X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Можливості сучасного уроку у виявленні і розвитку обдарованості дітей

Завантажити презентацію

Можливості сучасного уроку у виявленні і розвитку обдарованості дітей

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Можливості сучасного уроку у виявленні і розвитку обдарованості дітей

Слайд 2

Продукт навчання Компетентна особистість знання пізнавальні навички практичні навички відношення емоції цінності та етика мотивація

Слайд 3

Проблемні питання для сучасного педагога

Слайд 4

завдання Заохочення до самостійної роботи Використання різноманітних форм і методів організації роботи Врахування психологічного фактору та емоційного забарвлення уроку формування вмінь відстоювати власну думку Створення атмосфери зацікавленості кожного учня в результатах праці Стимулювання до різнопланового вирішення проблем

Слайд 5

Використання інновацій як засіб активізації учнів Використання творчих завдань Створення проблемної ситуації Використання міжпредметних зв'язків Виготовлення чи створення саморобних посібників Використання пізнавальних ігор Створення ситуацій успіху Застосування діяльнісного підходу Сучасний урок

Слайд 6

Використання інновацій як засіб активізації учнів Сучасний урок

Слайд 7

Використання інноваційних технологій Прийоми Переваги Недоліки Умовивід 1.Розминка активізує пізнавальну діяльність учнів; - розширює кругозір; - створює настрій на урок; - допомагає учням застосувати свій досвід (знайомі слова, терміни) -важко передбачити перебіг і результат; -невеликий життєвий досвід та словниковий запас учнів Можна використовувати на уроках з будь-якого предмету, проте не робити обов’язковим елементом уроку. Слід урізноманітнювати завдання та контролювати точність відповідей. Етапи уроку Назва технології , прийому Розминка Розвиток критичного мислення, прийом “Розминка” Актуалізація знань учнів, необхідних для вивчення нового матеріалу Розвиток критичного мислення, прийом “Мозковий штурм” Мотивація навчальної діяльності Елементи проблемного навчання; Розвиток критичного мислення “Дискусійна сітка” (І етап) Вивчення та усвідомлення нового матеріалу Елементи біадекватної методики; Розвиток критичного мислення, прийом “Читання з позначками”. “Кубування”; “ІКТ – супровід” Рефлексія Розвиток критичного мислення, прийом “Діаграма Вена”, “Мікрофон”, “Дискусійна сітка” ІІ етап, “Незакінчені речення” Творча діяльність учнів Проектна технологія

Слайд 8

Аналіз переваг та недоліків застосування ІКТ ІКТ Переваги Недоліки Умовивід активізує учнівську діяльність; дає можливість раціонально використовувати час; допомагає формувати системне мислення; дозволяє використати комп'ютери з метою індивідуалізації навчального процесу й звернутися до принципово нових пізнавальних засобів - недостатнє матеріально-технічне забезпечення класу; - вплив на здоров’я дітей комп’ютерної техніки Треба обов’язково знайти можливість для широкого впровадження. Не можна нехтувати значимістю технології для формування ключових компетенцій учнів.

Слайд 9

Аналіз переваг та недоліків застосування технології “Розвиток критичного мислення” Прийоми Переваги Недоліки Умовивід 1.Розминка Активізує пізнавальну діяльність у учнів; - розширює кругозір; - створює настрій на урок; - допомагає учням застосувати свій досвід (знайомі слова, терміни) - важко передбачити перебіг і результат; - невеликий життєвий досвід та словниковий запас учнів Можна використовувати на уроках з будь-якого предмету, проте не робити обов’язковим елементом уроку. Слід урізноманітнювати завдання та контролювати точність відповідей.

Слайд 10

Аналіз переваг та недоліків застосування технології “Розвиток критичного мислення” Прийоми Переваги Недоліки Умовивід 2.«Мозковий штурм» допомагає знаходити нові рішення; вчить застосовувати набуті знання на практиці; кожен учень є активним учасником діяльності важко контролювати час, необхідний для досягнення потрібного результату; Доречно використовувати для збирання найбільшої кількості ідей, фактів на підготовчому етапі прийняття рішень під час роботи в парах, малих групах чи фронтальному розгляді всіх ідей щодо теми.

Слайд 11

Аналіз переваг та недоліків застосування технології “Розвиток критичного мислення” лдоар Прийоми Переваги Недоліки Умовивід 3. Читання з позначками допомагає набути і закріпити навики самостійної діяльності; допомагає застосувати набутий досвід, знання; широкий спектр для виконання творчих завдань( хочу більше дізнатися про…) розвиває мислення (прийоми аналізу, синтезу, порівняння, вміння робити висновки) не всі діти на достатньому рівні володіють навиками самостійної роботи; різна швидкість виконання завдання учнями, залежно від набутого досвіду та сформованості навиків мислення Ефективно використовувати в 3-4 класах на уроках читання, курсах «Я і Україна», «Основи здоров’я» після попереджувального завдання.

Слайд 12

Аналіз переваг та недоліків застосування технології “Розвиток критичного мислення” Прийоми Переваги Недоліки Умовивід 4.« Діаграма Вена» вчить визначати суть предмету, процесу чи явища; націлює знаходити схожі і відмінні риси (якості), а значить аналізувати; вимагає володіння матеріалом на високому рівні важко оцінювати результати діяльності; не завжди діти дотримуються основної мети завдання; значні затрати часу Для зручності використання на уроці і економії часу видозмінила прийом, застосовуючи його окремі елементи, ввела таблицю.

Слайд 13

Аналіз переваг та недоліків застосування проектної технології лдоар Переваги Недоліки Умовивід -дає можливість оволодіти значним арсеналом методів дослідження (аналіз літератури, пошук джерел інформації, збір та обробка даних, висування гіпотез та методів їх вирішення тощо); -різні види самостійної діяльності учнів; -набуття комунікативної компетентності (вміння організувати і вести дискусію,вислуховувати інші точки зору, генерувати ідеї; -оволодіння ІКТ; -більш глибоке засвоєння матеріалу -значні затрати часу на підготовчий етап; -не завжди можна передбачити результат і перебіг діяльності Необхідність використання технології в навчально-виховній роботі очевидна, проте не слід перенасичувати дітей проектною діяльністю. Значну увагу приділити оформленню та презентації результату, оцінці діяльності та її практичному значенні.

Слайд 14

Аналіз переваг та недоліків застосування казкотерапії Переваги Недоліки Умовивід активізує учнів; розвиває бажання читати; формує чіткість і системність в опрацюванні художніх творів; допомагає формувати необхідні моральні якості, вміння аналізувати та прогнозувати наслідки своїх вчинків; - може використовуватися на уроках тільки з окремих предметів; - на уроці можна використовувати лише окремі елементи технології через недостатність часу; Вважаю що доцільніше використовувати елементи технології при проведенні позакласних заходів, а не уроків (виключення можна зробити для уроків позакласного читання)

Слайд 15

Аналіз переваг та недоліків застосування біадекватної методики Переваги Недоліки Умовивід враховує можливості довільної пам’яті; допомагає систематизувати знання; активізує учнів; розвиває асоціативне мислення учнів значні затрати часу на уроці; - недостатність літератури для повного опанування технологією Вважаю за необхідне використовувати окремі елементи технології, створюючи схеми – образи для швидкого запам’ятовування і відтворення інформації

Слайд 16

Виготовлення чи створення саморобних посібників Сучасний урок

Слайд 17

Використання творчих завдань Це підготовчий етап до наступної наукової діяльності Сучасний урок

Слайд 18

Застосування діяльнісного підходу Сучасний урок

Слайд 19

Використання пізнавальних ігор Картотека дидактичних ігор та ігрових ситуацій Умови використання Доцільність Розвиток пізнавальної активності Сучасний урок

Слайд 20

Створення ситуацій успіху Сучасний урок

Слайд 21

Створення проблемної ситуації Сучасний урок

Слайд 22

Використання міжпредметних зв'язків Сучасний урок Читання Хімія і біологія Я і Україна Українська мова Основи здоров'я Логіка Математика Географія Фізика

Слайд 23

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка