X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Державний борг"

Завантажити презентацію

"Державний борг"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Державний борг Виконала: Коновалова Марина 11-А

Слайд 2

Державний борг - це загальна сума, на певний момент, непогашених позик, отриманих державою для фінансування дефіциту бюджету та інші визначені законодавством цілі, невиплачених відсотків за обслуговування цих позик, а також наданих гарантій за зобов'язаннями інших державних структур. Державний борг виникає через брак у державі коштів, необхідних для виконання її функцій, тому держава змушена мобілізувати додаткові кошти для покриття своїх видатків. Державний борг

Слайд 3

Між бюджетним дефіцитом і державним боргом існує пряма залежність. Державні позики - головне економічно виправдане джерело покриття бюджетних дефіцитів. Залежно від суб'єктів кредитних відносин розрізняють: o Внутрішній державний борг - це боргові зобов'язання уряду у формі кредитів, отриманих урядом, державних займів, здійснюваних за допомогою випуску цінних паперів від імені уряду і за його дорученням. o Зовнішній державний борг - борг фізичним, юридичним особам за кордоном та іноземним державам Види державного боргу

Слайд 4

Внутрішній борг - це борг уряду країни своїм громадянам. Це ситуація, коли всі "винні самі собі". Коли борг не дуже великий, він не справляє відчутного негативного впливу на економіку, оскільки не супроводжується вивезенням за кордон матеріальних цінностей. Зовнішній борг лягає тягарем на країну, оскільки вона змушена віддавати товари й послуги в рахунок оплати відсотків і погашення боргу. Крім цього, нерідко іноземні країни надають кредити за умови внесення певних корективів у його економічну політику. Види державного боргу

Слайд 5

Якщо в країни дуже великий зовнішній або внутрішній державний борг, то їй може бути оголошений дефолт. Дефолт - визнання країни неплатоспроможною. У разі бюджетного профіциту державний борг може частково погашатися. Витрати на погашення боргу збільшуються із зростанням ставок відсотка. Дефолт

Слайд 6

Боргова криза - це криза зовнішньої заборгованості, яка проявляється в неспроможності країни-боржника обслуговувати зовнішню заборгованість у повному обсязі, зокрема здійснювати виплати з обслуговування накопиченої суми боргу відповідно до початкових угод. Неплатоспроможність країн-боржників спричинює падіння платоспроможності фінансових інститутів країн-кредиторів. Вихід з боргової кризи передбачає стабілізацію розмірів та зміну структури заборгованості, відстрочку сплати боргу або перегляд інших умов його повернення. Боргова криза

Слайд 7

Держа вний борг Украї ни — загальна сума заборгованості України, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань. Причиною виникнення державного боргу в Україні на сучасному етапі є невиважена державою політика, яка не забезпечує збалансованість доходів та витрат держави. Основною причиною росту запозичень в нашій країн є неспроможність фінансування соціальних програм за рахунок бюджетних коштів та постійний дефіцит платіжного балансу країни, а в розвинених країнах світу основна маса запозичень спрямовується на реалізацію масштабних національних проектів, розвитку інфраструктури та перспективних галузей економіки. Державний борг України

Слайд 8

Динаміка зміни обсягу та структури державного та гарантованого державою боргу

Слайд 9

Станом на 31 грудня 2012 року державнии і гарантовании державою борг Украі ни становив понад 515,510 млрд грн, або маи же 60,735 млрд дол. А ще у 2007 р, ця сума становила - понад 88,744 млрд грн, або більш як 17,573 млрд дол. У структурі як державного, так і гарантованого боргу, більшу частку мають зовнішні запозичення, що є негативною тенденцією, адже розміщення державних облігаціи на внутрішньому ринку, крім того, що є ефективним інструментом впливу на валютнии ринок, справляє на уряд дисциплінарнии вплив, оскільки змушує и ого не лише дбати про повернення коштів, а и платити ринкову ціну за користування ними. Державний борг України

Слайд 10

Відношення державного боргу до ВВП та и ого критичнии рівень

Слайд 11

Необхідно забезпечити інституційними механізмами та визначити напрямки удосконалення управління державним боргом, а саме: - компетенцією органів влади щодо державного боргу; - величину, склад та структурні параметри державного боргу, на які повинна орієнтуватись державна політика; - регламентувати операції щодо управління державним боргом Заходи

Слайд 12

Для вдосконалення борговоі політики доцільно здіи снити наступні заходи: - створити сприятливі умови, які забезпечили б довіру інвесторів до ринку запозичень, що призведе до значного збільшення ліквідності ринку та зниження вартості фінансових інструментів; - визначити та законодавчо закріпити боргову стратегію Украі ни, у якіи повинні бути встановлені граничні розміри державного боргу та напрями використання залучених коштів; - у структурі державного боргу слід підвищити частку внутрішньоі заборгованості, скорочуючи зовнішню, що зменшить залежність Украі ни від іноземного капіталу. Заходи

Слайд 13

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство