальність - соціальна властивість особистості, яка визначається високим ступенем прояву її таланту та активної діяльності.

Слайд 13

пИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Охарактеризуйте творчі здібності. 2. Які основні показники творчих здібностей? 3. Що таке креативність? 4. Дати визначення обдарованості. 5.Назвати види обдарованості. 6. Пояснити поняття: “талант”, “геніальнсть”. Яка між ними різниця?

Слайд 14

Список використаних джерел : 1. Загальна психологія: Навч. посібник О. Скрипченко, Л. Долинська та ін. – К.: “А.П.Н.”, 1999. 2. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М.Ільїна.- Суми : ВТД “Університетська книга”, 2009. 3. Тернопільська В.І. Психологія для старшокласників (від самопізнання до соціальної відповідальності): Навчальний посібник / За ред. проф. М.В. Левківського. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 4. Цимбалюк І.М. Психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид-ня: випр. і доп. – К.: ВД “Професіонал”, 2006.

Слайд 15

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія