X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
“УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Завантажити презентацію

“УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Державний вищий навчальний заклад “УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” 2012

Слайд 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УДХТУ за 2011 рік Київ 2012 Доповідач: проректор з наукової роботи Гірін Олег Борисович УДХТУ

Слайд 3

Загальний обсяг фінансування науково-технічних робіт

Слайд 4

Обсяги фінансування науково-технічних робіт у 2011 році Всього: 4315,7 тис. грн.

Слайд 5

Розподіл обсягу фінансування науково-технічних робіт

Слайд 6

У 2011 році виконувались: 11 фундаментальних держбюджетних робіт; 5 прикладних держбюджетних робіт; 51 госпдоговірна робота; 1 міжнародний науково-технічний проект; 53 договори з науково-технічних послуг.

Слайд 7

Кількість виконаних науково-технічних робіт

Слайд 8

Підготовка науково-педагогічних кадрів Підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру у 2011 році здійснювалась на 23 кафедрах з 3 галузей науки і 16 наукових спеціальностей. У 2011 році в докторантурі університету проходили підготовку 5 докторантів, в аспірантурі – 62 аспіранти, з них 56 – з відривом від виробництва. Консультування докторантів та керівництво аспірантами здійснювали 30 науковців, з них 23 – доктори наук, професори.

Слайд 9

Спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій: Д-08-078-01, спеціальності: неорганічна хімія, аналітична хімія, електрохімія, технічна електрохімія. Д-08-078-02, спеціальності: технологія неорганічних речовин; технологія тугоплавких неметалічних та силікатних матеріалів; процеси та обладнання хімічних виробництв. Д-08-078-03, спеціальності: хімія високомолекулярних сполук; органічна хімія; технологія полімерних та композиційних матеріалів.

Слайд 10

Кількість захищених дисертацій

Слайд 11

Загальна кількість опублікованих наукових та навчальних книг

Слайд 12

У 2011 році співробітниками університету опубліковано: монографій – 7; підручників – 3; навчальних посібників – 9; статей – 340; тез доповідей – 550.

Слайд 13

Видання монографій, підручників і навчальних посібників

Слайд 14

Публікація статей і тез доповідей

Слайд 15

Одержання охоронних документів направлено 43 заявки, в тому числі: на отримання патентів на винаходи – 33; на корисні моделі – 10. одержано 34 позитивних рішення; одержано 45 охоронних документів, в т.ч.: патентів на винаходи – 30; на корисні моделі – 15.

Слайд 16

Захист інтелектуальної власності

Слайд 17

Проведення науково-технічних конференцій V Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» (20-22 квітня 2011 р.); Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Інженерні засоби та методи оптимізації хімічних виробництв» (17-19 травня 2011 р.); VI Український з’їзд з електрохімії з міжнародною участю (19–23 вересня 2011р.); Українська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів» (11–12 жовтня 2011 р.).

Слайд 18

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НДРС У ДВНЗ УДХТУ

Слайд 19

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ У НДР Рік Участь студентів у госпдоговірних/ держбюджетних НДР Охоронні документів на винаходи у співавторстві/ самостійно Конкурси (учасники/ переможці) Публікації (тези, статті) у співавторстві/ самостійно 2009 951/1211 3/0 26/2 232/8 2010 606/1212 8/0 47/18 169/1 2011 477/1213 3/0 26/9 302/5

Слайд 20

ДВНЗ УДХТУ є базовим ВНЗ з проведення ІІ туру Всеукраїнських студентських олімпіад: Олімпіада з біотехнології 2009-2015 рр. Олімпіада з технічної електрохімії 2008-2015 рр.

Слайд 21

ЕФЕКТИВНІ РОЗРОБКИ НАУКОВЦІВ ДВНЗ УДХТУ

Слайд 22

Результати порівняльних натурних випробувань зразків труб, що прокатані з використанням мастил NaCl та ВТС Мікрофотографії зразків поверхні труб, прокатаних з використанням NaCl і ВТС. Мастила на основі полімерних фосфатів ВТС NaCl Умови Тип зразка NaCl ВТС Час витримки зразка в натурних умовах до появи перших вогнищ корозії, доба 7 30 Площа корозійної поразки металу через 30 діб від початку випробувань, % 74 2 Площа корозійної поразки металу через 60 діб від початку випробувань, % 100 3,5

Слайд 23

Внутрішня поверхня прокатаних труб 1 2 1 – труба, що прокатана з мастилом ВТС; 2 – труба, що прокатана з NaCl.

Слайд 24

1М Ni(CH3SO3)2 + 0,3M NaCI + 0,7M H3BO3 + 0,02М C6H8О6 +0,08 M Fe(CH3SO3)2 +15 мл/л композиції “Ферроник-МСК”. ЕЛЕКТРОЛІТ ДЛЯ ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ МАЛОНАПРУЖЕНИХ ДЗЕРКАЛЬНО-БЛИСКУЧИХ ПОКРИТТІВ СПЛАВОМ Nі-Fе i, А/дм2 Вт cплаву,% σ, МПа Мікротвердість, кг/мм2 Ступінь блиску, % 1 90 +60 430 90 2 94 +28 504 93 3 96 +11 480 94 5 96 0 480 96 7 95 0 430 95

Слайд 25

Переваги у порівнянні з традиційною технологією: Екологічна безпечність (відсутність токсичних сполук фтору); Спрощення технології очищення стічних вод; Швидкість осадження покриття у 2 рази більша; Висока стабільність електроліту. Електроосадження антифрикційного покриття сплавом Pb-Sn-Cu з метансульфонатного електроліту Вкладиш підшипника ковзання 1 – шар Pb-Sn-Cu (Pb – 90%, Sn – 8%, Cu – 2%), 18-22 мкм; 2 – шар нікелю, 0,8-1,3 мкм; 3 – свинцево-олов’яна бронза (Cu – 76%, Pb – 22%, Sn – 2%), 0,4 мм; 4 – сталь 08 кп, 2 мм; 5 – шар Pb-Sn (Pb – 90%, Sn – 10%), 1-2 мкм.

Слайд 26

Нові плівкові матеріали на основі полімерних четвертинних амонієвих солей  Плівкові матеріали на основі амонієвих інтерполімерних комплексів характеризуються підвищеною стійкістю до дії термоокиснювальної деструкції та до дії сильних неорганічних кислот.  Нові плівкові матеріали на основі сульфокислотних поліамідів (С-ПА) та полівінілового спирту (С-ПВС) С-ПА С-ПВС

Слайд 27

ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛІВКОВИХ ІОНОГЕННИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ, РОЗРОБЛЕНИХ В УДХТУ, І СВІТОВИХ АНАЛОГІВ Полімерні матеріали ВЛАСТИВОСТІ Іонна провідність, См/см Статична обмінна ємність, мг-екв/г Водопо-глинання, % Міцність при розтягуванні, МПа Товщина, μm ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ З КАТІОННОЮ ПРОВІДНІСТЮ Nafion (DuPont ) 10–2–10–1 1,0–1,1 21–24 27,7–43,0 80 – 100 Gore Select (Gore) 0,9 – 1,1 32-43 17,7–34,4 130 – 160 3M ionomer (3M ) 1,0 – 30,5 150 – 200 Армовані сульфокислотні поліаміди 4,5* 10 –3 0,85–1,68 26–78 8,9 – 22,3 120 – 150 Сульфокислотні похідні полівінілового спирту до 10–2 1,4-3,0 78 до 50 120 – 150 ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ З АНІОННОЮ ПРОВІДНІСТЮ Fumasep FKE (Asahi) 10–3 – 10–2 1,0 12 13 – 22 50 – 70 Neosepta CM-1 (Asahi) 2,0 – 2,5 35 – 40 9 – 15 120 – 170 Амонієві інтерполімерні комплекси до 10–2 3,2 – 3,7 14 – 16 9,6 – 12,7 180 – 220 Модифіковані амонієві інтерполімерні комплекси до 10–3 4,3 – 6,3 13 – 23 9 – 20 180 – 220

Слайд 28

ХАРАКТЕРИСТИКА ІОННОЇ ПРОВІДНОСТИ РОЗРОБЛЕНИХ СКЛАДІВ ТВЕРДИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ В ПОРІВНЯННІ ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ

Слайд 29

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТВЕРДОТІЛЬНИХ ЛІТІЙІОННИХ ХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ

Слайд 30

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо