X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Завантажити презентацію

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Слайд 2

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр. Актуальні питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах їх історії, № 0111u000970 (кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн). Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України, № 0111u000969 (кафедри теорії держави та права, логіки).

Слайд 3

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр. Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні, № 0111u000966 (кафедри: конституційного права України, державного будівництва, адміністративного права). Проблеми правового забезпечення справляння податків та зборів в Україні, № 0111u000965 (кафедра фінансового права).

Слайд 4

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр. Соціолого-правові та політологічні аспекти дослідження соціальної реальності, № 0111u000964 (кафедра соціології та політології). Філософські та філософсько-правові проблеми духовного життя суспільства та формування правової культури особистості, №0111u000968 (кафедра філософії).

Слайд 5

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр. Культурологічні, морально-правові та естетико-художні проблеми духовного буття, № 0111u000967 (кафедра культурології). Проблеми вдосконалення правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин в Україні, № 0111u000963 (кафедри цивільного права № 1, цивільного права № 2).

Слайд 6

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр. Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напрямках економічного розвитку та у сфері екологічної безпеки, № 0111u000962 (кафедри господарського права, аграрного права,екологічного права). Соціально-економічна модернізація України та формування інноваційної моделі розвитку, №0111u000961 (кафедра економічної теорії).

Слайд 7

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр. Проблеми вдосконалення правового регулювання відносин у сфері праці та соціального захисту, № 0111u000960 (кафедра трудового права). Теоретичні проблеми ефективності кримінального законодавства України та практики його застосування, № 0111u000959 (кафедри кримінального права № 1, кримінального права № 2).

Слайд 8

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр. Теоретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності та реформування Державної кримінально-виконавчої служби в Україні, № 0111и000958 (кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права). Судова влада: проблеми організації та діяльності, № 0111u000957 (кафедри цивільного процесу, кримінального процесу, організації судових та правоохоронних органів).

Слайд 9

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр. Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції, № 0111u000956 (кафедра криміналістики). Дослідження проблем захисту, ефективного кодування представлення цифрових даних на основі інтегративних методів правової інформатики, №0111u000955 (кафедра інформатики).

Слайд 10

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр. Теоретичні та практичні проблеми сучасного міжнародного права та іноземного конституційного права, № 0111u000954 (кафедра міжнародного права і державного права зарубіжних країн).

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ)

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Міжнародна науковометрична база даних “EBSCO Publishing, Inc.”

Слайд 21

Слайд 22

Круглий стіл, присвячений 90-річчю з дня народження видатного вченого-криміналіста професора М.І.Бажанова

Слайд 23

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті В.П.Маслова «Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права»

Слайд 24

Спільне засідання «круглого столу» з кафедрою цивільного процесу МДУ ім. М.В. Ломоносова «Перевірка судових рішень в цивільному процесі України та Росії»

Слайд 25

І Міжнародна науково-практична конференція «Приватний сектор безпеки: сучасний досвід та проблеми правового регулювання»

Слайд 26

Конференція «Удосконалення юридичної освіти в Україні: засадничі підходи»

Слайд 27

Міжнародна науково-практична конференція «Правова доктрина − основа формування правової системи держави», присвячена 20-річчю академії

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та практичні проблеми правового виховання в сучасному соціогуманітарному знанні»

Слайд 33

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінальної відповідальності»

Слайд 34

 ІІ Міжнародна науково практична конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина»

Слайд 35

Науково-практична конференція «Сучасні проблеми цивілістики» присвячена пам’яті професора Ч.Н.Азімова

Слайд 36

Міжнародна науково-теоретична конференція (ХХVІ Харківські політологічні читання) «Сучасний політичний процес: стан та перспективи розвитку»

Слайд 37

Науково-дослідний інститут правознавства «Людина у міжнародному праві» - науковий керівник д.ю.н., професор Буроменський М.В. «Основні напрямки реформування законодавства України у науково-технічній та інноваційній сфері в руслі адаптації до європейських стандартів» - науковий керівник к.ю.н., доцент Сімсон О.С.

Слайд 38

Науково-дослідний інститут правознавства «Інституціональні засади забезпечення прав та інтересів людини у соціальній сфері» - науковий керівник д.ю.н., професор Ярошенко О.М. «Стан та перспективи розвитку вищої юридичної освіти в Україні: соціально - правовий дискурс» - науковий керівник д.ф.н., професор Требін М.П.

Слайд 39

Науково-дослідний інститут правознавства «Правовий статус університетів в країнах СНД та СС: порівняльно-правове дослідження» - науковий керівник д.ю.н., доцент Погребняк С.П.

Слайд 40

Слайд 41

Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Глобалізація: право і суспільство»

Слайд 42

Науково-дослідницький сектор 1.Тема НДР: «Організаційно-правові та соціокультурні проблеми правового виховання в сучасній Україні» Керівник НДР: Гетьман Анатолій Павлович 2.Тема НДР: «Науково-теоретичні проблеми безпеки людського розвитку у правовій, соціальній державі» Керівник НДР: Шевченко Людмила Степанівна

Слайд 43

Науково-дослідницький сектор 3. Тема НДР: «Проблеми розроблення та впровадження інноваційних технологій в діяльність органів досудового слідства» Керівник НДР: Шепітько Валерій Юрійович 4.Тема НДР: «Правова і політична культура українського соціуму: теорія і практика взаємодії в умовах модернізації політико-правового життя» Керівник НДР: Требін Михайло Петрович

Слайд 44

Науково-дослідницький сектор 5.Тема НДР: «Проблеми удосконалення якості та підвищення ефективності кримінального законодавства України» Керівник НДР: Тацій Василь Якович 6. Тема НДР: «Актуальні правові проблеми сталого розвитку сільських територій в Україні» Керівник НДР: Гетьман Анатолій Павлович

Слайд 45

Слайд 46

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні»

Слайд 47

Нагородження почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації

Слайд 48

Вручення Премії імені Ярослава Мудрого 2013 року

Слайд 49

Науковці кафедри трудового права Університету взяли участь у міжнародній on-line конференції

Слайд 50

В Інституті підготовки кадрів для органів прокуратури України відбулася друга студентська наукова конференція «Promotion of Legality in Ukraine»/ «Забезпечення законності в Україні» англійською мовою

Слайд 51

ІV студентська наукова конференція «Безпека життєдіяльності людини в регіонах України»

Слайд 52

XІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»

Слайд 53

«Треті Харківські студентські кримінально-правові читання»

Слайд 54

Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Правова система України: становлення і перспективи розвитку»

Слайд 55

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки і практики»

Слайд 56

 Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Університету «Соціально-економічні трансформації сучасного світу»

Слайд 57

Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Верховенство права як основа сучасного конституціоналізму» (VІ Тодиківські читання)

Слайд 58

Всеукраїнська студентська наукова конференція «Правова система України: проблеми теорії та практики»

Слайд 59

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми застосування Кримінального процесуального кодексу України: до річниці набуття чинності»

Слайд 60

Слайд 61

 ІІ Міжнародна науково практична конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина»

Слайд 62

ІХ всеукраїнська студентська наукова конференція «Філософія і право»

Слайд 63

Студент Університету Михайло Солдатенко (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 15 група) став переможцем ІІІ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з конституційного права «Актуальні проблеми конституційного будівництва в Україні»

Слайд 64

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та здобувачів «Юридична осінь 2013 року»

Слайд 65

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Наука