X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Проблема вибору. Як навчитися вибирати

Завантажити презентацію

Проблема вибору. Як навчитися вибирати

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Вчитель: Биков Дмитро Якимович Проблема вибору. Вміння вибирати

Слайд 2

Сутність проблеми вибору Крива виробничих можливостей. Вміння вибирати.

Слайд 3

Розвиток виробництва має межі. Вони спричинені тим, ще у кожний момент часу суспільство володіє лише певним обсягом виробничих ресурсів, миттєве збільшення яких є нереальним. Через обмеженість ресурсів суспільство завжди стоїть перед проблемою: як розподілити їх таким чином, щоб досягти найкращого результату, тобто як створити таку кількість споживчих благ, щоб мати змогу якнайповніше задовольнити потреби? Сутність проблеми вибору

Слайд 4

Виробничі можливості економічної системи обмежені рідкістю ресурсів виробництва, їх рідкісність з розвитком суспільства, як правило, зростає. Це зумовлено тим, що вичерпуються невідтворювані ресурси, водночас розширюються і зростають економічні потреби. Перед суспільством постає проблема економічного вибору. Вона стає основною проблемою ефективного функціонування економічної системи. Сутність проблеми вибору

Слайд 5

Відображенням проблеми економічного вибору є постановка трьох основних питань економіки: 1) Що виробляти? Які із можливих товарів і послуг повинні вироблятись даною економічною системою і протягом якого часу? 2) Як виробляти? За якої комбінації виробничих факторів, з використанням якої технології і організації виробництва повинні створюватись обрані товари і послуги? 3) Для кого виробляти? Хто буде купувати створені продукти, оплачувати їх, здобуваючи від цього користь? Яким буде доход нації від виробництва даних товарів і послуг? Сутність проблеми вибору

Слайд 6

Проблему економічного вибору відображає крива виробничих можливостей. Важливі припущення: · наявні фактори виробництва постійні як кількісно, так і якісно, · технологія виробництва не змінюється (const). Крива виробничих можливостей

Слайд 7

Кожна точка на кривій виробничих можливостей (А, В, С, D) характеризує максимальний обсяг виробництва двох товарів одночасно, що свідчить про ефективність використання наявних ресурсів. Збільшення виробництва товару X неодмінно вимагає зменшення виробництва товару Y: мають місце альтернативні витрати. Альтернативні витрати - визначають цінність найкращого варіанту, від якого відмовилися в процесі економічного вибору. Вони характеризуються цінністю втрачених можливостей: витрати на виробництво будь-якого блага, що виражені через інше, яким жертвують. Крива має вигнуту форму: кожна додаткова кількість товару Х потребує все більшого скорочення виробництва товару Y. Точка F знаходиться нижче кривої ABCD: вона являє собою неефективне використання ресурсів. Точка М знаходиться поза межами ресурсних можливостей: ілюструє обмеженість ресурсів графічно. Крива виробничих можливостей

Слайд 8

Крива виробничих можливостей ілюструє такі фундаментальні положення: 1. рідкісність ресурсів означає, що всі комбінації випуску товарів, розміщених ззовні кривої виробничих можливостей, нездійсненні; 2. необхідність вибору з-поміж досяжних комбінацій товарів; 3. існування витрат втрачених можливостей — на це вказує спадний характер кривої виробничих можливостей; 4. опуклість кривої виробничих можливостей свідчить про існування проблеми зростання альтернативних витрат. Крива виробничих можливостей

Слайд 9

Вміння вибирати Вміння вибирати ілюструє крива виробничих можливостей. Для цього необхідно досягти ефективності, що характеризує зв'язок між обсягом вироблених економічних благ і кількістю ресурсів, що застосовуються в процесі виробництва. Більша кількість благ, отримана від даного обсягу затрат означає підвищення ефективності. Менший обсяг благ від даної кількості затрат — зниження ефективності. Отже, ми бачимо що зробити ефективний вибір можна лише в точках на кривій виробничих можливостей, оскільки це максимально можливий обсяг виробництва продукції, при даному обсязі ресурсів;

Слайд 10

Визначити, які точки на кривій виробничих можливостей є неефективними чи недосяжними. Відобразити графічно зростання виробничих ресурсів

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Психологія