X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Засоби догляду за хворими"

Завантажити презентацію

"Засоби догляду за хворими"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Засоби догляду за хворими

Слайд 2

Догляд, доглядання процес, що складаєть ся з комплексу заходів, які забезпечу ють всебічне обслуговування хворого, створення належних гігієнічних умов, що сприяють неускладненому перебігу хвороби, прискоренню одужання, по легшенню страждань та запобіганню ускладненням і своєчасному виявлен ню їх, а також виконання лікарських призначень.

Слайд 3

Догляд Догляд за хворими — невід'ємна складова лікування. Багато хворих, особливо хірургічного профілю, само стійно не одужують, їх виходжують.

Слайд 4

Загальний догляд Загальний догляд — це сума тих за ходів, яких потребують будь-які хворі незалежно від характеру їх захворюван ня (патології), віку, статі тощо.

Слайд 5

Серед загальних заходів виокремлюють: а) гігієнічне утримання приміщення, ліжка та меблів, самого хворого, його одягу, посуду, предметів туалету тощо; б) чітке виконання всіх призначень лі каря (дотримання техніки процедур та схеми введення ліків); в) спостере ження за перебігом хвороби, станом хворого та інформування лікаря про зміни в його стані; г) годування хворо го.

Слайд 6

Загальний догляд містить такі під розділи: 1) гігієна навколишнього середо вища; 2) гігієна персоналу, профілактика внутрішньогоспітальної інфекції; 3) особиста гігієна хворого; 4) дезінфекція виділень хворого; 5) гігієна білизни; 6) гігієна передач і відвідувачів; 7) гігієна транспорту; 8) гігієна харчування.

Слайд 7

Гігієна навколишнього середовища

Слайд 8

Гігієна персоналу

Слайд 9

Гігієна хворого. Профілактика про лежнів.

Слайд 10

Транспортування хворих і гігієна транспорту.

Слайд 11

Харчування та годування хворих.

Слайд 12

Дезінфекція виділень хворого та по суду для них Виділення хворих, які не мають інфекційних уражень кишечнику та сечовивідних шляхів, спеціально не дезінфікують. Знезаражують лише по суд, призначений для випорожнень ле жачих хворих. Судна, сечоприймаль-ники, плювальниці добре миють гаря чою водою та промивають дезінфіка-ційним розчином: 3—5 % хлораміном, 5 % карболовою кислотою, лізолом чи 20 % хлорним вапном.

Слайд 13

Догляд за тяжкохворими та тими, хто помирає.

Слайд 14

Спостереження за хворим та пере бігом його хвороби

Слайд 15

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина