X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Трудове право.Трудовий договір

Завантажити презентацію

Трудове право.Трудовий договір

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Трудове право

Слайд 2

1.Поняття, предмет,функції та джерела трудового права Трудове право –це галузь права, що регулює суспільні відносини, пов’язані з використанням найманої праці фізичних осіб.

Слайд 3

Предмет трудового права становлять такі групи суспільних відносин  відносини, пов’язані із забезпеченням зайнятості населення та працевлаштуванням незайнятих працівників (безробітних). трудові відносини, пов’язані з безпосереднім застосуванням найманої праці  відносини щодо професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві відносини щодо нагляду (контролю) за охороною праці та дотриманням трудового законодавства.  відносини, що виникають між роботодавцем та трудовим колективом з приводу організації праці, встановлення і застосування її умов  організаційно-управлінські відносини.

Слайд 4

впливає на економічні відносини шляхом встановлення міри праці та міри споживання, стимулювання матеріальними засобами високопродуктивної праці. формується особистість працівника в напрямку, необхідному для суспільства охорона законних прав і інтересів працівників в трудових правовідносинах, захист їх честі, гідності реалізації права на працю. Функції трудового права Економічна Соціальна (виховна) Управлінська, охоронна

Слайд 5

Конституція України Міжнародні правові акти про працю Кодекс законів про працю України (КЗпП) Закони України, що містять норми трудового права Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини Локальні нормативні акти Джерела трудового права

Слайд 6

Незважаючи на велику кількість норм трудового права, вони утворюють досить чітку ієрархічну систему , до складу якої входять: Загальна частина. Особлива частина.

Слайд 7

2.Трудовий договір: порядок укладення та види Трудовий договір - угода між працівником і роботодавцем, згідно з умовами якої працівник зобов'язується виконувати визначену цією угодою роботу, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець – виплачувати заробітну плату та забезпечувати умови праці, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін Роботодавець – фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує пацю фізичних осіб. Працівник – фізична особа, яка вступила в трудові відносини на певних підставах

Слайд 8

Законодавчо передбачено такі види трудових договорів • безстроковий трудовий договір; • трудовий договір, укладений на визначений строк; • трудовий договір, укладений на час виконання певної роботи; • контракт.

Слайд 9

Випробування при укладанні трудового договору При укладанні трудового договору сторонами може бути зумовлене випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Така умова повинна бути вказана у наказі при прийомі на роботу. Термін випро бування не може перевищувати 3 місяців. Випробувальний термін обчислюється у календарних днях

Слайд 10

Трудовий договір За загальним правилом, працевлаштуватися може тільки особа, яка досягла 16-річного віку. Як виняток і за дотримання певних умов, особи, які досягли 14 і 15 років, можуть бути прийняті на роботу за згодою одного з батьків. На певні види робіт працевлаштовуватися можна лише за умови досягнення 18 років У деяких законодавчих актах передбачено вищий віковий поріг для прийняття на роботу, наприклад, на посаду Президента України, депутата, судді .

Слайд 11

Трудовий договір Трудовий договір не може бути укладений з громадянином, який має медичний висновок про протипоказання запропонованої роботи за станом здоров'я Також не допускається укладення трудового договору з особою, позбавленою такого права в судовому порядку. Роботодавець не має права вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором 

Слайд 12

Трудова книжка Трудова книжка - це основний документ про трудову діяльність працівника, що підтверджує його стаж роботи, а також дає змогу власнику під час приймання працівника на роботу мати уяву про трудову діяльність працівника, його відношення до роботи, а також про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції працівника, що мали місце на попередній роботі.

Слайд 13

загальними підставами ініціативою працівника ЗА ініціативою власника 3.Розірвання трудового договору

Слайд 14

За ініціативою власника зміни в організації виробництва 5) нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності 2)  виявленої невідповідності працівника займаній посаді 3)  систематичного невиконання працівником обов'язків, 4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин 6)  поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;  7) поява на роботі в нетверезому стані 8) вчинення за місцем роботи розкрадання ст. 40 КЗпП

Слайд 15

Розірвання трудового договору за ініціативою працівника неможливість продовжувати роботу за станом здоров'я або неможливість проживання в даній місцевості за станом здоров'я; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або за дитиною-інвалідом; необхідність догляду за хворим членом сім’ї, інвалідом І групи; порушення роботодавцем трудового законодавства, угод колективного або трудового договору; вступ до навчального закладу; отримання права на пенсію; інші поважні причини.

Слайд 16

Загальні підстави ( ст 36 КЗпП) Угода сторін Закінчення строку Призов на військову службу Набрання законної сили вироком суду Відмова працівника від переведення…

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство