X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Діагностика рівня розвитку творчих здібностей особистості

Завантажити презентацію

Діагностика рівня розвитку творчих здібностей особистості

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Діагностика рівня розвитку творчих здібностей особистості Консевич Людмила Василівна, керівник районного методичного об’єднання педагогів-організаторів

Слайд 2

Однією з найбільш цілісних концепцій обдарованості в світовій психології є теорія трьох компонентів Дж. Рензуллі. Концепція описує обдарованість як взаємодію таких груп людських якостей: Інтелектуальний компонент здібностей, що перевищують середній рівень (рівень розвитку процесів уваги, пам'яті, мислення). Мотиваційний компонент (пізнавальна і дослідницька активність), висока захопленість виконуваним завданням. Креативність (високий рівень розвитку творчої уяви, його оригінальність і продуктивність). Компонент рефлексії (самооцінка, самосвідомість, саморозвиток, самоврядування, самонавчання, самовиховання і т.п.) Компонент продуктивності (кількісна і якісна продуктивність людини в певній сфері діяльності — учбової, професійної, інтелектуальної і т.д.) Компонент працьовитості і цілеспрямованості в творчій діяльності. Духовно-етичний компонент творчої діяльності особи.

Слайд 3

З поняттям творчості в психології пов'язують такі якості особистості, як спрямованість її на створення нового, оригінального, можливості особистості, її творчий потенціал. У широкому сенсі поняття «потенціал» визначається як засоби, запаси, джерела, що є в наявності і що можуть бути мобілізовані, приведені в дію, використані для досягнення певної мети, здійснення плану, рішення якої-небудь задачі; можливості окремої особи, суспільства, держави в певній області. Поняття «творчий потенціал особистості» в структурі особистістного потенціалу людини, компонентами якої виступають групи «особистих властивостей і якостей, забезпечують її здатність виступати в ролі суб'єкта творчої діяльності»: а) професійні знання, уміння і навики, що обумовлюють професійну компетентність (кваліфікаційний потенціал); б) працездатність (психофізіологічний потенціал); в) інтелектуальні, пізнавальні здібності (освітній потенціал); г) креативні здібності (творчий потенціал); д) здібність до співпраці, колективної організації, взаємодії (комунікативний потенціал); е) ціннісно-мотиваційна сфера (ідейно-світоглядний, етичний потенціал).

Слайд 4

Дивергентний спосіб мислення лежить в основі творчого мислення, яке характеризується наступними основними особливостями: Швидкість – здатність висловлювати якомога більше ідей. Гнучкість — здатність висловлювати широке розмаїття ідей. Оригінальність — здатність породжувати нові нестандартні ідеї це може виявлятися у відповідях, рішеннях, незбіжних із загальноприйнятими. Завершеність — здатність удосконалювати свій «продукт» чи надавати йому закінчений вигляд. Кожна здібність залежить від розвитку особистості. Творчі здібності - сплав багатьох якостей. Багато психологів пов’язують здатність до творчої діяльності з особливостями мислення.

Слайд 5

Креат ивність — (лат. creatio — створення) — новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості в якості незалежного фактора». Раніше у літературі використовувався термін «творчі здібності», однак пізніше почав витіснятися мовним запозиченням з англійської мови (creativity, creative). Проблема креативності тривалий час стоїть в центрі уваги зарубіжних і вітчизняних психологів. В англомовній літературі, як правило, терміном «creativity» позначають все те, що має безпосередню причетність до створення чогось нового; власне процес такого створення; продукт цього процесу; його суб’єкт; обставини, в яких творчий процес відбувається; чинники, які його обумовлюють тощо, тобто «креативність» трактується як поняття синонімічне «творчості».

Слайд 6

Банк даних творчо обдарованих та здібних дітей

Слайд 7

18 речей, які роблять творчі люди Вони… … мріють … за всім спостерігають … працюють в зручні для них години … беруть паузу, щоб побути на самоті … використовують життєві труднощі … шукають нові враження … зазнають невдачі, але продовжують пробувати … задають важливі питання … дивляться на людей і знаходять в них натхнення … ризикують … багато що в житті вони розглядають як можливість для самовираження … йдуть за своїми бажаннями … ламають межі власної свідомості … втрачають хід часу … оточують себе красою … з'єднують точки … переглядають погляд на речі … прислухаються до себе

Слайд 8

Діагностика (від грецького "діа" - прозорий і "гносис" - знання) - загальний спосіб отримання попередньої інформації про предмет або процес, що вивчається. Оволодіння найпростішими методиками діагностики окремих учнів - важливий компонент професійної педагогічної підготовки. Надзвичайний інтерес для вчителів шкіл викликає діагностика розумової діяльності й мотивації поведінки, рівня претензій, емоційності, розвитку соціальної поведінки і багато інших важливих якостей особистості. Найпоширеніший метод вивчення вищевідзначених якостей – тестування.

Слайд 9

Субтест 1. Використання предметів Завдання Перелічити якнайбільше незвичайних способів використання предмета. Газета використовується для читання. Ти ж можеш придумати інші способи її використання. Що з неї можна зробити? Як її можна ще використовувати? Оцінювання Результати виконання тесту оцінюються в балах. Є три показники. 1) Швидкість (швидкість відтворення ідей) - сумарне число відповідей. Варто звернути особливу увагу на термін "доречні відповіді". Потрібно виключити із числа ті відповіді, що враховується, які згадувалися в інструкції, - очевидні способи використання газет: читати газету, дізнаватися новини і т.д. 2) Гнучкість - число класів (категорій) відповідей. Категорії відповідей Використання для записів (записати телефон, вирішувати приклади, малювати). Використання для ремонтних і будівельних робіт (заклеїти вікна, наклеїти під шпалери). Використання як підстилка (послати на брудний ослін, покласти під взуття, послати на підлогу при фарбуванні стелі). Використання як обгортка (загорнути покупку, обернути книги, загорнути квіти). Використання для тварин (підстилка кішці, хом'якові, прив'язати на нитку бантик з газети й грати з кішкою). Використання як засобу для витирання (витерти стіл, протирати вікна). Використання як знаряддя агресії (бити мух, карати собаку). Здача в макулатуру. Одержання інформації (дивитися рекламу, давати оголошення, робити вирізки). Використання як покриття (укритися від дощу, сонця, прикрити щось від пилу). Спалювання (для розпалювання, для розведення багаття, зробити смолоскип). Створення виробів, іграшок (зробити корабель, шапку, пап'є-маше).

Слайд 10

Субтест 2. Наслідки ситуації Завдання Перелічити різні наслідки гіпотетичної ситуації. Інструкція для випробуваного Уяви, що трапиться, якщо тварини й птахи зможуть розмовляти людською мовою.

Слайд 11

Субтест 3. Слова Модифікація для дітей 5-8 років. Субтест проводиться індивідуально. Завдання Придумати слова, які починаються або закінчуються певним складом. Інструкція для випробуваного 1 частина. Придумай слова, які починаються на склад "по", наприклад "подих". На відповідь дається 2 хвилини. 2 частина. Придумай слова, які кінчаються складом "ка", наприклад "сумка". На відповідь дається 2 хвилини. Час виконання всього субтеста - 4 хвилини.

Слайд 12

Розвиток уяви, мислення. Вправа «Знайомство». Діти пишуть своє ім’я і на кожну літеру імені придумують слова, що характеризують найкращі якості. Наприклад: Іра – індивідуальна, розумна, активна. Вправа «Рими». Потрібно придумати якнайбільше рим до запропонованих слів: квітка, вікно, парта, ключ, дитина, воля. Вправа «Моя казка». Придумати казку, використовуючи дані слова: Дівчинка, сонце, метелик, ліс, річка. Вправа «Дай назву». Береться розповідь, до якої потрібно дібрати якнайбільше заголовків по змісту.

Слайд 13

Розвиток гнучкості мислення, уміння логічно розмірковувати, нестандартно підходити до розв’язання проблеми. Вправа «Пошук відмінностей». Дітям дається 2 схожих малюнки, де потрібно знайти 10 відмінностей. Задачі на уважність. Скільки чисел 5 у ряді від 1 до 100. Двоє пішли 3 цвяха знайшли. Троє підуть скільки знайдуть? Ребуси. і 100 рія, 40 ка, 7я.

Слайд 14

Розвиток фантазії, творчої уяви, вміння створювати найоригінальніші образи. Вправа «Виключення зайвого слова». Із запропонованого ряду слів виключити те, що не має загальної особливості.(Дощовий, похмурий, вітряний, морозний. Зірка, сонце, земля, море.) Вправа «Класифікація предметів». Називаються різні предмети, які потрібно про класифікувати. Наприклад, кактус, жук, пісок, хвиля. Вправа «Пошук протилежних понять». Сухий — ? дощовий, сирий, мокрий. Стояти — ? повзти, іти, лежати. Вправа « На що схожа фігура». У вправі використовуються картки із зображенням різноманітних фігурок. Учні отримують завдання придумати на що вони схожі.

Слайд 15

Розвиток гнучкості й оригінальності мислення, уміння грамотно висловлювати свої думки, створювати цілісний образ з частин. Вправа «Складання цілого з частин». Скласти розрізані на частини фігурки різних тварин, рослин, предметів. Вправа «Узагальнення». Підібрати узагальнююче слово до ряду понять: день, ніч, ранок, вечір — ? бузок, жасмин, шипшина — ?

Слайд 16

Розвиток творчого мислення, уяви, формування потреби у самовдосконаленні. Вправа «Визначення змісту ситуацій по заданому образу» . Діти об’єднуються у підгрупи, отримують завдання створити у вигляді малюнка, який-небудь емоційний образ. (Людина із сонцем у середині). Вправа «Намалюй емоцію». Потрібно намалювати емоції та почуття: радість, сум, злість, біль, страх, горе.

Слайд 17

Розвиток уваги та уяви, фантазії, створення умов для пошукової діяльності, орієнтація на нестандартний підхід. Вправа «Закінчи оповідання». Зачитується початок оповідання. Завдання – скласти якнайбільше варіантів його закінчення. Задачі на кмітливість. 6 картоплин зварили за 30 хвилин. За скільки хвилин звариться 1 картоплина? У трьох братів по 3 сестри. Скільки всього дітей у сім’ї? Вправа «Фантастична тваринка». Дітям пропонується придумати фантастичну тварину і назвати її, поєднуючи істотні риси відомих тварин. Наприклад, слонодил – слон і крокодил.

Слайд 18

Орієнтація на пошук нестандартного, оригінального рішення у ситуації; розвиток уяви, самоусвідомлення особистісних властивостей. Вправа «Пізнай себе». Учням пропонується заплющити очі та уявити себе будь-якою рослиною, твариною, предметом, а потім намалювати на папері. Проводиться аналіз та самоаналіз образів.

Слайд 19

Формування прагнення до самовдосконалення, самовираження. Підвищення самооцінки учнів. Вправа «Творимо разом». За допомогою клубка ниток діти на підлозі зображають різні фігури, передаючи клубок по черзі один одному. Обговорення картини, що вийшла. Вправа «Подарунок». Учні один одному на листочку малюють посмішки та побажання.

Слайд 20

Анкета “Творчий потенціал”

Слайд 21

Діагностика особистих творчих здібностей (за Є.Є. Тунік)

Слайд 22

Діагностичний тест «Здібності школяра»

Слайд 23

Вправа «Картинна галерея» Час: 20 хв. Мета. Створення доброзичливою атмосфери. Згуртування колективу. Формування партнерської позиції у творчій діяльності. Матеріали: рамки, олівці, фарби, ватман, різні крупи пшенична, гречана, рис, клей, стальні предмети, бусини, гайки. Завдання: в 4 групах створити шедевр образотворчого мистецтва за 15 хвилин, емблему креативності, використовуючи тільки підручні засоби. Створивши картину, підготувати її захист. Обговорення: Як швидко виникла ідея картини? Якого кольору не вистачало? Чому ця вправа буде цікавою для дітей?

Слайд 24

Вправа "Майстерня капелюхів" Час: 15 хв. Мета: проявити творчість при обмежених можливостях, згуртування колективу. Матеріали: 5 кольорових аркушів паперу. Завдання: Об’єднатись в 5 команд, кожна має папір одного кольору. Творче завдання для команд учасників, які повинні зробити за короткий час такий капелюх, який би сподобався всім учасникам команди і всі брали б участь у його створенні. Як сам процес, так і кінцевий результат доставлять багато радості. Дайте час на фотографування у капелюхах.

Слайд 25

Вправа «Глиняний сувенір» Час:15 хв. Мета: виявлення характеристики свого креативного «Я» та неординарного підходу до творчого процесу. Матеріали та обладнання: глина, миска з водою, серветки, запис Музика П.Чайковського - 1частина 5 симфонії. Завдання: Заплющте очі. Зараз ваші руки і пальці більше чутливі до глини. Якщо вам все-таки потрібно на короткий час розплющувати очі. Посидьте хвилинку, поклавши руки на шматок глини. Відчуйте шматок глини таким, яким він є зараз – подружіться з ним. Він гладенький? Щільний? Опуклий? Холодний? Теплий? Візьміть його і потримайте в руках. Він легкий? Важкий? Тепер візьміть шматок і зробіть кульку. Обмацайте цю кульку, змініть форму глини знову. Візьміть на хвилинку обома руками свій шматок глини. Зробіть два вдихи. А зараза щось зробіть зі своєї глини, не розплющуючи очі. Дайте можливість своїм пальцям вільно рухатись. Прислухайтесь до себе і до глини, чи не здається вам, що глина захоче поводитись по-своєму. Зробіть уявного звіра, птаха, рибу або якийсь уявний предмет. Уявіть собі, як виглядає ваш світ, ваше життя. Коли ви завершите розплющте очі подивіться, що ви зробили. Дозвольте собі дивуватися. Адже вам знадобилось лише кілька хвилин, щоб це зробити. Ви можете додати лише кілька завершальних акцентів, але не змінюйте того, що вже зроблено. Роздивіться свій виріб. Розмістіть його на нашій імпровізованій виставці. Обговорення: Чи складно було звикнути до заплющених очей? Які були відчуття під час роботи з глиною? Як швидко виникали ідеї? Які зараз відчуття?

Слайд 26

Надія на успіх живе в кожній людині. Але не кожна надія справджується, тому що успіх гарантований лише для тих, хто прикладає для його здійснення власні зусилля!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка