X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Досвід роботи з упровадження інтерактивних і мультимедійних технологій у виховний процес Великомежиріцького НВК «Школа І ступеня-гімназія»

Завантажити презентацію

Досвід роботи з упровадження інтерактивних і мультимедійних технологій у виховний процес Великомежиріцького НВК «Школа І ступеня-гімназія»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Досвід роботи з упровадження інтерактивних і мультимедійних технологій у виховний процес Великомежиріцького НВК «Школа І ступеня-гімназія» Консевич Л. В., педагог-організатор Великомежиріцького НВК «Школа І ступеня-гімназія»

Слайд 2

Виховання сучасної дитини є дуже складним і водночас цікавим процесом. На наших дітях дуже позначився науково-технічний прогрес ХХІ століття. Розвинуте технологічне суспільство диктує свої закони у вихованні і спілкуванні людей різних поколінь. Змінюється суспільство, змінюється освіта, змінюються прийоми і методи виховання. Їх потрібно вибирати, виходячи з конкретних умов та можливостей навчального закладу, соціального запиту батьків.

Слайд 3

Мета виховання - це створення умов для самореалізації і саморозвитку особистості учня, його успішної самореалізації в суспільстві. Але для того, щоб дитина вірила у щирість слів вчителя, самому заступнику директора і класному керівникові необхідно саморозвиватися і самореалізовуватися в суспільстві та оволодівати новими інформаційними технологіями. Використання ІКТ в педагогічній роботі - це один із способів самоствердження та самореалізації в шкільному колективі.

Слайд 4

В Положенні про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженому Наказом Міністерства освіти і науки України № 434 від 06.09.2000р., з урахуванням змін до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (наказ МОН України від 29.06.2006 року № 489) чітко визначені функції класного керівника. Вивчивши їх, можна визначити коло заходів, де можливе використання ІКТ.

Слайд 5

При виконанні організаційно-координуючої функції класний керівник встановлює контакт з батьками учнів. Найпоширеніший вид роботи з сім'єю - це батьківські збори. Двічі на семестр проводяться класні батьківські збори, двічі на рік організовуються загальношкільні зустрічі з батьками. У закладі практикується застосування ІКТ для такого роду заходів. Батьки з інтересом дивляться презентації з різних тем (узагальнення досвіду роботи класу за напрямками, робота з профілактики правопорушень, участь у загальношкільних виховних заходах і т.д.). Проведення батьківських зборів з використанням медіа- та Інтернет-ресурсів сприяє зацікавленості батьків, підвищує рівень відвідуваності батьківських зборів, збільшує довіру до навчального закладу.

Слайд 6

Слайд 7

Створено сайт школи. http://vmg.besaba.com/ У розділі “Виховна робота” розміщено рекомендаційні, інформаційні, звітові матеріали для батьків учнів школи.

Слайд 8

До комунікативної функції відноситься становлення загального сприятливого клімату в класі. Становлення доброзичливих міжособистісних відносин відбувається в результаті спільної діяльності учнів класу та педагогів.

Слайд 9

Класні години супроводжуються ефектними для зорового, слухового сприйняття відеопрезентаціями з фрагментами художніх фільмів, документальних хронік, фотографій, музики, матеріалів Інтернету, складеними або вчителем, або учнями.

Слайд 10

Аналітико-прогностична, діагностична функція передбачає вивчення індивідуальних особливостей учнів та їх розвиток. Три комп’ютерні класи, наявність інтерактивного комплексу (ноутбук, дошка, проектор) забезпечують широкі можливості для діагностичного тестування учнів, зокрема виявлення їх смаків, уподобань, побажань, інтересів, що сприяє вчасному запобіганню проявів девіантної поведінки та порушень поведінки учнів. Так, соціологічні та психологічні опитування різноманітного змісту та характеру завдяки інформаційним технологіям мають здатність оперативно оброблятися, систематизуватися, що дозволяє педагогам вчасно реагувати на неординарні прояви у поведінці учнів.

Слайд 11

Під контролюючою функцією мається на увазі контроль за успішністю і відвідуваністю учнями навчальних занять.

Слайд 12

З метою запобігання злочинності та попередження тютюнопаління та вживання алкоголю психологом, класним керівником та педагогом-організатором проводяться лекції, тренінги, соціально-психологічні заходи із застосуванням інтерактивних ігор та відеопрезентацій.

Слайд 13

Створена електронна база даних учнів пільгових та облікових категорій. Це дозволяє швидко відстежувати будь-які зміни в контингенті учнів даних категорій, вести облік проведеної роботи, здійснювати аналіз навчальних успіхів, позаурочної зайнятості учнів, проводити консультаційну роботу щодо змін у нормативно-правовому забезпеченні стосовно учнів пільгових та облікових категорій.

Слайд 14

Педагоги школи, класні керівники створюють власні бази відеопрезентацій на виховну тематику. Створено шкільну медіатеку виховного спрямування, за допомогою якої кожний класний керівник може підготуватися до проведення певної години спілкування або тематичного заходу.

Слайд 15

Слайд 16

Редакція випускає шкільну газету «Голос гімназиста», яка в електронному вигляді доступна всім учням школи та їх батькам.

Слайд 17

Педагогом-організатором школи створено медіатеку музичного супроводу шкільних та класних заходів.

Слайд 18

Незаперечні переваги естетичного оформлення заходів за допомогою якісного звуку на флеш-носіях та CD-дисках, оригінальних заставок і тематичного відеоряду в програмах Microsoft Power Point, Photo Story, Photoshop, Киностудії Windows Live чи Sony VegasPro виконаних із застосуванням комп'ютера. Використання цифрового фотоапарата та відеокамери дозволяє поповнювати відеоархів школи якісними матеріалами і готувати на пам'ять випускникам унікальні добірки матеріалів.

Слайд 19

Для проведення заходів розробляються грамоти, подяки, дипломи, назви та вислови до позакласних заходів, медалі, листівки, нагородні значки, міні-оформлення, що дозволяє зробити заходи більш видовищними і яскравими. Використання програмного забезпечення Mikrosoft Office Publisher дозволяє створювати тематичні буклети, бюлетні, тощо.

Слайд 20

Учні не тільки дивляться науково-популярні фільми, запропоновані педагогами, але й самі включаються в пошук інформації. Так з'являються творчі та дослідницькі роботи дітей. Використання ІКТ у виховній роботі надає широкі можливості для реалізації різних проектів - «Самоврядування у гімназії. Моя позиція», «Путівник Великі Межирічі – Застав’я», «Зробимо рідне село чистим!», «Посади дерево», «Діти - дітям», «Літопис добрих справ юннатів», «Краєзнавча акція «Ехо Перемоги», «Рослини нашого саду», «Всеукраїнська акція «Парад квітів», ін..

Слайд 21

На засіданнях Районної ради старшокласників лідери учнівського самоврядування гімназії представляли проекти «Видатні люди нашого краю», «Життя без СНІДу», «Історія мого села», «Визначні місця мого села».

Слайд 22

Основними напрямками діяльності школи в процесі інформатизації виховної роботи є: комп'ютерний супровід виховної роботи як засіб реалізації нових педагогічних технологій; профорієнтація учнів; видавнича діяльність; електронний документообіг; моніторинг якості виховного процесу; використання інформаційних технологій статистичної звітності.

Слайд 23

У виховному процесі Великомежиріцького НВК «Школа І ступеня-гімназія» жоден шкільний захід не обходиться без застосування ІКТ; зростає інтерес учнів до участі в районних, обласних конкурсах із використанням ІКТ, у шкільних тематичних конкурсах; усе частіше класні керівники використовують ІКТ у проведенні класних годин, батьківських зборів і позакласних заходів; кожен класний керівник працює над створенням методичної скарбнички; розширюється використання ІКТ в профілактичній роботі; активно використовуються можливості газети «Голос гімназиста».

Слайд 24

Досвід застосування інформаційно-комунікаційних технологій у виховній роботі вирішує ряд важливих завдань: опанування широкого масиву Інтернет-ресурсів сприяє зацікавленості учнів шкільним життям, сприяє розвитку самостійного мислення, формуванню активності, здатності орієнтуватися у сучасному інформаційному просторі; потреба аналізу та систематизації отриманої з різних джерел інформації у вигляді мультимедійних презентацій виховує творчу, мислячу особистість, яка вміє висловити власну думку і обґрунтувати її фактами; в умовах хронічного дефіциту наочного матеріалу на друкованій основі, використання ІКТ (Інтернет-ресурси, засоби мультимедіа, програмні педагогічні засоби) полегшує класному керівнику роботу по реалізації виховного потенціалу класу під час виховних заходів; можливість створення за допомогою комп’ютерних технологій відеороликів з поєднанням зорових та музичних образів відповідно до поставленої класним керівником мети заходу дозволяє створити позитивний емоційний фон; використання ІКТ під час підготовки до години спілкування чи виховного заходу практично завжди вимагає тісної співпраці вчителя та учнів, що сприяє встановленню інтелектуального й духовного контакту між ними, дозволяє будувати партнерські стосунки на засадах взаємоповаги, толерантності.

Слайд 25

Аналіз уроків, виховних годин, проведених в інтерактивному кабінеті за минулий навчальний рік 21 вчитель (із загальної кількості 34) активно використовує ІКТ у навчально-виховному процесі. Проведено 295 заходів, з них: 268 уроків; 24 виховні години; 3 районні семінари-практикуми. Навчальні предмети: українська мова, література й світова література, фізика, математика, астрономія. 49 годин: 26 – уроки української мови та літератури, 23 – виховні години для учнів 5-11 класів.

Слайд 26

Таким чином, використання ІКТ та Інтернету дозволяє оптимізувати виховний процес, залучити до нього учнів як суб'єктів освітнього простору, розвивати самостійність, творчість і критичне мислення.

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Публікації на “Методичному порталі”

Слайд 30

Навчальний інформаційно-інноваційний центр створений з метою впровадження сучасних ідей та новітніх технологій, форм і методів навчання в освітньому середовищі міста. Центр є структурним підрозділом управління освіти Рівненського міськвиконкому, який здійснює науково-методичний, інформаційно-аналітичний супровід, трансформацію сучасних наукових ідей у практичну діяльність педагогічних працівників, організацію систематичного вдосконалення їх професійної компетентності та формування методичної культури.

Слайд 31

Відтепер у педагогів міста Рівне з’явилась можливість безкоштовно публікувати власні методичні напрацювання на веб-порталі управління освіти м.Рівне, функціонування якого забезпечує навчальний інформаційно-інноваційний центр при КУ «Рівненський міський методичний кабінет». Методисти центру спільно з методистами Рівненського міського методичного кабінету обробляють інформацію, перевіряють чи не належить інформація іншим авторам та розміщують на порталі, адреса якого book.rosvita.rv.ua.

Слайд 32

Слайд 33

Життя сучасної школи неможливо уявити поза світом ІКТ. Саме завдяки їм можливості виховної роботи розвиваються щодня спільно з розвитком інноваційних технологій.

Слайд 34

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка