X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЗВІТ ІЗ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Харківського національного економічного університету

Завантажити презентацію

ЗВІТ ІЗ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Харківського національного економічного університету

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЗВІТ ІЗ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Харківського національного економічного університету ЗА 2011 рік

Слайд 2

Наукові школи Назва Керівник Досягнення "Розробка систем стратегічного управління соціально - економічними системами" ПОНОМАРЕНКО Володимир Степанович, ректор, д.е.н., професор Рік заснування: 1994. Загальна кількість осіб, що входять до її складу - 50, з них: докторів наук – 7, кандидатів наук – 25, докторантів – 6, аспірантів і здобувачів – 12. Загальна кількість публікацій школи: 54 монографії, 3 підручники, 61 навчальний посібник, понад 1100 наукових статей. У 2011 році представниками школи було опубліковано 8 монографій, 1 підручник, 1 навчальний посібник, понад 60 наукових статей. “Організація виробництва та підприємницької діяльності” ГРИНЬОВА Валентина Миколаївна, завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., професор Рік заснування: 1989. Загальна кількість осіб, підготовлених засновником школи д.е.н., професором Гриньовою В.М. - 78, з них: докторів наук - 13, кандидатів наук - 65, також здійснюється підготовка докторантів – 1, аспірантів – 5. Загальна кількість публікацій школи: 52 монографії, 12 підручників, 36 навчальних посібників, понад 1400 наукових статей. У 2011 році представниками школи було опубліковано 4 підручника, 6 монографій, 4 навчальних посібника, понад 80 наукових статей. “Економічні проблеми відновлення основних виробничих фондів та інноваційного розвитку підприємств” ОРЛОВ Петро Аркадійович, завідувач кафедри економіки і маркетингу, д.е.н., професор Рік заснування: 1990 Загальна кількість осіб, що входять до її складу – 22, з них: докторів наук -1, кандидатів наук – 12, аспірантів і пошукувачів – 9. Загальна кількість публікацій школи 34 монографії, 15 навчальних посібників, 6 статей в Економічній енциклопедії, понад 500 наукових статей. У 2011 році опубліковано 2 монографії та понад 26 наукових статей. “ Проблеми соціально- економічного розвитку регіонів ” КИЗИМ Микола Олександрович в.о. завідувача лабораторії наукових досліджень соціально-економічних проблем суспільства д.е.н., професор Рік заснування: 1989 Загальна кількість осіб, що входять до її складу – 138, з них: докторів наук -11, кандидатів наук – 70, докторантів – 12, аспірантів та пошукувачів – 45. Загальна кількість публікацій школи 96 монографій, 24 навчальних посібника, понад 800 наукових статей. У 2011 році опубліковано 17 монографій, 5 навчальних посібників та понад 110 наукових статей.

Слайд 3

Наукові школи

Слайд 4

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації

Слайд 5

Динаміка кількості публікацій науково-педагогічних працівників

Слайд 6

Динаміка обсягів фінансування НДР (тис. грн.)

Слайд 7

Динаміка кількості публікацій статей науково-педагогічних працівників та студентів

Слайд 8

Динаміка випуску Фахових журналів ХНЕУ

Слайд 9

Статистичні дані щодо діяльності молодих вчених Роки Відсоток студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях (враховано тільки тих студентів, які опублікували результати досліджень) Кількість молодих вчених, які пра-цюють у ХНЕУ (за штатним фор-муляром профе-сорсько-викла-дацького складу) Відсоток молодих вчених, які залишаються у ВНЗ після закінчення аспірантури (на момент відрахування з аспірантури) 2009 27,76 315 80,00 2010 34,1 303 85,19 2011 34,68 359 93,54

Слайд 10

Участь студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт Показник Значення показника, чол. 2009 р. 2010 р. 2011 р. Кількість студентів, які брали участь у І турі 255 258 260 Кількість переможців І туру 45 47 49 Кількість студентів, які брали участь у ІІ турі 45 47 49 Переможці, всього 20 25 25 у тому числі: диплом 1 ступеню 3 4 7 диплом 2 ступеню 8 10 9 диплом 3 ступеню 4 6 5 Заохочувальні дипломи, грамоти, подяки 5 5 4

Слайд 11

Участь студентів у Всеукраїнській студентській олімпіаді Показники 2009 р. 2010 р. 2011 р. Кількість студентів, які брали участь в олімпіаді 1 тур 2652 2656 2657 Кількість студентів, які брали участь в олімпіаді II тур 46 55 47 Переможці 19 27 28 У тому числі: диплом 1 ступеня 2 2 5 диплом 2 ступеня 3 6 6 диплом 3 ступеня 6 4 9 диплом 1 ступеня командний - - 1 диплом 2 ступеня командний - 5 1 диплом 3 ступеня командний 0 0 1 Інші нагороди 8 10 5

Слайд 12

Організація наукової діяльності в Харківському національному економічному університеті

Слайд 13

Організаційна структура науково-дослідного сектору

Слайд 14

Лабораторія наукових досліджень соціально-економічних проблем суспільства Науковий потенціал і компетенції ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСАЛТИНГ НАВЧАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ Сфери наукових досліджень Соціально-економічні явища (процеси) у: світі; країнах; регіонах; підприємствах. Наукові методи і методологія Наукова та науково-технічна діяльність Предмети наукових досліджень Соціальні відносини Економічні відносини Фінанси і інвестиції Розвиток Стратегія Економічна безпека Ринок Конкуренція Конкуренто- спроможність Організація Управління Злиття та поглинання Інновації Аналіз і оцінка Прогнозування і планування Моделювання соціально-економічних процесів Сфери використання результатів Навчальний процес, інші види підготовки і підвищення кваліфікації фахівців Наука Законодавчі ініціативи Державне програмування і регулювання Корпоративне управління Інвестиційна діяльність Організація і управління господарською діяльністю Антикризове управління Аналіз і господарський аудит Бізнеспланування Консалтинг ПОТЕНЦІАЛ Науковці і науково-викладацький персонал університету Наукові школи університету Наукова кооперація Наукова кооперація університету Загальна характеристика діяльності

Слайд 15

Навчальний центр інноваційної підготовки фахівців Умовні позначення: 1 – Затвердження навчальних програм і координація; 2 – Формування контингенту слухачів; 3 – Забезпечення навчального процесу, в т.ч. методичне; 4 – Участь в навчальному процесі провідних фахівців; 5 – Проходження практики та стажування.

Слайд 16

Лабораторія оцінки рівня креативності та інтелекту Основними завданнями лабораторії оцінки рівня креативності та інтелекту є: розвиток фундаментальних та прикладних досліджень з проблем формування економічної еліти на базі ХНЕУ; дослідження і розробка теоретичних та методологічних основ формування і розвитку вищої економічної освіти; аналіз якості навчання та науково-дослідницької роботи в Харківському національному економічному університеті у порівнянні з аналогічними показниками для інших вищих навчальних закладів м. Харкова; співробітництво із випускниками ХНЕУ з метою оцінки результатів їх практичної, наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності та визначення найбільш успішних серед них; аналітичні висновки та організаційні рекомендації стосовно необхідних змін в учбовому процесі та здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих вчених та студентів; впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес; використання результатів наукових досліджень в науково-практичних розробках із зазначеного напрямку.

Слайд 17

Науково-практична лабораторія “Формування компетенцій фахівців в бізнес освіті” Пілотний проект працевлаштування студентів

Слайд 18

Науково-практична лабораторія “Центр освітніх інноваційних технологій”

Слайд 19

Організаційна структура забезпечення науково-дослідної роботи студентів

Слайд 20

Тематика та основні результати науково-дослідних робіт

Слайд 21

Фундаментальні дослідження Найменування проекту Керівник Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства Д.е.н., професор Гриньова В.М. Теоретико-методологічні засади державного управління регіональним науково-технічним розвитком Д.е.н., професор Кизим М.О. Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Д.е.н., професор Ястремська О.М. Управління формуванням і розвитком професійної компетенції фахівців економічних спеціальностей в умовах неперервної освіти Д.е.н., професор Дороніна М.С. Фінансові послуги у забезпеченні становлення кластерних ініціатив транскордонного співробітництва Д.е.н., професор Внукова Н.М. Стратегія розвитку туристичної інфраструктури в умовах глобалізації К.е.н., професор Єрмаченко В.Є.

Слайд 22

Прикладні дослідження (загальний фонд) Найменування проекту Керівник Розроблення методичного та організаційного забезпечення типового кластеру ВНЗ для GRID - систем Д.е.н., професор Пономаренко В.С. Організаційно-економічні основи інноваційного розвитку регіонів України (на прикладі Харківської області) Д.е.н., професор Пономаренко В.С. Розробка теоретико-методичного забезпечення формування та впровадження інтегрованої системи «вища школа – бізнес-структура» Д.е.н., професор Раєвнєва О.В. Розвиток управлінського обліку та стратегічних систем вимірювання інноваційно орієнтованих промислових підприємств та інтегрованих структур бізнесу Д.е.н., професор Пилипенко А.А. Визначення пріоритетних напрямів наукового та інноваційного розвитку в Україні Д.е.н., доцент Попов О.Є.

Слайд 23

Теоретико-методологічні засади державного управління регіональним науково-технічним розвитком Фундаментальні дослідження

Слайд 24

Теоретико-методологічні засади державного управління регіональним науково-технічним розвитком Об’єкт дослідження – науково-технічна сфера розвитку регіонів країни в умовах національних і глобальних перетворень Предмет дослідження процеси регіонального науково-технічного розвитку, як головної передумови соціально-економічного зростання країни в умовах інноваційної економіки Мета дослідження подальший розвиток теоретико-методологічних засад державного управління регіональним науково-технічним розвитком

Слайд 25

Теоретико-методологічні засади державного управління регіональним науково-технічним розвитком Очікувані результати полягають у: розвитку концептуальних засад державного управління регіональним науково-технічним розвитком в сучасних умовах; розробці методичного підходу до створення ефективного механізму державного управління регіональним науково-технічним розвитком; розробці методичних рекомендацій щодо визначення інструментів державного управління науково-технічної діяльності на регіональному рівні; розробці методичних рекомендацій щодо державного стимулювання регіонального розвитку науково-технічної діяльності. Розробки дослідження базуються на результатах узагальнення й аналізу передового досвіду постіндустріальних країн із застосуванням результатів власних досліджень авторів що повинно забезпечити їх відповідність світовому рівню

Слайд 26

Теоретико-методологічні засади державного управління регіональним науково-технічним розвитком Федеральний уряд Сполучених Штатів Америки Національний науковий фонд Національна наукова рада: керівник – радник Президента США з науки і техніки члени ради – провідні діячі науки і техніки країни Спеціалізовані комітети науково-технічних радників Наукові асоціації Структура управління науковим та науково-технічним розвитком у США

Слайд 27

Теоретико-методологічні засади державного управління регіональним науково-технічним розвитком Функції Європейської комісії з управління науково-технічною політикою в ЄС Європейська комісія Функції Європейської комісії: здійснення політики вирівнювання рівнів технологічного і наукового розвитку країн ЄС недопущення дублювання НДДКР концентрація ресурсів на життєво важливих для ЄС напрямах досліджень забезпечення першочергової фінансової підтримки дослідженням, які мають для ЄС політичний інтерес

Слайд 28

Теоретико-методологічні засади державного управління регіональним науково-технічним розвитком РНБО (визначення підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і оборони у науково-технологічній сфері) НАН України Регіональні наукові центри НАНУ Міжвідомча комісія з питань науково-технічної безпеки Управління інноваційної та інвестиційної політики (координація формування національної інноваційної системи) Комітет з економічних реформ Комітет з питань науки та освіти (сприяє безперервній діяльності єдиного органу законодавчої влади у науково-технічній сфері) Антимонопольний комітет України (державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції) Український банк реконструкції та розвитку Галузеві Міністерства та відомства України Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство економічного розвитку та торгівлі України Державне агентство України з питань науки, інновацій та інформатизації Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами Міністерство фінансів України Місцеві державні адміністрації Управління та відділи економіки, науки, інновацій Постійні комісії з питань науки і освіти Регіональні відділення Наукові підрозділи вищих навчальних закладів Обласна Рада Комунальні підприємства Державна служба інтелектуальної власності України Президент України Верховна рада України Кабінет Міністрів України Підприємства та організації, що здійснюють науково – технічну та інноваційну діяльність Пряме підпорядкування Функціональне Існуюча система державного управління науково-технічною та інноваційною діяльністю України

Слайд 29

Теоретико-методологічні засади державного управління регіональним науково-технічним розвитком Вертикальна схема управлінських відносин правоутворення в інноваційній сфері

Слайд 30

Теоретико-методологічні засади державного управління регіональним науково-технічним розвитком висновки: 1. В процесі управління науково-технічним та інноваційним розвитком в провідних країнах світу вирішальною роллю є держава, яка створює умови для ефективного функціонування науково-технічної сфери. 2. У розвинених країнах світу створено певний баланс між державним і ринковим регулюванням обсягів фінансування НДДКР. 3. Формування політики в ЄС у галузі управління науково-технічною та інноваційною діяльністю базується на багаторівневому управлінні. З метою посилення науково-технічної кооперації для України має стати цінним досвід ЄС щодо створення кластерів та єврорегіонів. 4. При реформуванні системи державного управління науково-технічною сферою в регіонах України можливі два варіанти організаційного забезпечення змін: впровадження нововведень у рамках існуючої структури управління; створення нової структури. 5. Аналіз діючої системи державного управління науково-технічною та інноваційною діяльністю в Україні виявив суттєві її проблеми на регіональному рівні. Практично у всіх регіонах відсутній орган державної влади, який би здійснював узгоджену науково-технічну та інноваційну політику як на рівні держави так і регіону в цілому.

Слайд 31

Теоретико-методологічні засади державного управління регіональним науково-технічним розвитком висновки: 6. Порівняльний ретроспективний аналіз законодавчого та нормативно-правового забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні встановив, що законодавство в інноваційній сфері у порівнянні з багатьма іншими видами економічного законодавства перебуває у стані розвитку регулювання відносини, які виникли між суб’єктами права, а інноваційна правотворчість необхідна у малорухомому стані. 7. Приведена класифікація нормативно-правових актів в науково-технічній та інноваційній діяльності дає підстави органам державного управління достатньо обґрунтувати створену законодавчу базу, яка стосується регулювання відносин у сфері інновацій та зробити відповідні висновки щодо переходу на якісно новий етап соціально-економічного розвитку. 8. Згідно проведеного аналізу інноваційного законодавства виявлено, що в Законі України «Про інноваційну діяльність» поняття «інновації» та «інноваційне підприємство» знайшли лише часткове відображення. Відсутній критеріальний поділ підприємств на загальні та інноваційні.

Слайд 32

Теоретико-методологічні засади державного управління регіональним науково-технічним розвитком висновки: 9. Запропоновано вертикальну схему управлінських відносин правоутворення, як основної ланки механізму правового регулювання в інноваційній сфері, яка буде регулювати правове середовище діяльності системи органів державного управління. 10. На базі проведеного дослідження законодавчої та нормативно-правової бази було виділено поняття «інновації», «інноваційна діяльність» та концептуальні правові передумови державної інноваційної політики, які закладені в Конституції України. Встановлено, що правотворчий і законотворчий процес співвідносяться як загальне та особливе, але для досягнення досконалого інноваційного поля необхідна сувора законодавча регламентація діяльності державного апарату управління та законодавче регулювання і стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності.

Слайд 33

Теоретико-методологічні засади державного управління регіональним науково-технічним розвитком висновки: 11. Оцінюючи стан інноваційного законодавства в правовій системі України можна припустити, що тільки виважена нормативно-правова база дозволить здійснити перехід до інноваційної моделі економічного розвитку за умови реалізації трьох головних завдань: розвитку конкурентоспроможного підприємницького сектора та підтримки його інноваційних підприємств; слідування державним пріоритетам розвитку освіти, науки і технологій на законотворчій основі; правове забезпечення повноцінної інтеграції в глобальну інноваційну сферу, світову торгівлю наукоємними товарами та інтелектуальною власністю.

Слайд 34

Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Фундаментальні дослідження

Слайд 35

Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Основні наукові результати: вперше обґрунтовано доцільність розробки методологічного забезпечення управління організаційними знаннями суб’єктів господарювання, відмінність якого полягає у застосуванні базових положень інформаціональної парадигми, що дозволить створити чітке теоретичне підґрунтя та практичний інструментарій, які відповідають потребам сучасних підприємств удосконалено розуміння сутності організаційних знань у відповідності з положеннями інформаціональної парадигми, особливість якого міститься в уточненні співвідношень між категоріями індивідуальних та організаційних знань, що створює основу для розробки принципів і підходів управління системою організаційних знань

Слайд 36

Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Основні наукові результати: набув подальшого розвитку перелік особливостей організаційних знань як об’єкту управління; удосконалено зміст та структуру пам’яті системи організаційних знань на основі врахування притаманних їй ключових процесів, проведеного контент-аналізу наукових робіт щодо видів пам’яті і їх особливостей; удосконалено теоретичні основи адаптивного управління навчанням співробітників, за рахунок обґрунтування ролі електронного навчання у формуванні основних характеристик підприємств, які самонавчаються, що створює передумови подальшого дослідження потенціалу їх розвитку за рахунок вдосконалення їх процесів навчання як адаптаційних

Слайд 37

Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Основні наукові результати: обґрунтовано групу принципів управління системою організаційних знань підприємства в умовах інформаціологічної економіки, особливості яких містяться в урахуванні положень інформаціональної та синергетичної наукових парадигм, а також ключових відмінностей організаційних знань; до запропонованих принципів віднесено принципи цілеспрямованості, комплексності, плановості, мережевої організації системи організаційних знань, своєчасності управлінських дій, резонансних дій, нелінійної взаємозалежності, ієрархічного підпорядкування, інноваційної спрямованості, безперервного розвитку та максимізації синергії;

Слайд 38

Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Фактори впливу на якість життя населення в умовах інформаціологічної економіки

Слайд 39

Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Принципи побудови системи управління знаннями підприємства Принцип ієрархічності (наявність організаційної структури управління з раціональним розподілом функцій) Принцип координації (цільова спрямованість діяльності організації, розподіл узгоджених цілей за певними підрозділами, контроль за їх досягненням) Принцип мінімально необхідної та достатньої розмаїтості (визначення раціонального складу функцій і завдань для кожного підрозділу) Принцип раціонального сполучення цілісності та відособленості системи управління (кожен підрозділ діє самостійно в межах своєї компетенції, створюючи повноцінні умови для функціонування підприємства) Принцип синергії (елементи системи спеціалізовані, діють взаємозалежно й узгоджено для досягнення єдиної мети, доповнюючи один одного) Принцип первинності функціональної системи підприємства стосовно його системи управління (проектування системи управління має здійснюватися на базі сформованої функціональної моделі організації) Принцип повноти виконання функцій (повне закріплення функції за одним підрозділом) Принцип підпорядкованості системи управління структурі виробничої системи (система управління повинна бути орієнтована на досягнення цілей і завдань підприємства, що реалізуються через його виробничу діяльність) Принцип транспарентності (відкритість та прозорість функцій системи управління щодо реалізації організаційно-економічних перетворень) Принцип інформаційної достатності (наявність необхідного і достатнього обсягу релевантної інформації для ефективного функціонування системи управління) Принцип забезпечення соціальної захищеності суб’єктів організаційно-економічних перетворень (проектування системи управління має здійснюватися з урахуванням соціальної ефективності заходів) Принципи формування системи управління знаннями підприємства

Слайд 40

Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Забезпечуючі компоненти системи управління знаннями підприємства

Слайд 41

Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Оцінювання ефективності системи управління знаннями підприємства

Слайд 42

Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Основні наукові результати щодо використання інтелектуального потенціалу підприємства: Обґрунтовано систему показників щодо оцінки людського капіталу, структурного капіталу та споживчого капіталу, особливістю якої є розгляд їх змісту, характеристики, що не тільки відображає результативність (оцінка людського, структурного та споживчого капіталів), а й доповнює міру повноти та якості оцінки і досягнення ефективності використання ІП підприємства; Удосконалено методичний підхід до кількісно-якісної оцінки рівня використання ІП підприємства, який на відміну від існуючих дозволяє здійснювати оцінку за двома етапами: кількісна – на основі розрахунку сукупності узагальнюючих показників за людським, структурним й споживчим капіталами та інтегрального показника оцінки ІП підприємства в цілому, а також на основі матричного методу аналізу (БКГ) – виявлення впливу складових бази (людського, структурного та споживчого капіталів) на рівень використання інтелектуального потенціалу підприємства

Слайд 43

Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Групи показників для оцінки ІП підприємства Визначена база інтелектуального потенціалу Людський капітал Структурний капітал Споживчий капітал Група показників Кількість часткових показників Група показників Кількість часткових показників Група показників Кількість часткових показників 1. Освіта та кваліфікація 9 1. Науково-техніко-технологічні 15 1. Зовнішній імідж підприємства 14 2. Якість праці 9 2. Інноваційні 10 2. Результуючі 8 3. Досвід та лояльність 11 3. Інформаційно-комунікаційні 11 3. Ринкові 10 4. Інноваційна культура 8 4. Організаційні 9 4. Зв`язки зі споживачами 9 Разом 39 48 44

Слайд 44

Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Обґрунтовано класифікацію типів осіб, що приймають рішення, відміною особливістю якої є одночасне урахування ієрархічної взаємозалежності існуючої вітчизняної та зарубіжної законодавчої бази на основі де-факто і де-юре ознак, що дозволило отримати відповідності посадам у державному класифікаторі професій. Розроблено метод розрахунку вагових коефіцієнтів інформацією з обмеженим доступом як складовою організаційних знань підприємства в її системі економічної безпеки. Розробка методичних та методологічних рекомендацій у складі організаційних знань підприємства щодо поліпшення фінансово-економічного стану підприємства за рахунок управління інформацією з обмеженим доступом. Основні наукові результати щодо УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ЯК СКЛАДОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ ПІДПРИЄМСТВА

Слайд 45

Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Розроблено класифікацію інформації з обмеженим доступом, особливістю якої є облік розпізнавання та відокремлення у вигляді ієрархічної залежності всіх існуючих видів інформації з урахуванням динаміки змін законодавчої бази держави на основі методу ранжирування вагових коефіцієнтів. Розроблено методи ранжирування вагових коефіцієнтів інформацією з обмеженим доступом як складовою організаційних знань підприємства в її системі економічної безпеки, які можуть бути використані при оцінці вартості інформації на малих та середніх підприємствах та для подальшого аналізу і прогнозування, що дає змогу точно оцінити інформацію знаючи її ваговий коефіцієнт. Основні наукові результати щодо УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ЯК СКЛАДОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ ПІДПРИЄМСТВА

Слайд 46

Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Виконано моделювання методів ранжирування вагових коефіцієнтів інформацією з обмеженим доступом як складовою організаційних знань підприємства в її системі економічної безпеки, яке довело їх адекватність та визначило можливість практичного використання як додаток до програмного забезпечення для автоматизації розрахунків у сфері економічної та інформаційної безпеки підприємства. Розроблено рекомендації щодо своєчасного прийняття управлінських рішень на підприємстві у системі організаційних знань на основі ранжирування вагових коефіцієнтів інформацією з обмеженим доступом. Це дозволить спрогнозувати та запобігти втратам ресурсів підприємства. Основні наукові результати щодо УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ЯК СКЛАДОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ ПІДПРИЄМСТВА

Слайд 47

Фінансові послуги у забезпеченні становлення кластерних ініціатив транскордонного співробітництва Фундаментальні дослідження

Слайд 48

Актуальність дослідження: 1) важливе значення транскордонного співробітництва у підвищенні конкурентоспроможності прикордонних регіонів; 2) зменшення просторової диференціації між прикордонними та внутрішніми регіонами; 3) недостатній рівень розробки теоретичних та методичних аспектів фукціонування механізмів транскордонного співробітництва; 4) мегакластер – складна економічна система; 5) потреба у чіткому визначенні та структурованості зв’язків між елементами складної економічної системи (мегакластера); 6) необхідність розроблення нових процесів, реінжиніринга та постійного вдосконалення існуючих процесів. Фінансові послуги у забезпеченні становлення кластерних ініціатив транскордонного співробітництва

Слайд 49

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: розроблення теоретичних положень та формування практичних рекомендацій з формування практичних рекомендацій з реалізації проекту із виділення пріоритетних субкластерів для забезпечення експортно-імпортних операцій Фінансові послуги у забезпеченні становлення кластерних ініціатив транскордонного співробітництва

Слайд 50

Фінансові послуги у забезпеченні становлення кластерних ініціатив транскордонного співробітництва ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: 1) виявити основні властивості кластеру, надати характеристику і оцінити стан вирішення проблеми у застосуванні фінансових послуг у забезпеченні становлення та розвитку кластерних ініціатив транскордонного співробітництва; 2) визначити основні підходи до формування транскордонних фінансових кластерів та перспективи їх створення; 3) визначити сутність фінансових кластерів та вплив їх на економіку країни; 4) розробити підходи до підготовки стратегії формування фінансового кластера у транскордонному розвитку єврорегіону; 5) визначити особливості зовнішньої торгівлі України з прикордонними державами протягом 2006 – 2010 рр.; 6) дослідити стан розвитку торгівлі фінансовими послугами, що мають вирішальне значення в активізації експортно-імпортних операцій України, та оцінити можливості формування субкластерів за даними видами послуг;

Слайд 51

Фінансові послуги у забезпеченні становлення кластерних ініціатив транскордонного співробітництва ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: 7) дослідити зміст понять «економічні інтереси суб’єктів кластеру», «стратегічні економічні інтереси суб’єктів кластеру» та визначення пов’язаного з ними критерію їх реалізації; 8) розвинути когнітивну модель опису взаємодії факторів системи транскордонного кластеру; 9) розробити рекомендації щодо вибору напрямів управляючого впливу при формуванні стратегії досягнення бажаного рівню функціонування кластеру; 10) розробити методичні рекомендації щодо прогнозування зміни стану діяльності транскордонного кластеру в умовах зміни загальносистемних факторів; 11) довести актуальність формування кластерних ініціатив, для забезпечення розширення експорту національних товарів та послуг; 12) побудувати базові основи концепції формування кластерів.

Слайд 52

Критерії оцінки економіки регіону на предмет створення кластера

Слайд 53

Реалізація кластерної моделі економічного розвитку Харківщини

Слайд 54

Основні етапи методики формування стратегії створення та функціонування кластера

Слайд 55

Географічний розподіл партнерських зв’язків підприємств Харківського регіону Фінансові послуги у забезпеченні становлення кластерних ініціатив транскордонного співробітництва

Слайд 56

Темп приросту імпорту товарів в Україну Фінансові послуги у забезпеченні становлення кластерних ініціатив транскордонного співробітництва

Слайд 57

Функціональна модель процесу підготовки і проведення IPO (нотація IDEF3) Фінансові послуги у забезпеченні становлення кластерних ініціатив транскордонного співробітництва

Слайд 58

Сценарії створення транскордонного фінансового кластера в сфері послуг з IPO на фондовому ринку Фінансові послуги у забезпеченні становлення кластерних ініціатив транскордонного співробітництва

Слайд 59

Модель транскордонного фінансового кластера у сфері послуг на фондовому ринку в контексті здійснення IPO Фінансові послуги у забезпеченні становлення кластерних ініціатив транскордонного співробітництва

Слайд 60

Стратегія розвитку туристичної інфраструктури в умовах глобалізації Фундаментальні дослідження

Слайд 61

Стратегія розвитку туристичної інфраструктури в умовах глобалізації Об'єкт дослідження: процес державної підтримки туристичної галузі України з урахуванням інтересів та особливостей функціонування міжнародного ринку туристичних послуг Предмет дослідження: теоретико-методичні та практичні аспекти щодо забезпечення реалізації державної політики розвитку туризму на рівні регіонів на основі зовнішньоекономічної стратегії держави

Слайд 62

Стратегія розвитку туристичної інфраструктури в умовах глобалізації Мета та основне завдання: розроблення стратегії розвитку туристичної інфраструктури з метою її подальшого впровадження на регіональному рівні з урахуванням потенціалу та потреб кожної територіальної одиниці на прикладі глобальних проектів наднаціонального співробітництва та подальше дослідження на цій основі комплексної програми розбудови економіки України у рамках тенденцій глобальних ринків

Слайд 63

Стратегія розвитку туристичної інфраструктури в умовах глобалізації Практичне значення досліджень: розробка та апробація комплексу заходів із формування локальних програм розвитку туристичної галузі, які дозволяють підвищити ефективність стратегій управління туристичною діяльністю на рівні національної економіки; визначення переліку найбільш доцільних, з позицій держави та суб’єктів підприємницької діяльності, інструментів, що забезпечують ефективну реалізацію державного регулювання туристичної галузі; розробка рекомендацій щодо удосконалення організації інформаційних потоків на рівні регіону, що сприятиме розвитку депресивних територій, покращенню їх соціально-економічного стану, зниженню рівня безробіття та залученню інвестиційних ресурсів, в тому числі іноземних; пропозиції щодо зменшення негативного ефекту зовнішньоекономічних операцій у сфері послуг, що забезпечуватиме реалізацію засад сталого розвитку у діяльності суб'єктів туристичної галузі, підвищення конкурентоспроможності національної продукції на зовнішніх ринках та належний рівень економічної безпеки регіону і держави

Слайд 64

Стратегія розвитку туристичної інфраструктури в умовах глобалізації Складові економіки туризму згідно WTTC (Рада з подорожей та туризму)

Слайд 65

Стратегія розвитку туристичної інфраструктури в умовах глобалізації Профіль конкурентоспроможності туристичної галузі України

Слайд 66

Стратегія розвитку туристичної інфраструктури в умовах глобалізації Система узгодження рішень щодо впровадження цільових програм розвитку туризму на різних рівнях державного регулювання

Слайд 67

Стратегія розвитку туристичної інфраструктури в умовах глобалізації

Слайд 68

Стратегія розвитку туристичної інфраструктури в умовах глобалізації Етапи формування локальних проектів розвитку туризму

Слайд 69

Стратегія розвитку туристичної інфраструктури в умовах глобалізації Розподіл повноважень між користувачами інвестиційної карти

Слайд 70

Стратегія розвитку туристичної інфраструктури в умовах глобалізації Регіональна ГІС (геоінформаційна система) має виконувати наступні завдання: формування баз даних (за типами інформації); організація взаємозв'язку між базами даних, забезпечення обміну інформацією, що надходить з різних джерел; збір та обробка даних і ведення статистичної звітності, спрощення процедури подання звітів підприємствами та організаціями; створення середовища для проведення on-line досліджень на профільних установах за запитом користувачів системи; розміщення інвестиційної карти Харківської області у мережі Інтернет, забезпечення маркетингових заходів, опис ділового середовища; координація зусиль учасників туристичного ринку на різних рівнях (виробники, посередники, споживачі, спеціалізовані адміністративні одиниці)

Слайд 71

Стратегія розвитку туристичної інфраструктури в умовах глобалізації Регіональна ГІС (геоінформаційна система) має виконувати наступні завдання: розміщення та своєчасне оновлення on-line каталогів продукції та виробників з метою спрощення пошуку потенціальних контрагентів; реєстрів туристичних ресурсів; поширення інформаційних послуг на території, віддалених від виробничих центрів області; залучення малого бізнесу до активного співробітництва з великими компаніями, захист інтересів локальних туристичних осередків; забезпечення багатостороннього зв'язку між споживачами та виробниками туристичної продукції, органів регулювання та контролю; розширення ринку національних електронних платіжних систем; відстеження етапів формування профілю споживчого ринку на основі аналізу запитів до системи (географічна структура запитів з ІР-адрес)

Слайд 72

Процес комерціалізації інтелектуальної власності ХНЕУ Прийняття рішення щодо проведення комерціалізації інтелектуальної власності ХНЕУ Технологічний аудит (ТА) Захист комерційної таємниці Правовий захист та розподіл прав на ІВ Наказ на проведен-ня ТА Положення про прове-дення ТА Комп-лект анкет Наказ про захист комер-ційної таємниці в ХНЕУ Положення про захист комер-ційної таємниці в ХНЕУ Комплект документів щодо розподілу прав на ІВ між авторами та ХНЕУ Отримання охоронних документів (патенти, свідоцтва тощо Комплект документів для реалізації ІВ Підготовка відповідних комплектів документів Створення ініціативних груп на факультетах Віднесення ІВ отриманої в результаті ТА до комерційної таємниці Маркетинг ринку ІВ згідно напрямів отриманих результатів ТА Розподіл прав доступу до результатів ТА Збереження ІВ Захист комерційної таємниці Їх підготовка до проведення ТА Первинна обробка отриманих результатів ТА Формування групи експертів для прийняття рішення щодо отриманих результатів ТА Відбір ІВ для комерціалізації Створення БД ІВ для комерціалізації Технологічний аудит Відбір ІВ для подальшої комерціалізації Отримання охоронних документів на ІВ Оцінка ІВ та її постановка бух. облік ХНЕУ Передача ІВ на баланс Наукового парку Використання ІВ ХНЕУ у діяльності Наукового парку Реалізація ІВ ХНЕУ іншим суб`єктам господарювання Реалізація ІВ ХНЕУ

Слайд 73

Охоронні документи та заявки НПП у 2011 році

Слайд 74

Співробітництво Харківського національного економічного університету

Слайд 75

Співробітництво з науковими установами НАН та галузевими академіями наук Харківський національний економічний університет Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України. ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" Північно-Східний науковий центр НАН і МОН України Інститут економіки промисловості НАН України Інститут економіки промисловості НАН України м. Донецьк Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України Академія механічних наук України м. Київ Інститут економіки та прогнозування НАН України

Слайд 76

Міжнародне співробітництво Харківського національного економічного університету

Слайд 77

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука