X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Право на працю. Трудові права неповнолітніх

Завантажити презентацію

Право на працю. Трудові права неповнолітніх

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

„ ПРАВО НА ПРАЦЮ. ТРУДОВІ ПРАВА НЕПОВНОЛІТНІХ.”

Слайд 2

Після цього заняття ви зможете : назвати нормативні акти, що регулюють особливості праці неповнолітніх, а також робітників, що поєднують працю з навчанням; розповісти про порядок та умови праці учнів навчальних закладів, що досягли 14 років, та працюють у вільний від навчання час; перерахувати основні пільги, які надаються законодавством неповнолітнім щодо робочого часу, часу відпочинку, оплати праці; характеризувати історію виникнення, основні завдання та сутність діяльності профспілкових організацій щодо забезпечення трудових гарантій неповнолітніх працівників, контролю за дотриманням їх трудових прав; аргументувати особисту необхідність правових знань з питань регулювання праці неповнолітніх; застосувати отримані знання на практиці

Слайд 3

А яке ваше ставлення до праці? як до вільного права або принизливого обов'язку? як до потреби або вимушеної необхідності? чим обумовлена необхідність людини працювати?

Слайд 4

Слайд 5

ПЛАН УРОКУ Праця дітей. Стан проблеми в Україні. Нормативно-правове регулювання праці працівників у віці до вісімнадцяти років, умови праці неповнолітніх Професійні спілки. Історія виникнення профспілкового руху. Соціальний захист працюючих, роль профспілки на підприємствах, в установах, організаціях.

Слайд 6

Терміни і поняття Випробувальний строк – Дисциплінарна відповідальність – Загальні збори трудового колективу – Зайнятість населення – Колектив – Колективний договір – Колективні трудові спори – Комісія по трудових спорах – Контракт – Матеріальна відповідальність – Надурочні роботи – Охорона праці – Професійні спілки – Робочий тиждень – Робочий час – Самоврядування - Соціальне страхування – Стаж – Сумісництво - Тарифна система - Тарифна ставка – Техніка безпеки – Трудова дисципліна – Трудова книжка – Трудовий договір - Трудові відносини – Трудові спори – Трудові угоди – Упущена вигода Фізична особа – Час відпочинку – Шкідливі умови праці – Щорічна відпустка – Юридична особа -

Слайд 7

За статистикою Держкомстату України працює близько 456 тисяч дітей.

Слайд 8

Згідно дослідження Фонду «Громадська думка» (травень 2006 р.), свої перші гроші опитувані заробили :

Слайд 9

За статистичними даними з числа працюючих у віці 15—17 років :

Слайд 10

За статистикою Держкомстату України працює близько 456 тисяч дітей.

Слайд 11

Генеральна Асамблея ООН 10 грудня 1948 року прийняла і проголосила Загальну декларацію прав людини : Стаття 1 Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Стаття 4 Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані; рабство і работоргівля забороняються в усіх їх видах. Стаття 23 1. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття. 2. Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівну оплату за рівну працю. 3. Кожний працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім'ї, і яка в разі необхідності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення. 4. Кожна людина має право створювати професійні спілки і входити до професійних спілок для захисту своїх інтересів. Стаття 24 Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку.

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ НЕПОВНОЛІТНІХ На кожному підприємстві, в установі чи організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження Забороняється застосування праці осіб молодше 18 років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні. Забороняється також залучати осіб молодше 18 років до підіймання і переміщення речей маса яких перевищую встановлені для них граничні норми. Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час. Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

Слайд 15

ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ Неповнолітнім встановлюється скорочена тривалість робочого часу : до 16 р. – 24 години, до 18р. – 36 годин на тиждень Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від роботи час не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу : до 16 р. – 12 годин, до 18р. – 18 годин на тиждень При цьому заробітна плата неповнолітнім працівникам при скороченій тривалості робочого часу виплачується в такому ж розмірі, як і повнолітнім працівникам Тривалість щорічної відпустки згідно з ч. 2 ст. 75 КЗпП та ч. 8 ст. 6 Закону України «Про відпустки» становить для неповнолітніх працівників тридцять один календарний день. Щорічні відпустки, відповідно до ч. 1 ст. 195 КЗпП надаються неповнолітнім працівникам у зручний для них час . За перший рік роботи працівникам, молодшим вісімнадцяти років, відпустки мають бути надані за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи відповідно до ст. 196 КЗпП для всіх підприємств і організацій встановлюється броня прийняття на роботу і професійне навчання на виробництві молоді, яка закінчила загальноосвітні школи, професійні навчально-виховні заклади, а також інших осіб молодше вісімнадцяти років.

Слайд 16

ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ З РОБОТИ Неповнолітні користуються загальними гарантіями при звільнені з роботи, що й повнолітні працівники Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) комісії в справах неповнолітніх. При цьому звільнення з підстав, зазначених в пунктах 1, 2, 6 статті 40 цього Кодексу, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування. Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

Слайд 17

Задача 1 При прийомі на роботу 17-річної Ликової адміністрація вимагала довідку про проходження медичного огляду у відомчій поліклініці. Ликова відмовилась проходити медогляд, заявивши, що в неї стан здоров'я гарний і в медогляді потреби не має. Після цього у відділі кадрів відмовились оформляти Ликову на роботу. Ликова вважає таку відмову незаконною. Чи згідні Ви з нею. Свою відповідь обґрунтуйте.

Слайд 18

Задача 2 16-річний Веренько був прийнятий на роботу 1 лютого 2007р. Наказом про прийом на роботу йому було встановлено випробування до 1 березня 2007р. 7 березня він був звільнений з роботи як такий, що не витримав випробування. Чи відповідає звільнення Веренька закону? Відповідь обґрунтуйте.

Слайд 19

Задача 3 16-річному учень середньої школи Лєкарь влаштувався помічником продавця в магазині з 20 січня 2007 року. Власником йому було встановлено 21-годинний робочий тиждень. Лєкарь поцікавився у свого друга, що навчається на юридичному факультеті, чи правильне рішення прийняв власник магазину і чи відповідають дії власника магазину нормам трудового законодавства? Яку відповідь він отримає?

Слайд 20

Закон України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності Стаття 1. … професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання); Стаття 2. Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Слайд 21

Яким чином профспілки захищають права робітників? Здійснюють громадський контроль за виконанням законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням безпечних та нешкідливих умов праці, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагають усунення виявлених недоліків; Погоджують з власником норми виробітку для неповнолітніх; Разом з власником або уповноваженим ним органом вирішують питання робочого часу і часу відпочинку, погоджують графіки на дання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу; Розглядають питання звільнення працівників молодше вісімнадцяти років; Розглядають питання про заохочення молодих працівників, розподіл для них житла і місць у гуртожитках, охорону праці, їх звільненя, використання коштів на розвиток культурно-масової і спортивної роботи за участю представника молодіжної організації на умовах, визначених колективним договором;

Слайд 22

Яким чином діють профспілки ? ведуть роз'яснювальну роботу; випускають інформаційну, довідникову пресу; проводять консультації юристів; виступають у ролі третейського судді; дають інформацію не тільки робітникам, але й неповнолітнім; заключають колективні договори від імені робітників; надають матеріальну допомогу у разі потреби; мають законодавчу ініціативу (вносять пропозиції щодо зміни законодавства); направляють своїх представників до органів державної влади; організовують акції (демонстрації, мітинги), висуваючи економічні вимоги, захищаючи інтереси працюючих;

Слайд 23

«В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!»

Слайд 24

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство