X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Оцінка результативності науково-технічної роботи

Завантажити презентацію

Оцінка результативності науково-технічної роботи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ)   Куранда Т.К., Український інститут науково-технічної і економічної інформації МОН України  

Слайд 2

"Момент істини настав з програмною заявою Президента України Віктора Януковича про необхідність входження України в число найбільш економічно розвинених країн світу до 2020 року. Досягти цієї мети шляхом інтенсифікації зростання традиційних секторів української економіки, навіть за умови винятково сприятливої зовнішньої кон'юнктури, не вдасться. Треба вести мову про створення нової економіки, заснованої на прискореному освоєнні знань і виробництві інноваційної, високотехнологічної продукції, що здатна конкурувати на зовнішніх ринках і має стійкий попит на внутрішньому. Наука, яка довгі роки перебувала в статусі відкладеного пріоритету, стає ключовим чинником економічного зростання і джерелом національних конкурентних переваг". Семиноженко В.П.

Слайд 3

Порядок формування та виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084.

Слайд 4

ПОРЯДОК надання відомостей про основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт, заходи щодо забезпечення їх практичного застосування та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції (затверджено наказом МОН України від 22.12.2008 № 1180 і зареєстровано в Мінюсті 20.01.2009 за № 33/16049) Форма 1. Динаміка фінансування сфери наукової і науково-технічної діяльності в розрізі напрямів бюджетного фінансування Форма 2. Бюджетне фінансування наукової сфери в розрізі базового та програмно-цільового методів, видів робіт та секторів науки в ___ р. Форма 3. Основні дані про стан виконання та фінансування проектів за ДЦНТП у ___ р. Форма 4. Основні результати виконання замовлення у ___ р. Форма 5. Дані щодо найбільш вагомих результатів виконання замовлення у ___ р. Форма 6. Дані щодо створення наукової (науково-технічної) продукції та підсумків моніторингу її впровадження у ___ р. Форма 7. Дані щодо забезпечення безперервності етапів (видів) наукового процесу у ___ р. Форма 8. Аналітична записка про основні результати виконання замовлення та інших напрямів фінансової підтримки сфери наукової і науково-технічної діяльності

Слайд 5

Моніторинг і аналіз результативності наукової і науково-технічної діяльності, стану впровадження наукової (науково-технічної) продукції проводиться за такими основними напрямами: фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності (за загальним і спеціальним фондами державного бюджету у розрізі бюджетних програм, напрямів бюджетного фінансування, базового та програмно-цільового фінансування, секторів науки, видів наукових і науково-технічних робіт); результативність виконання замовлення в розрізі напрямів бюджетного фінансування за загальним і спеціальним фондами за показниками оцінювання: кількості виконуваних і завершених робіт, кількості створеної науково-технічної продукції – видів виробів, у тому числі техніки, технологій, сортів рослин і порід тварин, матеріалів, методів, теорій, іншої НТП; публікаційної активності та патентної діяльності; вагомості результатів (створеної НТП) за визначеними критеріями оцінювання; стан впровадження НТП протягом 3-х років з моменту створення і практичного застосування результатів досліджень та безперервності етапів (видів) наукового процесу (робіт фундаментального і прикладного спрямування базового фінансування).

Слайд 6

Фінансування наукової сфери за напрямами бюджетних асигнувань у 2008 р.

Слайд 7

Динаміка фінансування наукової сфери

Слайд 8

Результативність ДіР Створення науково-технічної продукції

Слайд 9

Стан впровадження науково-технічної продукції, створеної за результатами досліджень і розробок

Слайд 10

Вікно БД НТП «Формування інформаційних документів на науково-технічну продукцію»

Слайд 11

Вікно БД НТП «Пошук за набором реквізитів»

Слайд 12

У подальшому передбачається проведення досліджень в напрямі розроблення: процедур (алгоритмів формування даних, програмно-технічного забезпечення тощо) організації сумісної роботи цих двох баз і створення БД агрегованих показників. інтерфейсів та механізмів Інтранет / Інтернет доступу до бази даних про науково-технічну продукцію; регламенту роботи з базою даних про науково-технічну продукцію і регламенту роботи із запитами на інформацію бази.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Наука