X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Право. Система права"

Завантажити презентацію

"Право. Система права"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Право. Система права Підготувала: учениця 10 кл. Чорнобаєва Олена

Слайд 2

Пра во — це система загальних загальнообов`язкових, формально-визначених правил поведінки, які встановлюються, охороняються і гарантуються державою з метою врегулювання найважливіших суспільних відносин.

Слайд 3

Джерела права : - Правовий звичай; - Релігійно-правові норми; - Правовий прецедент; - Нормативно-правовий акт; - Нормативний договір; - Міжнародно-правовий акт.

Слайд 4

Форми права: - нормативно-правовий акт ; - правовий прецедент ; - правовий санкціонований (узаконений) звичай ; - нормативний договір ; - індивідуальний правовий акт ; - правова доктрина .

Слайд 5

Нормативно-правовий акт — це офіційний письмовий документ, виданий уповноваженим органом у встановленій формі, який містить правові норми, що врегульовують певну групу однорідних суспільних відносин.

Слайд 6

Правовий прецедент — це перше рішення суду або адміністративного органу з конкретної справи, яке стало обов'язковим правилом для розв'язання подальших аналогічних випадків.

Слайд 7

Правовий санкціонований (узаконений) звичай — це звичай, який у практиці суспільних відносин існував як неписане правило незалежно від волі держави, але з часом був санкціонований (узаконений) державою і став офіційним правилом.

Слайд 8

Нормативний договір — це договір, у якому висловлена узгоджена воля кількох суб'єктів правовідносин, що передбачає встановлення прав і обов'язків, що забезпечуються державою.

Слайд 9

Індивідуальний правовий акт — це індивідуальний правовий припис, що виступає засобом реалізації нормативних актів уповноваженими органами у конкретних випадках правовідносин.

Слайд 10

Правова доктрина — це ідеї чи принципи, розроблені вченими з метою удосконалення правового регулювання суспільних відносин і визнані державою як обов'язкові.

Слайд 11

Принципи права: - принцип свободи; - принцип справедливості; - принцип рівності; - принцип гуманізму; - принцип демократизму; - принцип законності.

Слайд 12

Функції права — це основні напрями впливу права на свідомість і поведінку суб'єктів суспільних відносин з метою розв'язання конкретних завдань.

Слайд 13

За сферою правового впливу розрізняють такі функції: - економічна; - політична; - ідеологічна; - екологічна; - культурно-виховна.

Слайд 14

За характером впливу на свідомість і поведінку суб'єктів суспільних відносин: - нормативно-регулююча; - інформаційна; - комунікативна; - орієнтаційна; - виховна; - захисна.

Слайд 15

За характером впливу: - статична; - динамічна; - установча; - інтегративна; - охоронна; - запобіжна.

Слайд 16

За сферою на яку поширюються функції права: - загальноправова; - міжгалузева; - галузева; - правовий інститут; - норма права.

Слайд 17

Система права – це обумовлена характером суспільних відносин внутрішня будова (структура) права що полягає в об’єднанні правових норм в інститути, підгалузі та галузі права.

Слайд 18

Ознаки системи права: - цілісне структурне утворення; - розкриває внутрішню умову організації системи права; - має об’єктивних характер,

Слайд 19

Галузь права — це система правових норм, які властивими їм методами врегульовують відносини у певній сфері суспільного життя.

Слайд 20

В Україні існують такі галузі права: - Цивільне право; - Сімейне право; - Кримінальне право; - Земельне право; - Міжнародне право; - Господарське право; - Фінансове право тощо.

Слайд 21

Галузь права може включати в себе підгалузі, наприклад: - корпоративне право - підгалузь господарського права; - право інтелектуальної власності - підгалузь цивільного права; - банківське право та бюджетне право - підгалузі фінансового права; тощо.

Слайд 22

Правові норми поділяють на норми публічного та норми приватного права.

Слайд 23

Публічне право — це система правових норм, що врегульовують відносини між державними органами, а також між державою та особою і суспільством, які складаються в процесі організації та здійснення державної влади.

Слайд 24

Приватне право — це система правових норм, що врегульовують відносини між фізичними та юридичними особами.

Слайд 25

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство