X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Презентація досвіду Ю.В.Коваленко

Завантажити презентацію

Презентація досвіду Ю.В.Коваленко

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація педагогічного досвіду вчителя Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Коваленко Юлії В'ячеславівни Розвиток креативності молодшого школяра як умова формування життєвих компетентностей 2011 рік Донецька область L/O/G/O

Слайд 2

Провідна ідея: Креативність – невід'ємна складова характеристики особистості сучасного учня Коваленко Юлія В'ячеславівна

Слайд 3

Формування креативності Дитино центризм Креативність – це здатність народжувати надзвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко розв’язувати проблемні ситуації. У широкому розумінні – синонім слова «творчість» або здатнiсть до творчостi. Проектні технології Комунікатив-на спрямова-ність Розвивальне навчання ТРВЗ Особистісно-орієнтований підхід Креативність Творча особис- тість Креативність Коваленко Юлія В'ячеславівна Компетентнісно орієнтоване навчання Інтерактивні технології Технологія групової діяльності Продуктивні методи навчання Ігрові технології Критичне мислення Інновації Створен-ня ситуації успіху

Слайд 4

Креативність як універсальна творча здібність (за Дж. Гілфордом) «Креативність - це значить копати глибше, дивитися крізь стіни, будувати замок на піску, літати в майбутнє.» ( П.Торренс) Коваленко Юлія В'ячеславівна

Слайд 5

Діагностичний етап 0% 20% 40% 60% 80% 100% Змішаний тип Гуманітарний Математичний 21% 21% 58% Кінестетики Аудіали Візуали 21% 37% 42% Тип мислення (керуюча півкуля) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Репрезентативна система сприймання Коваленко Юлія В'ячеславівна Тип готовності до школи; - особливості темпераменту; - тип мислення; - вид пам'яті; - рівень розвитку уяви, мови; - позиція спілкування; - рівень креативності і т.д.

Слайд 6

Шляхи формування мотивації З перших днів підхоплюю думки учнів, оцінюючи їх одразу, підкреслюючи оригінальність, важливість, інтерес до нового. Оцінювання Словесне заохочення ситуації новизни опора на життєвий досвід пізнавальна дискусія ситуація успіху 1. Вер- бальне (100 способів заохочення) 2. Альтер- нативне (листяч-ко, наліпки, квіточ-ки…) 3. Традицій- не (за 12-баль-ною систе-мою) Стимулю- вання медалі (різні номінації) перехідний приз - вкладинки в зошити динамічна виставка “Круговий зошит” листи взаємо-контролю Коваленко Юлія В'ячеславівна 4. Само-, взаємооцінка

Слайд 7

Шляхи розвитку креативності - Візуалізація - Дивергентні вправи… - Арт-терапія - Методика “школи Ейдетики” - Фізхвилинки – імпровізації - Уроки мислення серед природи - Створення та розв'язування уявних ситуацій - Ігрова діяльність (сюжетно-рольові, театралізовані, дидактичні, ігри-фантазування) Віртуальне село Сметанківка Коваленко Юлія В'ячеславівна Розвиток творчої уяви

Слайд 8

Шляхи розвитку креативності Розвиток різних видів мислення: Коваленко Юлія В'ячеславівна Критичне мислення розгляд ідей з багатьох точок зору, порівняння з іншими ідеями поняття: система, під-, надсистема; мислення всебічне, взаємопов'язане… альтернативне, що відступає від логіки закони розвитку пізнання, вміння керу- вати процесами, розв'язування протиріч логічне, послідовне головні, додаткові функції предметів; недоліки, модернізація

Слайд 9

Шляхи розвитку креативності 19 короткотривалих проектів: “Як я доглядаю за домашніми тваринами”, “Як я прибираю свою кімнату”, “Як бабуся виростила цибулю”… пролонгований у часі проект “Моє улюблене дерево” практичний проект “Нагодую пташку взимку” Проектні технології 1 клас 2 клас 2 клас Коваленко Юлія В'ячеславівна

Слайд 10

Шляхи розвитку креативності Розвиток комунікативних навичок - Інтерактивні вправи “Криголами” - Творчі завдання (за певним мовним матеріалом) Розробка та складання словника активної лексики Робота з різними видами словників Використання на уроках додаткової літератури Ведення зошитів “Хочу все знати”, “Кишеня допитливих” Системне відвідування міської дитячої бібліотеки ім. В.З.Нестайка Складання та розв'язування ситуативних задач Сюжетно-рольові ігри, інсценізації, фантазування Групова діяльність Участь у позакласній та позашкільній роботі Рубрика “Навчають батьки” Коваленко Юлія В'ячеславівна

Слайд 11

Шляхи розвитку креативності ТРВЗ Експресивне малювання Монотипія Кляксографія Шаблонографія Колаж Вітраж Гротаж Пуантилізм Кавотехнологія Квілінг Торцування Аквакопія Сліпе ліплення Коваленко Юлія В'ячеславівна Ліногравюра Використання методів ТРВЗ

Слайд 12

Висновки Діти стають більш комунікабельними. Різко підвищується пізнавальна активність, зростає мотивація, ініціатива. Зростає спрага до знань, бажання здобути знання або якусь інформацію самостійно, розвивається культура навчальної праці. Учні запропоновують свої ідеї, шукають нові рішення різних проблем. У класі поліпшуються міжособистіснi стосунки, формується толерантне ставлення до однолітків та дорослих. Здійснюється творчий підхід до будь-якої справи. Коваленко Юлія В'ячеславівна

Слайд 13

Рекомендації та пропозиції перейняти та широко розповсюджувати досвід тих країн, які показали найкращі результати у ТІМSS 2007. до Державного стандарту доречно додати таку змістовну лінію, як творча. З цією метою ввести в підручники розділ “Уявляй, міркуй, досліджуй!” додати до варіативної частини навчального плану курс за вибором «Творчість» (навчання за методикою ТРВЗ, креативне навчання). у штатному розкладі школи бажано передбачити таку штатну одиницю, як помічник учителя (лаборант), що займався б створенням наочності та підготовкою iнструментарiя, технічних засобів тощо (один на всю початкову ланку). практику шкіл м. Донецька щодо введення до розкладу уроків ЧПКМ розповсюдити на весь регіон. перейняти досвід освіти Ізраїлю визначати після початкової школи програму, за якою далі буде навчатися дитина. Коваленко Юлія В'ячеславівна

Слайд 14

Динаміка розвитку креативності Коваленко Юлія В'ячеславівна

Слайд 15

Бібліографія Волобуєва Т. Б. Розвиток творчої компетентності школярів. Харків. Вид. група. Основа. 2005 Гребенькова Л. О. Довідник класного керівника 1-4 класи. Харків. Ранок. 2009 Дівакова І. І. Інтерактивні технології навчання у початковій школі. Тернопіль. Мандрівець. 2010 Дідик О. В. Компетентнісно-орієнтоване навчання у процесі формування творчої особистості молодшого школяра. Харків. Вид. група. Основа.2010 Засоркина Н. В., Шатилова М. Ю. Метод проектов в начальной школе. Волгоград. Учитель. 2009 Карпець Л. Читання та письмо для розвитку критичного мислення (ЧПКМ). Початкова освіта №17 (113). 2001 Ковальова В.І. Творча майстерня. Становлення та розвиток творчої особистості молодшого школяра. Харків. Основа. 2010 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. МОН України. Початкова освіта №37-38 жовтень. 2008 Кожевникова Л. А. Что такое ТРИЗ. Челябинск. ЧОНБ. Локалова Н. П. Як допомогти слабковстигаючому школяру. Донецьк. Третє тисячоліття. 2006 Новожилова М. О., Яськова Л. М. Усе для атестації вчителя початкової школи. Харків. Вид. Ранок. 2009 Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. Харків. Основа. 2006 Савчук Л. М. Дидактичні та інтелектуальні ігри на уроках української мови 2-4 класи. Харків. Вид. група. Основа. 2009 Савчук М. А. Розвиток креативності молодших школярів як умова формування необхідних життєвих компетенцій. Розкажіть онуку. Соловйов Ю. І. Творчий пошук молодих педагогів Донеччини. Донецьк. 2007 Стребна О. В., Соценко А. О. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи. Харків. Вид. група Основа.2009 Тамберг Ю. Г. Как научить ребёнка думать. Ростов на Дону, Феликс. 2007 Туник Е. Е. Тест Торренса. Диагностика креативности. Ю Иматон.1998 Коваленко Юлія В'ячеславівна

Слайд 16

Дякую за увагу ! Коваленко Юлія В'ячеславівна L/O/G/O

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка