X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Творчий портрет вчителя

Завантажити презентацію

Творчий портрет вчителя

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ УМАНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТ. №11 ІМ. М. П. БАЖАНА Деркач Валентина Іванівна

Слайд 2

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО ” Життя вчителя – це постійний пошук. Хто опанував нове, плекаючи старе, той може бути вчителем ” Конфуцій

Слайд 3

Науково-методична проблема Всебічний і гармонійний розвиток молодших школярів

Слайд 4

Обґрунтування проблеми “З "Конвенцiї про права дитини" Освiта повинна бути спрямована на розвиток особистості, талантiв i розумових та фiзичних здібностей дитини в їх якнайповнiшому обсязi, пiдготовку дитини до свiдомого життя у вiльному суспiльствi в дусi розумiння, миру, терпимостi, рiвноправностi чоловiкiв i жiнок та дружби мiж усiма народами, етнiчними та релiгiйними групами:, виховання поваги до навколишньої природи” .

Слайд 5

Ідея досвіду базується на положеннях К. Ушинського Л.С.Виготського В. Сухомлинського Ш. Амонашвілі О. Захаренка

Слайд 6

НАЙКРАЩІ ЗРАЗКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Ш. Амонашвілі :“Дійсно гуманна педагогіка – це та, яка в змозі залучити дітей до процесу створення самих себе” В.О.Сухомлинський: «Всебічний розвиток особистості – це створення індивідуального людського багатства, яке поєднує в собі високі ідейні переконання, моральні якості, естетичні цінності, культуру матеріальних і духовних потреб»

Слайд 7

Комплексний підхід до всебічного розвитку особистості Засоби масової інформації Позашкільні виховні заходи Сім'я Особистість Навчально-виховні заклади

Слайд 8

Слайд 9

Мета моєї роботи Все, що робиться з любов'ю і разом з дітьми приречено на успіх. Відкрити буквально перед кожним, отже й перед найпосереднішим, найважчим вихованцем ті сфери розвитку його духу, де він може досягти вершин, виявити себе, заявити про своє Я, черпати сили з джерел людської гідності, почувати себе не обділеним, а духовно багатим. Вільне володіння широким діапазоном методів і прийомів організації провідних видів діяльності на уроках різного змісту. Формування в учнів бажання та вміння вчитися.

Слайд 10

Принципи моєї роботи : гуманістична спрямованість у навчанні та вихованні; пошуки нових нестандартних форм та методів навчання, які допомагають учням активно засвоювати матеріал; диференційований підхід до дітей з урахуванням їхніх індивідуальних здібностей, виявлення та підтримка обдарованих дітей; стимулювання навчальної діяльності ( заохочення, створення ситуацій успіху, спонукання до активної праці); всебічне підвищення ефективності кожного уроку; впровадження інноваційних технологій навчання та виховання учнів.

Слайд 11

Всебічний розвиток особистості залежить від : Діагностики та визначення здібностей учнів Диференціації учнів на групи Добору методів, форм та засобів навчання Адаптації поурочних планів щодо індивідуальних особливостей учнів

Слайд 12

Методики, що використовую у своїй роботі Інтерактивні методи навчання Особистісно - орієнтований підхід Ілюстративно-пояснювальний Проблемно-пошуковий Застосування комп'ютерних технологій

Слайд 13

Шляхи реалізації проблеми Індивідуальні заняття Консультації щодо створення творчих та навчальних проектів Підготовка до участі в олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах Організація самоосвітньої діяльності учнів. Проведення нестандартних уроків: урок-гра, урок-подорож, інтегровані уроки Робота учнів у різнорівневих групах відповідно до здібностей та обдарувань

Слайд 14

"Процес виховання всебічно розвиненої, гармонійної особистості полягає в тому, що, дбаючи про досконалість кожної грані, сторони, риси людини, вихователь одночасно ніколи не випускає з поля зору ту обставину, що гармонія всіх людських граней, сторін, рис визначається чимось провідним, основним.” В.О.Сухомлинський Тому мій урок має бути: цікавим, пізнавальним, доброзичливим; яскравим, емоційно-образним; ініціативним, винахідливим та творчим; на уроці панує атмосфера довіри, підтримки і заохочення; створення на уроці педагогічних ситуацій спілкування, які допомагали б кожному учневі виявляти ініціативу, самостійність, здатність вибирати способи роботи; кожен урок має розвивати бажання вчитися, пізнавати нове та отримувати від цього насолоду.   

Слайд 15

Я щоранку заходжу у клас На дитячих обличчях усміх. Що я варта, діти, без вас? Ви - натхнення моє, мій успіх.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо