X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПРОЕКТ ПАРТНЕРСТВА КАНАДА-УКРАЇНА "Досвід стратегічного планування розвитку Закарпаття"

Завантажити презентацію

ПРОЕКТ ПАРТНЕРСТВА КАНАДА-УКРАЇНА "Досвід стратегічного планування розвитку Закарпаття"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Третій щорічний форум “Формування та реалізація політики регіонального розвитку: Український та міжнародний досвід” ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТТЯ 8 листопада 2007 м. Київ Регіональні експерти: Олег Лукша та Оксана Станкевич

Слайд 2

ТРЬОХСЕКТОРАЛЬНА СПІВПРАЦЯ І ПАРТНЕРСТВО Закарпатська обласна державна адміністрація Закарпатська обласна рада Проект партнерства Канада-Україна “Регіональне врядування та розвиток” Закарпатське регіональне відділення Асоціації міст України та громад Інститут регіональних досліджень НАН України ( м.Львів) Коаліція неурядових громадських організацій “За майбутнє Закарпаття” Зацікавлені організації, підприємства, представники МСБ, зацікавлені групи громад, НУО тощо Регіональна Стратегія розвитку до 2015 року

Слайд 3

Слайд 4

Обернене дерево цілей

Слайд 5

ПРОСТОРОВА ГАРМОНІЯ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ Вирівнювання територіальних диспропорцій. Формування гармонійного просторового комплексу промислових, житлових та зелених зон. Розвиток просторово-збалансованої виробничої та соціальної інфраструктури. Забезпечення комфортних умов проживання. Покращення якості навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки. Запобігання техногенним аваріям, катастрофам та стихійним лихам. Розвиток ділової прикордонної інфраструктури та співпраці між місцевими і регіональними громадами країн-сусідів. Поглиблення економічної транскордонної інтеграції господарюючих суб’єктів європейських країн та регіонів. Формування та розвиток транскордонної інформаційно-комунікаційної та транспортної мереж. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ ТА ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ТА ЖИТТЄЗДАТНОЇ ЕКОНОМІКИ ПОГЛИБЛЕННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ ТА ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ТА КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ Забезпечення доступу та високоякісної освіти протягом життя. Підвищення тривалості життя та доступу до високих стандартів медичного обслуговування. Формування здорового способу життя. Підвищення культури життя та збереження історико-культурної спадщини. Забезпечення соціальної підтримки вразливих верств населення. Формування нової якості суспільних послуг. Диверсифікація та підвищення конкурентоспроможності туристичних та курортно-рекреаційних послуг. Розвиток туристично-сервісної інфраструктури. Промоція рекреаційно-туристичного потенціалу. Поглиблення зв’язків курортно-рекреаційного комплексу та суміжних галузей. Забезпечення ефективності, енерго- та ресурсозбереження у сфері господарювання. Підвищення інноваційного рівня економіки. Формування системи забезпечення стандартів якості продукції. Формування розгалуженої ринкової та інституційно-організаційної інфраструктури економіки. Створення умов для розвитку підприємництва. БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ Закарпаття – економічно розвинений, екологічно чистий, рекреаційно-туристичний центральноєвропейський прикордонний регіон України із збереженими та примноженими: унікальною природою, самобутньою культурою, історико-архітектурною спадщиною; з високою освіченістю та духовністю громадян і відродженими традиціями самоврядності громад. Край, в якому забезпечуються і підтримуються сталий розвиток, рівні можливості для всіх мешканців та безпека їх життєдіяльності, міжнаціональна злагода, гармонія між містом і селом; розвиток підприємництва та дружні і взаємовигідні зв’язки із сусідніми областями і країнами

Слайд 6

МІСТА І СЕЛИЩА-РАЙЦЕНТРИ ЗАКАРПАТТЯ

Слайд 7

Підходи до процесу стратегічного планування розвитку Закарпаття Управлінський (влада) Експертний (влада-зовн.експерти) Партнерський (влада-бізнес еліта- представники громадськості) Залучення громад (влада-громадськість- бізнес) Інформування Інформування, консультації Інформування Консультації Співробітництво Партнерство Інформування Консультації Співробітництво Партнерство Надання повноважень Рівні залучення громадськості Комунікації з громадами Мінімальні максимальні Якість стратегічного плану План влади Стратегія регіону (псевдо стратегія) для громад

Слайд 8

Учасники розробки “Стратегії розвитку Закарпаття”

Слайд 9

Планування розвитку території (громади) Стратегічний план Генеральний план (просторове планування) Концепція сталого розвитку Прогнозні програми соціально- економічного розвитку Цільові програми (бюджет) Багаторічний план капітальних вкладень (бюджет) Річний план соціально- економічного розвитку (бюджет)

Слайд 10

Оптимальне планування розвитку території (громади) Стратегія розвитку Цільові програми Поточні плани Цільові проекти Рівень 1 Територія як система Функціональна підсистема Функціональна група Функціональний елемент Генеральний план Рівень 2 Рівень 3 Рівень 4

Слайд 11

Можливі сценарії спільного розвитку громад регіону

Слайд 12

Співвідношення планів Короткотермінові Середньотермінові Довготермінові

Слайд 13

Структура стратегічного плану розвитку Формування бачення майбутнього Закарпаття Розробка місії Аналіз соціально-економічної ситуації (стартові умови) SWOT-аналіз Вибір стратегічних пріоритетів Розробка операційних цілей і завдань (по кожному пріоритету) План дій по досягненню стратегічних пріоритетів Формування стратегічного управління Розробка системи показників та індикаторів Організація моніторингу

Слайд 14

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року (Постанова КМУ № 1001 від 21.07.2006 р.) Державні пріоритети розвитку Закарпаття на період до 2015 року (додаток №1) 1. Розвиток транскордонного співробітництва. Розбудова прикордонної інфраструктури. 2. Розвиток туристичної та курортно-рекреаційної сфери 3. Забезпечення протипаводкового захисту 4. Розвиток транспортної мережі, логістики

Слайд 15

Анкетні варіанти стратегічних пріоритетів розвитку Закарпаття Реформування житлово-комунального господарства, водозабезпечення. Впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій Розвиток високотехнологічного, наукоємного виробництва. Збільшення випуску високотехнологічної, наукоємної, конкурентоспроможної на світовому ринку продукції Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності та зовнішньоекономічних зв’язків Створення сучасної виробничої та транспортної інфраструктури Раціональне використання та відновлення природних ресурсів, охорона навколишнього природного середовища Розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва Розвиток туристичної та курортно-рекреаційного сфери Розвиток інфраструктури освіти і науки. Створення науково-виробничих кластерів.

Слайд 16

Концепція сталого розвитку Закарпаття (2004 р.) Стратегічні пріоритети Структурне реформування освіти Забезпечення соціальних потреб громад Розвиток санаторно-курортної і туристичної сфери Ефективне використання виробничого потенціалу Структурні зміни в промисловому виробництві (деревообробна, харчова, переробна галузі) Технічне, технологічне і енергетичне переозброєння підприємств Раціональне використання природних ресурсів Розвиток ЗЕД і транскордонного співробітництва Відновлення і збереження навколишнього природного середовища, протипаводковий захист Інформатизація всіх сфер діяльності Розвиток інфраструктури гірських районів

Слайд 17

До ідентифікації зацікавлених груп громад (ЗГГ) у розробці стратегічного плану розвитку Закарпаття

Слайд 18

До ідентифікації зацікавлених груп громад (ЗГГ) у розробці стратегічного плану розвитку Закарпаття

Слайд 19

Громадський моніторинг реалізації стратегії Книга-щорічник експертних статей “ЗАКАРПАТТЯ – 2006: стан суспільства з погляду громадських експертів” 27 експертних статей, згрупованих по 5-ти стратегічних пріоритетах: 1. Розвиток людини та підвищення соціальних стандартів життя; 2. Формування життєздатної та конкурентоспроможної економіки; 3. Поглиблення транскордонної та єврорегіональної співпраці; 4. Розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери; 5. Формування просторової гармонії та охорона довкілля. www.smbusiness.uzhgorod.ua

Слайд 20

Логотип процесу стратегічного планування розвитку Закарпаття

Слайд 21

Логотип процесу стратегічного планування розвитку Закарпаття (скорочений)

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Портфоліо