X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Портфоліо методичного об'єднання класних керівників

Завантажити презентацію

Портфоліо методичного об'єднання класних керівників

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Тема, над якою працює школа. Тема, над якою працює ШМО класних керівників. Наш фотоальбом. Аналіз роботи методичного об'єднання класних керівників за 2011-2012 навчальний рік. Наради класних керівників. Теми самоосвіти класних керівників. Робота з класними керівниками( педагогічний стаж до 3-х років). План навчання з молодими класними керівниками. Засідання методичного об'єднання класних керівників(2011-2012 н.р.). Вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду.

Слайд 4

ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ШКОЛА: “ АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ”. дд

Слайд 5

Тема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників: “ Формування творчої, гармонійно розвиненої особистості у виховному процесі школи ”.

Слайд 6

Наш фотоальбом Мельник Тетяна Віталіївна, класний керівник 6 класу Братошевська Світлана Вікторівна, керівник методичного об'єднання класних керівників, заступник директора з виховної роботи ЗОШ №29

Слайд 7

Маркелова Наталія Сергіївна, класний керівник 1класу Данішевська Наталія Анатоліївна, класний керівник 2 класу Гайченко Наталія Анатоліївна, класний керівник 10 класу

Слайд 8

тКнккккккК Лютер Олена Вікторівна, класний керівник 8 класу Криниццька Ольга Костянтинівна класний керівник 7 класу Топоркова Алла Іванівна, класний керівник 4 класу

Слайд 9

ССС Бабієнко Олег Миколайович, класний керівник 11 класу Слюсарчук Світлана Василівна, класний керівник 3 класу Силкіна Анна Василівна, класний керівник 5 класу

Слайд 10

Методичне об’єднання класних керівників МЗОШ І-ІІІ ст. №29 виявляє творчий потенціал учителя, класного керівника, вихователя, задовольняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчально-виховних завдань і творче співробітництво педагогів.

Слайд 11

Аналіз роботи методичного об'єднання класних керівників за 2011-2012 навчальний рік Методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання: виховати громадянина-патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціального середовища.

Слайд 12

Методичну роботу з класними керівниками сконцентровано на вирішенні проблемного питання : реалізація виробленої моделі випускника(педагогічна рада 26.12 2011 на тему: «Модель випускника школи»), формування ціннісних ставлень особистості згідно реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів(наказ МОНУ та молоді і спорту №1243 від 31 жовтня 2011 року); використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, та навчально - виховному процесі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №29міста Миколаєва. Її побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів - класних керівників.

Слайд 13

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої — виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях творчих об'єднань, конференціях і батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність обстоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями. Саме тому здійснюється система заходів, яка сприяє становленню вчителя як суб'єкта педагогічної взаємодії в умовах особистісно - зорієнтованого виховання, впровадження досягнень гуманістичної педагогіки і психології в практику роботи сучасних навчальних закладів.

Слайд 14

Головні зусилля зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу. Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів, розширенню їхнього світогляду, допомагає отримати необхідні знання для втілення інноваційних особистісно зорієнтованих виховних технологій, впроваджувати активні форми і види діяльності, сприяє запровадженню інтерактивних методик у виховний процес.

Слайд 15

Класні керівники активно впроваджують творчу програму виховної роботи ,,Я- громадянин “(за Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів), комплексну програму заходів з екологічної освіти та виховання підростаючого покоління на 2012-2017 роки в Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №29. Під час роботи над проб лемними питаннями в системі методичного забезпечення основну увагу спрямовано на виконання таких завдань: Підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховної діяльності; Вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань практичної реалізації особистісно зорієнтованих виховних технологій, забезпечення системності в роботі;

Слайд 16

вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науково - теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення; ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду; впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних форм роботи: рольових, сюжетних ігор, діалогів, дискусій, диспутів тощо. В основу роботи шкільного методичного об’єднання класних керівників покладена проблема ,,Формування творчої,гармонійно розвиненої особистості у виховному процесі школи ’’. Найактивніші в цьому напрямку класні керівники: Топоркова А .І.( 4кл.), Мельник Т.В.(6 кл.), Лютер О.В. (8кл), Гайченко Н.А. (10кл.) Силкіна А.В.(5 кл.).

Слайд 17

  Головне завдання в роботі класного керівника-створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять : а)гурткова робота та робота за інтересами; б)вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня в школі та поза нею; в) взаємини з батьками; г) проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій , походів. Слід відмітити гарні результати виховної роботи з учнівським колективом слідуючих класних керівників: Маркелова Н.С.(1 кл.), Данішевська Н.А. (2 кл.) , Криницька О.К.( 7 кл.), Бабієнко О.М. (11кл.) . Дуже приємно, що класний керівник 10 класу Гайченко Наталія Анатоліївна взяла участь у міському конкурсі «Класний керівник року», отримавши ІІІ місце. В обласному заочному конкурсі відеоматеріалів презентувала свій досвід роботи з правового виховання директор школи Грицюк Лариса Анатоліївна. Матеріали досвіду цих конкурсантів взяті до уваги класними керівниками школи для впровадження у виховний процес .    

Слайд 18

Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина - це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини. Робота методичного об’єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.

Слайд 19

Наради класних керівників   ВЕРЕСЕНЬ 1. Методичні рекомендації щодо планування роботи класного керівника. 2. Планування виховної роботи з класним колективом. ЖОВТЕНЬ 1. Психолого- педагогічна компетентність класного керівника. 2. Оформлення класних куточків, літописів. 3. Про порядок проведення навчальних екскурсій . ЛИСТОПАД 1.Організація роботи класного керівника з учителями з профілактики відхилень у поведінці учнів. Мистецтво робити зауваження 2.Взаємодія класного керівника з батьками класу. 3.Організація роботи класного керівника з учителями з профілактики відхилень у поведінці учнів. ГРУДЕНЬ 1. Практикум для класних керівників щодо визначення способу розв’язання пропонованої проблемної ситуаціїї . 2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їхніх інтересів, потреб. 3. Методи виховання молодших школярів. Основні напрями завдання і орієнтовні форми.

Слайд 20

СІЧЕНЬ 1. Самоаналіз виховної діяльності 2. Робота класного керівника з активом класу. 3. План – циклограма виховної роботи. ЛЮТИЙ 1. Система роботи класного керівника в сучасній школі. 2. Творчість: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів. 3. Методика підготовки та проведення класних виховних заходів. БЕРЕЗЕНЬ 1. Виховання: взаємодія з родиною школяра . 2. Нові форми групової роботи з дітьми. 2. Модель діяльності класного керівника. КВІТЕНЬ 1. Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я. 2. Використання новітніх технологій у виховній роботі. ТРАВЕНЬ 1. Дискусія як спосіб формування соціальної зрілості особистості . 2. Творча програма класного керівника .

Слайд 21

Робота з класними керівниками-початківцями   Проводити інструктивні наради-консультації з класними керівниками - початківцями. Закріпити за молодими педагогами вчителів-наставників. Розробити перспективні плани самоосвіти з реалізації науково - методичної проблемної теми. Забезпечити взаємовідвідування колективних творчих справ, годин спілкування, батьківських зборів з досвідченими класними керівниками. Провести бесіди-консультації зі шкільним психологом з проблем анкетування, діагностики, психолого-педагогічних спостережень та написання характеристики вихованців. Заслухати звіти «Мої перші педагогічні знахідки». Здійснити діагностику та відстеження готовності молодих учителів до здійснення інноваційної діяльності в системі превентивного виховання.

Слайд 22

ПЛАН НАВЧАННЯ З МОЛОДИМИ КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ Лекція: «Система планування виховної роботи». Обмін досвідом: «Планування виховної роботи з класним колективом». Практикум: «Складання плану виховної роботи на І семестр» Вересень 2 Бесіда: «Вибір форм і методів роботи з учнівським колективом». Практичні поради: «Аналіз і оцінювання результатів діяльності класу». Практикум: «Відвідування та обговорення годин спілкування у 5-х класах»   Жовтень 3 Практичні поради: «Вивчення особистості школярів». Практикум: «Конструювання години спілкування». Обмін досвідом: «Відвідування та обговорення годин спілкування у 7-х класах» Листопад 4 Практичні поради психолога: «Вивчення структури міжособистісних взаємин у класі». Робота в шкільному методичному кабінеті: «Ознайомлення з науково-методич ною літературою» Грудень 5 Практикум: «Складання плану виховної роботи на II семестр». Бесіда: «Організація та проведення на базі класу колективних творчих справ, класних годин»            

Слайд 23

Січень 6 Бесіда: «Організація учнівського самоврядування» Лютий 7 Практичні поради: «Методика вивчення сім'ї, умови виховання дітей». Практичні поради: «Організація роботи з активом батьків»   Березень 8 Бесіда: «Планування й організація роботи з батьками». Робота в шкільному методичному кабінеті: «Ознайомлення з новинками педаго гічної літератури». Ділова гра: «Досвід колеги, творче використання його в практичній діяльності»   Квітень 9 Творчі звіти «Мої перші педагогічні знахідки» Травень

Слайд 24

Теми самоосвіти класних керівників П.І.Б. Класний керівник Педагогічний стаж Тема самоосвіти Бабієнко Олег Миколайович 11 клас 18 Ціннісні орієнтації і ставлення сучасної молоді. Гайченко Наталія Анатоліївна 10 клас 6 років Нетрадиційні форми виховання. Лютер Олена Вікторівна 8 клас 8 Виховання в учнів позитивних рис характеру в формуванні творчої особистості. Криницька Ольга Костянтинівна 7 клас 45 Формування ціннісного ставлення особистості до праці. Мельник Тетяна Віталіївна 6 клас 30 Духовні орієнтири особистості школяра. Формування ціннісного ставлення особистості до людей, сім ї, родини. Силкіна Анна Василівна 5 клас 7 років Формування в учнів творчої особистості шляхом виховання позитивних рис. Топоркова Алла Іванівна 4 клас 43 роки Забезпечення культури розумової праці учнів і підвищення творчої активності на уроці. Слюсарчук Світлана Василівна 3 клас 1 рік Формування мовної грамотності й компетентності особистості. Данішевська Наталія Анатоліївна 2 клас 21 рік Формування духовно багатої, фізично здорової, творчої особистості. Маркелова Наталія Сергіївна 1 клас 17 років Розвиток пізнавальної активності учнів початкової школи.

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Засідання ШМОКК у 2011-2012 навчальному році № Дата Зміст питання Форма проведення Відповідальні 1 29.08.2012 Аналіз роботи МО в 2010-2011 н.р. Ознайомлення з методичними рекомендаціями МОІППО,НМЦ, щодо визначення основних напрямків методичної і виховної роботи на 2011-2012 н.р. Проведення анкетування класних керівників з метою з'ясування труднощів у роботі. Круглий стіл ЗДВР

Слайд 29

№ Дата Зміст питання Форма проведення Відповідальні 2 10.11. 2011 1.Аналіз результатів анкетування класних керівників. 2.Індивідуальна виховна робота з учнями різних вікових категорій, спрямованих на розвиток індивідуальних здібностей і талантів школярів. 3.Методи і форми педагогічної діагностики та прогнозування виховного процесу, рівня вихованості учнів, учнівського колективу. Семінар - практикум ЗДВР, всі класні керівники.

Слайд 30

№ Дата Зміст питання Форма проведення Відповідальні 3 27.12.2011 Тема: “ Концетуальні основи Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ” 1.Основні положення Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів, її мета і завдання. 2.Принципи виховання учнів, на яких грунтуються Основні орієнтири. 3.Програмні виховні орієнтири та зміст виховання учнів. 4.Технологія виховного процесу, форми, методи і засоби організації життєдіяльності учнівських колективів. 5. Розробка моделі випускника ЗОШ №29 Педагогічні читання ЗДВР, Гайченко Н.А. Маркелова Н.С Бабієнко О.М..

Слайд 31

о № Дата Зміст питання Форма проведення Відповідальні 4 26.03. 2012 Тема: “ Науково – теоретична і психолого педагогічна готовність педагогів до реалізації Програми ” Система науково – теоретичних знань педагога як підгрунтя його готовності до реалізації проблеми формування ціннісних орієнтацій та ставлень особистості. Володіння педагогом ефективними формами і методами, засобами і способами формування ціннісного ставлення особистості – важливий чинник результативності його діяльності. Володіння педагогом методики вивчення рівня вихованості школярів ( за ціннісними ствленнями). Круглий стіл ЗДВР, Топоркова А.І., Лютер О.В., Криницька О.К.

Слайд 32

№ Дата Зміст питання Форма проведення Відповідальні 5 17.05. 2012 Тема: “ Формування ціннісних ставлень особистості в навчально – виховному процесі” Формування ціннісних ставлень школярів у системі роботи класного керівника. Формування ціннісних ставлень особистості в процесі викладання предметів суспільно – гуманітарного циклу. Формування ціннісних ставлень особистості у позаурочній діяльності. Семінар ЗДВР, Данішевська Н.А., Слюсарчук С.В., Силкіна А.В., Мельник Т.В., Гайченко Н.А.

Слайд 33

Вивчення, узагальнення і впровадження ППД Грицюк Лариса Анатоліївна, директор МЗОШ №29, автор конкурсної роботи “ З досвіду правового виховання в ЗОШ №29” (МОІППО,2012р.) Гайченко Наталія Анатоліївна, переможець міського конкурсу “ Класний керівник року ” (2012 р.). Тема досвіду: “ Нетрадиційні форми виховання ”.

Слайд 34

Дякую за увагу !!!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо