X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Завантажити презентацію

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Слайд 2

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара розташований за адресою: 49010, Україна, Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 72. Рівень акредитації – IV. Ректор університету – доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України, заслужений діяч науки і техніки України Микола Вікторович Поляков. Рік заснування ДНУ ім. О.Гончара – 1918.

Слайд 3

ПОКАЗНИКИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДНУ ІМ. О. ГОНЧАРА ЗА 2011 РІК

Слайд 4

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ НДДКР

Слайд 5

ЧИСЕЛЬНІСТЬ КАНДИДАТІВ ТА ДОКТОРІВ НАУК

Слайд 6

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАУКОВИХ УСТАНОВ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЧАСТИН, СЕКТОРІВ ВНЗ

Слайд 7

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

Слайд 8

ЗАГАЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ НДР (ТИС. ГРН)

Слайд 9

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ

Слайд 10

НАЗВА ПРОЕКТУ РОЗРОБКА ТА ОТРИМАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Слайд 11

АКТУАЛЬНІСТЬ Проблема забруднення навколишнього середовища потребує від фахівців використання засобів та механізмів, які знижують негативну його дію та підвищують стійкість живих організмів. Новий підхід передбачає створення систем комплексного мікробіологічного захисту рослин від хвороб, головним завданням якого, є розробка біотехнологій відновлення та активації природних регуляторних механізмів на основі використання різних фізіологічних груп мікроорганізмів та біопрепаратів на їх основі з метою підвищення біологічного різноманіття у агробіоценозах і підвищення їх стійкості. МЕТА ПРОЕКТУ Метою інноваційного проекту є розробка високоефективних, екологічно безпечних комплексних біопрепаратів на основі: ентомопатогенних бактерій та грибів Bacillus thuringiensis і Beauveria bassiana для боротьби зі шкідниками сільського господарства; стрептоміцету Streptomyces recifensis var. lyticus для стимуляції росту рослин, фітосанітарної оптимізації агроекосистем. Створення біодобрив при використанні фосфатмобілізуючих бактерій.

Слайд 12

РЕЗУЛЬТАТИ Актуальним є створення та використання екологічно безпечних біопрепаратів мікробного походження на основі стрептоміцету (“Лізорецифін”), бактерій та грибів (“Бактофунгін”), а також бактерій, що розчинюють ортофосфат кальцію (Біодобриво) для народного господарства. Лізорецифін – препарат метаболітів стрептоміцету, що вміщує комплекс біологічно активних речовин – специфічні літичні ферменти (обумовлюють антимікробну активність і сприяють оптимізації агроекосистем) та стимулятор росту глікопротеїдної природи (збільшує швидкість росту рослин, тварин, риб, підвищує ріст та яйценоскість сільськогосподарської птиці, а також медоносність бджіл, крім того, зміцнює імунний статус живих об’єктів). Бактофунгін – інсектицидний препарат на основі сумісного культивування бактерій та грибів B. thuringiensis та B. bassiana в однаковій мірі ефективних по відношенню до широкого спектру шкідників овочевих, плодово-ягідних, дикоростучих та ін. рослин, а також кровососних комах. Біодобриво – препарат, що підвищує фосфорне та азотне живлення рослин, родючість грунтів. Комплексні препарати мають перевагу над існуючими світовими аналогами в тому, що мають більш широкий спектр бактеріолітичної, рістстимулюючої та інсектицидної дії

Слайд 13

1 2 3 1 – контроль (без обробки), 2 – обробка КР 0,8%, 3 - обробка КР 1,0% РЕЗУЛЬТАТИ Обробка насіння кукурудзи метаболітами стрептоміцету (КР – культуральна рідина)

Слайд 14

РЕЗУЛЬТАТИ 1 2 3 4 5 1 – контроль (без обробки), 2 – обробка ГЗХ 0,006%, 3 –обробка КР 0,004%, 4 – обробка Гетероауксин 0,002%, 5 – обробка Емістим 0,1%; Порівняння впливу регуляторів росту стрептоміцетного походження з комерційними препаратами на проростках квасолі

Слайд 15

НАЗВА ПРОЕКТУ ПІРОФОСФАТНИЙ ЕЛЕКТРОЛІТ ДЛЯ ГАЛЬВАНІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЛАТУННИХ ПОКРИТТІВ

Слайд 16

АКТУАЛЬНІСТЬ Актуальність – встановлення хімічних технологій нанесення гальванічних покриттів. Мета        –        розробка і впровадження у виробництво електроліту, призначеного для нанесення багатофункціональних латунних покриттів на вироби зі сталі різних марок, цинку, алюмінію і їх сплавів. Рекомендується для заміни ціаністих електролітів і електролітів на основі пірофосфату калію. МЕТА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ Призначення – нанесення декоративних покриттів сплавом, поліпшення зчеплення металокорда з гумою, захист сталевих виробів від корозії, запобігання взаємодифузії металів та ін. Дозволяє осаджувати дзеркально-блискучі, однорідні за складом (73-73 % міді), міцно зчеплені з основою пластичні та безпористі покриття товщиною до 10 мкм. В порівнянні з аналогами має більш високі показники електролізу. Зовнішній вигляд латунних покриттів

Слайд 17

РЕЗУЛЬТАТИ Технологічні показники електроліту Новизна розробки – в складі електроліту, використаній блискоутворювальній добавці і виборі легуючого компонента. Основний склад електроліту: мідь сірчанокисла п’ятиводна, цинк сірчанокислий семиводний, пірофосфат натрію, добавка ЛГ-3 та йони легуючого металу. Ефективність дії електроліту полягає в комплексоутворювальній дії добавки ЛГ-3 та можливості утворення монолігандних комплексів металів, що сприяє суміщенню потенціалів виділення окремих компонентів сплаву.

Слайд 18

РЕЗУЛЬТАТИ Отриманий методом комп’ютерного моделювання двоядерний комплекс міді і цинку з блискоутворювальною добавкою ЛГ-3 (1) і в присутності йонів легуючого металу (2) 1 2

Слайд 19

Потенціостатичні залежності процесу електроосадження латуні з пірофосфатного електроліту без добавок (1) і з добавкою ЛГ- 3 (2) Переваги електроліту перед аналогами полягають у перевищенні значень технологічних параметрів (виходу за струмом, розсіювальній здатності, діапазоні робочих густин струму), стабільності при експлуатації та якості осаджуваних покриттів (зовнішній вигляд, властивості, однорідність складу). Техніко-економічні показники: - збільшення терміну експлуатації виробів у 3 рази; - підвищення швидкості нанесення покриттів у 2 рази; - економія електроенергії на 30 %; - зниження вартості реактивів, що використовуються, у 5 разів. Впровадження інноваційного проекту у виробництво екологічно безпечне. Сфери застосування – гальванічні цехи підприємств машинобудівного та приладобудівного профілю. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВАГИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Слайд 20

НАЗВА ПРОЕКТУ БУРОВА УСТАНОВКА

Слайд 21

АКТУАЛЬНІСТЬ Забезпечення енергетичної незалежності України є однією з найбільш гострих проблем сьогодення. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є розробка власних родовищ нафти та газу на території України. Запаси вуглеводнів в Україні тільки в Дніпровсько-Донецькій западині складають 2108 млн. тон умовного палива, в тому числі газу 1739 млрд. куб. м, нафти 214,5 млн. тон, конденсату 11,6 млн. тон і попутного газу 42,7 млрд. куб. м. Для розвідки і видобутку нафти і газу в Україні експлуатується більше 300 бурових установок, з яких більше половини вже виробили свій ресурс, тому реальні потреби в таких установках складають більше 400 установок. Установки для буріння пошуково-експлуатаційних свердловин на нафту та газ підприємства України не виробляють, хоча мають таку технічну можливість, в той час, як вартість однієї імпортної установки становить від $4,5 млн. до більше $6 9 млн. Одним із прикладних результатів виконання науково-дослідної теми є розробка силової конструкції сучасної бурової установки, яка відповідає передовим досягненням науки та техніки, має високі техніко-економічні показники і зможе бурити свердловини глибиною до 3000 і більше метрів. Запропонована бурова установка буде мати високий рівень механізації та автоматизації виробничих процесів. Використання рухомого обертача знизить витрати часу на допоміжні процеси в 1,2 1,8 рази; плавне регулювання обертання і руху бурового інструменту при бурінні і спуско-підйомних операціях знизить витрати часу в 1,2 1,5 рази та підвищить швидкість буріння в 1,2 1,5 рази, і за рахунок цього вартість спорудження глибокої свердловини знизиться на 20 50%. Унікальна конструкція бурової установки дозволить обладнати її самохідними сучасними транспортними засобами, що забезпечить зниження витрат часу на монтажно-демонтажні роботи в 1,5 2 рази. РЕЗУЛЬТАТИ

Слайд 22

РЕЗУЛЬТАТИ Бурова установка 1. Буровий блок, 2. Рухома платформа, 3. Крюк, 4. Рухомий талевий блок, 5. Талева підйомна система, 6. Опорна вежа, 7. Нижня основа вишки, 8. Привід обертання бурильної колони, 9. Редуктор приводу, 10. Привідний вал оберт. бур. колони, 11. Бурильна колона, 12. Осьовий отвір вхідн. шестерні, 13. Вхідна шестерня, 14. Рухомий обертач, 15. Ротор обертача, 16. Отвір ротора, 17. Вертлюг-сальник, 18. Рухомий труботримач, 19. Захвати рухомого труботримача, 20. Свердлова свічка, 21. Вузол плашок, 22. Конічний отвір муфти свічки, 23. Нерухомий крон-блок, 24. Верхня рама мет. констр. вишки, 25. Вхідний направлений блок, 26. Трос, 27. Привід підйому з барабаном, 28. Чотирироликова опора, 29. Напрямні вишки, 30. «Люлька», 31. Неру-хомий труботримач, 32. Вузол нагвинчувача, 33. Приймальний майданчик, 34. Перекладник, 35. Механізм підйому, 36. Механізм переносу, 37. Механізм захоплення, 38. Транспортний контейнер, 39. Паз «Люльки», 40. Маніпулятор перекладника, 41. Поворотні кронштейни «Люльки», 42. Горизонтальні півосі «Люльки», 43. Нерухомий кронштейн «Люльки», 44. При-стрій розвороту «Люльки», 45. Затискаючий пристрій «Люльки», 46. Рукоять, 47. Захват рукояті, 48. Упори, 49. Штовхачі, 50. Стінка-упор «Люльки», 51. Лебідки, 52. Центрувач, 53. Основа бурового комплексу, 54. Набір змін-них вкладишів паза рами, «Люльки», 55. Набір змін. вкладиш. обертача, 56. Різьб. наконечник корпуса вертлюг-сальника, 57. Різьбовий наконечник свічки

Слайд 23

РЕЗУЛЬТАТИ Вигляд бурової установки в попреречному перерізі Вигляд бурової установки зверху

Слайд 24

ПЕРЕВАГИ Головними перевагами створюваної бурової установки є: - зменшення загальної висоти бурової вишки та заміна способу подачі бурових труб, що дозволяє виключити ручну працю та автоматизувати процес монтажу та демонтажу трубного стану і в 1,2 1,8 разів зменшити загальну масу установки. - заміна талевої системи гідравлічним підйомником рухомої платформи (ліфтом) спрощує конструкцію установки і скорочує в 1,2 1,5 рази час спуско-підйомних операцій; - застосування рухомого обертача забезпечує підвищення швидкості буріння в 1,3 2 рази та зниження часу на нарощування бурильних труб в 2 2,5 рази; застосування великоблочних модулів і спеціальних транспортних засобів скоротить час на монтаж і демонтаж установки в 1,5 2 рази. Використання прогресивних технологій буріння знизить витрати часу на спорудження свердловини на 20 25%. Технічний рівень підприємств України дає можливості виготовляти установки для глибокого буріння на нафту та газ на машинобудівних заводах України і оснащувати їх вітчизняними комплектуючими виробами. Наукове та методичне забезпечення може бути виконаним: Дніпропетровським національнім університетом імені Олеся Гончара (ДНУ), Національним гірничим університетом (НГУ), Українським державним науково-дослідним геологорозвідувальним інститутом (УкрДНДГРІ), Івано-Франківським державним університетом нафти та газу (ІФДУНГ), НВФ «Дніпротехсервіс» та ін.

Слайд 25

ПЕРЕВАГИ Проектно-конструкторські роботи можуть бути виконані Державним конструкторським бюро "Південне", ПКТІ ВАТ "Дніпроважмаш", Полтавським відділенням УкрДНДГРІ, КБ ВАТ "Сумський машинобудівний завод", а також конструкторськими бюро машинобудівних заводів і спеціалізованих організацій і фірм України. Виготовлення основних вузлів і блоків бурової установки може бути реалізовано заводами України: ВАТ "Дніпроважмаш", ДП Південний машинобудівний завод (Південмаш), ВАТ "Новокраматорський машинобудівний завод", ВАТ "Сумський машинобудівний завод" та ін. Комплектуючі вироби (гідромотори, насоси, гідророзподільники, мастилоохолоджуючі станції, електроприводи, напірні рукава тощо) теж можуть бути закуплені на машинобудівних заводах Україні: Одеському заводі "Будгідравліка", Дніпропетровському агрегатному заводі, Кіровоградському агрегатному заводі, Дніпропетровському заводі важких гідравлічних пресів та ін. Запропонована бурова установка має світову новизну і в цілому і по окремим вузлам та пристроям. Нові технічні рішення захищені патентами України, робота у цьому напрямку продовжується.

Слайд 26

НАЗВА ПРОЕКТУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС МІКРОХВИЛЬОВИХ РАДІОЗОБРАЖЕНЬ

Слайд 27

АКТУАЛЬНІСТЬ Вимірювально-обчислювальні комплекси (ВОК), робота яких базується на поєднанні синтезування у квазиреальному часі часових сигналів за даними вимірювань характеристик відбиття на багатьох частотах в широкій смузі з просторовим скануванням, дозволяють отримати радіозображення різних об’єктів у мікрохвильовому діапазоні. Зображення, що отримують у такий спосіб, мають недостатню розділювальну здатність, що виявляється в недостатній чіткості меж об’єктів. Таким чином виникає задача підкреслення контурів на радіозображеннях. Відновлення профілю діелектричної проникності є фундаментальною радіофізичною задачею, яка виникає при розв’язку практичних задач підповерхневого зондування, неруйнівного контролю виробів з діелектричних матеріалів, зокрема композиційних полімерних. МЕТА ТА ПРИНЦИП ДІЇ Створення технології неруйнівного контролю виробів з багатошарових діелектриків з визначенням товщини шарів в елементах авіаційно-ракетних та радіотехнічних конструкціях за даними синтезування коротких імпульсів за результатами вимірювання частотних характеристик в широкій смузі частот. Запропонований підхід до багаточастотного вимірювання коефіцієнту відбиття базується на використанні простих референсних неоднорідностей, для яких виконаний строгий електродинамічний розрахунок матриці розсіювання, що дозволило значно спростити процедуру калібрування при збереженні високих точностних характеристик на рівні кращих закордонних аналогів. Використання сучасних методів спектрального аналізу дозволили відділити часові компоненти, які відповідають корисному сигналу, від завад, спричинених оточуючим середовищем. Це дозволило значно знизити вимоги до рівня еховості полігону. Підхід особливо ефективний при дослідженні структур з малим рівнем відбиття, виявлення центрів відбиття та для об’єктів, розташованих за діелектричними екранами.

Слайд 28

ВОК для дослідження відбиття мікрохвильового випромінювання і оцінки параметрів об’єктів на основі частотно-просторового сканування та комп’ютерного синтезування радіозображень має наступні технічні характеристики: автоматичне визначення товщини шарів та поглинальних або відбивних властивостей виробів та матеріалів; проведення оброблення виміряних сигналів за допомогою алгоритмів цифрового спектрального аналізу з метою підвищення вірогідності і роздільної здатності і на цій основі забезпечення підвищеної точності визначення параметрів дефектів i достовірності технічної діагностики виробів, що контролюються; введення вхідної інформації до ЕОМ за допомогою цифрових засобів вводу інформації. Обчислювальні програми, які використовуються в даному комплексі, можуть використовуватись на IBM-сумісних персональних комп’ютерах. Кількість градацій чорно-білого зображення або псевдокольорів для побудови мікрохвильових портретів – 15. Мінімальний дискрет за частотою складає 8,5 МГц, що дає змогу контролювати структури на відстані до 15 м, формувати 1600 відліків виміряної частотної залежності, за рахунок інтерполяції часовий сигнал може бути отриманий в 524288 точках. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Слайд 29

Контроль може здійснюватися для об’єктів площею від декількох квадратних сантиметрів. Верхня границя площі контролю визначається сканувальним пристроєм. Час отримання радіо портрету в одній точці без накопичування та усереднення 0,08 с. Контроль може проводитися для об’єктів довільної форми та стану поверхні. Організація контролю передбачає використання мікрохвильових генераторів зі смугою частот свіпування більшою за 4 ГГц. В залежності від діапазону частот генератора, який використано при створенні вимірювально-обчислювального комплексу, тривалість синтезованого імпульсу лежить в межах 70 – 200 пс, що в випадку використання спектрального аналізу на основі дискретного перетворення Фур’є відповідає електричній товщині 2-6 см структур, що досліджуються . Додаткова обробка на основі принципу мінімуму тривалості зменшує тривалість синтезованого імпульсу у два-чотири рази та відновлює полярність відбитих імпульсів. Застосування методів Ньютона-Канторовича, Гельфанда-Левітана дозволяє відновити профіль діелектричної проникності. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Загальний вигляд установки для вивчення характеристик електромагнітної хвилі при її поширенні в неоднорідних середовищах

Слайд 30

а б в а – паралелепіпед у вільному просторі; б – паралелепіпед за діелектричною перепоною на відстані 6 см від неї; в – контури радіозображення паралелепіпеду за діелектричною перепоною на відстані 6 см від неї: 1 – передня грань діелектричної перепони; 2 – задня грань діелектричної перепони; 3 – стальний паралелепіпед ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Радіозображення паралелепіпеда розмірами 110 25 мм

Слайд 31

ПЕРЕВАГИ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ Не потребує складного обладнання i значних витрат електроенергії. Підвищення конкурентоспроможності продукції споживача проекту за рахунок підвищення її якості буде сприяти розширенню експортних можливостей, збільшенню виробництва продукції i, як наслідок, зростанню кількості робочих місць i надходжень до бюджетів всіх рівнів. Запропонована технологія може бути використана на підприємствах ракетно-космічної, авіаційної, машинобудівної та енергетичної галузей для контролю багатошарових діелектричних конструкцій, радіолокаційної промисловості.

Слайд 32

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Слайд 33

ПРОВЕДЕНО КОНФЕРЕНЦІЙ

Слайд 34

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У НДР

Слайд 35

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ КОНКУРСИ

Слайд 36

ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ

Слайд 37

ЗАОХОЧУВАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Портфоліо