X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вимоги до ведення ділової документації

Завантажити презентацію

Вимоги до ведення ділової документації

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Вимоги до ведення ділової документації Інструктивна нарада при заступнику директора з НВР

Слайд 2

Класний журнал Класний журнал – це державний документ, ведення якого є обов’язковим для кожного вчителя та класного керівника згідно встановлених норм. Журнал є державним документом, який відображає стан та якість навчально-виховного процесу в класі.

Слайд 3

Нормативні документи, що регулюють роботу із шкільною документацією Лист МОН від 11.09.07 № 1/9-532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах ЗНЗ» Наказ МОН від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів ЗНЗ» Лист МОН від 29.10.07 №1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів ЗНЗ» Лист МОН від 27.12.00 № 1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах»

Слайд 4

Обов’язки директора школи щодо ведення журналів Відповідає перед органами управління освіти за правильність оформлення журналів, їх збереження; Забезпечує необхідну кількість класних журналів, їх зберігання, систематичний контроль за правильністю їх ведення; Виконує інші обов’язки у відповідністі з посадовою інструкцією та іншими освітніми нормативними актами. ’

Слайд 5

Обов’язки заступника директора щодо ведення журналів Здійснює безпосереднє керівництво системою роботи по веденню класних журналів. Здійснює систематичний контроль (не менше 4 разів на рік) за правильністю оформлення журналів, заносить відповідні записи на сторінку зауважень, відмічає усунення виявлених порушень. (В графі «Зауваження до ведення журналу» вчитель ставить підпис та дату про ознайомлення із зауваженнями та робить помітку про усунення вказаних недоліків).

Слайд 6

Крім перевірок журналів шкільною адміністрацією, можуть бути й цільові перевірки а також перевірки, що проводяться фінансовими органами.

Слайд 7

Обов’язки вчителя-предметника щодо ведення журналів • Записує дату (арабськими цифрами, наприклад 30.09),тему кожного уроку та домашнє завдання (учитель записує зміст завдання та характер його виконання, сторінку, номери задач або вправ ); Обсяг та ступінь складності завдань для школяра повинен відповідати санітарним вимогам для даної вікової групи.

Слайд 8

Запис дати уроку здійснюється лише арабськими цифрами. Використання римських цифр неприпустиме.

Слайд 9

Вчитель зобов’язаний кожного уроку перевіряти та оцінювати знання учнів. Праворуч в журналі учитель записує тему урока та завдання додому. У графі «домашнє завдання» записується зміст завдання, сторінки, номери задач та вправ, а за необхідності вказується характер його виконання (вивчити напам’ять, читати за ролями тощо). Якщо дається завдання на повторення, то конкретно вказується його обсяг. В ІІ семестрі необхідно регулярно відмічати повторення навчального матеріалу.

Слайд 10

Обсяг і характер домашніх завдань Обсяг і характер домашніх завдань регулюється листом МОН України від 29.10.07 №1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів ЗНЗ». Згідно з Державними санітарними правилами і нормами до організації навчально-виховного процесу існують такі вимоги: д/з не рекомендується задавати на канікули, вихідні та святкові дні д/з із предметів інваріантної частини навчального плану задається лишу у випадку його вмотивованої доцільності д/з можна диференціювати в залежності від підготовки учнів, їх індивідуальних особливостей (високий рівень – завдання пошуково-дослідницького, аналітичного, творчого характеру)

Слайд 11

Обсяг і характер домашніх завдань Класи Сукупнівитрати часу на виконання д/з 1 класи Не задаються 2 класи 45 хв. 3 класи 1 година 10 хв. 4 класи 1 година 30 хв. 5-6 класи 2,5 години 7-9 класи 3 години 10-11 класи 4 години

Слайд 12

Початкова школа В початковій школі з предметів: основи здоров’я, фізична культура, трудове навчання, музичне та образотворче мистецтво д/з не задаються і в журналі не записуються. З предметів інваріантної складової навчального плану оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів проводиться в балах, а курсів за вибором із варіативної складової – вербально (оцінними судженнями)

Слайд 13

Початкова школа На відміну від основної та старшої школи, облік індивідуальних та групових занять здійснюється на окремих сторінках класного журналу. Присутність учнів на цих заняттях позначають умовною позначкою «+» В «Обліку відвідування» припускають такі види позначень: н – відсутність без поважної причини, хв – відсутність через хворобу, пп – відсутність з поважної причини. На сторінках «Облік навчальних досягнень учнів» відсутність школярів слід позначати «Н», спізнення – «сп»

Слайд 14

Обов’язки вчителя-предметника щодо ведення журналів - Регулярно відбиває в журналі результати перевірок знань учнів, в тому числі проведених у формі обов’язкових робіт, лабораторних, контрольних, самостійних - у відповідності до вимог програми. В контрольній та самостійній роботах вказується, за якою темою проводиться робота. - Виставляє оцінки за підсумками теми (писати «ТЕМАТИЧНА» або в початкових класах – «ТЕМАТИЧНИЙ БАЛ», семестру (писати- «І СЕМЕСТР»), року (писати «РІЧНА»). Скоригованою може бути лише семестрова оцінка.

Слайд 15

Підсумкові оцінки учнів за тему, семестр, рік повинні бути обгрунтовані. Щоб об’єктивно атестувати школяра за темою, необхідно не менше трьох поточних оцінок при двогодинному навчальному навантажені за предметом й більше шести при навантажені понад 2 годин на тиждень.. Оцінка виставлена необ’єктивно

Слайд 16

Слайд 17

Всі записи в журналі робляться ручкою одного кольору чітко та охайно, без виправлень. Не дозволяється застосування на одній сторінці паст з різними відтінками кольору. Забороняється будь-які записи олівцем та використання коректору.

Слайд 18

Виправлення невірно виставлених оцінок здійснюється шляхом закреслювання однією рискою попередньої оцінки та виставлення поряд нової. При цьому в нижній частині сторінки журналу робиться відповідний запис, наприклад : оцінка Іванову Петру за 09.12 виправлена на «4» (чотири), далі - печатка навчального закладу та підпис директора (необхідна доповідна учителя). Немає дати

Слайд 19

Виставлення в журналі крапок, оцінок зі знаками «мінус», «плюс», записи олівцем неприпустимі.

Слайд 20

Обов’язки вчителя-предметника щодо ведення журналів Відмічає відвідуваність учнів на кожному своєму уроці (у випадку відсутності учня, виставляється «Н») В кінці навчального року праворуч в журналі робиться запис «Програма виконана. Підпис вчителя» Заміна уроків записується по факту проведення, тобто в той день, коли вона була здійснена. Тема уроку, проведеного замість відсутнього колеги, записується на сторінку предмету тим учителем, який проводить заміну. Праворуч в журналі робиться запис «ЗАМІНА» й записуються ПІБ й підпис вчителя, який робив заміну.

Слайд 21

Слайд 22

Обов’язки вчителя-предметника щодо ведення журналів Учням, які зараховані до спеціальної групи з фізичної культури за станом здоров’я, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться запис «зар» У разі звільнення учня за станом здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, Захисту Вітчизни, при виставленні тематичних, семестрових, річних балів робиться запис «ЗВ»

Слайд 23

Обов’язки класного керівника щодо ведення журналів Несе особисту відповідальність за своєчасність, стан і достовірність записів в журналі. Заповнює розділи: «Облік відвідування», «Облік проведення інструктажів з БЖ», «Загальні відомості про учнів», «Зведена таблиця руху і досягнень учнів», «Зведений облік навчальних досягнень учнів» тощо. В «Обліку відвідування» відсутність учня позначається дробом, де чисельник вказує причину відсутності (Н або ХВ, де Н – це відсутність учня, а ХВ- через хворобу), а знаменник – кількість пропущених уроків. Наприкінці семестрів та року підраховується загальна кількість пропущених уроків.

Слайд 24

Обов’язки класного керівника щодо ведення журналів Після перевірки журнала заступником директора, класний керівник забезпечує виправлення вказаних помилок. В кінці навчального року класний керівник здає журнал заступнику директора з навчальної роботи, де той після перевірки робить запис «Журнал перевірено та здано до архіву. Дата. Підпис».

Слайд 25

Назва предметів пишеться зі строчної (маленької) літери та без лапок, наприклад, правознавство .

Слайд 26

На сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» в стовпчику «Рішення педради…» записується рішення щодо переведення або випуску учня, дату й номер відповідної педради. Крім того, сюди заносяться дані про нагородження учня похвальним листом або грамотою та відповідні реквізити до цього.

Слайд 27

Слайд 28

У дітей, які знаходяться на домашньому навчанні, в строчці оцінок класний керівник робить запис «домашнє навчання, наказ №, з 1.09.200_р. (або інша дата) по :.'.» В класний журнал виставляються оцінки учителем-предметником . Учні,які отримують дану форму освіти, оцінюються лише за тими предметами, які визначені в їх індивідуальному навчальному плані, затвердженому директором школи. Усі поточні оцінки проставляються у спеціальний журнал та щоденник даного учня.

Слайд 29

При розподілі сторінок класного журналу для поточного обліку успішності та відвідуваності за предметами слід керуватися примірними нормами: З української та російської мов рекомендується додавати зайву сторінку Навантаження (кількість годин на тиждень) Сторінки журналу (розворот) 0,5 години 2 1 година 3 1,5 години 5 2 години 6 2,5 години 7 3 години 8 3,5 години 9 4 години 12

Слайд 30

Здійснення внутрішньошкільного контролю за перевіркою журналів своєчасність і правильність внесення записів в журнал; об’єктивність виставлення поточних та підсумкових оцінок; система перевірки й оцінки знань, регулярність опитування, різноманітність форм перевірки знань, накопичення оцінок; виконання норм обов ’язкових письмових робіт; організація тематичного та семестрового контролю знань учнів; дозування домашніх завдань; виконання програми (відповідність навчальному плану, тематичному плануванню) правильність оформлення заміни уроків; різноманітність форм проведення уроків; підготовка до підсумкової атестації, організація повторення матеріалу; организація роботи над помилками; организація роботи з різними категоріями учнів, профілактика неуспішності в навчанні; відвідуємість уроків та інше.

Слайд 31

Від того, як оформлений класний журнал, залежить об’єктивна оцінка праці вчителя, а саме: засвоєння програми за всіма навчальними предметами щільність та система опитування учнів - об’єктивність у виставлені оцінок - дотримання норм проведення контрольних, перевірочних, самостійних робіт, практичних й лабораторних занять, екскурсій тощо.; дотримання вимог та рекомендацій, зафіксованих в «Листку здоров’я» дозування домашнього завдання врахування зауважень по веденню журналу, зроблених адміністрацією, механізм їх усунення ретельність у заповненні даних про кількість уроків, пропусків учнів - правильність оплати за фактично проведені уроки, індивідуально - групові заняття, факультативи; - правильність оплати за заміну уроків.

Слайд 32

В кінці кожної навчальної чверті журнал ретельно перевіряється. Приділяється увага фактичному засвоєнню програми (відповідність навчальному плану та тематичному плануванню); об’єктивності виставлених поточних та підсумкових оцінок; наявності контрольних та перевірочних робіт; правильності записів заміни уроків.

Слайд 33

Зловживання вчителя, який припускає систематичні виправлення, є серйозним порушенням. У випадку виявлення даних порушень директор школи повинен вимагати від вчителя письмового пояснення та застосувати до нього заходи дисциплінарного покарання.

Слайд 34

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ Форма для перевірки виконання практичної частини навчальних планів:     ПРЕДМЕТ, КЛАС   ГОДИН ЗА ПЛАНОМ   ФАКТИЧНО ПРОВЕДЕНО (післякорегування) ЧИВИКОНА НА ПРОГРА МА (якщо ні, то за рахунок чого буде виконана)   КІЛЬКІ СТЬТКР (тем.атестаційзапланом)   ФАКТИЧ НОПРОВЕДЕНИХ (післякорегування)     ПІБ ВЧИТЕЛЯ              

Слайд 35

План тематичної експертизи виконання учителем навчальних програм Прізвище та ініціали експерта (перевіряючого)______________________________ Дата (місяць року) Клас   Предмет   Кількість годин (на семестр)   - заплановано   - фактично проведено   Передбачений мінімум практичних (лабораторних) робіт   - заплановано   - фактично проведено   Кількість контрольних робіт (тематичних атестацій)   - заплановано   - фактично проведено   Коригування тем у календарному плануванні(у зв’язку з карантином, іншими непередбаченими обставинами)   Відповідність плану до навчальної програми  

Слайд 36

Перевірка зошитів (початкові класи) Бал за ведення зошита з мов та математики учитель виставляє наприкінці кожного місяця в колонку «Вед. зош.» Усі класні і домашні роботи в звичайних і друкованих зошитах вчитель перевіряє і оцінює після кожного уроку.

Слайд 37

Перевірка зошитів (математика) Кількість зошитів: 5-6 класи – 2 зошити 7-9 класи – 2 з алгебри і 1 з геометрії 10-11 класи – 1 з алгебри і 1 з геометрії Перевірка зошитів: 5-6 класи – 1 раз на тиждень 7-9 класи – 1раз на 2 тижні з алгебри та геометрії 10-11 класи – двічі на місяць Оцінка за ведення зошита – наприкінці кожної теми Кількість письмових контрольних робіт на рік: 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Математ 13 13 Алгебра 9 8 8 7 6 Геометрія 5 7 5 6 8

Слайд 38

Перевірка зошитів (фізика, хімія, біологія, географія) Одна письмова тематична контрольна робота на семестр є обов’язковою. Кількість зошитів: - з природознавства, біології та географії – по 1 зошиту для виконання лабораторних, практичних та інших видів робіт; з фізики та хімії – по 2 зошити (1-для класних і домашніх робіт, 1- для лабораторних і практичних); для контрольних робіт – окремий зошит або аркуші, які зберігаються протягом року в школі.

Слайд 39

Обов’язкові види робіт з української мови

Слайд 40

Обов’язкові види робіт з української літератури

Слайд 41

Обов’язкові види робіт зі світової літератури

Слайд 42

Види робіт з мов При оцінюванні кожного з видів мовленнєвої діяльності (українська, російська, іноземна мови) оцінки виставляються та враховуються як поточні.

Слайд 43

Слайд 44

Початкові класи В журналі назви індивідуальних перевірок (діалог, усний переказ тощо) записуються вгорі на місці запису дати, а назви фронтальних перевірок (диктант, письмовий переказ тощо) – внизу у відповідних колонках. За індивідуальну перевірку (діалог, усний переказ, усний твір, читання) бали виставляються протягом семестру. Тому доречно винести ці колонки у журналі на початок кожного семестру без дати.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка