X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інтегрований урок

Завантажити презентацію

Інтегрований урок

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Інтегрований урок – шлях до цілісного сприйняття учнями навколишнього світу»

Слайд 2

Якби не було вчителя, То не було, напевне, Ні поета, ні мислителя, Ні Шекспіра, ні Коперника, І понині, напевне, Якби б не було учителя, Невідкритими залишилися б Береги Америки…..

Слайд 3

Викладацька енергія → → → максимально розширити уявлення маленького учня про світ, орієнтуючись на індивідуальні особливості кожної дитини. Дисципліни дозволяють: розширювати і поглиблювати уявлення учнів про навколишній світ; допомагають розвивати образне і логічне мислення, творчі здібності дітей; сприяють формуванню загальнонавчальних умінь і навичок.

Слайд 4

Оце так проблемка… … навіть повне використання можливостей програм з усіх навчальних предметів не дасть бажаного результату. шукати нові підходи до вирішення завдань

Слайд 5

розв’язує конкретні перспективні завдання активізує мисленнєву діяльність поєднаний із попереднім та наступним уроками комплексне вивчення предмета різнобічний та повний розгляд об’єкта має один «колір» загальнонаукові знання, навички та вміння збільшує інформативну наповнюваність запобігає перенавантаженню творча атмосфера в колективі

Слайд 6

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК: розв’язує конкретні перспективні завдання; створює передумови для різнобічного та повного розгляду об’єкта, поняття, явища; органічно поєднаний із попереднім та наступним уроками; є єдиним цілим, має один «колір», не схожий на ковдру, зшиту з клаптиків; дозволяє перейти від локального, ізольованого розгляду різних явищ дійсності до їх взаємопов'язаному, комплексного вивчення; формує загальнонаукові знання, навички та вміння; активізує мисленнєву діяльність школяра ; збільшує інформативну наповнюваність уроку; один із засобів мотивації школярів; сприяє знаттю напруження та запобігає перенавантаженню, створенню творчої атмосфери в колективі учнів формування особистості, здатної розв’язувати складні життєві проблеми.

Слайд 7

Розпочинаємо теоретичну частину заняття! Як народжується інтегрований урок? Прийом «Фішбоун»

Слайд 8

Інтегрований урок – це урок, який вчителі можуть проводити разом або окремо, але результат досягається тільки їх спільними, об'єднаними зусиллями. Інтегрований урок – це об’єднання в ціле раніше ізольованих частин. Інтегрований урок – це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах. Визначення інтегрованого уроку…

Слайд 9

ВІДМІННІСТЬ інтегрованого уроку від традиційного в тому, що: предметом вивчення (аналізу) на такому уроці виступають багатопланові об’єкти, інформація про сутність яких міститься в різних навчальних дисциплінах; широка палітра використання міжпредметних зв’язків при різнобічному розгляді однопланових об’єктів; своєрідна структура, методи, прийоми і засоби, які сприяють його організації і реалізації поставлених цілей.

Слайд 10

Є три рівні інтеграції: Внутрішньопредметна - інтеграція понять всередині окремих навчальних предметів; міжпредметна - синтез фактів, понять, принципів і т.д. двох і більше дисциплін, що і повинен використовувати педагог при підготовці інтегрованого уроку; транспредметна - синтез компонентів основного і додаткового змісту освіти.

Слайд 11

НЕОБХІДНО РОЗРІЗНЯТИ! ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ Короткі, принагідні вкраплення в урок відомостей з матеріалу інших предметів БІНАРНІ УРОКИ Поєднує в собі знання з предметів, що інтегруються навколо однієї теми Інформація з різних навчальних предметів подається окремими блоками, їх об’єднує навчальна тема, часто проводяться із залученням асистента

Слайд 12

Типи і форми інтегрованих уроків Урок засвоєння нових знань Форми організації навчання: лекції, бесіди, конференції, семінари, комбіновані уроки. Урок повинен охоплювати великий теоретичний матеріал суміжних предметів. На таких уроках раціонально використовувати самостійну роботу дітей з науково- популярною, довідковою літературою, складання таблиць, плакатів Новий матеріал протягом уроку учні порівнюють з уже наявними знаннями, зіставляють їх, синтезують, додають з раніше відомого на основі асоціативного мислення.

Слайд 13

Тип уроку: застосування знань на практиці Основні форми уроків даного типу: рольові та ділові ігри; практикуми; уроки захисту проектів; подорож; екскурсія; урок творчого пошуку На цих уроках, мобілізуючи теоретичні знання, діти включаються в експериментальну, дослідницьку, пошукову та частково-пошукову діяльність. У дітей формуються наукові погляди, цілісний світогляд.

Слайд 14

Тип уроку: урок повторення, систематизації та узагальнення знань, закріплення умінь Цей урок сприяє найбільшій інтеграції та реалізації міжпредметн их зв'язків. Форми даного типу уроку: повторювально-узагальнюючий вдосконалення;заключна урок; диспут; конференція; заключна гра(КВН, щасливий екскурсія; оглядовалекція; випадок,поле оглядова чудес,конкурс, вікторина); театралізований конференція; урок-бесіда. урок(урок-суд); урок-

Слайд 15

Урок повторення и узагальнення Урок повторення й узагальнення може використовуватися при можливості об’єднання матеріалу суміжних дисциплін навколо однієї мети, поєднання тим самим повторення і закріплення знань, умінь і навичок з різних предметів на одному уроці чи паралельних уроках

Слайд 16

Етапи розробки і підготовки інтегрованих уроків Першим етапом даної роботи є : вивчення та узгодження навчальних програм з предметів ; розгляд інтегрувального змісту взаємопов'язаних тем з предметів , вибір теми та мети уроку з міжпредметних змістом. Навчальні програми необов'язково повинні бути ідентичні , головне - виявити загальні напрями даних тем; обговорити і сформулювати загальні поняття , узгодити час їх вивчення; для цього необхідні взаємні консультації вчителів . Головне завдання - позначити мету майбутнього інтегрованого уроку або інтегрованого курсу.

Слайд 17

Другий етап Вибір форми інтегрованого уроку . Складання плану уроку , Визначення методів контролю та оцінки школярами методів і засобів навчання . Особлива увага приділяється взаємодії змісту навчання, проведенню попереднього хронометражу часу майбутнього уроку При складанні конспекту уроку слід чітко розподілити кількість часу , що відводиться кожному педагогу і строго дотримуватися даного регламенту.

Слайд 18

Третій етап слід звернути особливу увагу на організацію інтегрованого уроку: ретельно продумати розташування необхідного обладнання, щоб не витрачати час на його пошуки або розвішування під час уроку; продумати форми організації практичної роботи учнів і розставити відповідно столи; заздалегідь розкласти на столах необхідний роздатковий і робочий матеріал. Все це необхідно для більш раціонального використання часу, відведеного на урок.

Слайд 19

Практична вправа «Очі бояться, а руки роблять» Складаємо структуру інтегрованого уроку!

Слайд 20

Тож спішіть, поспішайте! І цю технологію глибше вивчайте! Вона сучасна, актуальна, міждисциплінарна, Стратегічна, інтерактивна, універсальна. Ключові компетентності розвиває, Власну думку висловлювати спонукає. Вчить правильно давати відповіді та ставити запитання Та спонукає до толерантності у спілкуванні, Ефективно внутрішні ресурси суб’єкта формує, Свідому соціально активну особистість готує. Будьте впевнені, ми маємо рацію! Дякуючи їй, створюємо проблемну ситуацію. Підготовка непроста до такого уроку, Проте інтеграція вийде нівроку!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка