X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Дисципліна СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Завантажити презентацію

Дисципліна СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Антонов В.М. Модуль 1 Теоретичні основи САПІС Лекція 2 Об’єкти та методи системного аналізу : Системний аналіз як двовимірна наукова методологія Вступ в інформаційний аналіз системних задач Формалізація характеристик і показників інформованості ОПР Середовище

Слайд 2

Системний аналіз

Слайд 3

Задачі системного аналізу мають такі властивості: багатокритерійність, багатофакторність та багатопараметричність Критерій — це показник чи функціонал, що дозволяє кількісно чи якісно оцінювати ту чи іншу властивість системи. Фактор — внутрішні чи зовнішні дії, які впливають на певні властивості системи. Параметр — кількісний показник, що визначає одну з властивостей системи або ступінь впливу фактора на властивість системи.

Слайд 4

Пріоритет в системному аналізі Згуровський М. З., Панкратова Н. Д., 2005

Слайд 5

ИНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР - попередній - уточнений - кінцевий Госпітальна система Діагноз Медичне зображення Телемедицина - невизначеність - неточність - неповнота - нечіткість - несвоєчасність - недостовірність - суперечливість Телеконсультація: - off-line - on-line cito! citissimo !!! - Ro-знімок - УЗІ Установа: - діагностичний центр - обласна лікарня - районна лікарня ХВОРОБА

Слайд 6

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМНИХ ЗАДАЧ Невизначеність виникнення ситуації Вважається, що рівень неінформованості – це невизначеність знань про виникнення тієї чи іншої альтернативи з прогнозованої множини ситуації. Нехай множина можливих ситуацій дискретна і кожен елемент множини характеризується визначеною ймовірністю pi для . Тоді умова невизначеності визначається ентропією: При рівноймовірних подіях и

Слайд 7

Особа, що приймає рішення ( ОПР ), при оцінюванні якості інформації повинна враховувати її властивості ( 6 + 1 ): Невизначеність – властивість, яка вказує на наявність декількох альтернативних описів ситуації. Неточність – властивість, яка вказує на наявність певного інтервалу погрішності вимірювань чи розрахунку в кількісних параметрах і (або) якісних характеристиках опису ситуацій. Неповнота – властивість, яка вказує на наявність інформаційних прогалин в описі ситуації (щось пропущено, недостатньо описано і т. д.). Нечіткість – властивість, яка характеризує розмитість опису ситуації, при якій неможливо точно вказати наявність чи відсутність визначеної властивості або його точну кількісну характеристику (приклад: неможливо точно кількісно описати такі поняття, як погане самопочуття, поганий настрій – їхнє описання суб’єктивне, розмите).

Слайд 8

Несвоєчасність – властивість, яка характеризує відношення у часі між моментом настання деякої події та моментом отримання Інформації про неї. Якщо ОПР (лікар) не має достатньо часу для формування і прийняття рішення на основі отриманої інформацій, то вона – несвоєчасна. Недостовірність – властивість, яка вказує на наявність кількісних даних чи якісних характеристик, що не відповідає дійсності. Суперечливість – властивість, яка вказує на наявність кількісних чи якісних характеристик, які мають значення чи зміст, що суперечать іншим даним. ( 6 «не» + суперечливість )

Слайд 9

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК І ПОКАЗНИКІВ ІНФОРМОВАНОСТІ ОПР Повнота інформованості Своєчасність інформованості Достовірність інформованості

Слайд 10

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК І ПОКАЗНИКІВ ІНФОРМОВАНОСТІ ОПР Повнота інформованості – властивість, яка характеризує відповідність кількості отриманої інформації ОПР до інформації необхідної для прийняття рішення. РІШЕННЯ

Слайд 11

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК І ПОКАЗНИКІВ ІНФОРМОВАНОСТІ ОПР Своєчасність інформованості – властивість, яка визначає наскільки ресурс часу ОПР на формування і прийняття рішення відповідає ресурсу часу від моменту отримання інформації до моменту реалізації рішення. РІШЕННЯ

Слайд 12

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК І ПОКАЗНИКІВ ІНФОРМОВАНОСТІ ОПР Достовірність інформованості — властивість, яка характеризує відповідність отриманої інформації ОПР істинному стану ситуації, що складається.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука