X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Динаміка та структура Валового зовнішнього боргу України за 2010 рік

Завантажити презентацію

Динаміка та структура Валового зовнішнього боргу України за 2010 рік

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Динаміка та структура Валового зовнішнього боргу України за 2010 рік Логінов Марк Борисович студент ІІ курсу факультету банківських технологій Керівник: кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Кремень Ольга Іванівна

Слайд 2

Валовий зовнішній борг – це загальний обсяг заборгованості за всіма існуючими, але в жодному разі не умовними, зобов’язаннями, що мають бути сплачені боржником у вигляді основної суми та/або відсотків у будь-який час у майбутньому, і які є зобов’язаннями резидентів цієї економіки перед нерезидентами. Державний борг - це загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави, включаючи боргові зобов'язання держави, що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами. Слайд 1. Державний борг, Валовий зовнішній борг

Слайд 3

Показники валового зовнішнього боргу України включають: • прямий державний борг, а також ОВДП у власності нерезидентів; • зобов’язання органів місцевого самоврядування за борговими цінними паперами та зовнішніми кредитами; • кредити, отримані Національним банком України від Міжнародного валютного фонду та міжнародних фінансових організацій; а також розподіл Спеціальних прав запозичення; • зобов’язання банків за борговими цінними паперами, залученими кредитами та депозитами; • зобов’язання реального сектору економіки України за борговими цінними паперами, залученими кредитами (включно з гарантованими до повернення Урядом) та кредиторською заборгованістю (торгові довгострокові та короткострокові кредити та прострочена заборгованість за ними). Слайд 2. Показники валового зовнішнього боргу України

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 4. Підходи до класифікації Валового зовнішнього боргу • за чотирма основними секторами економіки – сектор державного управління, органи грошово-кредитного регулювання, банки, інші сектори; • у розрізі початкових термінів погашення – короткострокові та довгострокові; • у розрізі фінансових інструментів – боргові цінні папери, торгові кредити, кредити, валюта і депозити, інші боргові зобов’язання та зобов’язання за кредитами підприємств прямого інвестування (міжфірмовий борг).

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 7. Показники боргової безпеки, розроблені фахівцями МВФ № з/п Індикатор Розрахунок та використання Індикатори платоспроможності 1 Покриття відсоткових платежів Відношення відсоткових платежів до експорту – показує рівень навантаження обслуговування зовнішнього боргу 2 Зовнішній борг до експорту Використовується як трендовий індикатор, який прямо пов’язаний із платоспроможністю країни 3 Зовнішній борг до ВВП Індикатор відношення боргу до ресурсної бази його покриття (як потенціал можливості збільшення обсягу експорту з метою підвищення платоспроможності) 4 Теперішня вартість боргу до експорту Ключовий індикатор стійкості, часто використовується щодо бідних країн з великим боргом (HIPC) для порівняння боргового навантаження із можливостями здійснювати платежі 5 Теперішня вартість боргу до доходів бюджету Ключовий індикатор стійкості, використовується в бідних країнах з великим боргом (HIPC), для порівняння боргового навантаження із ресурсами державних фінансів 6 Обслуговування боргу до експорту Загальний індикатор платоспроможності та ліквідності Індикатори ліквідності 7 Міжнародні резерви до короткострокового боргу (показник А. Грінспена) Найбільш важливий індикатор адекватності резервів в країнах із значним, але нестабільним доступом до ринку капіталу. Показник може використовуватись для прогнозування можливих криз ліквідності. 8 Відношення короткострокового боргу до загальної величини боргу Відображає відносну залежність від короткострокового фінансування. Разом із показниками погашення дозволяє прогнозувати майбутні ризики непогашення Індикатори заборгованості державного сектору 9 Обслуговування боргу державного сектору до експорту Показник готовності до сплати та ризику неплатежу 10 Державний борг до ВВП чи податкових доходів Індикатор платоспроможності державного сектору. Може визначатись як для державного так і зовнішнього боргу 11 Середній строк погашення не концесійного боргу (борг перед міжнародними фінансовими організаціями) Відображає середній термін зобов’язань держави перед міжнародними фінансовими організаціями

Слайд 9

Слайд 8. Система індикаторів боргової безпеки, розроблена Світовим банком № з/п Показник Формула,% Економічний зміст 1 Відношення валового зовнішнього боргу до експорту товарів і послуг EDT/XGS Демонструє відносну довгострокову спроможність держави акумулювати валютні надходження без додаткового пресингу на сальдо платіжного балансу 2 Відношення валового зовнішнього боргу до ВНП EDT/GNP Показує загальний рівень боргової складової економіки 3 Відношення загальних платежів щодо обслуговування боргу до експорту товарів і послуг TDS/XGS Коефіцієнт обслуговування боргу, що показує, яка частина валютних надходжень спрямовується у сферу погашення боргу 4 Відношення відсоткових платежів до ВНП INT/GNP Визначає можливість обслуговування зовнішнього боргу 5 Відношення відсоткових платежів до експорту товарів і послуг INT / XGS Визначає частину валютних надходжень, які використовуються на обслуговування боргу 6 Відношення міжнародних резервів до валового зовнішнього боргу RES / EDT Показує, чи може країна використовувати свої резерви (і яку їх частину) для погашення зовнішнього боргу) 7 Відношення міжнародних резервів до імпорту товарів і послуг RES / MGS Відображає запас фінансової міцності держави 8 Відношення короткострокового боргу до валового зовнішнього боргу Short-term / EDT Показує, яку частку становить короткостроковий борг у загальній сумі зовнішнього боргу 9 Відношення боргу міжнародним організаціям до валового зовнішнього боргу Multilateral / EDT Відображає частку заборгованості міжнародним фінансовим організаціям у загальній сумі зовнішнього боргу або свого роду залежність держави від фінансування цими організаціями

Слайд 10

Слайд 9. Індикатори та порогові значення стану боргової безпеки України     2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу(держ), грн.   1126,5 1192,1 1358 1251,7 1367 1505,1 3090,2 4629,14 6044,8 Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу(держ), дол. США. не>200 211,25 223,59 256,05 247,87 270,84 298,05 401,32 579,73 759,23 Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу(total), дол. США   443,84 497,9 645,99 841,16 1166 1720 2200 2249 2438 Відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг,% не>70 43,64 36,93 29,42 26,31 25,2 21,64 21,65 49,12 54,04 Відношення відсоткових платежів з обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг(звед), % не>12 2,38 1,71 1,46 1,46 1,36 1,14 0,95 2,31 3,21 Відношення відсоткових платежів з обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг(держ), %   2,31 1,67 1,41 1,37 1,23 1,04 0,84 2,14 3,04 Відношення обсягу внутріш- нього боргу до ВВП, % не>30 9,47 7,68 6,07 4,35 3,05 2,61 4,92 11,51 14,41 Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування внутрішнього боргу до доходів державного бюджету, % не>25 1,39 0,51 1,41 0,92 0,67 0,45 0,37 2,22 4,53 Відношення заборгованості уряду за ДЦП до ВВП, % не>30 10,77 10,02 8,94 6,51 6,18 5,59 8,62 14,00 18,06

Слайд 11

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка