X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Завантажити презентацію

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО Наукова діяльність у 2011 році

Слайд 2

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ соціальні та інноваційні аспекти сталого економічного зростання; економіка, організація та управління підприємствами торгівлі та сфери послуг; маркетингова діяльність на ринку України; фінансово-кредитні та бюджетні проблеми економічного розвитку; бухгалтерський облік, аналіз і контроль господарської діяльності в підприємництві; розвиток наукового товарознавства; процеси і обладнання харчових виробництв; інновації в технології виробництва харчових продуктів; підвищення якості вищої освіти згідно вимог Болонського процесу. Слайд 2

Слайд 3

ПОКАЗНИКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДонНУЕТ Слайд 3

Слайд 4

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДонНУЕТ Слайд 4

Слайд 5

ФІНАНСУВАННЯ НДДКР Слайд 5

Слайд 6

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ НДДКР ДонНУЕТ Слайд 6

Слайд 7

Наукове відкриття   «Явище прискореної мікробіологічної трансформації пестицидів під дією рослинних вуглеводів» (Автори –професор Рябченко М.О, доцент Оносова І.А., Берестовий К.С.)   Слайд 7 Зареєстровано Міжнародною Академією авторів наукових відкриттів та винаходів, диплом № 429. Реєстраційний номер 537, від 8 жовтня 2011 р.

Слайд 8

НДР «Методологія розвитку продовольчої безпеки України» (Науковий керівник – професор Малигіна В.Д.) Внесок в розвиток теорії: концепція гармонізації економічно-, соціо- та екологічних пріоритетів продовольчої безпеки України; методологія розвитку продовольчої безпеки України; механізм забезпечення продовольчої безпеки України. Впроваджено: на державному рівні: Комітет з питань промислової і регуляторної політики; - на регіональному рівні: Управління агропромислового розвитку у Донецькій області; в практику діяльності Донецький центр стандартизації, метрології підприємств: та сертифікації; в навчальний процес: Видано 1 монографію, 22 наукові статті у фахових виданнях. Слайд 8

Слайд 9

НДР «Інтегроване управління системою маркетингової взаємодії» (Науковий керівник – доктор економічних наук Балабаниць А.В.) Внесок в розвиток теорії: концептуальна модель інтегрованого управління системою маркетингової взаємодії; механізм управління потенціалом маркетингової взаємодії; науково-методологічний підхід до оцінки результативності системи маркетингової взаємодії. Впроваджено: - на регіональному рівні: Донецька торгово-промислова палата; - в практику діяльності ЗАТ «Донецький ЦУМ»,ТОВ «ТБ «Амстор», підприємств: ТОВ «ТС «Обжора», ТБ «Крокус», ТОВ «Канцлер» - в навчальний процес: Видано 1 монографію, 33 наукові статті у фахових виданнях. Слайд 9

Слайд 10

НДР “Послуги пенітенціарної системи в середовищі з порушеним економічним забезпеченням” (Науковий керівник – доктор економічних наук Саєнко В.Г.) Внесок в розвиток теорії: концепція розвитку виробничих сил пенітенціарної системи; організаційно-методичні положення життєзабезпечення пенітенціарної системи; економіко-математична модель лінгвістичного опису рівня послуг пенітенціарної системи держави. Впроваджено: на державному рівні: Міністерство праці та соціальної політики України, Комітет з питань бюджету Верховної Ради України, Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України на регіональному рівні: Донецька обласна державна адміністрація, Державний департамент України з питань виконання покарань в Донецькій області в навчальний процес: Видано 3 монографії, 23 наукові статті у фахових виданнях. Слайд 10

Слайд 11

НДР „Теоретико-методологічні засади механізму взаємодії державного і приватного секторів у контексті розвитку національної економіки ” (Науковий керівник – доктор економічних наук Горожанкіна М.Є.) Внесок в розвиток теорії: концепція сталої динаміки соціально-економічної системи макрорівня; концепція побудови державного сектору економіки, яка розглядає його як структурний елемент економіки; концепція механізму взаємодії державного і приватного секторів економіки. Впроваджено: на регіональному рівні: Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин Донецької облдержадміністрації, Головне управління економіки Луганської облдержадміністрації, Комітет з питань територій пріоритетного розвитку в Луганській області в практику діяльності Донецька та Луганська торгово-промислові палати підприємств: в навчальний процес: Видано 4 монографії, 5 навчальних посібників, 28 наукових статей у фахових виданнях. Слайд 11

Слайд 12

НДР “ Технологія газорозрядної візуалізації біоелектрографії для визначення генетично-модифікованих організмів в продуктах харчування” (Науковий керівник – доктор біологічних наук Рябченко М.О.) Основні наукові результати: теоретично обґрунтована та експериментально доведена ефективність використання газорозрядної візуалізації для ідентифікації генно-модифікованих організмів в сировині та продуктах харчування; розроблена технологія ГРВ для визначення ГМО в сировині, борошні та продуктах харчування за комплексом біофізичних показників; вперше встановлено, що впровадження чужорідного гена, призводить до погіршення біофізичних характеристик зерна; вперше отримана біофізична характеристика продовольчих товарів Впроваджено: у виробництво: Дослідне господарство Донецького інституту агропромислового виробництва та агрофірма «Агросоюз» Дніпропетровська обл. у навчальний Наукове відкриття, 3 патенти України; 2 кандидатські процес: дисертації; опубліковано 9 монографій, 4 навчальних посібника; 25 статей в журналах з переліку ДАК України. Слайд 12

Слайд 13

НДР “Одержання харчових біологічно-активних добавок за допомогою субкритичної води” (Науковий керівник – доктор хімічних наук Дмитрук О.Ф.) Основні наукові результати: розроблено наукові основи екологічно-безпечних і сучасних технологій одержання біологічно-активних речовин; визначені оптимальні умови одержання рослинних екстрактів за допомогою води в субкритичному стані; досліджена можливість використання харчових органічних кислот в якості каталізаторів процесу одержання цукрів. Впроваджено: в навчальний Захищені дві кандидатські дисертації; опубліковані процес: 4 статті в журналах, які входять до науково-метричних баз; 4 статті в журналах з переліку ДАК України. Цикл лекцій і лабораторних робіт в рамках навчального курсу з дисципліни «Поглиблене вивчення харчової хімії». - у виробництво: ЗАО “Донбасфармація” Слайд 13

Слайд 14

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС “ХОЛОД” (ДонНУЕТ – ПАО “НОРД” – ПАО “УКР НДІ ПобутМаш”) Виконано 3 науково-дослідні роботи згідно Галузевої науково-технічної програми сталого розвитку виробництва складнопобутової техніки в Україні на 2006-2011 рр. “ Дослідження нових тенденцій в виробництві та продажах побутової холодильної техніки провідних світових виробників ” (науковий керівник – д.т.н. Осокін В.В. ). Науковий результат: отримані дані про кількість моделей побутових холодильників на ринку, розроблено дайджест новинних публікацій про діяльність основних світових виробників холодильної техніки. “ Дослідження впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища на успішний розвиток бізнесу ” (науковий керівник – к.е.н. Аветісова А.О.) Науковий результат: розроблено рекомендації щодо визначення рейтингової оцінки ступеня впливу стейкхолдерів на успішний розвиток бізнесу. “ Обґрунтування можливого зниження втрат тиску в окремих елементах гідравлічного контуру побутового холодильника за рахунок живого перетину проточного каналу ” (науковий керівник – д.т.н. Погребняк В.Г.) Науковий результат: розрахована нова геометрія перетину труби зі зниженим коефіцієнтом турбулентного тертя, що сприяє зниженню втрат тиску в окремих елементах гідравлічного контуру побутового холодильника. Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ НАПІВФАБРИКАТУ НА ОСНОВІ ПЕЧЕРИЦЬ ТА НАСІННЯ ГАРБУЗА (Автори: Гніцевич В.А., Слащева А.В., Чехова Н.С.) Патент № 65406 від 12.12.2011 Патент № 65978 від 26.12.2011 Переваги: отримання продукції багатофункціонального призначення підвищеної харчової цінності; розширення асортименту страв і кулінарних виробів; впровадження маловідхідних ресурсозберігаючих технологій в харчову промисловість, зокрема ресторанного господарства; можливість використання в лікувально-профілактичному харчуванні. Впроваджено в підприємствах харчової промисловості Слайд 15

Слайд 17

СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАТУРАЛЬНОГО БАРВНИКА З КИЗИЛУ ДИКОРОСЛОГО Патент № 59833 від 25.05.2011 СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАТУРАЛЬНОГО БАРВНИКА З ТЕРЕНУ ДИКОРОСЛОГО Патент № 59834 від 25.05.2011 (Автори – Молоканова Л.В., Квасніков А.А.) Переваги: підвищення біологічної цінності та антиоксидантної дії продукту значне поліпшення органолептичних властивостей значне поліпшення харчової цінності відповідність вимогам здорового харчування Запроваджено для використання у харчової промисловості, зокрема у м’ясопереробній Слайд 16

Слайд 18

КИСЛОМОЛОЧНИЙ ПРОДУКТ “ МОЛОЧНИЙ АЖУР” (Автор – Малигіна В.Д., Булгакова О.В., Кротинова К.А.) Патент № 66080 від 26.12.2011 Переваги: підвищення біологічної та дієтичної цінності продукту значне поліпшення органолептичних властивостей значне поліпшення харчової цінності можливість використання для діабетичного харчування Запроваджено у підприємствах молочної промисловості Слайд 17

Слайд 19

СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПАШТЕТУ ПЕЧІНКОВОГО КУРЯЧОГО «Сніданковий» Патент №65411 від 12.12.2011 року СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПАШТЕТУ ПЕЧІНКОВОГО КУРЯЧОГО «Делікатний» Патент №65405 від 12.12.2011 року (Автори: Шубін О.О, Коршунова Г.Ф., Стіборовський С.Е.,Ільдірова С.К.) Переваги: виріб має пребіотичну дію збагачений рослинним білком, мінеральними речовинами та вітамінами покращення споживних властивостей збільшення термінів зберігання продукції розширення асортименту страв та виробів використання в профілактичному харчуванні Впроваджено в підприємствах харчової промисловості й закладах ресторанного господарства Слайд 18

Слайд 20

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ПАСТИ З ПРЯНОЇ ЗЕЛЕНІ «Зеленушечка» Патент № 63805 від 25.10.2011 року (автори Сукманов В.О., Соколов С.А.,Кийко В.В.) Переваги: значне поліпшення органолептичних властивостей підвищення споживчої якості (ароматичної та смакової) збереження вітамінів та мікроелементів скорочення часу технологічного процесу використання в профілактичному харчуванні Впроваджено в підприємствах консервної галузі харчової промисловості Слайд 19

Слайд 21

Слайд 22

Шнековий макаронний прес Автори: Фалько О.Л., Миронова Н.О. Слайд 20

Слайд 23

Камера надвисокого тиску Автори: Петрова Ю.М., Шульга А.В., Жданов І.В. Слайд 21

Слайд 24

Пристрій для лущення зерна Автори: Поперечний А.М., Жданов І.В., Павлов В.І. Слайд 22

Слайд 25

Пристрій для освітлення рідких харчових продуктів за допомогою флокулянтів Автори: Погребняк В.Г., Наумчук М.В.,Перкун І.В. Слайд 23

Слайд 26

НАУКОВІ РОЗРОБКИ, ЩО ЗАПРОПОНОВАНІ ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ Положення до Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 2012 року Науково-методичні програми щодо розвитку сільського господарства та земельної реформи Методичні рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств, удосконалення системи оподаткування, організації інноваційних заходів для підприємств торгівлі та легкої промисловості Рекомендації до нової редакції Бюджетного кодексу щодо опрацювання питань середньострокового бюджетного планування Програма «Зберігання та утилізація застарілих пестицидів» Проект комплексу обладнання для сортування та пакування твердих побутових відходів для Ясинуватського полігону Слайд 24

Слайд 27

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР Слайд 25

Слайд 28

ЗАХОДИ СПІЛЬНО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ НАН ТА ГАЛУЗЕВИМИ АКАДЕМІЯМИ НАУК УКРАЇНИ - з інститутом фізико-органічної хімії та вуглехімії АН України ім. Л.М. Литвиненка проведено дослідження структурно-механічних властивостей білково-вуглеводних харчових композицій; організовано філію кафедри експертизи в митній справі; - з Інститутом економіки промисловості НАН України виконана науково-дослідна робота: “Шляхи капіталізації і методи регулювання господарської діяльності підприємств базових галузей промисловості ”; - з інститутом економіки та прогнозування НАН України розроблені науково-практичні коментарії до Податкового Кодексу України в рамках Проекту «Модернізація державної податкової служби України»; - з Донецьким фізико-технічним інститутом НАН України ім. А.А. Галкіна проведено наукові дослідження щодо розробки обладнання для обробки продуктів харчування високим тиском; - з Українськім відділенням Міжнародної Академії Холоду виконано наукові дослідження щодо поліпшення віброакустичних характеристик холодильних приладів типу “Норд”; - з Інститутом агропромислового виробництва НААН України здійснено наукові дослідження щодо визначення якісних показників районованих і перспективних сортів зерна озимої м’якої та твердої пшениці та зернобобової культури нут як сировини для виробництва продовольчих товарів; - з Донецьким національним ботанічним садом НАН України проведено дослідження хімічного складу сировини, модельних компонентів, готової харчової продукції на основі екологічно чистих рослин.; - з інститутом рослинництва ім. В.Я.Юр'єва НААН України - проведено сумісні наукові дослідження за визначенням якісних показників нових сортів жита і трітікалє. - з інститутом зернового господарства Національної академії аграрних наук (НААН) України, Дніпропетровським державним аграрним університетом НААН України здійснено наукові дослідження щодо визначення якісних показників районованих і перспективних сортів зерна озимої м’якої та твердої пшениці як сировини для виробництва продовольчих товарів Слайд 26

Слайд 29

ПУБЛІКАЦІЇ, КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ВИСТАВКИ Слайд 27

Слайд 30

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ Слайд 28

Слайд 31

МІЖНАРОДНА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Програма ТЕМПУС (сприяння модернізації систем вищої освіти в країнах- сусідах ЄС): розробка спільного проекту “MODEP: модернізація та розвиток професійно спрямованих курсів” (ВНЗ-партнери з Франції, Португалії, Румунії, Молдови, Білорусі, Марокко та України). В рамках програми створено Франко – Український інститут управління та відкритий безкоштовний доступ до наукових публікацій та матеріалів провідних університетів Європи Науково-дослідна програма «Інновації в інформаційних і комунікаційних технологіях - взаємодія в Балтійському регіоні» спільно зі Шведським університетом (м. Стокгольм, Швеція) Програма лідерства для підприємництва (InterAction) у Туреччині, Україні, Узбекистані, Казахстані та країнах Південного Кавказу (під егідою Британської Ради) Розробка та виконання спільних науково-дослідних програм, організація та підтримка наукового стажування студентів під егідою міжнародної студентської організації AIESEC Програми наукових досліджень за запрошеннями ВНЗ країн ЄС (Інститут фізики Польської Академії Наук, м. Варшава, Польща) Слайд 29

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне