X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Медична статистика

Завантажити презентацію

Медична статистика

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Медична статистика

Слайд 2

Статистика – наука, яка вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному звя’зку з їх якісною стороною Статистика – наука, яка вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному звя’зку з їх якісною стороною

Слайд 3

Медична статистика – наука, яка вивчає здоров’я населення в залежності від соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, культурних та медико-біологічних чинників і показники діяльності медичних закладівМедична статистика – наука, яка вивчає здоров’я населення в залежності від соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, культурних та медико-біологічних чинників і показники діяльності медичних закладів

Слайд 4

Розділи медичної статистики1. Загальна статистика (теорія статистики)2. Статистика здоров’я населення3. Статистика охорони здоров’я

Слайд 5

Статистична сукупність – загальне число одиниць спостереженняСтатистична сукупність – загальне число одиниць спостереженняГенеральна сукупність – включає всі одиниці спостереженняВибіркова сукупність – включає певну частину одиниць спостереження при умові, що ця частина здатна репрезентувати всю генеральну сукупність

Слайд 6

Групові властивості статистичної сукупності та їх критеріїРозподіл ознаки (відносні величини)Середній рівень ознаки (середні величини)Різноманітність ознаки (ліміт, амплітуда, середнє квадратичне відхилення)Репрезентативність ознаки (похибки відносних і середніх величин)Взаємозв’язок між ознаками (коефіцієнт кореляції)

Слайд 7

Методи медичної статистикиВаріаційний аналізДинамічний аналізКореляційний аналізСтандартизація показниківГрафічні зображення та графічний аналіз

Слайд 8

Етапи статистичного дослідженняОрганізаційний – складання плану та програмиЗбір матеріалуРозробка матеріалуСтатистичний аналізВисновки, впровадження в практику, оцінка ефективності

Слайд 9

Види статистичної вибіркиМеханічнийТипологічнийКубловий (районовий)Комбінований

Слайд 10

Види відносних величинІнтенсивні показники – показують частоту явища у середовищіЕкстенсивні показники – показують питому вагу частини явища по відношенню до явища в ціломуПоказники співвідношення – показують відношення явища до середовища, яке не продукує дане явищеПоказники наочності

Слайд 11

Види середніх величинСередня арифметична – узагальнююча величина, яка одним числом характеризує явище, яке може мати безліч індивідуальних проявівМода – варіанта, яка найчастіше зустрічається в статистичній сукупностіМедіана – варіанта, яка займає серединне положення у варіаційному ряду

Слайд 12

Способи обчислення середньої арифметичноїПроста - М = Зважена - М = За способом моментів - М = А+ і

Слайд 13

Оцінка достовірності результатів дослідженняПохибка середньої величини:mM = , якщо n > 30; mM= , якщо n ≤ 30.Похибка відносної величини:m% /або mp/= , якщо n>30; m% /або mp/ = , якщо n≤30

Слайд 14

Оцінка достовірності різниці відносних та середніх величинt = - для середніх величин; t = - для відносних величин Різниця достовірна при t = 2 і більше, що відповідає ймовірності безпомилкового прогнозу Р = 95,5 % і більше.

Слайд 15

Динамічний ряд – це ряд однорідних статистичних величин, які показують зміну якогось явища у часіДинамічний ряд – це ряд однорідних статистичних величин, які показують зміну якогось явища у часіПростий динамічний ряд – виражений абсолютними величинами.Складний динамічний ряд – виражений відносними і середніми величинами

Слайд 16

Показники динамічного рядуАбсолютний приріст – різниця між наступним і попереднім рівнями рядуТемп росту – відношення наступного рівня до попереднього рівня, %Темп приросту – відношення абсолютного приросту до попереднього рівня, %Показник співвідношення

Слайд 17

Методи стандартизації показниківПрямийНепрямийЗворотнійВикористовуються у випадках. Коли потрібно порівняти явище, яке вивчається у неоднорідних сукупностях

Слайд 18

Етапи прямого методу стандартизаціїОбчислення інтенсивних показниківВибір і обчислення стандартуОбчислення “очікуваних” величинОбчислення стандартизованих показниківПорівняння простих інтенсивних і стандартизованих показників

Слайд 19

Кореляційний аналіззастосовується для визначення взаємозв’язку між явищамиКореляційний зв’язок буває:за характером – прямий і зворотній;за силою: сильний, середній, слабкий

Слайд 20

Способи визначення коефіцієнта кореляціїМетод рангів (Спірмена)Метод квадратів (Пірсона)

Слайд 21

Оцінка сили і характеру кореляційного зв’язку

Слайд 22

Види графічних зображеньДіаграмиКартограмиКартодіаграми

Слайд 23

Види діаграмЛінійніРадіальніСтовпчикові ВнутрішньостовпчиковіСекторніФігурніОб’ємні

Слайд 24

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука