X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІКІ-РЕСУРСУ ТА ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕПОЗИТАРІЮ У ФОРМУВАННІ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ

Завантажити презентацію

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІКІ-РЕСУРСУ ТА ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕПОЗИТАРІЮ У ФОРМУВАННІ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЗАВДАННЯ ВІКІ-РЕСУРСУ ТА ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕПОЗИТАРІЮ У ФОРМУВАННІ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ Онисько Г.Я. 2011

Слайд 2

Якісна вища освіта вимагає якнайповнішого інформаційного забезпечення наукового та навчального процесів

Слайд 3

Електронне навчання у формі навчання 2.0 в епоху Web2.0 вимагає в першу чергу інформаційного забезпечення ресурсами в електронному вигляді, основними рисами яких є: вища доступність; широкі можливості підтримки в актуальному стані; простота; швидкість та повнота пошуку потрібної інформації.

Слайд 4

Електронізація інформаційних ресурсів дає змогу: Електронізація інформаційних ресурсів дає змогу: Накопичувати, систематизувати та організовувати доступ до знань у повнішій мірі ніж би це відбувалося на традиційних носіях Формалізувати процес оцінки обсягів, якості та глибини поданих матеріалів

Слайд 5

З’являються можливості доступу до іншомовних ресурсів завдяки потужним системам онлайнового перекладу публікацій виставлених в електронному вигляді. Мовний бар’єр та складність доступу до авторитетних джерел інформації перестає бути визначальною перешкодою в науково-освітній комунікації.

Слайд 6

Розвиток Інтернету та поява технологій Web2.0 забезпечили Технічні передумови для створення інформаційного контенту кожним користувачем, незалежно від місця його знаходження Можливості доступу до іншомовних ресурсів завдяки потужним системам онлайнового перекладу публікацій, що знімає мовні бар’єри до доступу до авторитетних джерел у науково-освітній комунікації Наскільки можна довіряти інформації з таких джерел?

Слайд 7

Авторитетні (рецензовані) інформаційні електронні ресурси: Платні У вільному доступі – Відкритий доступ (Open Access)

Слайд 8

Платні ресурси Перелік платних баз даних авторитетних джерел в електронному вигляді, до яких мають доступ бібліотеки науково-освітніх закладів, зростає з кожним роком. Проте комерційний підхід до організації доступу до таких ресурсів у певній мірі накладає обмеження на повноту та динаміку інформаційного забезпечення науково-освітнього процесу. Але є альтернатива …..

Слайд 9

Відкритий доступ електронні журнали відкритого доступу (нп. DOAJ Directory of Open Access Journals,); електронні книги у відкритому доступі (нп. видавництво відкритого доступу InTech, понад 350 книг); інституційні репозитарії відкритого доступу; відкриті освітні ресурси провідних університетів (Проект OpenCourseWare Масачусетського інституту технологій);

Слайд 10

Вікіпедія (www.wikipedia.org) Відкрита багатомовна онлайнова енциклопедія, що побудована на wiki-технології. Ця технологія дозволяє кожному користувачеві Інтернету редагувати вміст будь-якої статті (за виключенням певної кількості статичних веб-сторінок) або створити нову статтю (для поняття, яке ще не розвинуте), співпрацюючи з іншими учасниками проекту. Останнім часом вікі-ресурси успішно створюються і використовуються навчальними закладами для підтримання науково-освітнього процесу.

Слайд 11

Інституційний репозитарій Електронний архів для накопичення та збереження електронних публікацій, забезпечення довготривалого повнотекстового та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень певної установи. Основне призначення інституційного репозитарію – накопичення, систематизація та зберігання інтелектуальних продуктів університетської спільноти, а також поширення цих матеріалів у відкритому доступі засобами Інтернет-технологій у середовищі світового науково-освітнього співтовариства.

Слайд 12

Спільні риси Вікіпедії та інституційного репозитарію: відкритий доступ до публікацій - безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі он-лайн до науково-освітніх матеріалів, що забезпечується для будь-якого користувача Інтернету; реалізація інтернет-технологій 2.0 як засобу активного формування контенту – дозволяє кожному користувачу розміщувати публікації та співпрацювати; акумуляція знань – накопичення та збереження результатів наукової діяльності за певною ознакою: за автором, дисципліною, науковою школою, інституцією;

Слайд 13

Спільні риси Вікіпедії та інституційного репозитарію: високі вебометричні характеристики доступу до публікацій - швидка індексація пошуковими машинами та гарвестерами; уніфікація та стандартизація форматів зберігання даних, використання програмного забезпечення з відкритим кодом - забезпечує живучість (наступність, крос-платформеність, мігрованість) ресурсу; персоналізація робочого простору – зручність інтерфейсу та відслідковування внеску користувача; навігація по контенту на основі категоризації – структурованість та логічне розміщення інформації; кількісна оцінка обсягу інформації як індикатор рівня розвитку – об’єктивне відображення результатів наукової діяльності.

Слайд 14

Риси, що різнять інституційний репозитарій та вікі-ресурс :

Слайд 15

Риси, що різнять інституційний репозитарій та вікі-ресурс :

Слайд 16

Для успішної інформаційної підтримки освітніх та наукових процесів важливою є взаємодія цих двох потужних ресурсів, яка полягає у поєднанні з використанням сильних сторін кожного ресурсу

Слайд 17

Публікації в інституційних репозитаріях є першоджерелами, а статті вікіпедійного змісту містять енциклопедичні знання, які інтерпретують, класифікують та посилаються на першоджерела Завдяки своїй енциклопедичності вікі-ресурс стає путівником до наукової інформації, яка знаходиться в інституційних репозитаріях Для вікі-статей посилання на публікації в інституційному репозитарії є підтвердженням достовірності, авторитетності викладеної інформації та фактором підвищення вебометричних та наукометричних показників, від яких у значній мірі залежать рейтингові оцінки науково-освітніх установ, наукових шкіл, вчених

Слайд 18

Настає той час, коли інтелектуальний потенціал ВНЗ, країни чи нації буде мати кількісне значення, а на основі цього будуть формуватися рейтинги, популярність, а значить і попит на освітні послуги конкретного ВНЗ, і авторитет країни, і місце нації у світовій науковій та культурній спільноті

Слайд 19

www.webometrics.info показав підвищення рейтингу інституційного репозитарію ТНТУ: з 882 місця у 2010 році до 842 місця у липні 2011 року.

Слайд 20

Дякую за увагу! http://elartu.tntu.edu.ua/ http://library.tntu.edu.ua/ lib@tu.edu.te.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка