X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методи підвищення природної кормової бази та формування біологічної продуктивності вирощувальних ставів рибгоспу „Нивка” ІРГ УААН

Завантажити презентацію

Методи підвищення природної кормової бази та формування біологічної продуктивності вирощувальних ставів рибгоспу „Нивка” ІРГ УААН

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методи підвищення природної кормової бази та формування біологічної продуктивності вирощувальних ставів рибгоспу „Нивка” ІРГ УААН НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Студент-випускник: АНДРОЩУК Олександр Сергійович РИБОГОСПОДАРСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Спеціальність 6.130300 „Водні біоресурси” Науковий керівник к. с.-г.н., доцент : ХИЖНЯК Меланія Іванівна

Слайд 2

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН Об’єкти вирощування – личинки коропа та цьоголітки коропа Об’єкти дослідження – природна кормова база ставів (бактеріо-, фіто-, зоопланктон, зообентос), молодь і цьоголітки коропа. Щільність посадки риби – за нормами, що застосовує господарство; цикл вирощування – дволітній, технологія вирощування – випасна в монокультурі. Планове отримання маси цьоголіток – за рибогосподарським нормативами.

Слайд 3

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН Мета роботи полягала у дослідженні розвитку природної кормової бази та її впливу на ріст риби і рибопродуктивність вирощувальних ставів за обмеженого застосування інтенсифікаційних заходів. Дослідження проводили загальноприйнятими у гідробіології, гідрохімії та рибництві методами.

Слайд 4

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН Завдання досліджень зводились до вивчення кількісного і якісного розвитку гідробіологічних угруповань, які становлять основу природної кормової бази ставів - бактеріо-, фіто-, зоопланктону та зообентосу та екологічних умов ставів. До завдань випускної роботи входило проведення контролю за ростом цьоголіток, визначення середньої маси, виживання риб та рибопродуктивність, розрахунок економічної ефективності.

Слайд 5

Схема зариблення та інтенсифікаційні заходи у вирощувальних ставах рибгоспу «Нивка» ІРГ УААН МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН № ставу Площа ставу, га Зариблено, тис.екз/га Методи стимулювання розвитку природної кормової бази короп (личинка) білий амур (дворічка) 1 0,5 50,0 0,1 -підготовка ставів до зариблення; - вапнування; - боронування ложа; - гній ВРХ (3 т/га); 2 0,5 40,0 0,1 підготовка ставів до зариблення; - вапнування; -боронування ложа; -гній ВРХ (3 т/га);

Слайд 6

Межі коливань та середньосезонні показники біомаси природної кормової бази у вирощувальних ставах рибгоспу «Нивка» ІРГ УААН МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН №№ ставу Біомаса кормових організмів Бактеріо- планктон, г/м3 Фіто- планктон, г/м3 Зоо- планктон, г/м3 Зообентос, г/м2 1 0,85 – 13,6 4,32 0,05 – 25,75 10,14 0,85 – 13,6 11,18 0,05 – 9,2 2,32 2 1,49 – 11,47 4,40 0,25 – 30,3 12,8 0,1 – 22,7 12,53 0,1 – 0,95 0,42

Слайд 7

Динаміка росту цьоголіток коропа у вирощувальних ставах за випасної технології вирощування риби МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН В дослідних ставах один раз на місяць проводили контрольні облови. Незначні розбіжності в масонакопиченні риби, яка вирощувалась розпочинаються вже на початку періоду вирощування. Ця розбіжність збільшувалась по мірі росту риби, що пояснюється не тільки різною щільністю посадки личинок, але й великою смертністю личинок в ставку №2. Максимальний темп росту молоді коропа відмічався в липні, що пов’язано з максимальним розвитком кормових організмів та оптимальними умовами для росту цьоголіток.

Слайд 8

Рибоводні результати вирощування рибопосадкового матеріалу коропа у вирощувальних ставах рибгоспу «Нивка» ІРГ УААН МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН № ставу Зариблено, тис. ек/га Виловлено Рибопро-дуктивність, кг/га тис. екз/га вихід , % середня маса, г 1 Короп- 50,0 17,2 34,4 27,2 469,0 Білий амур- 0,1 0,07 70 1350,0 94,5 Загальна рибопродуктивність 563,5 2 Короп - 40,0 10,64 26,6 46,1 491,0 Білий амур- 0,1 0,07 70 1200, 0 84,0 Загальна рибопродуктивність 575,0

Слайд 9

Економічна ефективність вирощування цьоголіток коропа у вирощувальних ставах рибгоспу «Нивка» ІРГ УААН МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН Показники Сума, грн. Став №1 Став №2 Паливно-мастильні матеріали, грн. 1000 1000 Органічні добрива 200 200 Загальна вартість личинок коропа (2,0 грн/1000 екз.) 100 80 Загальна вартість дворічок білого амура(14 грн/кг) 560 560 Рибопродуктивність загальна, кг/га 563,5 575,0 Оплата праці (1,2 грн/кг ) 676,2 690 Нарахування на заробітну плату, грн. 257 262 Всього витрат, грн. 2793 2792 Рибопродуктивність за коропом, кг/га 469,0 491,0 Реалізаційна ціна цьоголіток, грн./кг 17 17 Виручка від реалізації цьоголіток, грн. 7973 8347 Рибопродуктивність за білим амуром, кг/га 94,5 84,0 Реалізаційна ціна білого амура, грн. 16 16 Виручка від реалізації білого амура, грн./кг 1512 1344 Всього виручки, грн/кг 9485 9691 Прибуток 6692 6899 Рентабельність, % 24 25

Слайд 10

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 1. За результатами проведених досліджень з використання обмежених методів формування природної кормової бази та її впливу на рибопродуктивність вирощувальних ставів у дослідному господарстві ,,Нивка” можна зробити наступні висновки: 2. Осіння і весняна підготовка вирощувальних ставів згідно технологічних вимог та з використанням боронування і удобрення органічними добривами у кількості 3 т/га стимулює розвиток природної кормової бази і дозволяє суттєво підвищити рибопродуктивність ставів. 3. Протягом вегетаційного сезону розвиток основних кормових організмів у цілому задовольняв харчові потреби молоді коропа. У ставку №1 середньосезонні показники розвитку біомаси становили: бактеріопланктону – 4,32 г/м3; фітопланктону – 10,14г/м3; зоопланктону – 11,18г/м3 ; зообентосу – 2,32г/м2.

Слайд 11

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 4. У ставу №2 середня маса цьоголіток коропа становила 46,1 г, при виході 26,6%. Рибопродуктивність по коропу була на рівні 491 кг/га, загальна рибопродуктивність - 575 кг/га. 5. Застосування обмежених заходів з підготовки вирощувальних ставів і удобрення їх органічними добривами підвищило рибопродуктивність на 275 – 330 кг/га порівняно з природною рибопродуктивністю для цієї зони, а рентабельність була на рівні 24-25%. В подальшому необхідно продовжувати дослідження з регулювання продуктивних властивостей екосистеми ставів за допомогою органічних та мінеральних добрив, а вирощування коропа проводити в полікультурі з рослиноїдними рибами.

Слайд 12

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ РИБГОСПУ „НИВКА” ІРГ УААН Висновок: В результаті проведеної роботи встановлено, що розвиток кормових організмів в основному задовільняв харчові потреби молоді коропа. Підготовка вирощувальних ставів і удобрення їх органічними добривами у кількості 3 т/га підвищило рибопродуктивність на 275 – 330 кг/га порівняно з природною рибопродуктивністю для цієї зони, а рентабельність була на рівні 24-25%.

Слайд 13

ННІ ЯКОСТІ І СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРОДОВОЛЬСТВА ТА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЩИРО ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Природознавство